..မၼမၺဒၶတိပိဋက ဘေလာ့ကုိ ဘယ္လုိ အသံုးျပဳမလဲ....
လက္ဝဲဘက္ေထာင့္ရွိမာတိကာတြင္ အလုိရွိရာ သုတၱန္၊ ဝိနည္း အဘိဓမၼာကုိ ႏွိပ္၍ ပြင့္လာေသာ စာမ်က္ႏွာတြင္ ကြန္ပ်ဴတာကီးဘုတ္မွ (Ctrl + F) ကုိ ႏွိပ္ကား မိမိသိလိုေသာ သုတၱန္အစရွိသည္ကုိ စာရုိက္၍ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိုင္ပါတယ္...
free counters
Add caption

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]