တိကနိပါတ္

၃-တိကနိပါတ္

၁-အဂၤဏိကဘာရဒြါဇေတၱရဂါထာ

ဝိဇၨာသိပၸတို႔၌ တတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ အဂၤဏိကဘာရဒြါဇသည္ ပရိဗိုဇ္ရဟန္းအျဖစ္မွ ဘုရားရွင္ကိုၾကည္ညိဳ၍ ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ ဝိပႆနာပြါးမ်ားသျဖင့္ မၾကာခင္ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေသာ အခါ ယခုမွျဗဟၼဏအစစ္ ျဖစ္ရေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၁၉။ မသင့္ေသာ အေၾကာင္းျဖင့္ သံသရာစင္ၾကယ္မႈ (ဘဝနိႆရဏ) ကို ရွာမွီးလ်က္ ေတာ၌ မီးကိုပူေဇာ္ခဲ့ၿပီ၊ စင္ၾကယ္ေၾကာင္း လမ္းစဥ္ကို မသိသည္ျဖစ္၍ ပၪၥာတပအစရွိေသာအတၱကိလမထာႏုေယာဂအက်င့္ကို ျပဳက်င့္ခဲ့ၿပီ။

၂၂ဝ။ ထုိနိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို သုခပဋိပဒါအက်င့္ျဖင့္ ငါ ရအပ္ၿပီ၊ (ျမတ္စြာဘုရား) တရား ေတာ္၏ေကာင္းေသာ တရား၏ အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔သို႔ ေရာက္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကိုလည္း လိုက္နာ ျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၂၂၁။ ေရွးအခါက (ပုဏၰားတို႔ သမုတ္သျဖင့္) ျဗဟၼာမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေသာ ျဗာဟၼဏ ဇာတ္ရွိသူျဖစ္ခဲ့၏၊ ယခုေသာ္ကား (မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ) ျဗာဟၼဏအစစ္ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံုသူ၊ ကိေလသာအညစ္အေၾကးတို႔ကို ေဆးေၾကာၿပီးသူ၊ (ပရမတၳ အားျဖင့္) ခ်မ္းသာျခင္းရွိသူ၊ ေဝဒဟုဆိုအပ္ေသာ မဂ္ဉာဏ္ျဖင့္ (သံသရာေရအလ်ဥ္၏ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔) ေရာက္ၿပီးသူ ျဖစ္၏။

ဤသုို႔လွ်င္ အဂၤဏိကဘာရဒြါဇမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-ပစၥယေတၳရဂါထာ

ပစၥယမည္ေသာ မင္းသားသည္ ဘုရားရွင့္တရားကိုနာရ၍ ရဟန္းျပဳကာ ေရွးကႆပဘုရားလက္ထက္ကကဲ့သို႔ ဝိပႆနာပြါမ်ားသျဖင့္ ထိုခဏခ်င္း ဥာဏ္ရင့္က်က္သည့္ အေလ်ာက္အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၍ လြန္ကဲေသာ လုံ႔လအေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၂၂။ ငါသည္ ရဟန္းျပဳေသာ ေန႔မွ ငါးရက္ေျမာက္အတြင္း၌ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ မေရာက္ေသးဘဲက်င့္ဆဲ 'ေသကၡ' သာ ျဖစ္ေသး၏၊ ငါသည္ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ေနစဥ္ စိတ္၏ ေတာင့္တျခင္းသည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

၂၂၃။ ငါသည္ တဏွာတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို မႏုတ္ရေသးသမွ် မည္သည့္ ေဘာဇဥ္ ကိုမွ်မသံုးေဆာင္ေတာ့အံ့၊ မည္သည့္ ေသာက္ဖြယ္ကိုမွ် မေသာက္ေတာ့အံ့၊ ေက်ာင္းအခန္းမွလည္းမထြက္ေတာ့အံ့၊ မည္သည့္ နံပါးျဖင့္မွ် မအိပ္စက္ေတာ့အံ့။

၂၂၄။ ဤသို႔ ေနေသာ ထုိငါ၏ လြန္ကဲေသာ လုံ႔လကို ႐ႈပါေလာ့ (ယင္းလုံ႔လ၏ တန္ခိုး ေၾကာင့္) ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာ ျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

ဤသုို႔လွ်င္ ပစၥယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-ဗာကုလေတၳရဂါထာ

သူေဌးႏွစ္ဦး၏ အေမြခံ ႏွစ္ေပါင္း ရွစ္ဆယ္မွ် လူ႕ဘဝ၌ေနခဲ့ေသာ ဗာကုလသည္ ဘုရားရွင့္ထံရဟန္းျပဳ၍တရားအားထုတ္ရာ ရွစ္ရက္ေျမာက္တြင္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္၍ အနာကင္းရာ၌ဧတဒဂ္ရၿပီးေနာက္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳကာနီးတြင္ သံဃာ့အလယ္၌ အဆံုးအမေပးကာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၂၅။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ငယ္စဥ္အခါက ျပဳသင့္ျပဳထုိက္ေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ေနာင္ အိုမင္းေသာအခါမွ ျပဳလုပ္ရန္ အလိုရွိ၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ ခ်မ္းသာတည္ရာ အျဖာျဖာမွ ဆုတ္ယုတ္ရ၏၊ ေနာင္တတစ္ဖန္လည္း ပူပန္ရ၏။

၂၂၆။ အၾကင္အမႈကို ျပဳလုပ္၏၊ ထုိျပဳလုပ္ေသာ အမႈကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏၊ အၾကင္ အမႈကို မျပဳလုပ္၊ ထုိမျပဳလုပ္ေသာ အမႈကို မေျပာဆိုရာ၊ မျပဳလုပ္ဘဲ ေျပာဆိုေသာ သူကို ပညာရွိတို႔ သိၾကကုန္၏ (အထင္မႀကီးၾကကုန္)။

၂၂၇။ အၾကင္နိဗၺာန္၌ ဆင္းရဲအားလံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ ပူေဆြးျခင္းကင္းေသာ, ရာဂစေသာ ျမဴကင္းေသာ, ေဘးကင္းေသာ ထုိနိဗၺာန္သည္ အလြန္ ခ်မ္းသာေလစြတကား။

ဤသုို႔လွ်င္ ဗာကုလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၄-ဓနိယေတၳရဂါထာ

အိုးထိမ္းသည္သား ဓနိယသည္ ပုကၠဳသာတိမင္း ပရိနိဗၺာန္ျပဳေၾကာင္းၾကားရလွ်င္ သဒၶါတရားျဖစ္ကာရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းအတြက္ ဘုရားရွင္ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူသည္တြင္ သံဃိကေက်ာင္း၌ ေနလ်က့္ဝိပႆနာပြါးမ်ားသျဖင့္ အရဟတ ၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္၍ တရားတစ္ခုကိုသာ ပြါးမ်ားသင့္ေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၂၈။ ရဟန္းအျဖစ္၌ ငဲ့ကြက္မႈ ရွိသူသည္ ခ်မ္သာစြာ အသက္ေမြးရန္ အလိုရွိပါမူ သံဃိကဥစၥာျဖစ္ေသာသကၤန္း အေဖ်ာ္ ခဲဖြယ္ေဘာဇဥ္ကို မထီမဲ့ျမင္ မျပဳရာ။

၂၂၉။ ရဟန္းအျဖစ္၌ ငဲ့ကြယ္မႈ ရွိသူသည္ ခ်မ္းသာစြာ အသက္ေမြးရန္ အလိုရွိပါမူ ႂကြက္တြင္းကိုမွီဝဲေနထုိင္ေသာ ေႁမြကဲ့သို႔ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကို မွီဝဲေနထုိင္ရာ၏။

၂၃ဝ။ ရဟန္းအျဖစ္၌ ငဲ့ကြက္မႈ ရွိသူသည္ ခ်မ္းသာစြာ အသက္ေမြးရန္ အလိုရွိပါမူ (ေကာင္း, ဆိုး, ယုတ္, ျမတ္ မသတ္မွတ္ဘဲ) ရတတ္သမွ်ေသာ ပစၥည္းျဖင့္ ေရာင့္ရဲရာ၏၊ (မေမ့မေလ်ာ့မႈ) တရားတစ္ခုကိုသာလွ်င္ ပြါးမ်ားရာ၏။

ဤသုို႔လွ်င္ ဓနိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၅-မာတဂၤပုတၱေတၳရဂါထာ

မာတဂၤသူႂကြယ္၏သား မာတဂၤပုတၱသည္ ပ်င္းရိလွသျဖင့္ ခ်မ္းသာလို၍ ဘုရားရွင့္ထံ ရဟန္းျပဳကာကမၼဌာန္းယူ၍ ဘာဝနာကို အားထုတ္ေသာအခါ အဘိညာဥ္အရ ရဟႏၲာ ျဖစ္လွ်င္ ပ်င္းရိျခင္းကို ကဲ့ရဲ႕၊ လုံ႔လရွိျခင္းကို ခ်ီးက်ဴးေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၃၁။ ဤအခါသည္ အလြန္ ခ်မ္းေအး၏၊ ဤအခါသည္ အလြန္ ပူျပင္း၏၊ (ဤအခါ သည္ အလြန္ေစာေသး၏)

ဤအခါသည္ အလြန္ ညဥ့္နက္ (ေနာက္က်)၏၊ ဤသို႔ အလုပ္ ကိစၥကို စြန္႔လႊတ္ကုန္ေသာ သတၱဝါတို႔ကို ဗုဒၶဳပၸါဒစေသာ အခါေကာင္း အခြင့္ေကာင္းတို႔သည္ လြန္သြားကုန္၏။

၂၃၂။ အၾကင္သူသည္ အခ်မ္းကိုလည္းေကာင္း၊ အပူကိုလည္းေကာင္း ျမက္မႈိက္ထက္ ပိုလြန္၍မထင္မွတ္၊ မေအာက္ေမ့။ ထုိသူသည္ ေယာက်္ားတို႔ ျပဳအပ္ေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ျပဳလုပ္သည္ျဖစ္၍ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာမွ မဆုတ္ယုတ္။

၂၃၃။ ငါသည္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ 'ဝိေဝက'ကို ပြါးလိုသည္ျဖစ္၍ ေျမဇာျမက္ကိုလည္းေကာင္း၊ သမန္းျမက္ကိုလည္းေကာင္း၊ ဆူးရွိေသာ ခ်ဳံကိုလည္းေကာင္း၊ ပန္းရင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ျဖဴဆန္ျမက္ၿပိတ္ျမက္ကိုလည္းေကာင္း ရင္ျဖင့္ ပယ္ရွား၍ သြားပါအံ့။

ဤသုို႔လွ်င္ မာတဂၤပုတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၆-ခုဇၨေသာဘိတေတၳရဂါထာ

ခါးအနည္းငယ္ကုန္းေသာ ခုဇၨေသာဘိတသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ သွ်င္အာနႏၵာ ထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၍အားထုတ္သျဖင့္ အဘိညာဥ္ရ ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ စရည္းပင္ေစာင့္နတ္ ေလွ်ာက္သည့္အတိုင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၃၄။ ပါဋလိပုတ္ျပည္၌ ေနေလ့ရွိကုန္ေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ တရားစကားကို ေဟာတတ္ကုန္ေသာ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာခုဇၨေသာဘိတအမည္ရေသာ ဤအရွင္သည္ စရည္းပင္ေရာက္ရာ လိုဏ္တံခါး၌ ရပ္ေန၏။

၂၃၅။ ပါဋလိပုတ္ျပည္၌ ေနေလ့ရွိကုန္ေသာ ဆန္းၾကယ္ေသာ တရားစကားကို ေဟာတတ္ကုန္ေသာ မ်ားေသာ အၾကားအျမင္ရွိကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔တြင္ တစ္ပါးအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ခုဇၨေသာဘိတ အမည္ရေသာ ဤအရွင္သည္ ေလျဖင့္ ႂကြလာသည္ျဖစ္၍ စရည္းပင္ေရာက္ရာ လိုဏ္တံခါး၌ ရပ္ေန၏။

၂၃၆။ ဤခုဇၨေသာဘိတမေထရ္သည္ (ကိေလသာတို႔ကို) ေကာင္းစြာ စစ္တိုက္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ေပးအပ္သည့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ဓမၼဒါနျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (အလံုးစံုေသာ ကိေလသမာရ္ အဘိသခၤါရမာရ္ကို ႏွိမ္နင္းရာ) စစ္ေျမျပင္ဝယ္ ေအာင္ပြဲရသျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အရဟတၱမဂ္တည္းဟူေသာ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း ဤဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အျပားအားျဖင့္ခ်မ္းသာကို ခံစားရ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ခုဇၨေသာဘိတမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၇-ဝါရဏေတၳရဂါထာ

ေတာေက်ာင္းမေထရ္တစ္ပါးထံ၌ တရားနာ၍ သဒၶါျဖစ္ကာ ရဟန္းျပဳလာေသာ ဝါရဏ မေထရ္သည္ဘုရားရွင့္ထံသို႔ လာရာလမ္းတြင္ ေႁမြႏွင့္ေႁမြပါတို႔ အခ်င္းခ်င္းကုိက္သတ္ ၾကသည္ကို ျမင္ကာသံေဝဂျဖစ္ေနစဥ္ ဘုရားရွင္၏ ၾသဝါဒကို ၾကားရျပန္သျဖင့္ ဝိပႆနာ ပြါးမ်ား ရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၃၇။ ဤေလာက၌ လူတို႔တြင္ မည္သူမဆို တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ အျခား တစ္ပါးေသာသတၱဝါတို႔ကို ညႇဥ္းဆဲ၏၊ ထိုသူသည္ ပစၥဳပၸန္, တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ ခ်မ္းသာမွ ဆုတ္ယုတ္၏။

၂၃၈။ အၾကင္သူသည္ကား ေမတၱာစိတ္ျဖင့္ ခပ္သိမ္းေသာ သတၱဝါတို႔ကို သနားေစာင့္ ေရွာက္တတ္၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ေမတၱာျဖင့္ ေနေလ့ရွိေသာသူသည္ မ်ားစြာေသာ ကုသိုလ္တရားကိုပြါးစည္းေစႏိုင္၏။

၂၃၉။ ေကာင္းစြာ ေဟာအပ္ေသာ ပရိယတၱိတရားကို သင္ယူရာ၏၊ ကိေလသာတို႔ကို ၿငိမ္းေစၿပီးေသာရဟန္း (အေဆြခင္ပြန္း ဒါယကာ) တို႔သို႔ ရံခါရံခါ ဆည္းကပ္ျခင္းကိုလည္း ျပဳက်င့္ရာ၏၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌တစ္ေယာက္တည္း ေနျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း ျပဳက်င့္ရာ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဝါရဏမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၈-ဝႆိကေတၳရဂါထာ

ဘုရားရွင္၏ ယမိုက္ျပာဋိဟာကိုျမင္၍ သဒၶါျဖစ္ကာ ရဟန္းျပဳလာေသာ ဝႆိကမေထရ္ သည္ေရာဂါျဖစ္ေနရာ ေဆးဆရာကုစားသျဖင့္ ေရာဂါမွ အထတြင္ သံေဝဂျဖစ္၊ ဝိပႆနာကို ပြါး၍အဘိညာဥ္ရ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၄ဝ။ ဤေလာက၌ ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ၊ ပညာရွိေသာ၊ေလာကုတၱရာတရားကိုးပါး၌ တည္ေသာ၊ သီလႏွင့္ျပည့္စံုေသာ သူသည္ တစ္ေယာက္တည္းပင္ ျဖစ္ေသာ္လည္းသဒၶါတရား မရွိကုန္ေသာ မိမိႏွင့္ ေဆြမ်ဳိးေတာ္စပ္ေသာသူ၊ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္သူ၊ အေဆြ ခင္ပြန္းတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါ ျဖစ္၏။

၂၄၁-၂။ ငါသည္ သနားငဲ့ညႇာေသာအားျဖင့္ (ထိုထိုတရားစကားကို ေျပာေဟာကာ) ဖိႏွိပ္ ဆံုးမၿပီးလွ်င္ေဆြမ်ဳိးတို႔ကို တိုက္တြန္းႏိုးေဆာ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ (ထိုေဆြမ်ဳိးတို႔သည္) အေဆြ အမ်ဳိးဟူေသာ ခ်စ္ျခင္း, အေဆြခင္ပြန္းဟူေသာ ခ်စ္ျခင္းျဖင့္ ရဟန္းတို႔၌ ၾကည္ညိဳေသာ စိတ္ရွိကာ အ႐ိုအေသျပဳကုန္ေသာေၾကာင့္ ထိုအေဆြအမ်ဳိး အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္ ကြယ္လြန္ ေသဆံုးကုန္သည္ရွိေသာ္ ခ်မ္းသာတည္ရာ တာဝတႎသာနတ္ျပည္သို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏၊ ငါ၏ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မိဘေဆြမ်ဳိးတို႔သည္ အလိုရွိတိုင္းေသာ ဝတၳဳကာမတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္စံေပ်ာ္ရကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဝႆိကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၉-ယေသာဇေတၳရဂါထာ

တံငါသည္ သား ယေသာဇသည္ တံငါသည္ တို႔ႏွင့္ အတူအစိရဝတီျမစ္၌ ကြန္ပစ္ရာ ေရႊအဆင္းရွိေသာငါးၾကီးကို ရလွ်င္ ေကာသလမင္းထံပို႔ ထိုမွတစ္ဆင့္ ဘုရားရွင္ထံ ေရာက္လွ်င္ ကပိလရဟန္းျဖစ္ခဲ့ေသာေရႊငါးၾကီးအေၾကာင္းကို ၾကားရသျဖင့္ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါး၍ အဘိညာဥ္ရ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၄၃။ မည္းနက္သည္ျဖစ္၍ ကိုင္းေသာ ကိုယ္အဂၤါရွိေသာ ၾကံဳလွီ၍ အေၾကာၿပိဳင္းၿပိဳင္း ထသည့္ကိုယ္ရွိလ်က္ မပ်င္းရိေသာ စိတ္ရွိသူသည္ ထမင္းအေဖ်ာ္၌ အတိုင္း အရွည္ကို သိ၏။

၂၄၄။ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ စစ္ေျမဦး၌ (လက္နက္တို႔ျဖင့္ ပုတ္ခတ္မႈကို သည္းခံ၍ သူတစ္ပါးစစ္သည္ကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ရဟန္းသည္) ေတာနက္ႀကီးအတြင္းဝယ္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ျခင္ မွက္တို႔ ေတြ႕ထိကိုက္ခဲမႈကို သည္းခံလ်က္ (မာရ္စစ္သည္ကို ဖ်က္ဆီးရာ၏)။

၂၄၅။ တစ္ေယာက္တည္းေနေသာ ရဟန္းသည္ ျဗဟၼာကဲ့သို႔ (ဝိေဝကသုခကို ပြါးလ်က္ ေနႏိုင္၏)၊ ႏွစ္ေယာက္ေနမူ နတ္ႏွစ္ေယာက္တို႔ကဲ့သို႔ (အခ်င္းခ်င္း ထိပါးသျဖင့္ အမ်က္ေဒါသ ျဖစ္ရာ၏)၊ သံုးေယာက္တို႔ ေနၾကကုန္မူ ရြာ၌ေနေသာ သူတို႔ကဲ့သို႔ (ဆိတ္ၿငိမ္မႈ 'ဝိေဝက' မျဖစ္ႏိုင္)၊ ထို႔ထက္အလြန္မ်ားစြာ ေနၾကကုန္မူ အုတ္အုတ္က်က္က်က္ ျဖစ္ၾကရကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ယေသာဇမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁ဝ-သာဋိမတၱိယေတၳရဂါထာ

ေတာေက်ာင္း ရဟန္းတို႔ထံတြင္ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါးသျဖင့္ အဘိညာဥ္ရ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာသာဋိမတၱိယမေထရ္သည္ မာရ္နတ္လွည့္စားျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၄၆။ (ဥပါသကာ) သင့္အား ေရွးအခါက (ငါ့အေပၚ၌) ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရား ရွိ၏၊ ထိုသဒၶါတရားသည္ယခုအခါ သင့္မွာ မရွိေတာ့ၿပီ၊ (ထို႔ေၾကာင့္) သင္၏ ဤပစၥည္းေလးပါး သည္ သင္ (ဥပါသကာ) အားသာလွ်င္ ျဖစ္ပါေစ၊ ငါ့အား မေကာင္းေသာ အက်င့္ 'ဒုစ႐ိုက္' သည္ မရွိ။

၂၄၇။ အၾကင္ေၾကာင့္ (ပုထုဇဥ္တို႔သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ) သဒၶါတရားသည္ အျမဲ မတည္၊ တုန္လႈပ္၏၊ ဤသို႔ ျဖစ္ေသာ ထိုသဒၶါတရားကို ငါ ေတြ႕ျမင္အပ္ၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ဤ သတၱဝါတို႔သည္ ရံခါအေဆြခင္ပြန္း၏ အစြမ္းျဖင့္ ခ်စ္ခင္ၾက၍ (ရံခါ) မုန္းတီးၾကကုန္၏၊ ထိုပုထုဇဥ္တို႔ ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္းျဖစ္ရာ၌ ရဟန္းသည္ အဘယ္အက်ဳိး ဆုတ္ယုတ္ပါ သနည္း။

၂၄၈။ ရဟန္းအတြက္ ဆြမ္းမည္သည္ အိမ္တိုင္း အိမ္တိုင္း၌ အနည္းငယ္စီ အနည္းငယ္ စီခ်က္ထား၏၊ ငါ ဆြမ္းခံစားေတာ့အံ့၊ ငါ့အား (ဆြမ္းခံသြားစြမ္းႏိုင္ေသာ) ေျခသလံုးစြမ္းအား သည္ ရွိပါေသး၏။

ဤသို႔လွ်င္ သာဋိမတၱိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၁-ဥပါလိေတၳရဂါထာ

ဝိနယဧတဒဂ္ရ ဥပါလိမေထရ္သည္ ဘုရားရွင့္စကားေတာ္ကို ခံယူ၍ ဝိပႆနာ ပြါးမ်ားလွ်င္ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ ဥပုသ္ျပဳရာဝယ္ ၾသဝါဒေပးေသာ အေနျဖင့္ ရဟန္းေကာင္းျဖစ္သူတိုင္းပစၥညးေလးပါးတို႔၌ ေတာင့္တမႈကင္းသင့္ေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၄၉။ ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြာ၍ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ရဟန္းျပဳေသာ ရဟန္းငယ္သည္စင္ၾကယ္ေသာ အသက္ေမြးျခင္းရွိကုန္ေသာ ပ်င္းရိျခင္းမွ ကင္းကုန္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ကို မွီဝဲရာ၏။

၂၅ဝ။ (ဂုဏ္ကို) ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြာ၍ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ရဟန္းျပဳေသာပညာရွိ ရဟန္းငယ္သည္ သံဃာ့ေဘာင္၌ ေနလ်က္ ဝတ္ႀကီး, ဝတ္ငယ္ကို ျဖည့္သည္၏ အစြမ္းျဖင့္ဝိနည္း (ပရိယတ္) ကို သင္ရာ၏။

၂၅၁။ ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'ျဖင့္ လူ႕ေဘာင္မွ ထြက္ခြာ၍ ငယ္ရြယ္စဥ္ကပင္ ရဟန္းျပဳေသာ ရဟန္းငယ္သည္အပ္သည္, မအပ္သည္တို႔၌ လိမၼာသည္ျဖစ္၍ (ပစၥည္းေလးပါးတို႔၌) ေတာင့္တမႈ ကင္းလ်က္ က်င့္ရာ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဥပါလိမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၂-ဥတၱရပါလေတၳရဂါထာ

ဘုရားရွင္၏ ယမိုက္ျပာဋိဟာကိုျမင္၍ သဒၶါတရားျဖင့္ ရဟန္းျပဳေသာ ဥတၱရပါလမေထရ္ သည္ႏွလံုးသြင္း ခၽြတ္ေခ်ာ္၍ ကာမရာဂ ျဖစ္သည္ကို ႏွိပ္ကြပ္ဆံုးမကာ သံေဝဂျဖစ္ပြါး ဝိပႆနာအားထုတ္၍အရဟတၱဖိုလ္ သို႔ေရာက္သည္တြင္ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကို ဆင္ျခင္၍ ရဲရင့္စြာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၅၂။ ပညာႏွင့္ ျပည့္စံု၍ အက်ဳိးစီးပြါးကို ၾကံစည္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သူ ျဖစ္ပါလ်က္ ေတြေဝျခင္းကိုျပဳတတ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံုစေသာ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔သည္ေလာကမွ ထြက္ ေျမာက္လိုေသာ ငါ့ကိုေလာကအတြင္း၌ က်ေရာက္ေစကုန္၏။

၂၅၃။ ငါသည္ ကိေလသာမာရ္၏ ႏိုင္ငံသို႔ ေျပးဝင္ကာ ျမဲျမံေသာ ကိေလသာဟူေသာ ေျငာင့္စူးဝင္ေနသူျဖစ္လ်က္ ေသမင္း၏ ေက်ာ့ကြင္းမွ လြတ္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္ခဲ့၏။

၂၅၄။ ငါသည္ အလံုးစံုေသာ ကိေလသာကာမတို႔ကို (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) ပယ္အပ္ၿပီ၊ ငါသည္ အလံုးစံုေသာ ကိေလသာကာမတို႔ကို (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) ဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္ၿပီ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္းလွ်င္အေၾကာင္းရွိေသာ သံသရာဝဋ္သည္ကုန္ၿပီ၊ ယခုအခါ ေနာင္တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဥတၱရပါလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၃-အဘိဘူတေတၳရဂါထာ

ေဝဌပုရျပည့္ရွင္ ဘုရင္အဘိဘူတသည္ မိမိျပည္သို႔ ႂကြေရာက္လာေသာ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ကာတရားနာယူအလွဴၾကီးေပးၿပီးလွ်င္ အႏုေမာဒနာတရားအက်ယ္ကို နာရသျဖင့္ ရဟန္းျပဳ၍ နိဗၺာန္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳေသာ အခါ မိမိ၏ ရဟန္းျဖစ္ပံုကို ထင္ရွားေဖာ္ျပ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၅၅။ ဤအရပ္သို႔ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးေရာက္လာၾကသမွ်ေသာ ေဆြမ်ဳိးအားလံုးတို႔ (သင္တို႔) နားေထာင္ၾကကုန္ေလာ၊ သင္တို႔အား (ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ရာ) တရားကို ေဟာၾကားေပအံ့၊ အဖန္ဖန္ ပဋိသေႏၶေနရျခင္းသည္ ဆင္းရဲလွ၏။

၂၅၆။ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္အတြင္း၌ အားထုတ္ၾကကုန္ေလာ့၊ ႀကိဳးစားၾကကုန္ေလာ့၊ လုံ႔လျပဳၾကကုန္ေလာ့။ 'ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ က်ဴအိမ္ကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔' (သင္တို႔ သည္) ေသမင္း၏ (ကိေလသာ) စစ္သည္ကို ေခ်မႈန္းဖ်က္ဆီးၾကကုန္ေလာ့။

၂၅၇။ အၾကင္သူသည္ ဓမၼဝိနယ သာသနာေတာ္၌ မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ ေနအံ့၊ ထိုသူသည္ပဋိသေႏၶေနျခင္းလွ်င္ အေၾကာင္းရွိေသာ သံသရာဝဋ္ကို ပယ္၍ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကို ျပဳႏိုင္ လတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ အဘိဘူတမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၄-ေဂါတမေတၳရဂါထာ

သာကီဝင္မင္းသား ေဂါတမသည ္ ေဆေြ တာမ္ ်ဳိ းေတာ္တ႔ို အစည္းအေဝးတြင္ ရဟန္း ျပဳကာဝိပႆနာပြါးမ်ားသျဖင ့္ အဘိညာဥ္ရ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ရရွိျပီျဖစ္ေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၅၈။ ငါသည္ (အစမထင္ေသာ သံသရာ၌) က်င္လည္ရသည္ျဖစ္၍ ငရဲသို႔လည္း အဖန္ဖန့္က်ေရာက္ခဲ့ရၿပီ၊ ၿပိတၱာဘံုသို႔လည္း အဖန္ဖန္ ကပ္ေရာက္ခဲ့ရေလၿပီ၊ ဆင္းရဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ေၾကာင့္အခံခက္ေသာ တိရစၧာန္မ်ဳိး၌လည္း ဘဝဇာတ္အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖင့္ ကာလ ရွည္စြာ ေနခဲ့ရ၏။

၂၅၉။ လူ႕ဘဝကိုလည္း ရခဲ့၏၊ ကာမာဝစရနတ္ျပည္သို႔လည္း (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ရံဖန္ ရံခါေရာက္ခဲ့ရ၏၊ ႐ူပဘဝတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အ႐ူပဘဝတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ေနဝသညာနာသညာယတနဘံုတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အသညသတ္ဘံုတို႔၌လည္းေကာင္း (ပဋိသေႏၶအားျဖင့္) ငါသည္ ေနခဲ့ရဖူး၏။

၂၆ဝ။ ကာမဘဝစေသာ ဘဝတို႔ကို ''အႏွစ္မွ ကင္းကုန္၏၊ အေၾကာင္းတရားတို႔ ေပါင္း ဆံု၍ျပဳအပ္ကုန္၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္း ရွိကုန္၏၊ အခါခပ္သိမ္း ပ်က္စီးျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏''ဟု ေကာင္းစြာသိအပ္ကုန္၏၊ ထိုဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ မ်ားစြာျဖစ္ေသာ အတၱေဘာကို သိၿပီး၍ သတိရွိေသာ ငါသည္ နိဗၺာန္သို႔သာလွ်င္ ေကာင္းစြာ ေရာက္ရၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေဂါတမ မေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၅-ဟာရိတေတၳရဂါထာ

ဇာတိမာနျဖင့္ သူတပါးကို လူယုတ္မ်ားဟူ၍ ေခၚေလ႕ရွိေသာ ဟာရိတသည္ ရဟန္းတို႔ထံတြင္ တရားနာရ၍ ရဟန္းျပဳေသာ္လည္း လူယုတ္ေခၚျခင္းဝါဒ မေပ်ာက္၊ ဘုရားရွင္ထံေရာက္မွေလ်ာ္ေသာတရားကို နာရ၍ ဝိပႆနာပြါးမ်ားကာ အရဟတၱဖိုလ္ ေရာက္သည္တြင္ ငယ္စဥ္ကျပဳသင့္ေသာကိစၥကို ေနာက္မွျပဳမိျခင္းအျပစ္ကို ျပကာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၆၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ငယ္ရြယ္စဥ္ ေရွးအခါက ျပဳသင့္ ျပဳထိုက္ေသာ အမႈကိစၥတို႔ကို ေနာင္အိုမင္းေသာ အခါမွ ျပဳလုပ္ရန္ အလိုရွိ၏၊ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ ခ်မ္းသာတည္ရာ အျဖာျဖာမွဆုတ္ယုတ္ရ၏၊ ေနာင္တတစ္ဖန္လည္း ပူပန္ရ၏။

၂၆၂။ အၾကင္အမႈကို ျပဳလုပ္၏၊ ထိုျပဳလုပ္ေသာ အမႈကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏၊ အၾကင္အမႈကို မျပဳ လုပ္၊ ထိုမျပဳလုပ္ေသာ အမႈကို မေျပာဆိုရာ၊ မျပဳလုပ္ဘဲ ေျပာဆိုသူကို ပညာရွိတို႔ သိၾကကုန္၏ (အထင္မႀကီးၾကကုန္)။

၂၆၃။ အၾကင္နိဗၺာန္၌ ဆင္းရဲအားလံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္း၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူေသာ ပူေဆြးျခင္းကင္းေသာ ရာဂစေသာ ျမဴကင္းေသာ ေဘးကင္းေသာ ထိုနိဗၺာန္သည္ အလြန္ ခ်မ္းသာေလစြတကား။

ဤသို႔လွ်င္ ဟာရိတမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၆-ဝိမလေတၳရဂါထာ

ေသာမမိတၱမေထရ္ကိုအမွီျပဳ၍ ရဟန္းျပဳေသာ ဝိမလမေထရ္သည္ ဆရာ၏ တိုက္တြန္း ခ်က္အရဝိပႆနာကိုျဖစ္ေစရာ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိ၏ အေဆြေတာ္ ရဟန္းအား ဆံုးမေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၆၄။ မတုန္မလႈပ္ေသာ ခ်မ္းသာကို ေတာင့္တေသာ သူသည္ ယုတ္မာေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းတို႔ကို ေဝးစြာ ၾကဥ္ေရွာင္၍ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းသို႔ ဆည္းကပ္ ရာ၏၊ ထိုအေဆြခင္ပြန္းေကာင္း၏ အဆံုးအမ၌ တည္ရာ၏။

၂၆၅။ သမုဒၵရာ၏ တစ္ဖက္ကမ္းသို႔ ကူးေျမာက္လိုသူသည္ ေသးငယ္ေသာ သစ္သား ေဖာင္ကိုတက္စီး၍ ကူးသည္ရွိေသာ္ မဟာသမုဒၵရာ၌ နစ္ျမဳပ္ရသကဲ့သို႔ ဤအတူ ပ်င္းရိသူ ကို အေၾကာင္းျပဳ၍ေကာင္းေသာ အသက္ေမြးျခင္းရွိသူသည္လည္း (သံသရာ၌) နစ္ျမဳပ္ရ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ပ်င္းရိ၍ဝီရိယယုတ္ေလ်ာ့ေသာ ထိုသူကို ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

၂၆၆။ ကာယဝိေဝကစသည္ျဖင့္ ကင္းဆိတ္ၾကသူ, နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိ ၾကသူ, သမထဝိပႆနာျဖင့္ ႐ႈေလ့ရွိၾကသူ, အျမဲ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိၾကသူ အရိယာ ပညာရွိတို႔ႏွင့္အတူတကြ ေနထိုင္မွီဝဲရာ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဝိမလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

တိကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၄-စတုကၠနိပါတ္

၁-နာဂသမာလေတၳရဂါထာ

သာကီဝင္မင္းသား နာဂသမာလသည္ ဘုရားရွင္ထံ ရဟန္းျပဳၿပီး တခါတရံ ဘုရားရွင္၏ အလုပ္အေကြ်းျဖစ္ကာ တေန႔တြင္ ဆြမ္းခံသြားစဥ္ လမ္းမ၌ ကပြဲကို ျမင္ရ၍ စိတၱဇေလေၾကာင့္လႈပ္ရွားေနၾကသည္ဟု အမွန္ကို ျမင္ၿပီးတရားကို ဆင္ျခင္သည္တြင္ အရတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလရာ မိမိ၏ပဋိပတ္ကို ေျပာၾကားေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၆၇။ တူရိယာကို တီးမႈတ္လိုက္သည္ရွိေသာ္ (လက္ဝတ္တန္ဆာတို႔ျဖင့္) တန္ဆာဆင္ ထားေသာ၊ တင့္တယ္ေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္လ်က္ ပန္းကို ပန္ဆင္ထားေသာ၊ စႏၵကူး နံ႔သာရည္ျဖင့္လိမ္းက်ံထားေသာ ကေခ်သည္မိန္းမ တစ္ေယာက္သည္ ခရီးလမ္းမအလယ္၌ ကခုန္ေန၏။

၂၆၈။ ငါသည္ ဆြမ္းအလို႔ငွါ ရြာအတြင္းသို႔ ဝင္သြားစဥ္ (လက္ဝတ္တန္ဆာတို႔ျဖင့္) တန္ဆာဆင္ထားေသာ၊ တင့္တယ္ေသာ အဝတ္တို႔ကို ဝတ္ထားေသာ ထိုကေခ်သည္မိန္းမကိုေသမင္းေထာင္ထားေသာ ေက်ာ့ကြင္းကဲ့သို႔ ေတြ႕ျမင္ရ၏။

၂၆၉။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့အား (စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ဟု) အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚ လာ၏၊ အျပစ္ဟု ထင္ျမင္ေသာ အာဒီနဝဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈ နိဗၺိဒါဉာဏ္ သည္ (ငါ၏ႏွလံုး၌) ေကာင္းစြာ တည္၏။

၂၇ဝ။ ထိုနိဗၺိဒါဉာဏ္ ျဖစ္သည္မွ ေနာက္၌ ငါ၏ စိတ္သည္ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ ေျမာက္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားေတာ္၏ အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို အစဥ္အတိုင္း ရအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာ အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ နာဂသမာလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-ဘဂုေတၳရဂါထာ

အႏု႐ုဒၶါ ကိမိလတို႔ႏွင့္အတူ ရဟန္ျပဳလာေသာ သာကီဝင္မင္းသား ဘဂုသည္ တေန႔တြင္ ထိနမိဒၶႏွိပ္စက္သျဖင့္ စၾကႍတြင္လဲက်ရာမွ စိတ္ကို ဆြဲေဆာင္၍ ဝိပႆနာ ပြါးမ်ားသည္တြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလလွ်င္ အပၸမာဒျဖင့္ ေနျခင္းကို ေျဖၾကား ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၇၁။ ငါသည္ ကိုယ္၏ ထိုင္းမိႈင္းမႈ 'မိဒၶ' ႏွိပ္စက္သည္ျဖစ္၍ ေနရာေက်ာင္းမွ (စႀကႍ သြားအံ့ေသာငွါ) ထြက္ခဲ့၏၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ စႀကႍေလွ်ာက္ေနစဥ္ ထိုစႀကႍေစာင္းတန္းဝယ္ (ငိုက္မ်ဥ္းမႈ 'မိဒၶ'ႏွိပ္စက္ေသာေၾကာင့္ ) ေျမ၌ လဲက်ခဲ့ပါ၏။

၂၇၂။ ထိုငါသည္ (ေျမမႈန္႔လိမ္းကပ္ေသာ) ကိုယ္တို႔ကို သုတ္ခါ၍ စႀကႍသို႔ တစ္ဖန္ တက္ၿပီးလွ်င္ ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု၌ ေကာင္းစြာ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ စႀကႍ ေစာင္းတန္း၌ စႀကႍသြားခဲ့ပါ၏။

၂၇၃။ ထိုသို႔စႀကႍသြားၿပီးေနာက္ ငါ့အား စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ဟု အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုး သြင္းမႈျဖစ္ေပၚလာ၏၊ အျပစ္ဟု ျမင္ေသာ 'အာဒီနဝ'ဉာဏ္သည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚပါ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗၺိဒါ'ဉာဏ္သည္ (ငါ၏ ႏွလံုး၌) ေကာင္းစြာ တည္၏။

၂၇၄။ ထိုနိဗၺိဒါဉာဏ္ ျဖစ္သည္မွ ေနာက္၌ ငါ၏ စိတ္သည္ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ ေျမာက္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားေတာ္၏အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို အစဥ္အတိုင္း ရအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာ အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဘဂုမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-သဘိယေတၳရဂါထာ

ဝါဒေပါင္းမ်ားစြာ တတ္ေျမာက္၍ အရပ္တကာသို႔ လွည့္လည္ေနေသာ သဘိယပရိဗိုဇ္ သည္ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ ဘုရားရွင့္ထံေရာက္ေသာအခါ ျပႆနာေမးေလွ်ာက္လ်င္ ေျဖၾကား ေတာ္မူသည္ကိုၾကည္ညိဳ၍ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါးမ်ားသည္တြင္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္၏၊ ထို႔ေနာက္ေဒဝဒတ္အသင္းသား ရဟန္းမ်ားအား ဆံုးမေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၇၅။ (ပညာရွိမွ) တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ ဤျငင္းခံုရာ၌ ငါတို႔သည္ ေသမင္းႏိုင္ငံသို႔သြားၾကရကုန္အံ့ဟူ၍ မသိကုန္၊ အၾကင္ပညာရွိတို႔သည္ကား ထိုျငင္းခံုရာ၌ (ငါတို႔သည္ ေသမင္းႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ရကုန္အံ့ဟု) သိကုန္၏၊ ထိုသို႔ သိေသာေၾကာင့္ ျငင္းခုံမႈတို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္၏၊

၂၇၆။ အၾကင္အခါ၌ (ျငင္းခံုမႈ ၿငိမ္းေၾကာင္းကို) မသိကုန္ေသာ သူတို႔သည္ မအိုမေသအျမဲေနၾကရမည့္သူတို႔ကဲ့သို႔ လွည့္လည္သြားလာၾကကုန္၏၊ (ထိုအခါ ျငင္းခုံမႈ မၿငိမ္းကုန္သည္သာတည္း)။ အၾကင္ ပညာရွိတို႔သည္ကား ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမတရားေတာ္ကို သိကုန္၏၊ ထိုသူတို႔သည္ (ကိေလသာေရာဂါျဖင့္) နာက်င္မႈရွိေသာ သတၱဝါတို႔တြင္ (ကိေလသာ အားျဖင့္) နာက်င္မႈမရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကရကုန္၏။

၂၇၇။ ေလ်ာ့ေလ်ာ့ျပဳအပ္ေသာ ကုသိုလ္ကံဟူသမွ်သည္လည္းေကာင္း၊ ညစ္ႏြမ္းစြာ ေဆာက္တည္မႈအက်င့္သည္လည္းေကာင္း၊ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ပါးစံုကပင္ ယံုမွားအပ္ေသာ ရဟန္းတရားကိုျပဳျခင္းသည္လည္းေကာင္း ထိုဆိုအပ္ၿပီးေသာ ကမၼဝတ ျဗဟၼစရိယမ်ဳိးသည္ မ်ားျမတ္ေသာအက်ဳိးရွိသည္ မဟုတ္။

၂၇၈။ အၾကင္ သူသည္ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ အေပၚ၌ ႐ိုေသေလးျမတ္မႈ မရွိ၊ 'ေကာင္း ကင္သည္ေျမႀကီးမွ ေဝးသကဲ့သို႔' ထိုသူသည္ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွ ေဝး၏။

ဤသို႔လွ်င္ သဘိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၄-နႏၵကေတၳရဂါထာ

သာဝတၳိျပည္သား နႏၵကသည္ ဘုရားရွင္ထံ ရဟန္းျပဳ၍ ဝိပႆနာပြါးမ်ားရာတြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဘိကၡဳေနာဝါဒကဧတဒဂ္ရလ်က္ သာဝတၳိျပည္၌ ဆြမ္ခံစဥ္ မယား ေဟာင္းက ျပံဳးရယ္ျပရာ၌ ခႏၶာကိုယ္၏စက္ဆုပ္ဖြယ္ျဖစ္ပံုကို ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၇၉။ (စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ဝတၳဳ အမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္) ျပည့္၍ မေကာင္းေသာ အနံ႔ရွိေသာ၊ ကိေလသာမာရ္၏ အသင္းအပင္း၌ ျဖစ္ေသာ၊ (ကိေလသာမိုးရည္) စိုစြတ္ေသာ သင္၏ ကိုယ္၌ အခါခပ္သိမ္းကိုးဒြါရတို႔မွ (ယိုစီးေနေသာ) ကိုးခုေသာ အလ်ဥ္တို႔သည္ စက္ဆုပ္ ဖြယ္ ျဖစ္ေလစြတကား။

၂၈ဝ။ အေဟာင္းျဖစ္ေသာ အမူအရာကို မေအာက္ေမ့လင့္၊ (ယခုလည္း ေရွးကအတိုင္း ျပဳက်င့္လိမ့္မည္ဟု မၾကံစည္လင့္)၊ အရိယာသာဝကအေပါင္း၌ မထီမဲ့ျမင္ မေအာက္ေမ့လင့္၊ ထိုအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ နတ္ျပည္ခ်မ္းသာ၌ေသာ္လည္း မတပ္မက္ၾကကုန္၊ (မစင္စုႏွင့္ တူေသာ) လူတို႔ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာ၌ကား အဘယ္မွာ တပ္မက္ပါေတာ့အံ့နည္း။

၂၈၁။ အၾကင္သူတို႔သည္ကား မိုက္ကုန္၏၊ ပညာ မရွိကုန္၊ (အသုဘကို သုဘဟု ႐ႈျခင္းျဖင့္) မေကာင္းေသာ အၾကံကို ၾကံစည္ကုန္၏၊ မသိမႈ 'ေမာဟ'ျဖင့္ ထက္ဝန္က်င္ ဖံုးလႊမ္း အပ္ေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ (အႏၶပုထုဇဥ္) လူမိုက္တို႔သည္ မာရ္မင္း ေထာင္ထားအပ္ေသာ ထိုမိန္းမဟူေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕ (ေက်ာ့ကြင္း) ၌ တပ္မက္ေသာအားျဖင့္ တည္ကုန္၏။

၂၈၂။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ရာဂကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒါသကိုလည္းေကာင္း၊ အဝိဇၨာ'ေမာဟ'ကိုလည္းေကာင္း (အရိယမဂ္ျဖင့္) ပယ္ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၏။ တဏွာတည္းဟူေသာ ႀကိဳးကို ပယ္ျဖတ္ၿပီး ျဖစ္ကုန္၍ တဏွာတည္းဟူေသာ အေႏွာင္အဖြဲ႕မွ ကင္းကုန္ေသာ ထိုသို႔ သေဘာရွိေသာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ထိုဆိုအပ္ၿပီးေသာ မာရ္မင္း၏ ေက်ာ့ကြင္း၌ မတပ္မက္ေသာ အားျဖင့္ တည္ကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ နႏၵကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၅-ဇမၺဳကေတၳရဂါထာ

ဘဝဝဋ္ေဟာင္းေၾကာင့္ မစင္ကို စား၍ က်င္ငယ္ေရကို ေသာက္ေနရေသာ ဇမၺဳကသည္အရတၱဖိုဟ္ရႏိုင္ေသာ အေျခခံရွိသည့္အတြက္ ဘုရားရွင္ကိုယ္တိုင္ ႂကြလာ၍ တရားေဟာ သည္တြင္ ေသာတာပန္တည္ၿပီးေနာက္ ဝိပႆနာကို ပြါးမ်ားေသာအခါ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိအျဖစ္ကိုေျပာၾကား ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၈၃။ ငါသည္ ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ပတ္လံုး (ေရခ်ဳိးျခင္းကို ပယ္ေသာအားျဖင့္ ကိုယ္၌ ကင္းေသာ) ျမဴအညစ္အေၾကးတို႔ကို ေဆာင္ခဲ့ၿပီ၊ (ေကာင္းမႈကို လိုလားသူတို႔ လွဴအပ္ေသာ ) ဆြမ္းကိုတစ္လတစ္ႀကိမ္ (လွ်ာဖ်ား၌ တင္ထားသျဖင့္) စားလ်က္ ဆံမုတ္ဆိတ္ကို (လက္ျဖင့္) ႏုတ္ေစခဲ့၏။

၂၈၄။ ေျခတစ္ဖက္တည္းျဖင့္ ရပ္ခဲ့ၿပီ၊ ထိုင္ျခင္းကို (အခါခပ္သိမ္း) ေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီ၊ မစင္ေျခာက္တို႔ကိုလည္း ခဲစားခဲ့၏၊ ဒါယကာတို႔ ပင့္ဖိတ္ေသာ ဆြမ္းကိုလည္း မသာယာခဲ့။

၂၈၅။ ဒုဂၢတိ လားေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ဤသို႔ေသာ မေကာင္းမႈမ်ားစြာကို ျပဳလုပ္ခဲ့၍ (ကာေမာဃစေသာ) ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္ျဖင့္ ေမ်ာပါေနရစဥ္ (လူဘဝကို ရ၍ ယခုအခါ၌ ေကာင္းမႈ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္) ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ကိုးကြယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့၏။

၂၈၆။ (ရတနာသံုးပါးကို) ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာ ငါ့ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားေတာ္၏ အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ဝိဇၨာ သံုးပါးတို႔ကို အစဥ္အတိုင္း ရအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာ ျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဇမၺဳကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၆-ေသနကေတၳရဂါထာ

ဥ႐ုေဝလကႆပ၏တူ ေသနကသည္ တေပါင္းလနကၡတ္ပြဲတြင္ ဂယာဆိပ္၌ ဘိတ္သိက္သြန္းေလာင္းေနရာ ထိုအနီးတြင္ သီတင္းသံုးလ်က္ရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားထံ ေရာက္ကာ တရားေတာ္ကိုနာရ၍ ရဟန္ျပဳဝိပႆနာပြါးမ်ားလ်င္ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကို ဆင္ျခင္လ်က္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဥဒါန္က်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား

၂၈၇။ ဂယာဖဂၢဳမည္ေသာ ဥတၱရဖဂၢဳနိနကၡတ္ပြဲ၌ ဂယာမည္ေသာ ေရဆိပ္အနီးတြင္ ျမတ္ေသာ တရားကို ေဟာေတာ္မူေသာ-

၂၈၈။ မ်ားစြာေသာ ကိုယ္ေရာင္ ဉာဏ္ေရာင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ၊ ဂိုဏ္းတို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ အထြတ္အထိပ္သို႔ ေရာက္ေတာ္မူေသာ၊ နတ္ႏွင့္တကြေသာေလာကကိုဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ၊ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ အတုမဲ့ ဉာဏ္အျမင္ ရွိေတာ္ မူေသာ-

၂၈၉။ ျမတ္ေသာ ရဟႏၲာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ၊ မ်ား ေသာတန္ခိုးရွိေတာ္မူေသာ၊ အာသဝအားလံုးကုန္ၿပီးျဖစ္၍ အာသဝ ကင္းစင္ေတာ္မူေသာ၊ (ေဝနယ်သတၱဝါတို႔၏) ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ မည္သည့္ အရပ္ကမွ် ေဘးမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရၿပီး ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ငါ၏ လာျခင္းသည္ ေကာင္းေသာ လာျခင္းျဖစ္ပါေပ၏။

၂၉ဝ။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ သကၠာယဟူေသာ တိုင္၌ ဒိ႒ိဟူေသာ ႀကိဳးျဖင့္ဖြဲ႕ခ်ည္ အပ္သည္ျဖစ္၍ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ညစ္ႏြမ္းေနရေသာ ေသနကမည္ေသာ ငါ့ကို ခပ္သိမ္းေသာ အထံုးအဖြဲ႕့'ဂႏၴ'တရားတို႔မွ (အရိယမဂ္တည္းဟူေသာ လက္ျဖင့္) လြတ္ေစ ေတာ္မူေပစြတကား။

ဤသို႔လွ်င္ ေသနကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၇-သမ႓ဴတေတၳရဂါထာ

ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ အသွ်င္အာနႏၵာထံတြင္ တရားနာကာ ရဟန္းျပဳေသာ သမ႓ဴတမေထရ္သည္ဝိပႆနာကို ပြါးမ်ားသျဖင့္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလရာ ဓမၼသံေဝဂျဖစ္၍ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၉၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ေႏွးေကြးစြာ ျပဳသင့္ေသာ အခါ၌ ေဆာလ်င္စြာ ျပဳ၏၊ ေဆာ လ်င္စြာျပဳသင့္ေသာ အခါ၌ ေႏွးေကြးစြာ ျပဳ၏၊ မသိမလိမၼာေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ မသင့္ ေလ်ာ္ေသာအစီအရင္ေၾကာင့္ ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္ရ၏။

၂၉၂။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အက်ဳိးစီးပြါးတို႔သည္ 'လဆုတ္ပကၡ၌ လကဲ့သို႔' တစ္ေန႔တျခား ဆုတ္ယုတ္ကုန္၏၊ အေက်ာ္အေစာ မရွိသည္၏အျဖစ္သို႔လည္း ေရာက္ရ၏၊ အေဆြခင္ပြန္း တို႕ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္ရ၏။

၂၉၃။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ေႏွးေကြးစြာ ျပဳသင့္ေသာ အခါ၌ ေႏွးေကြးစြာ ျပဳ၏၊ ေဆာလ်င္စြာျပဳသင့္ေသာ အခါ၌လည္း ေဆာလ်င္စြာ ျပဳ၏၊ ပညာရွိေသာ ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ သင့္ေလ်ာ္ေသာအစီအရင္ေၾကာင့္ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။

၂၉၄။ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ အက်ဳိးစီးပြါးတို႔သည္ 'လဆန္းပကၡ၌ လကဲ့သို႔' တစ္ေန႔တျခား ျပည့္ဝကုန္၏၊ အျခံအရံမ်ား၍ ေက်ာ္ေစာျခင္းသို႔လည္း ေရာက္ရ၏၊ အေဆြခင္ပြန္းတို႕ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ဘက္ မျဖစ္။

ဤသို႔လွ်င္ သမ႓ဴတမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၈-ရာဟုလေတၳရဂါထာ

သားေတာ္ရာဟုလာသည္ ဘုရားရွင္ထံတြင္ ရဟန္ျဖစ္ကာ သုတ္ေပါင္မ်ားစြာကို နာယူရသည့္အတိုင္း ဥာဏ္ရင့္လ်က္ ဝိပႆနာကို ပြါးမ်ားသည္တြင္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကိုဆင္ျခင္၍ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၉၅။ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္အစစ္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ သစၥာေလးပါး တရားတို႔၌မဂ္ပညာမ်က္စိရွိေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း (အမ်ဳိးအက်င့္) ႏွစ္မ်ဳိးႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာ ရာဟုလာဘဒၵဟူ၍ငါ့ကို ပညာရွိတို႔ သိၾကကုန္၏။

၂၉၆။ ငါ့အား အာသဝတရားတို႔ကုန္ၿပီ၊ ဘဝသစ္၌ တစ္ဖန္ျဖစ္ျခင္း မရွိၿပီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ သံသရာစက္၏ အကန္႔တို႔ကို ဖ်က္ဆီးတတ္သူ၊ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္သူ၊ ဝိဇၨာသံုးပါးႏွင့္ျပည့္စံုသူ၊ နိဗၺာန္ကို ျမင္သူ ျဖစ္၏။

၂၉၇။ (ဤသတဝၱ ါအေပါငး္ တသ႔ုိ ည)္ ကာမတ႔ို၌ ကန္းကုန္၏၊ တဏာွ ကြန္ရက္ျဖင့္ အဖံုး လႊမ္းခံရကုန္၏၊ တဏာွ အမးုိ ျဖင ့္ မးုိ ထားခရံ ကနု ၏္ ၊ 'ျမဳႇံ းဝ၌ ဖ႕ဲြအပ္ေသာ ငါးကဲ့သို႔' မာရ္၏ အေႏွာင္အဖြဲ႕ျဖင့္ေႏွာင္ဖြဲ႕ခံရကုန္၏။

၂၉၈။ ငါသည္ကား ထိုကာမအေႏွာင္အဖြဲ႕ကို ပယ္ကာ ကိေသသာမာရ္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ကို (အရဟတၱမဂ္ဓားသန္လွ်က္ျဖင့္ အႂကြင္းမဲ့) ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ (အဝိဇၨာဟုအိုအပ္ေသာ ) အျမစ္ႏွင့္တကြေသာ တဏာွ ကပုိ ယႏ္ တု လ္ ်က ္ ၿငမိ း္ ေအးၿပးီ သ ူ (သဥပါဒိေသသနိဗၺာနဓာတ္ျဖင့္) ပရိနိဗၺာန္ျပဳၿပီးသူ ျဖစ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ရာဟုလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၉-စႏၵနေတၳရဂါထာ

ဘုရားရွင္ထံတြင္ ရဟန္းျပဳေသာအခါ သားတေယာက္ရၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း သံေယာဇဥ္ ကိုျဖတ္ေတာက္လ်က္ ေသာတာပန္အျဖစ္မွဆက္လက္၊ ကိးစား၍ ရဟႏၲာျဖစ္လာေသာ စႏၵန မေထရ္သည္အေဖၚရဟန္းတို႔က သစၥာေလးပါး ထိုးထြင္းသိပံုကို ေမးျမန္းသည့္ အတိုင္း ေျဖၾကား ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၂၉၉။ ေရႊျဖင့္ ျပဳအပ္ေသာ တန္ဆာျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ ကိုယ္ရွိေသာ မယားေဟာင္း သည္ကၽြန္မအေပါင္း ျခံရံလ်က္ သားကို ရင္ခြင္ပိုက္၍ ငါ့ထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာ၏။

၃ဝဝ။ တန္ဆာဆင္လ်က္ (အဝတ္တို႔ကို) ေကာင္းစြာ ဝတ္ဆင္ကာ လာေနေသာ ငါ့သား၏ မိခင္ကိုေတြ႕ျမင္လတ္ေသာ္ ေသမင္းေထာင္ထားေသာ ေက်ာ့ကြင္းကဲ့သို႔ ထင္မိ၏။

၃ဝ၁။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့အား (စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ဟု) အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚ လာ၏၊ အျပစ္ဟု ထင္ျမင္ေသာ 'အာဒီနဝ' ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗၺိဒါ'ဉာဏ္ သည္ (ငါ၏ႏွလံုး၌) ေကာင္းစြာ တည္၏။

၃ဝ၂။ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗၺိဒါ'ဉာဏ္ ျဖစ္သည္မွ ေနာက္၌ ငါ၏ စိတ္သည္ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား တရားေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားေတာ္၏ အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို အစဥ္အတိုင္း ရအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္ မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ စႏၵနမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁ဝ-ဓမၼိကေတၳရဂါထာ

ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ခံယူပြဲတြင္ ၾကည္ညိဳ၍ ရဟန္းျပဳေသာ ဓမၼိကမေထရ္သည္ ႐ုကၡဓမၼဇာတ္ကိုနာၾကားၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ၾသဝါဒေဒသနာကို အစဥ္ေလွ်ာက္၍ တထိုင္ခ်င္းပင္အရဟတၱဖိုဟ္ေရာက္ေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားသည့္အတိုင္း ျပန္လည္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃ဝ၃။ေလာကီေလာကုတၱရာ ႏွစ္ျဖာေသာ သုစ႐ိုက္တရားသည္ တရားက်င့္သူကို အမွန္ စင္စစ္ (ဆင္းရဲမွ) ေစာင့္ေရွာက္တတ္၏၊ ေကင္းစြာ ဆည္းပူးအပ္ေသာ တရားသည္ (ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ) ခ်မ္းသာကို ရြက္ေဆာင္တတ္၏၊ တရားကို က်င့္ေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ မေကာင္းေသာ လားရာဒုဂၢတိဘဝသို႔ မလားေရာက္ရ၊

ဤျဖစ္ျခင္းသည္ ေကာင္းစြာ က်င့္ေသာ တရားေတာ္၏အက်ဳိးဆက္တည္း။

၃ဝ၄။ ကုသိုလ္တရား, အကုသိုလ္တရားအားျဖင့္ ႏွစ္ပါးေသာ တရားတို႔သည္ တူမွ်ေသာ အက်ဳိးရွိၾကသည္မဟုတ္ကုန္၊ အကုသိုလ္တရားသည္ ငရဲသို႔ ေဆာင္တတ္၏၊ ကုသိုလ္တရား သည္ ေကာင္းေသာလားရာသုဂတိဘဝသို႔ ေရာက္ေစတတ္၏။

၃ဝ၅။ ထို႔ေၾကာင့္ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေပးအပ္ေသာ အဆံုးအမျဖင့္ ဝမ္းေျမာက္သည္ျဖစ္၍ ကုသိုလ္တရားတို႔၌ ျပဳလုပ္လိုမႈ 'ဆႏၵ'ကို ျဖစ္ေစရာ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သာဝက ျဖစ္ကုန္ေသာ ကိုးစားရာ အျမတ္ဆံုး နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္လိုသူ ပညာရွိတို႔သည္ တရား၌တည္ကုန္လ်က္ အလံုးစံုေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲမွ ထြက္ေျမာက္ၾကကုန္၏။

၃ဝ၆။ ငါသည္ ဂ႑အမည္ရေသာ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါး၏ အေၾကာင္းမူလကို ခြာခ်အပ္ၿပီ၊ တဏွာဟုဆိုအပ္ေသာ ကြန္ရက္ကို (မဂ္ျဖင့္) ဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီ၊ ထိုငါသည္ သံသရာကုန္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ လျပည့္ေန႔အခါဝယ္ 'အျပစ္ငါးပါး ကင္းစင္ေသာ လမင္းကဲ့သို႔' ငါ့အား ရာဂစေသာေၾကာင့္ ၾကမႈ (အျပစ္) မရွိေတာ့သည္သာတည္း။

ဤသို႔လွ်င္ ဓမၼိကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၁-သပၸကေတၳရဂါထာ

သဒၵါတရားအေလ်ာက္ ဘုရားရွင္ထံတြင္ ရဟန္းျပဳလာေသာ သပၸကမေထရ္သည္ ဘုရားရွင္ထံမွကမၼ႒ာန္းယူ၍ အဇကရဏီယျမစ္ကမ္း ေသလာဂီရိေက်ာင္း၌ ေနထိုင္ရင္း တရားအားထုတ္၍ရဟန္းႏၲာျဖစ္လာေသာအခါ ေဆြမ်ိဳးတို႔အား မိမိေနရာကို ၫႊန္ၾကား ေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃ဝ၇။ အၾကင္အခါ အလြန္စင္ၾကယ္ျဖဴေဖြးေသာ အေတာင္ရွိေသာ ဥဗ်ဳိင္းငွက္တို႔သည္ မည္းညိဳေသာမိုးတိမ္၏ ေဘးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ျခင္း ခံရေသာေၾကာင့္ မိမိေနရာ အသိုက္၌ ခိုေအာင္းလိုသည္ျဖစ္၍ အသိုက္သို႔ ပ်ံသြားလတၱံ႕၊ ထိုအခါဝယ္ အဇကရဏီျမစ္သည္ ငါ့ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစ၏။

၃ဝ၈။ အၾကင္အခါ၌ အလြန္႔အလြန္ စင္ၾကယ္ျဖဴေဖြးေသာ ဥဗ်ဳိင္းငွက္တို႔သည္ မည္းညိဳ ေသာ မိုးတိမ္၏ေဘးျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္ခံရသည္ျဖစ္၍ ခိုေအာင္းရာကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ အသိုက္ကို ရွာလင့္၏၊ ထိုအခါဝယ္ အဇကရဏီျမစ္သည္ ငါ့ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစ၏။

၃ဝ၉။ ငါေနေသာ လိုဏ္ဂူ၏ ေနာက္ေက်ာဘက္ ထိုထိုအရပ္၌ ေပါက္ေရာက္ကုန္ေသာ ကမ္းႏွစ္ဖက္ရွိသေျပပင္တို႔သည္ အဇကရဏီျမစ္ကမ္း ႏွစ္ဖက္လံုးကို တင့္တယ္ေစကုန္၏၊ ယင္းသေျပပင္တို႔သည္ ထိုအရပ္၌ ေနေသာ အဘယ္မည္ေသာ သူကို မေမြ႕ေလ်ာ္ေစဘဲ ရွိႏိုင္ အံ့နည္း။

၃၁ဝ။ ေႁမြအေပါင္းတို႔မွ ေကာင္းစြာ ကင္းေဝးကုန္ေသာ၊ ၿငိမ့္ေညာင္းေသာ အသံရွိကုန္ ေသာထိုဖားတို႔သည္ (ခ်ဳိၿမိန္ေသာ အသံျဖင့္) ေအာ္ျမည္ၾကကုန္၏။ ယခုအခါ ေတာင္က်စမ္း ေခ်ာင္းတို႔ႏွင့္ကင္းကြာေသာ အခါသမယ မဟုတ္၊ အဇကရဏီျမစ္သည္ ေဘးကင္း၏၊ ေအးခ်မ္း၏၊ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္လည္းေကာင္း၏။

ဤသို႔လွ်င္ သပၸကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၂-မုဒိတေတၳရဂါထာ

မင္းေဘးကို ေၾကာက္၍ ေျပးလာၿပီးလွ်င္ ရဟႏၲာတပါးထံတြင္ ေနရင္း ရဟန္းျပဳကာကမၼ႒ာန္းအားထုတ္သျဖင့္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္ရေသာ မုဒိတမေထရ္သည္ ရဟန္း အေဖၚတို႔ကေမးျမန္း၍ မိမိ၏ ပဋိပတ္အျခင္းအရာကို ေျပာၾကာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၁၁။ ငါသည္ အသက္ရွည္ျခင္းကို အလိုရွိသည္ျဖစ္၍ ရွင္ရဟန္း ျပဳခဲ့ၿပီ၊ ရွင္ရဟန္း အျဖစ္ကိုရၿပီးေနာက္ ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရားကို ရခဲ့၏၊ ျမဲျမံေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ျပင္းစြာ အားထုတ္ခဲ့ၿပီ။

၃၁၂။ (ဤလုံ႔လျဖင့္) ငါ၏ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ၿပိဳကြဲမူလည္း ၿပိဳကြဲပေစ၊ အသားတံုးအသားတစ္တို႔သည္ ေၾကမြမူလည္း ေၾကမြပေစ၊ သလံုးျမင္းေခါင္း ႏွစ္ခုတို႔သည္ ငါ၏ပုဆစ္ဒူးအဆက္တို႔မွ ျပဳတ္က်မူလည္း ျပဳတ္က်ပေစကုန္။

၃၁၃။ ငါသည္ တဏွာတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို မႏုတ္ရေသးသမွ် မည္သည့္ ေဘာဇဥ္ ကိုမွ်မသံုးေဆာင္ေတာ့အံ့၊ မည္သည့္ ေသာက္ဖြယ္ကိုမွ် မေသာက္ေတာ့အံ့၊ ေက်ာင္းအခန္းမွလည္းမထြက္ေတာ့အံ့၊ မည္သည့္ နံပါးျဖင့္မွ် မအိပ္စက္ေတာ့အံ့။

၃၁၄။ ဤသို႔ေနေသာ ထိုငါ၏ လြန္ကဲေသာ လုံ႔လကို ႐ႈပါေလာ့၊ (ယင္းလုံ႔လ၏ တန္ခိုး ေၾကာင့္) ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာ ျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ မုဒိတမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

စတုကၠနိပါတ္ ၿပီး၏။

၅-ပၪၥကနိပါတ္

၁-ရာဇဒတၱေတၳရဂါထာ

ျပည့္တန္ဆာမႏွင့္ ေပ်ာ္ပါးသျဖင့္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္ထံေရာက္ကာ တရားေတာ္ကိုနာယူ၍ ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ သုသာန္ဓုတင္ေဆာက္တည္ေနရာ သုသာန္သို႔ ပစ္လာေသာျပည့္တန္ဆာမ႐ုပ္အေလာင္၌ အသုဘ႐ႈလ်က္ အရဟတၱဖိုဟ္ရရွိေသာ ရာဇဒတၱမေထရ္သည္ မိမိ၏ပဋိပတ္ကို ဆင္ျခင္၍ ဝမ္းေျမာက္စြာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၁၅။ ရဟန္းသည္ သခၤ်ဳိင္းသို႔ သြား၍ သုသာန္၌ မငဲ့မကြက္ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ေသာ ပိုးေလာက္တို႔ျဖင့္ျပည့္သည္ျဖစ္၍ ခဲစားထားေသာ မိန္းမအေသေကာင္ကို ျမင္ရ၏။

၃၁၆။ အသက္ဝိညာဥ္မွ ကင္းေသာ အၾကင္အေသေကာင္ယုတ္ကို ျမင္ရေသာေၾကာင့္ အခ်ဳိ႕ေသာသူတို႔သည္ စက္ဆုပ္ရြံရွာၾကကုန္၏၊ ငါ့မူကား ကာမရာဂသည္ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚ၏၊ (ထိုအေကာင္ပုပ္၌ ကိုးဒြါရတို႔မွ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာသည္ ယိုစီး၏၊ မစင္ၾကယ္ေသာ အျဖစ္ကိုမျမင္ျခင္းေၾကာင့္) ငါသည္ 'သူကန္းကဲ့သို႔' ျဖစ္ခဲ့၏။

၃၁၇။ ထမင္းအိုးတစ္လံုးခ်က္ခန္႔မွ် အခ်ိန္အတြင္း (ရာဂကို ပယ္ေဖ်ာက္လ်က္) ထိုအရပ္မွ ဖဲသြားခဲ့၏၊ (ဖဲသြားၿပီးေနာက္ ငါသည္ ) သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ပညာအဆင္အျခင္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္သင့္ေတာ္ေသာ ေနရာသို႔ ဝင္ခဲ့၏။

၃၁၈။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့အား (စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ဟု) အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းမႈ ျဖစ္ေပၚ လာ၏၊ အျပစ္ဟု ထင္ျမင္ေသာ 'အာဒီနဝ'ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗၺိဒါ'ဉာဏ္ သည္ (ငါ၏ ႏွလံုး၌) ေကာင္းစြာ တည္၏။

၃၁၉။ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗၺိဒါ'ဉာဏ္ ျဖစ္သည္မွ ေနာက္၌ ငါ၏ စိတ္သည္ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရားတရားေတာ္၏ ေကာင္းျမတ္ေသာ တရားေတာ္၏ အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို အစဥ္အတိုင္း ရအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူ ေသာအတိုင္း ျပဳက်င့္အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ရာဇဒတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-သုဘူတေတၳရဂါထာ

သူႂကြယ့္သားသုဘူတသည္ အရြယ္ေရာက္လ်င္ လူ႕အျဖစ္ကိုပယ္ခြါ တိတၱိတို႔သာသနာ၌ ရဟန္းျပဳၿပီးမွအႏွစ္သာရမရွိေၾကာင္းသိ၍ သွ်င္သာရိပုၾတာ သွ်င္ေမာဂၢလႅာန္စသည္တို႔ ရဟန္းျပဳပံုကို ျမင္ကာသဒၶါျဖင့္ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ၌ ဝိပႆနာပြါးမ်ား၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ မိမိ၏ သဋိပတ္ကိုဆင္ျခင္လ်က္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၂ဝ။ အားမထုတ္အပ္သည့္ (အယုတ္တရားႏွစ္ပါး) ၌ မိမိကိုယ္ကို အားထုတ္လိုေသာ ေယာက္်ားသည္ႏွစ္ပါးေသာ အစီးအပြါးကို ေဆာင္တတ္ေသာ ကိစၥကို အလိုရွိလ်က္ က်င့္ခဲ့ ပါမူ (အလိုရွိအပ္ေသာ စီးပြါးခ်မ္းသာသို႔) မေရာက္ရာ၊ ငါသည္ ထိုဘုန္းက်က္သေရ မရွိ ေသာ သေဘာကို အားထုတ္မိခဲ့၏။

၃၂၁။ ႏွိပ္စက္တတ္ေသာ သေဘာရွိသည္၏အျဖစ္ေၾကာင့္ အဃမည္ေသာ ရာဂစေသာ ကိေလသာတို႔ကို မႏုတ္ပယ္မူ၍ တစ္ခုတည္းေသာ (အပၸမာဒ) တရားကို အကယ္၍ စြန္႔လႊတ္မူ သူယုတ္မာကဲ့သို႔ ျဖစ္ရာ၏၊ သဒၶါစေသာ တရားအားလံုးတို႔ကို စြန္႔လႊတ္ပါမူ ညီၫြတ္ သည္, မညီၫြတ္သည္ကို မျမင္ေသာေၾကာင့္ 'သူကန္းကဲ့သို႔' ျဖစ္ရာ၏။

၃၂၂။ အၾကင္အမႈကို ျပဳလုပ္၏၊ ထိုျပဳလုပ္ေသာ အမႈကိုသာ ေျပာဆိုရာ၏၊ အၾကင္အမႈ ကို မျပဳလုပ္၊ ထိုမျပဳလုပ္ေသာ အမႈကို မေျပာဆိုရာ၊ မျပဳလုပ္ဘဲ ေျပာဆိုသူကို ပညာရွိတို႔ သိၾကကုန္၏ (အထင္မႀကီးၾကကုန္)။

၃၂၃။ အဆင္းသာရွိ၍ အနံ႔မရွိသည့္ တင့္တယ္လွပေသာ ပန္းကို ပန္ဆင္သူကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ေကာင္းစြာ့ေဟာေတာ္မူေသာ (ပိဋကတ္သံုးပံုတည္းဟူေသာ) စကားေတာ္သည္ (တရားေတာ္လာတိုင္း) မျပဳက်င့္ေသာသူအား နတ္ရြာနိဗၺာန္ဟူေသာ အက်ဳိး မရွိႏိုင္။

၃၂၄။ အဆင္းလည္းရွိ ေကာင္းေသာ ရနံ႔လည္းရွိ၍ တင့္တယ္လွပေသာ ပန္းကို ပန္ဆင္ သူကဲ့သို႔ထို႔အတူ ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူေသာ (ပိဋကတ္သံုးပံုတည္းဟူေသာ) စကားေတာ္ သည္ (တရားေတာ္လာတိုင္း) ေကာင္းစြာ က်င့္သူအား (နတ္ရြာနိဗၺာန္ဟူေသာ) အက်ဳိးရွိ၏။

ဤသို႔လွ်င္ သုဘူတေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-ဂရိမာနႏၵေတၳရဂါထာ

ဗိမၺိသာရမင္း၏ ပုေရာဟိတ္သား ဂိရိမာနႏၵသည္ ဘုရားရွင္တန္ခိုးေတာ္ကို ျမင္၍ ၾကည္ညိဳသမႈရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ ဘုရားရွင္ကိုဖူးျမင္ရန္ ရာဇၿဂိဳလ္ျပည္သို႔ ေရာက္လာ ဗိမၺိသာရမင္းႀကီးကပစၥည္းေလပါးျဖင့္ ဘိတ္ၾကားသည္ကို ကိစၥမ်ား၍ ေမ့ေလ်ာ့လ်က္ အေဗ႓ာကာသိကလြင္ျပင္၌ ေနထိုင္စဥ္ဗိမၺိသာရမင္းက ေက်ာင္းေဆာက္လႈမွ အာဝါသ ေလ်ာက္ပတ္သျဖင့္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္၍ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၂၅။ မိုးသည္ ေကာင္းစြာ သီဆိုအပ္ေသာ သီခ်င္းသံကဲ့သို႔ ထစ္ခ်ဳန္းလ်က္ ရြာ၏၊ ငါ၏ကုဋီ (ေက်ာင္းငယ္) သည္ မိုးထားၿပီးျဖစ္၍ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္၏၊ ေလတည္းဟူေသာ ေဘးမွ ကင္း၏၊ ငါသည္ ထိုကုဋီ (ေက်ာင္းငယ္) ၌ (အရဟတၱဖိုလ္သမာဓိျဖင့္ ေကာင္းစြာ) ၿငိမ္းေအးေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ မိုးနတ္သား အကယ္၍ ရြာသြန္းလိုမူ ရြာသြန္းေလာ့။

၃၂၆။ မိုးသည္ ေကာင္းစြာ သီဆိုအပ္ေသာ သီခ်င္းသံကဲ့သို႔ ထစ္ခ်ဳန္းလ်က္ ရြာ၏၊ ငါ၏ကုဋီ (ေက်ာင္းငယ္) သည္ မိုးထားၿပီးျဖစ္၍ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္၏၊ ေလတည္းဟူေသာ ေဘးရန္မွကင္း၏၊ ငါသည္ ထိုကုဋီ (ေက်ာင္းငယ္) ၌ (အရဟတၱဖိုလ္သမာဓိျဖင့္ ေကာင္းစြာ) ၿငိမ္သက္ေသာစိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ မိုးနတ္သား အကယ္၍ ရြာသြန္းလိုမူ ရြာသြန္းေလာ့။

၃၂၇။ မိုးသည္ ရြာ၏။ လ။ ငါသည္ ထိုကုဋီ (ေက်ာင္းငယ္) ၌ ရာဂကင္းသည္ျဖစ္၍ ေန၏။

၃၂၈။ မိုးသည္ ရြာ၏။ လ။ ငါသည္ ထိုကုဋီ (ေက်ာင္းငယ္) ၌ ေဒါသကင္းသည္ျဖစ္၍ ေန၏။

၃၂၉။ မိုးသည္ ရြာ၏။ လ။ ငါသည္ ထိုကုဋီ (ေက်ာင္းငယ္) ၌ ေမာဟကင္းသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ မိုးနတ္သား အကယ္၍ ရြာသြန္းလိုမူ ရြာသြန္းေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ဂရိမာနႏၵမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၄-သုမနေတၳရဂါထာ

သူႂကြယ့္သား သုမနသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဦးရီးျဖစ္သူ ရဟႏၲာက ရဟန္းျပဳ ေစကာစ႐ိုက္အားေလ်ာ္ေသာ ကမၼ႒ာန္းကို ေပး၍ အားထုတ္သည္တြင္ စ်ာန္ေလးပါးႏွင့္ အဘိညာဥ္ငါးပါးကိုရၿပီးေနာက္ ဝိပႆနာသို႔ တက္၍ အားထုတ္ေစသျဖင့္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္ရာ တေန႔သ၌ဦးရီးရဟႏၲာထံအေရာက္ ရရွိေသာ မဂ္ဖိုဟ္ကို ေမး၍ ေျဖၾကားေလွ်ာက္ထားေသာ ဂါထာမ်ား

၃၃ဝ။ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ (သမထဝိပႆနာစေသာ အျပစ္ကင္းေသာ) တရားတို႔တြင္ အၾကင္နိဗၺာန္တရားကို အကၽြႏု္ပ္အတြက္ လိုလားေတာင့္တလ်က္ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကို အလိုရွိပါ၏၊ ဥပဇၩာယ္ဆရာသည္ ထိုနိဗၺာန္တရားကို လိုလားေတာင့္တေသာ (ငါ့ကို အဆံုးအမ ေပးသည္၏အစြမ္းျဖင့္) ခ်ီးေျမႇာက္ပါ၏၊ (ထိုနိဗၺာန္ကို ရျခင္းငွါ) ျပဳသင့္ေသာ (တစ္ဆယ့္ေျခာက္ပါးေသာ မဂ္) ကိစၥကိုျပဳအပ္ၿပီးပါၿပီ။

၃၃၁။ (ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ အကၽြႏု္ပ္သည္ မဂ္ေလးပါးသို႔) အစဥ္ေရာက္ၿပီးသူ၊ (မဂ္ေလး ပါးကို) ့မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီးသူ၊ ကိုယ္တိုင္ အျမင္ရေသာ နိဗၺာန္တရားရွိသူ၊ တစ္ဆင့္ၾကား မဟုတ္ ကိုယ္တိုင္သိၿပီးသူ၊ (ကိေလသာအားလံုးတို႔မွ) စင္ၾကယ္ေသာ ဉာဏ္ရွိသူ၊ (တစ္ဆယ့္ ေျခာက္ပါးေသာ) ယံုမွားျခင္းကင္းၿပီးသူ ျဖစ္ပါ၏ဟု အရွင္ဘုရားအထံ၌ ေျပာၾကား ေလွ်ာက္ထားပါ၏။

၃၃၂။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွးက ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိပါ၏၊ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ မ်က္စိ'ဒိဗၺစကၡဳ'ကို စင္ၾကယ္ၾကည္လင္ေစအပ္ပါၿပီ၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ မိမိအက်ဳိးျဖစ္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) ကိုရပါၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးပါၿပီ။

၃၃၃။ အရွင္ဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္၌ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္ သိကၡာသံုးပါး တို႔ကို ေကာင္းစြာ သင္ၾကားအပ္ပါကုန္ၿပီ၊ အကၽြႏု္ပ္အား အာသဝတရားအားလံုးတို႔ကုန္ပါကုန္ၿပီ၊ ယခုအခါတစ္ဖန္ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ပါ။

၃၃၄။ အရွင္ဘုရားသည္ အရိယာတို႔၏ အက်င့္ျဖင့္ အကၽြႏု္ပ္ကို ဆံုးမေတာ္မူပါေပ၏၊ အစဥ္သနားေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူပါေပ၏၊ အရွင္ဘုရား၏ အဆံုးအမ သည္အခ်ည္းႏွီးမရွိပါ၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အရွင္ဘုရား၏ အဆံုးအမကို (လိုက္နာသည္ျဖစ္၍) အနီးေနတပည့္ျဖစ္ပါ၏။

ဤသို႔လွ်င္ သုမနမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၅-ဝၯေတၳရဂါထာ

သူႂကြယ့္သားဝၯသည္ အမိျဖစ္သူကေရွးဦး ဘိကၡဳနီမျပဳ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးမွ သားျဖစ္သူကိုလည္းရဟန္းျပဳေစရာ ဗဟုႆုတ ဓမၼကထိကျဖစ္လ်င္ မယ္ေတာ္ကိုေတြ႕ျမင္ရန္သင္းပိုင္ကိုယ္႐ံုမွ်ျဖင့္သြားသည္ကို မယ္ေတာ္ကေစာဒနာသျဖင့္ သံေဝဂရရွိကာ ဝိပႆနာကို ပြါးမ်ား၍ရဟႏၲာျဖစ္သည္တြင္ မယ္ေတာ္၏ၾသဝါဒျပည့္စံုျခင္းကိုအရင္းျပဳကာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၃၅။ ငါ၏ အမိသည္ (အဆံုးအမဟု ဆိုအပ္ေသာ ) တုတ္ႏွင္တံကို ျပေပသည္ ျဖစ္ရ ကားေကာင္းျမတ္လွပါေပစြ၊ ငါသည္ ေမြးသမိခင္က ဆံုးမအပ္သည္ျဖစ္၍ ယင္းအမိ၏ စကားကုိၾကားနာရေသာေၾကာင့္ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိသူ၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိသူ၊ ျမတ္ေသာအရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္သူ ျဖစ္ရပါ၏။

၃၃၆။ ငါသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံထိုက္သူ၊ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံထိုက္သူ၊ ဝိဇၨာသံုးပါး ႏွင့္ ျပည့္စံုသူ၊ အၿမိဳက္နိဗၺာန္ကို ျမင္ၿပီးသူ ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ရေပ၏၊ မာရ္မင္း၏ (ကိေလသာတည္းဟူေသာ) စစ္သည္ကိုေအာင္ျမင္၍ အာသေဝါ မရွိသူျဖစ္၍ ေနရပါ၏။

၃၃၇။ ေရွးအခါက ငါ၏ အတြင္း 'အဇၩတၱ'သႏၲာန္၌လည္းေကာင္း၊ အပ 'ဗဟိဒၶ'သႏၲာန္၌ လည္းေကာင္း၊ အၾကင္အာသေဝါတရားတို႔ ရွိကုန္၏။ ထိုအာသေဝါအားလံုးတို႔သည္ (ယခု အခါ) အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္အပ္ၿပီး ျဖစ္၍ ေနာင္တစ္ဖန္ မျဖစ္ၾကကုန္လတၱံ႕။

၃၃၈။ ႏွမ၁ထိုအေၾကာင္းကို ရဲရဲရင့္ရင့္ ဆံုးမပါေပ၏၊ (သင္၏ သားျဖစ္ေသာ) ငါ၌ေသာ္လည္း အေဆြခင္ပြန္း မဖ႕ဲြလေုိ ယာငတ္ ကား၊ သင္၏ သဏာၭ န၌္ (အဝဇိ ာၨ အစရွိေသာ) ေတာအုပ္သည္ မရွိေတာ့ေယာင္ကား။

၃၃၉။ ငါသည္ ဆင္းရဲကို အဆံုးျပဳၿပီးၿပီ၊ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ အဆံုးျဖစ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္တည္း၊ ယခုအခါ ပဋိသေႏၶေနမႈ, ေသမႈႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ ခႏၶာအစဥ္ျဖင့္ မွတ္အပ္သည့္ သံသရာဟူေသာဘဝသစ္ မရွိေတာ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဝၯမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁။ မိခင္ႏွင့္ မိမိ ႏွစ္ဦးစလံုးပင္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရျခင္းျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ သမီးေတာ္ သားေတာ္ အျဖစ္ကို ျပလို၍ အမိကိုပင္ ႏွမဟု ေခၚသည္။ (အ႒ကထာ)

၆-နဒီကႆပေတၳရဂါထာ

ေနရၪၨရာျမစ္ကမ္းအနီးတြင္ သင္ခမ္းေဆာက္လုပ္ေနထိုင္ေသာ နဒီကႆပသည္ ဘုရားရွင္ ႂကြလာ၍ပရိသတ္ႏွင့္တကြ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းျဖစ္ၿပီးေနာက္ အာဒိတၱပရိယာယ သုတ္ကို နာၾကားရသည္တြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏၊ ေနာက္အခါ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကိုဆင္ျခင္လ်က္ အယူမွားကို ပယ္ခြာၿပီးေၾကာင္းေျပာၾကား ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၄ဝ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ အက်ဳိးစီးပြါးအလို႔ငွါသာလွ်င္ ေနရၪၨရာျမစ္အနီးသို႔ႂကြလာေတာ္မူပါေပ၏၊ ငါသည္ ယင္းျမတ္စြာဘုရား၏ (သစၥာေလးပါးႏွင့္စပ္ေသာ) တရား ေတာ္ကိုၾကားနာမွတ္သား ရေသာေၾကာင့္ (ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းစေသာ) မွားေသာ အယူကိုစြန္႔ၿပီ။

၃၄၁။ ငါသည္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ယဇ္ (ပူေဇာ္ျခင္း) တို႔ကို ပူေဇာ္ခဲ့ၿပီ၊ ဤယဇ္ပူေဇာ္ေသာ အက်င့္သည္သံသရာမွ စင္ၾကယ္ေၾကာင္း အက်င့္ဟု အမွတ္ရွိ၍ မီးကို လုပ္ေကၽြးျခင္းကို လုပ္ေကၽြးပူေဇာ္ခဲ့၏၊ ပုထုဇဥ္သည္ (ေမာဟတည္းဟူေသာ အမိုက္တိုက္ျဖင့္) အလြန္မိုက္စြတ ကား။

၃၄၂။ ငါသည္ မိစၧာအယူဟူေသာ ေတာအုပ္သို႔ ေျပးဝင္ကာ မွားေသာ ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္ ေတြေဝေသာအျဖစ္သို႔ ေရာက္လ်က္ အဝိဇၨာျဖင့္ ကန္းသည္ျဖစ္၍ (တရားဟုတ္သည္, မဟုတ္ သည္ကို) မသိမႈေၾကာင့္ မစင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ကို စင္ၾကယ္ေသာ အက်င့္လမ္းစဥ္ဟူ၍ မွတ္ထင္ခဲ့၏။

၃၄၃။ ငါသည္ မိစၧာအယူကို ပယ္အပ္ၿပီ၊ ဘဝအားလံုးတို႔ကို အႂကြင့္မဲ့ ဖ်က္ဆီးအပ္ကုန္ ၿပီ၊ မေကာင္းမႈအားလံုးကိုေလာင္ကၽြမ္းေစ၍ အျမတ္ဆံုးမီး 'ဒကၡိေနယ်ဂၢိ'ျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုပူေဇာ္ပါ၏၊ လာျခင္းေကာင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးပါ၏။

၃၄၄။ ငါသည္ အလံုးစံုေသာ ေမာဟတို႔ကို ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ဘဝ၌ တပ္မက္တတ္ေသာ 'ဘဝတဏွာ'ကိုဖ်က္ဆီးအပ္ၿပီ၊ ပဋိသေႏၶေနျခင္းလွ်င္ အေၾကာင္းရွိေသာ သံသရာဝဋ္ကုန္ၿပီ၊ ယခုအခါ ေနာင္တစ္ဖန္ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ နဒီကႆပမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၇-ဂယာကႆပေတၳရဂါထာ

ဂယာအရပ္၌ေနေသာ ဂယာကႆပသည္ ဘုရားရွင္ႂကြလာ၍ ပရိတ္သတ္ႏွင့္တကြဧဟိဘိကၡဳျဖစ္ၿပီးေနာက္ အာဒိတၱပရိယာယသုတ္ကို နာၾကားသည္တြင္ ရဟႏၲာျဖစ္၍ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကိုဆင္ျခင္ကာ မေကာင္းမႈေမွ်ာပစ္ျခင္းကို ေျပာၾကားေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၄၅။ ငါသည္ နံနက္တစ္ႀကိမ္, မြန္းတည့္တစ္ႀကိမ္, ညေနခ်မ္းတစ္ႀကိမ္အားျဖင့္ တစ္ေန႔သံုးႀကိမ္ ေရသို႔ဆင္းသက္ခဲ့၏၊ (ယင္းသို႔ ဆင္းသက္ရာဝယ္) ထိုငါသည္ ဂယာဖဂၢဳ မည္ေသာ ဥတၱရဖဂၢဳနိနကၡတ္ပြဲအခါ၌ ဂယာေရဆိပ္၌သာ ေရသို႔ ဆင္းသက္ခဲ့၏။

၃၄၆။ ငါသည္ ေရွးအခါ ကာလက တစ္ပါးေသာ ဘဝတို႔၌ ျပဳလုပ္ဆည္းပူးခဲ့ေသာ ယုတ္ ညံ့ေသာမေကာင္းမႈကံကို ယခုအခါ ဤဂယာဆိပ္၌ ေမွ်ာေတာ့အံ့ဟု ျမတ္စြာဘုရားထံ မေရာက္မီ ဤသို႔အယူရွိခဲ့၏။

၃၄၇။ ငါသည္ အေၾကာင္းအက်ဳိးႏွင့္ စပ္ေသာ ပုဒ္ဗ်ည္းရွိေသာ၊ ေကာင္းစြာ ေဟာေတာ္မူ အပ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား စကားေတာ္ကို ၾကားနာရေသာေၾကာင့္ (ပရမတၱသေဘာျဖင့္) မွန္ကန္ေသာ၊ဟုတ္မွန္တုိင္းေသာ ဒုကၡစေသာ အနက္သေဘာကို အသင့္အားျဖင့္ ဆင္ျခင္ခဲ့ၿပီ။

၃၄၈။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ မေကာင္းမႈအားလံုးကို ေဆးေလွ်ာ္ၿပီးသူ၊ (ရာဂစေသာ) အညစ္အေၾကးမရွိသူ၊ ကိုယ္အမူအရာ ျဖဴစင္သူ၊ ႏႈတ္အမူအရာ သန္႔ရွင္းသူ၊ စိတ္အမူအရာ စင္ၾကယ္သူ ျဖစ္၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ တရားအေမြခံ ျဖစ္၏၊ ဘုရားရွင္၏ ရင္ေတာ္အႏွစ္ သားေတာ္စစ္ ျဖစ္၏။

၃၄၉။ ငါသည္ (သမၼာဒိ႒ိစေသာ) အဂၤါရွစ္ပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ (မဂ္ဟူေသာ) အယဥ္သို႔ သက္ဝင္၍မေကာင္းမႈအားလံုးကို ေမွ်ာခဲ့ၿပီ၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမ ေတာ္မူေသာအတုိင္းလိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဂယာကႆပမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၈-ဝကၠလိေတၳရဂါထာ

ပုဏၰားမ်ိဳးဝကၠလိသည္ အရြယ္ေရာက္၍ ဘုရားရွင္ကို ဖူးျမင္ရသည္တြင္ အျမဲဖူးျမင္ ရေအာင္ရဟန္းျပဳကာ ဘုရားရွင္ကို အျမဲၾကည့္႐ႈေနေလရာ ဘုရားရွင္က တရားကို ျမင္မွ ငါဘုရားကိုျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း ေဟာျပမွ သေဘာက်လ်က္ ဝိပႆနာကို အဆင့္ဆင့္၊ ကိးစား၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၅ဝ။ ရဟန္း သင္သည္ ေလနာ ႏွိပ္စက္ခံေနရလ်က္ လူတို႔ က်က္စားသြားလာရာ မဟုတ္ေသာပစၥည္းေလးပါး ရခဲေသာ ေတာႀကီးမ်က္မည္း၌ ေနသည္ရွိေသာ္ အဘယ္သို႔ ျပဳလုပ္ေနထုိင္လတၱံ႕နည္း။

၃၅၁။ အကၽြႏု္ပ္သည္ ျပန္႔ေျပာမ်ားျမတ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ 'ပီတိ' ခ်မ္းသာမႈ 'သုခ' ျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကိုပ်ံ႕ႏွံ႔ေစလ်က္ (ပစၥည္းေလးပါး ေခါင္းပါးရခဲျခင္း) ကိုလည္း သည္းခံကာ ေတာႀကီးမ်က္မည္း၌ ေနပါအံ့။

၃၅၂။ (မဂ္၌ အက်ဳံးဝင္ေသာ) သတိပ႒ာန္တို႔ကို ပြါးေစလ်က္ (သဒၶါစေသာ) ဣေႁႏၵ, ဗိုလ္, ေဗာဇၩင္တို႔ကိုလည္း ပြါးေစကာ ေတာႀကီးမ်က္မည္း၌ ေနပါအံ့။

၃၅၃။ ထက္သန္ေသာ လုံ႔လရွိကုန္ေသာ၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္ထားေသာ စိတ္ရွိကုန္ေသာ၊ အခါခပ္သိမ္းျမဲျမံခိုင္ခံ့ေသာ လုံ႔လရွိကုန္ေသာ၊ အညီအၫြတ္ျဖစ္ကုန္ေသာ သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔ ကို ႐ႈၾကည့္၍ေတာႀကီးမ်က္မည္း၌ ေနပါအံ့။

၃၅၄။ သတၱဝါအားလံုးတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္ေသာ ဆံုးမျခင္းျဖင့္ ယဥ္ေက်း ေတာ္မူေသာ၊ အတုမရွိေသာ သမာဓိျဖင့္ တည္ၾကည္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ေန႔ေရာ ညဥ့္ပါ မပ်င္းမရိဘဲအဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့လ်က္ ေတာႀကီးမ်က္မည္း၌ ေနပါအံ့။

ဤသို႔လွ်င္ ဝကၠလိမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၉-ဝိဇိတေသနေတၳရဂါထာ

ဆင့္ဆရာ့သား ဝိဇိတေသနသည္ ဦးရီးေတာ္ႏွစ္ေယာက္ ရဟန္းျပဳသကဲ့သို႔ ဘုရားရွင္ ကို ၾကည္ညိဳလ်က္ဦးရီးေတာ္တို႔ထံတြင္ ရဟန္းျပဳကာ ဆံုးမေတာ္မူသည့္အတိုင္း ဝိပႆနာ ပြါးမ်ား၍အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ စိတ္ယုတ္ကိုဖိႏိွ္ပ္ထားပံု အျခင္းအရာျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၅၅။ ကာမဂုဏ္ကြန္ရက္သဖြယ္ ျဖစ္၍ ခႏၶာကိုယ္၌ ျဖစ္ေသာ ဟယ္ စိတ္ (တံတုိင္းျဖင့္ ဖြဲ႕အပ္ေသာ ၿမဳိ႕၏) 'ကန္႔လန္႔က်င္ ထုိးထားေသာ မလြယ္ေပါက္ တံခါးငယ္၌ ဆင္တို႔၏ ထြက္သြားျခင္းကိုတားျမစ္သကဲ့သို႔' သင့္ကို တားျမစ္ထားအံ့၊ သင့္ကို မေကာင္းမႈ၌ မယွဥ္ ေစေသာအားျဖင့္ တားျမစ္အံ့။

၃၅၆။ 'တံခါးဖြင့္ျခင္းကို မရေသာ ဆင္ကဲ့သို႔' သင္ စိတ္မိုက္သည္ ယခုအခါ တားျမစ္ ထားသည္ျဖစ္၍ အလိုရွိတုိင္း မသြားရလတၱံ႕၊ ဟယ္ စိတ္ယုတ္ အဖန္ဖန္ ထုိထုိအာ႐ံု၌ ေျပာင္းေရႊ႕ ေျပးသြားသည္၏အစြမ္းျဖင့္ မေကာင္းမႈ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္လ်က္ သင္ လွည့္လည္ရေတာ့ မည္ မဟုတ္။

၃၅၇။ အားေကာင္းေသာ ဆင္ဆရာသည္ ဖမ္းၿပီးစျဖစ္၍ မယဥ္ေက်းေသးေသာ ဆင္ေျပာင္ကိုဆင္အလိုအတုိင္း မဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ ဆုတ္နစ္လာေစသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင္စိတ္ယုတ္ကိုသင့္အလိုအတုိင္း မဟုတ္ဘဲ ျပန္လည္ ဆုတ္နစ္လာေစအံ့။

၃၅၈။ ျမတ္ေသာ ျမင္းကို ဆံုးမျခင္း၌ လိမၼာေသာ ျမတ္ေသာ ရထားထိန္းသည္ အာဇာနည္ျမင္းကိုဆံုးမသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ငါသည္ (သဒၶါစေသာ) ဗိုလ္ငါးပါးတို႔၌ တည္ လ်က္ သင္စိတ္ယုတ္ကိုဆံုးမေတာ့အံ့။

၃၅၉။ ငါသည္ သင္ စိတ္ယုတ္ကို သတိတည္းဟူေသာ ႀကိဳးျဖင့္ (ကမၼ႒ာန္းဟူေသာ တုိင္၌) ခ်ည္ထားအံ့၊ (ကမၼ႒ာန္း၌) အားစိုက္သည္ျဖစ္၍ သင္ စိတ္ယုတ္ကို ဆံုးမအံ့၊ ဟယ္ စိတ္ယုတ္ (သင္သည္လည္း) ဝီရိယဟူေသာ ရထားဦးျဖင့္ ဖိႏွိပ္ထားခံရသည္ျဖစ္၍ ဤ (ကမၼ႒ာန္းအာ႐ံု) မွေဝးရာသို႔ မသြားရလတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ ဝိဇိတေသနမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁ဝ-ယသဒတၱေတၳရဂါထာ

မလႅမင္းသား ယသဒတၱသည္ သဘိယပရိဗိုဇ္ႏွင့္အတူ ခရီးလွည့္လည္ရင္း ဘုရားရွင္ ထံသို႔ ေရာက္လွ်င္သဘိယပရိဗိုဇ္က ေမးေလွ်ာက္ျပစ္တင္မည္ဟူေသာ စိတ္အၾကံကို ဘုရားရွင္ သိေတာ္မူသျဖင့္ သဘိယသုတၱန္ကို ေဟာျပဆံုးမေတာ္မူသည္တြင္ သံေဝဂရ ရွိလ်က္ ရဟန္းျပဳ၍အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ပညာမဲ႕သူတို႔ သူေတာ္ေကာင္း တရားမွ ေဝးပံုကို ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၆ဝ။ အျပစ္တင္ ျခဳတ္ျခယ္လိုေသာ စိတ္ရွိသည့္ ပညာမဲ့ပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမပရိယတၱိသာသနာေတာ္ကို နာၾကားသင္ယူ၏၊ (ထုိပုဂၢိဳလ္သည္) ေကာင္းကင္မွ ေျမႀကီး ေဝးသကဲ့သို႔ပဋိပတ္ဟူေသာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွ ေဝး၏။

၃၆၁။ အျပစ္တင္ ျခဳတ္ျခယ္လိုေသာ စိတ္ရွိသည့္ ပညာမဲ့ပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမပရိယတၱိသာသနာေတာ္ကို နာၾကားသင္ယူ၏၊ (ထုိပုဂၢိဳလ္သည္) လဆုတ္ပကၡ၌ လကဲ့သို႔ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးမွ ဆုတ္ယုတ္၏။

၃၆၂။ အျပစ္တင္ ျခဳတ္ျခယ္လိုေသာ စိတ္ရွိသည့္ ပညာမဲ့ပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမပရိယတၱိသာသနာေတာ္ကို နာၾကားသင္ယူ၏၊ (ထုိပုဂၢိဳလ္သည္) ေရနည္းငါးကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွေျခာက္ေသြ႕ေလေတာ့၏။

၃၆၃။ အျပစ္တင္ ျခဳတ္ျခယ္လိုေသာ စိတ္ရွိသည့္ ပညာမဲ့ပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမပရိယတၱိသာသနာေတာ္ကို နာၾကားသင္ယူ၏၊ (ထုိပုဂၢိဳလ္သည္) 'လယ္၌ (မ်ဳိးေစ့ ပုပ္ကဲ့သို႔)'သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ ေပါက္ပြါးစည္ပင္ျခင္းသို႔ မေရာက္။

၃၆၄။ အၾကင္ ပုဂၢိဳလ္သည္ကား ႏွစ္သက္ ဝမ္းေျမာက္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမပရိယတၱိသာသနာေတာ္ကို နာၾကားသင္ယူလို၏၊ (ထုိပုဂၢိဳလ္သည္) အာသေဝါ တရားအားလံုးတို႔ကို ကုန္ေစၿပီးလွ်င္ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳကာ လြန္ျမတ္ ၿငိမ္သက္ ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၍အာသေဝါတရား ကင္းလ်က္ (အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန္ျဖင့္) ပရိနိဗၺာန္ ျပဳရ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ယသဒတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၁-ေသာဏကုဋိကဏၰေတၳရဂါထာ

တစ္ကုေဋတန္ နားေတာင္းကို ဝတ္ဆင္သျဖင့္ ကုဋိကဏၰေသာဏမည္ေသာ သူေဌးသား သည္ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ဂႏၶကုဋိတစ္ခုအတြင္း ဘုရားရွင္ႏွင့္အတူ ေနခြင့္ရရွိလ်က္ဘုရားရွင္တိုက္တြန္းခ်က္အရ အ႒ကဝဂ္၁၆ သုတ္ကို ရြတ္ျပျခင္းျဖင့္ သာဓုေခၚေတာ္မူကာဥဒါန္းဂါထာအဆံုးတြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏၊ ေနာက္အခါ မိမိပဋိပတ္ကို ဆင္ျခင္လ်က္ဥဒါန္းက်ဴးရင့္ေသာ ဂါထာမ်ား

၃၆၅။ ငါသည္ ပၪၥင္းအျဖစ္ကို ဆင္းရဲၿငိဳျငင္သျဖင့္ ရအပ္ၿပီ၊ အရဟတၱမဂ္ျဖင့္ ကိေလသာ အားလံုးတို႔မွလြတ္ေျမာက္သည္ျဖစ္၍ အာသေဝါကင္းသူ ျဖစ္၏၊ ငါသည္ ေရွးက မျမင္ ဖူးေသာထုိျမတ္စြာဘုရားကိုလည္း ဖူးျမင္ရ၏၊ ဂႏၶကုဋိတုိက္ေတာ္၌လည္း (ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္) အတူတကြ ေနရ၏။

၃၆၆။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ မ်ားစြာေသာ ညဥ့္ပတ္လံုး လြင္တီးေခါင္၌ အခ်ိန္အခါက ို လြန္ေစ၏၊ လြန္ၿပီးသည့္ ေနာက္အခါဝယ္ (ဒိဗၺ, ျဗဟၼ, အာေနၪၨ, အရိယ) ဝိဟာရတို႔၌ လိမၼာ ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ ေက်ာင္းေတာ္တြင္းသို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏။

၃၆၇။ ျခေသၤ့မင္းသည္ ေက်ာက္လိုဏ္ဂူ၌ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔မႈေဘးရန္ မရွိဘဲ အိပ္စက္သကဲ့သို႔ထို႔အတူ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔မႈ စိတၱဳၾတာသ မရွိဘဲဒုကုဋ္သကၤန္းႀကီးကို ခင္း၍ က်ိန္းစက္ေတာ္မူ၏။

၃၆၈။ ထို႔ေနာက္ ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သားေတာ္ျဖစ္ေသာ ေကာင္းေသာ စကား အစဥ္ရွိေသာေသာဏ (ကုဋိကဏၰ) ရဟန္းငယ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ မ်က္ေမွာက္ေတာ္၌ အ႒ကဝဂ္ တစ္ဆယ့္ေျခာက္သုတ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ တရားေတာ္ကို ရြတ္ဆို၏။

၃၆၉။ ေသာဏကုဋိကဏၰ ရဟန္းငယ္သည္ ဥပါဒါနကၡႏၶာတရား ငါးပါးတို႔ကို ပိုင္းျခား သိၿပီး၍နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ခရီးလမ္းေကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၢင္ရွစ္ပါးကို ပြါးမ်ားၿပီးလွ်င္ လြန္ျမတ္ၿငိမ္သက္ေသာနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၍ အာသေဝါကင္းလ်က္ (အႏုပါဒိေသသနိဗၺာန ဓာတ္ျဖင့္) ပရိနိဗၺာန္ျပဳရလတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ ေသာဏကုဋိကဏၰမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၂-ေကာသိယေတၳရဂါထာ

ပုဏၰားမ်ိဳးေကာသိယသည္ သွ်င္သာရိပုၾတာထံ မျပတ္ဆည္းကပ္လ်က္ တရားနာ၍ ရဟန္းျပဳကာကမၼ႒ာန္းအားထုတ္သည္တြင္ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္ေလလွ်င္ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကို ဆင္ျခင္၍ သူေတာ္ေကာင္းကိုမွီဝဲျခင္း၏အက်ိဳးကို ခ်ီးမြမ္းေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၇ဝ။ ဆရာတို႔၏ ဆံုးမစကားကို သိေသာ အၾကင္ပညာရွိသည္ ထုိပညာရွိတို႔၏ အဆံုး အမစကား၌လိုက္နာျပဳက်င့္ ေနထုိင္ရာ၏၊ ထုိဆရာ၌ ခ်စ္ျခင္းကို ျဖစ္ေစရာ၏၊ ထုိသူသည္ (ဆံုးမတုိင္း က်င့္သျဖင့္) ဆည္းကပ္သူလည္း မည္၏၊ ပညာရွိသူလည္း မည္၏၊ (သစၥာ ေလးပါးတရားတို႔ကို) သိျခင္းေၾကာင့္ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ တရားထူးရွိသူလည္း ျဖစ္၏။

၃၇၁။ ဆင္ျခင္မႈ 'ပဋိသခၤါန'ဉာဏ္အား၌ တည္ေသာ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္ကို ျဖစ္ေပၚလာေသာထူေျပာအားႀကီးေသာ ေဘးရန္တို႔သည္ အနည္းငယ္မွ် မတုန္လႈပ္ေစႏိုင္ကုန္၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္အားရွိသူလည္း မည္၏၊ ပညာရွိသူလည္း မည္၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိျခင္း ေၾကာင့္ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ တရားထူးရွိသူလည္း ျဖစ္၏။

၃၇၂။ 'ျမင္းမိုရ္ေတာင္၏ အနီး၌ မဟာသမုဒၵရာသည္ အရပ္ရွစ္မ်က္ႏွာတို႔မွ တုိက္ေသာ ေလတို႔ေၾကာင့္မတုန္လႈပ္မူ၍ တည္သကဲ့သို႔' အၾကင္သူသည္ (ကိေလသာတည္းဟူေသာ ေလ, တိတၳိတို႔၏အယူဝါဒတည္းဟူေသာ ေလတို႔ေၾကာင့္) မတုန္မလႈပ္ တည္၏၊ နက္နဲေသာ ပညာလည္း ရွိ၏၊ သိမ္ေမြ႕ေသာ အနက္ကိုလည္း ျမင္ႏိုင္၏၊ ထုိသူသည္ (ကိေလသာတို႔) မလႈပ္မရွားေစႏိုင္ေသာ (အသံဟာရိယ) ပုဂၢိဳလ္လည္း မည္၏၊ ပညာရွိသူလည္း မည္၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိျခင္းေၾကာင့္ (ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ) တရားထူးရွိသူလည္း ျဖစ္၏။

၃၇၃။ အၾကင္သူသည္ အၾကင္ဆရာကို အမွီျပဳ၍ အၾကားအျမင္ မ်ားသူလည္း ျဖစ္၏၊ တရားကိုေဆာင္ႏိုင္သူလည္း ျဖစ္၏၊ သင္ၾကားထားေသာ တရား၏ (ပါဌ္အနက္ကို သိ၍)ေလာကုတၱရာကိုးပါးအားေလ်ာ္ေသာ အက်င့္ရွိသူလည္း ျဖစ္၏၊ ထုိသူသည္ ထုိဆရာႏွင့္ တူေသာ သေဘာရွိေသာပညာရွိသူလည္း ျဖစ္၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိျခင္း ေၾကာင့္ (ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ) တရားထူး ရွိသူလည္း ျဖစ္၏။

၃၇၄။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ပရိယတၱိတရားေတာ္၏အနက္ကိုလည္း သိ၏၊ အနက္ကို သိၿပီးလွ်င္ သိသည့္အတုိင္းလည္း က်င့္၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္အနက္အထူးကို သိေသာ ပညာရွိလည္း မည္၏၊ (သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို) သိျခင္းေၾကာင့္ (ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ) တရားထူးရွိသူလည္း ျဖစ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ေကာသိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ပၪၥကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၆-ဆကၠနိပါတ္

၁-ဥ႐ုေဝဠကႆပေတၳရဂါထာ

ဥ႐ုေဝလကႆပသည္ ဥ႐ုေဝလေတာ၌ တပည့္ရေသ့ငါးရာႏွင့္ေနစဥ္ ဘုရာရွင္ႂကြလာ ဆံုးမ၍တပည့္မ်ားႏွင့္အတူ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းျဖစ္လ်က္ အာဒိတၱသရိယာယသုတ္ကို နာၾကားၿပီးလ်င္အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ မိမိပဋိပတ္ကို ဆင္ျခင္၍ ရဲရင့္စြာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၇၅။ ငါသည္ ေက်ာ္ေစာျခင္းရွိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရား၏ တန္ခိုးျပာဋိဟာတို႔ ကိုျမင္ေသာ္လည္း ျမတ္စြာဘုရားက မၿခိမ္းေခ်ာက္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး ျငဴစူမႈ 'ဣႆာ', ေထာင္လႊားမႈ 'မာန' လွည့္ပတ္ခံရေသာေၾကာင့္ အ႐ုိအေသ ကိုးကြယ္ျခင္းကို မျပဳ။

၃၇၆။ လူနတ္တို႔ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ မွားယြင္းေသာအၾကံကို သိေတာ္မူ၍ လႈံ႕ေဆာ္တုိက္တြန္းေတာ္မူ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေရွးက မျဖစ္ဖူးေသးေသာထိတ္လန္႔မႈ 'သံေဝဂ'တရားသည္လည္းေကာင္း၊ ေရွးက မျဖစ္ဖူးေသး ေသာ ၾကက္သီးေမြးညင္းထျခင္းသည္လည္းေကာင္း ငါ့အား ျဖစ္ေပၚလာ၏။

၃၇၇။ ထုိအခါ ေရွးက ရေသ့ျဖစ္ဖူးေသာ ငါ့အား ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ အနည္းငယ္မွ်ေသာ လာဘ္ပူေဇာ္သကာျပည့္စံုမႈကို ပယ္စြန္႔၍ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။

၃၇၈။ ငါသည္ ေရွးအခါက ကာမေလာကကို ေရွး႐ႈတည္ကာ ယဇ္ပူေဇာ္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္သက္ ေရာင့္ရဲခဲ့၍ေနာက္အခါ၌မူ တပ္မက္မႈ 'ရာဂ'ကိုလည္းေကာင္း၊ အမ်က္ထြက္မႈ 'ေဒါသ'ကိုလည္းေကာင္း၊ ေတြေဝမႈ 'ေမာဟ' ကိုလည္းေကာင္း အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ႏုတ္ဖ်က္ဆီးခဲ့ၿပီ။

၃၇၉။ ငါသည္ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိ၏၊ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ မ်က္စိ'ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္'ကို စင္ၾကယ္ၾကည္လင္ေစအပ္ၿပီ၊ တန္ခိုးဖန္ဆင္းျခင္း 'ဣဒၶိဝိဓအဘိညာဥ္' ကို ရၿပီ၊ သူတစ္ပါးစိတ္ကို ပိုင္းျခား၍ သိေသာ 'ေစေတာပရိယ' ဉာဏ္ကို ရၿပီ၊ နတ္တို႔၏ နားႏွင့္ တူေသာနား'ဒိဗၺေသာတအဘိညာဥ္'သို႔လည္း ေရာက္ၿပီ။

၃၈ဝ။ အၾကင္ အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွါ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ (ရဟန္း ျပဳ)၏၊ ငါသည္ အလံုးစံုေသာ ေႏွာင္ႀကိဳး (သံေယာဇဥ္) တို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ျဖစ္ ေသာထုိအက်ဳိးကိုလည္း ရၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဥ႐ုေဝလကႆပမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-ေတကိစၥကာရိေတၳရဂါထာ

အဖျဖစ္သူကို စႏၵဂုတ္မင္းက အခ်ဳပ္ေထာင္ခ်ထားရာတြင္ တိမ္းေရွာင္ကာ သာဏဝါသီ မေထရ္ထံတြင္ ရဟန္းျပဳေသာ ပုဏၰားသား ေတကိစၧကာရီသည္ ကမၼ႒ာန္းအားထုတ္ေနစဥ္ မာရ္နတ္လာေရာက္ဖ်က္ဆီးေသာ္လည္း ဂုဏ္ေတာ္ကို ဆင္ျခင္ ဝိပႆနာတင္၍ အားထုတ္သျဖင့္ အရဟတၱဖိုဟ္ကိုမ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအခါ မာရ္နတ္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ ေျပာဆိုပံု ေဖာ္ျပေသာ ဂါထာမ်ား

၃၈၁။ ရဟန္း ေကာက္လတ္စပါးတို႔သည္ က်ီ၌ သြင္းထားၿပီး ျဖစ္ကုန္၏၊ ေကာက္ႀကီးသေလးစပါးတို႔သည္လည္း တလင္း၌ တည္ရွိေနကုန္ေသး၏၊ (သို႔ျဖစ္ပါလ်က္) ထမင္း တစ္ခဲမွ်ကိုလည္းငါ မရ၊ ယခုအခါ၌ ငါ အဘယ္သို႔ ျပဳရပါအံ့နည္း (ဟု မာရ္နတ္က ျပက္ရယ္ေျပာဆို၏)။

၃၈၂။ သင္ကား မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဂုဏ္ကိုအဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ကာ ၾကည္ညိဳႏွစ္သက္မႈ 'ပီတိ'ျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး ေတြ႕ထိ သည္ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း (ဥေဗၺဂါပီတိျဖင့္) တက္ႂကြသူ ျဖစ္လတၱံ႕။

၃၈၃။ သင္ကား မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ တရားေတာ္၏ ဂုဏ္ကိုအဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ကာ ၾကည္ညိဳႏွစ္သက္မႈ 'ပီတိ'ျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး ေတြ႕ထိသည္ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း (ဥေဗၺဂါပီတိျဖင့္) တက္ႂကြသူ ျဖစ္လတၱံ႕။

၃၈၄။ သင္ကား မႏႈိင္းယွဥ္အပ္ေသာ ဂုဏ္ေက်းဇူးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ သံဃာေတာ္၏ ဂုဏ္ကိုအဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ကာ ၾကည္ညိဳႏွစ္သက္မႈ 'ပီတိ'ျဖင့္ တစ္ကိုယ္လံုး ေတြ႕ထိသည္ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း (ဥေဗၺဂါပီတိျဖင့္) တက္ႂကြသူ ျဖစ္လတၱံ႕၊ (သံုးဂါထာကို ေတကိစၥကာရိ မေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏)။

၃၈၅။ (ရဟန္း သင္သည္) အမိုးမရွိ ဟင္းလင္းျပင္ (လြင္တီးေခါင္) ၌ ေနဘိ၏၊ ဤ ညဥ့္တို႔သည္ ေဆာင္းတြင္း အခါကာလ ျဖစ္၍ ခ်မ္းေအးကုန္၏၊ (ထို႔ေၾကာင့္) အေအး ႏွိပ္ စက္သျဖင့္ မပင္ပန္းပါေစလင့္၊ တံခါးပိတ္ထားေသာ ေက်ာင္းတြင္းသို႔ ဝင္ပါေလာ့၊ (ဤသို႔ ေနသည္ရွိေသာ္သင္ရဟန္းအား ခ်မ္းသာစြာ ေနရလတၱံ႕ဟု မာရ္နတ္သည္ ဆို၏)။

၃၈၆။ ငါသည္ အပၸမညာဟုေခၚရေသာ ျဗဟၼဝိဟာရတရားေလးပါးတို႔ကို ေတြ႕ထိဝင္စား ေနအံ့၊ ထုိျဗဟၼဝိဟာရတရားတို႔ျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ ေနပါအံ့၊ ငါသည္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိမူ၍ေနသည္ရွိေသာ္ အေအးျဖင့္ ပင္ပန္းလိမ့္မည္ မဟုတ္။

ဤသို႔လွ်င္ ေတကိစၥကာရိမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-မဟာနာဂေတၳရဂါထာ

ပ်ားရည္ကုန္သည့္သား မဟာနာဂသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္ အၪၨနေတာ၌ သီတင္းသံုးစဥ္ဂဝမၸတိမေထရ္၏ တန္ခိုးေတာ္ျမင္၍ ၾကည္ညိဳကာ ရဟန္းျပဳ လ်က္ ထိုမေထရ္ အဆံုးအမ၌ တည္ၿပီးလွ်င့္ဝိပႆနာပြါးမ်ားသည္တြင္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ဆဗၺဂၢီရဟန္းတို႔ကို ဆံုးမေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၈၇။ အၾကင္ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ႐ုိေသေလးျမတ္မႈ မရွိ၊ ထုိရဟန္းသည္ ေရနည္းငါးကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွ ဆုတ္ယုတ္၏။

၃၈၈။ အၾကင္ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ႐ုိေသေလးျမတ္မႈ မရွိ၊ ထုိရဟန္းသည္ လယ္၌စိုက္ပ်ဳိးၾကဲခ်ေသာ မ်ဳိးေစ့ပုပ္ကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ စည္ပင္ျခင္းသို႔ မေရာက္ႏိုင္။

၃၈၉။ အၾကင္ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ႐ုိေသေလးျမတ္မႈ မရွိ၊ ထုိရဟန္းသည္ တရားမင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ကိေလသာၿငိမ္းျခင္းမွ ေဝး၏။

၃၉ဝ။ အၾကင္ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ႐ုိေသေလးျမတ္မႈ ရွိ၏၊ ထုိရဟန္းသည္ ေရမ်ားေသာအိုင္၌ ငါးကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရားမွ မဆုတ္ယုတ္။

၃၉၁။ အၾကင္ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ႐ုိေသေလးျမတ္မႈ ရွိ၏၊ ထုိရဟန္းသည္ လယ္၌စိုက္ပ်ဳိးၾကဲခ်ေသာ မ်ဳိးေစ့ေကာင္းကဲ့သို႔ သူေတာ္ေကာင္းတရား၌ စည္ပင္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏။

၃၉၂။ အၾကင္ရဟန္းအား သီတင္းသံုးေဖာ္တို႔၌ ႐ုိေသေလးျမတ္မႈ ရွိ၏၊ ထုိရဟန္းသည္တရားမင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ နိဗၺာန္ႏွင့္ နီး၏။

ဤသို႔လွ်င္ မဟာနာဂမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၄-ကုလႅေတၳရဂါထာ

ရာဂစ႐ိုက္အားႀကီးေသာ ကုလႅမေထရ္သည္ သုသာန္၌ အျမဲလွည့္လည္ရန္ ဘုရားရွင္ညႊန္ၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း လိုက္မာက်င့္ၾကံေသာ္လည္း ရာဂမၿငိမ္းျဖစ္ေနသျဖင့္ ဘုရားရွင္ကအသုဘ႐ုပ္အသြင္ ဖန္ဆင္း၍ ျပေတာ္မူမွ ရာဂကင္းကြာ၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏၊ ထိုအခါ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကိုဆင္ျခင္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၉၃။ ကုလႅရဟန္းသည္ သခၤ်ဳိင္းသို႔ သြား၍ သုသာန္၌ မငဲ့မကြက္ စြန္႔ပစ္ထားခဲ့ေသာ ပိုးေလာက္တို႔ျဖင့္ျပည့္သည္ျဖစ္၍ ခဲစားထားေသာ မိန္းမ (အေသေကာင္) ကို ျမင္ခဲ့ရ၏။

၃၉၄။ ကုလႅရဟန္း ဆင္းရဲအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ မျပတ္ႏွိပ္စက္အပ္ေသာ မစင္ၾကယ္ေသာပုပ္ေသာအနံ႔ရွိေသာ အထက္သို႔လည္းလွ်ံ ေအာက္သို႔လည္း စီးဆင္းယုိက်၍ ေနေသာပုထုဇဥ္လူမိုက္တို႔သာ အလြန္ႏွစ္သက္အပ္ေသာ

ဤခႏၶာကိုယ္ႀကီးကို သေဘာအားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈ ပါေလာ့။

၃၉၅။ ငါသည္ ဝိပႆနာဉာဏ္တည္းဟူေသာ တရားေၾကးမံုကို ယူ၍ မဂ္ဉာဏ္ဟု ဆိုအပ္ေသာ ဉာဏ္အျမင္ကို ရျခင္းငွါ အတြင္းေရာ အျပင္ပါ အခ်ည္းႏွီးျဖစ္ေသာ ဤကိုယ္ကို (ဉာဏ္မ်က္စိျဖင့္) ႐ႈဆင္ျခင္ၿပီ။

၃၉၆။ ဤငါ၏ ကိုယ္သည္ မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ထုိအေသေကာင္သည္လည္းမတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏၊ ထုိအေသေကာင္သည္ မတင့္မတယ္စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ဤငါ၏ ကိုယ္သည္လည္း မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏၊ ဤခႏၶာကိုယ္ သည္ ေအာက္ပိုင္း၌မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ အထက္ပိုင္း၌လည္း မတင့္ မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏၊ အထက္ပိုင္၌ မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေအာက္ပိုင္း၌လည္း မတင့္မတယ္စက္ဆုပ္ဖြယ္ပင္ျဖစ္၏။

၃၉၇။ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ေန႔အခါ၌ မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ညဥ့္ အခါ၌လည္းမတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏၊ ညဥ့္အခါ၌ မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္ သကဲ့သို႔့ေန႔အခါ၌လည္း မတင့္မတယ္စက္ဆုပ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏၊ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ေရွးငယ္ ရြယ္စဥ္အခါ၌မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေနာက္အိုမင္းေသာ အခါ၌လည္း မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ပင္ျဖစ္၏၊ အိုမင္းေသာ အခါ၌ မတင့္မတယ္ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ျဖစ္သကဲ့သို႔ ေရွးငယ္ရြယ္စဥ္အခါ၌လည္းမတင့္မတယ္စက္ဆုပ္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္၏၊

၃၉၈။ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိ၍ ခႏၶာတို႔၏ သေဘာတရားကို ႐ႈေသာ ေယာဂါဝစရ ပုဂၢိဳလ္အားတရား၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈျဖစ္သကဲ့သို႔ အဂၤါငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ တူရိယာျဖင့္ ကာမဂုဏ္ငါးပါးခံစားေသာသူအား ထုိသို႔သေဘာရွိေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈမ်ဳိး မျဖစ္ႏိုင္။

ဤသို႔လွ်င္ ကုလႅမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၅-မာလုက်ပုတၱေတၳရဂါထာ

မာလုက်ပုတၱသည္ ပရိဗိုဇ္တို႔ထံတြင္ ေရွးဦးရဟန္းျပဳ၍ ဘုရားရွင့္တရားကို နာရမွ သာသနာတြင္းရဟန္းျပဳလ်က္ ဝိပႆနာပြါးမ်ားရာ မၾကာခင္ အဘိညာဥ္ရ ရဟႏၲာ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ ေဆြမ်ိဳးတို႔၍လူထြက္ရန္ဥစၥာျဖင့္ ျဖားေယာင္းၾကသည္တြင္ ေကာင္းကင္၌ ရပ္တည္၍ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၃၉၉။ မာေလာႏြယ္သည္ (မွီရာ သစ္ပင္ကို လႊမ္းမိုး၍) ႀကီးပြါးသကဲ့သို႔ တဏွာသည္ ေမ့ေမ့ေလ်ာ့ေလ်ာ့လွည့္လည္ေနထုိင္ေလ့ရွိေသာ သတၱဝါကို လႊမ္မုိး၍ ႀကီးပြါး၏၊ 'သစ္သီးကို အလိုရွိေသာ ေမ်ာက္သည္ေတာထဲ၌ တစ္ပင္မွ တစ္ပင္ တစ္ကိုင္းမွ တစ္ကိုင္းသို႔ ကူးေျပာင္း ေျပးသြားသကဲ့သို႔' တဏွာတုိးပြါးေနေသာ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ တစ္ဘဝမွ တစ္ဘဝသို႔ ကူးေျပာင္း က်င္လည္ေနရ၏။

၄ဝဝ။ေလာက၌ ကပ္ၿငိတြယ္တာတတ္ေသာေၾကာင့္ 'ဝိသတၱိက'အမည္ရေသာ ဤတဏွာ ယုတ္သည္အၾကင္ပုဂၢိဳလ္ကို လႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္၏၊ 'အႀကိမ္ႀကိမ္ မိုးစြတ္ထားေသာ ၿပိတ္ျမက္ သည္ တုိးပြါးသကဲ့သို႔'ထို႔အတူ (ဝဋ္ဆင္းရဲလွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္ေသာ ) ပူေဆြးမႈ 'ေသာက' တို႔သည္ ထုိပုဂၢိဳလ္အားတုိးပြါးကုန္၏။

၄ဝ၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ကားေလာက၌ လြန္ေျမာက္ႏိုင္ခဲေသာ ဤတဏွာယုတ္ကို လႊမ္းမိုးႏွိပ္စက္ႏိုင္၏၊ 'ပဒုမၼာၾကာဖက္ေပၚ၌ က်ေသာ ေရေပါက္သည္ (ၾကာဖက္မွ) ေလွ်ာက်သကဲ့ သို႔'ဝဋ္ဆင္းရဲလွ်င္ အေၾကာင္းရွိကုန္ေသာ ပူေဆြးမႈ 'ေသာက'တို႔သည္ ထုိပုဂၢိဳလ္မွ ေလွ်ာက်ကုန္၏။

၄ဝ၂။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤအရပ္၌ အညီအၫြတ္ စည္းေဝးလာေရာက္ၾကကုန္ေသာ အရွင္ ဘုရားတို႔ကို ေျပာဆိုလိုပါ၏၊ အရွင္ဘုရားတို႔အား ေကာင္းျခင္းမဂၤလာ ျဖစ္ပါေစသတည္း၊ 'ပန္းရင္းကို အလိုရွိေသာသူသည္ ၿပိတ္ျမက္ေတာကို တူးၿဖိဳရသကဲ့သို႔' (နိဗၺာန္ကို အလိုရွိ ေသာ အရွင္ဘုရားတို႔သည္) တဏွာ၏အျမစ္အရင္းျဖစ္ေသာ (အဝိဇၨာစေသာ ကိေလသာ) ေတာခ်ဳံကို တူးပစ္ၾကကုန္ေလာ့၊ 'ေရအလ်ဥ္သည္က်ဴပင္ကို ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔' ကိေလသာ မာရ္သည္ အရွင္ဘုရားတို႔ကို မဖ်က္ဆီးပါေစလင့္။

၄ဝ၃။ (ထို႔ေၾကာင့္) ျမတ္စြာဘုရား အဆံုးအမစကားေတာ္ကို (ဆံုးမေတာ္မူတုိင္း) လိုက္နာျပဳက်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ (ဗုဒၶဳပၸါဒခဏစေသာ) ခဏသည္ အရွင္ဘုရားတို႔ကို ေက်ာ္လြန္၍မသြားပါေစလင့္၊ ထုိစကား မွန္၏၊ (ဗုဒၶဳပၸါဒခဏစေသာ) ခဏကို လြန္ကုန္ေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔ သည္ ငရဲ၌ျဖစ္ၾကကုန္၍ စိုးရိမ္ၾကရကုန္၏။

၄ဝ၄။ သတိေမ့ေလ်ာ့မႈ 'ပမာဒ'သည္ ျမဴအညစ္အေၾကး မည္၏၊ ေမ့ေလ်ာ့မႈ 'ပမာဒ' ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာေမ့ေလ်ာ့မႈ 'ပမာဒ'သို႔ အစဥ္လိုက္ေသာ ရာဂစေသာ အကုသုိလ္တရား အေပါင္းသည္လည္းျမဴအညစ္အေၾကးပင္ မည္၏၊ မေမ့မေလ်ာ့မႈ 'အပၸမာဒ'ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အရဟတၱမဂ္ဉာဏ္ 'ဝိဇၨာ'ျဖင့္လည္းေကာင္း မိမိ၏ (ႏွလံုး၌ မွီေသာ ရာဂစေသာ) ေျငာင့္ကို ႏုတ္ရာ၏။

ဤသို႔လွ်င္ မာလုက်ပုတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၆-သပၸဒါသေတၳရဂါထာ

သုေဒၶါဒနမင္းႀကီး၏ ပုေရာဟိတ္သား သပၸဒါသသည္ ေဆြေတာ္မ်ိဳးေတာ္တို႔ အစည္း အေဝး၌သဒၶါတရားျဖစ္ကာ ရဟန္းျပဳ၍ တရားအားထုတ္ေသာ္လည္း သမာဓိမရႏိုင္၍ သင္ဓုန္းဓားျဖင့္လည္ပင္းလွီးရန္ၾကံရြယ္ခဲ့ၿပီးမွ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္သည္တြင္ ျပန္ၾကား ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄ဝ၅။ ငါသည္ ရဟန္းျပဳေသာ အခါမွ စ၍ ႏွစ္ဆယ့္ငါးဝါတို႔ပတ္လံုး ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္ပါလ်က္လက္ဖ်စ္တစ္တြက္မွ်လည္း စိတ္တည္ၿငိမ္မႈကို မရခဲ့ေပ။

၄ဝ၆-၇။ ငါသည္ ရာဂႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈကို မရေသာေၾကာင့္ ဓားလက္နက္ျဖင့္မူလည္း သတ္၍ ေသေတာ့အံ့၊ ငါ့အား အသက္ရွည္ျခင္းျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိ အံ့နည္း၊ ငါကဲ့သို႔ေသာ ရဟန္းသည္ သိကၡာကို စြန္႔လ်က္ (လူထြက္ေသာ) ေသျခင္းမ်ဳိး အဘယ့္ေၾကာင့္ျပဳရအံ့နည္းဟု ႏွလံုးပိုက္၍ လက္ႏွစ္ဖက္တို႔ကို ေျမႇာက္ခ်ီကာ ငိုေႂကြးလ်က္ ေက်ာင္းမွ ထြက္လာခဲ့ၿပီ။

၄ဝ၈။ ထုိအခါ ၌ ငါသည္ သင္တုန္းဓားငယ္ကို ယူ၍ (အခန္းတစ္ခုသို႔) ဝင္ၿပီးလွ်င္ ေညာင္ေစာင္းငယ္၌ထုိင္ေနလ်က္ မိမိ လည္ေၾကာကို္ ျဖတ္ရန္ သင္တုန္းဓားငယ္ကို (လည္ပင္း) ဆီသို႔ ေရွ႕႐ႈေဆာင္၏။

၄ဝ၉။ ထုိေနာက္ ငါ့အား (စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ဟု) အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းမႈ ျဖစ္လတ္၏၊ အျပစ္ဟုထင္ျမင္ေသာ 'အာဒီနဝ'ဉာဏ္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗၺဒါ'ဉာဏ္သည္ (ငါ၏ ႏွလံုး၌) ေကာင္းစြာတည္၏။

၄၁ဝ။ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗၺဒါ'ဉာဏ္ ျဖစ္သည္မွ ေနာက္၌ ငါ၏ စိတ္သည္ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ တရားေတာ္၏ ေကာင္းေသာ တရားေတာ္၏ အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ သပၸဒါသမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၇-ကာတိယာနေတၳရဂါထာ

ကာသိယာနမေထရ္သည္ ရဟန္းတရားကို အားထုတ္ရင္း အိပ္ငိုက္သျဖင့္ ေျမေပၚသို႔ လဲက်သည္ကိုဘုရားရွင္သိ၍ ႂကြလာၿပီး ေကာင္းကင္မွ သတိေပးေတာ္မူသည္တြင္ သံေဝဂျဖစ္ပြါးအရဟတၱဖိုဟ္ကိုရရွိေသာအခါ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၁၁။ ကာတိယာန (အိပ္ျခင္းမွ) ထလိုက္ပါေလာ့၊ ထက္ဝယ္ဖြဲ႕ေခြ ထုိင္ေနလိုက္ပါေလာ့၊ အအိပ္မ်ားသူမျဖစ္မူ၍ ႏိုးၾကားသူ ျဖစ္ပါေလာ့၊ မာရ္မင္း၏ ေက်ာ့ကြင္းျဖင့္ ေသမင္းသည္ ပ်င္းရိေသာ သင့္ကိုေအာင္ႏိုင္ျခင္း မျဖစ္ပါေစလင့္။

၄၁၂။ မဟာသမုဒၵရာ လႈိင္းတံပိုးအဟုန္သည္ အားနည္းေသာ ေယာက်္ားကို လႊမ္းမိုး သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ဇာတိဇရာတည္းဟူေသာ လႈိင္းတံပိုးအဟုန္သည္လည္း သင့္ကို လႊမ္းမိုး၏၊ ထုိသင္သည္ မိမိအတြက္မွီခိုရာ ကၽြန္းသဖြယ္ျဖစ္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ျဖစ္ပါေစေလာ့၊ အရဟတၱဖိုလ္မွ တစ္ပါးေသာကိုးကြယ္ရာသည္ သင့္အား မရွိေတာ့သည္သာတည္း။

၄၁၃။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ကပ္ၿငိမႈငါးမ်ဳိးမွလည္းေကာင္း၊ ပဋိသေႏၶေနမႈ, အိုမႈေဘး မွလည္းေကာင္းလြန္ေျမာက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ ထုိအရိယမဂ္ကို ၿပီးေစေတာ္မူ၏။ (ထို႔ေၾကာင့္ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရျခင္းငွါ) ပုရိမယာမ္ ပစၧိမယာမ္ပတ္လံုး မေမ့မေလ်ာ့ဘဲ အားထုတ္ေလာ့၊ ပြါးမ်ားျခင္းကို ျမဲျမံစြာ ျပဳေလာ့။

၄၁၄။ ကာတိယာန ေရွးလူျဖစ္စဥ္အခါက ျဖစ္ကုန္ေသာ (ကာမဂုဏ္) အေႏွာင္အဖြဲ႕တို႔ကို ေျဖလႊတ္လိုက္ပါေလာ့၊ (သင္သည္) ဒုကုဋ္ကို ေဆာင္ကာ သင္တုန္းျဖင့္ ေခါင္းတံုးလ်က္ ဆြမ္းခံမႈျဖင့္အသက္ေမြးသူ ျဖစ္ရကား ျမဴးတူးျခင္း ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကိုလည္း မျဖစ္ေစလင့္၊ အိပ္စက္မႈကိုလည္းအားမထုတ္လင့္၊ အာ႐ံုသို႔ ကပ္၍႐ႈမႈ 'အာရမၼဏူပနိဇၩာန္'ကို အားထုတ္ေလာ့။

၄၁၅။ ကာတိယာန လကၡဏာသို႔ ကပ္၍႐ႈမႈ 'လကၡဏူပနိဇၩာန္'ကို ဝင္စားေလာ့၊ (ကိေလသာတို႔ကို) ေအာင္ေစေလာ့၊ ေယာဂေလးပါးတို႔မွ ေဘးကင္းရာ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ (ေဗာဓိပကၡိယ) တရားတို႔၌ လိမၼာေလာ့၊ (ယင္းသို႔အားထုတ္သည္ရွိေသာ္) အတု မရွိ၍ အထူးသျဖင့္ စင္ၾကယ္ေသာအရိယမဂ္မိုးေရက်သျဖင့္ ကိေလသာမီး ၿငိမ္းေအးရ လတၱံ႕။

၄၁၆။ သိၾကားမင္းႏွင့္ အႏြယ္တူျဖစ္ေသာ ကာတိယာန ေလသည္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ အားနည္းေသာဆီမီးကိုလည္းေကာင္း၊ အားနည္းေသာ ႏြယ္ပင္ကိုလည္းေကာင္း ဖ်က္ဆီးပစ္ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သင္သည္လည္း မာရ္၏ အလိုသို႔ မလိုက္မူ၍ မာရ္ကို ဖ်က္ဆီးေလာ့။ (ဤသို႔ ဖ်က္ဆီးသည္ရွိေသာ္) သင္သည္ ခံစားအပ္ေသာ ေဝဒနာတို႔၌ စြဲမက္မႈကင္းသည္ျဖစ္၍ ဤဘဝ၌သာလွ်င္ ကိေလသာၿငိမ္းေအးသည္ျဖစ္၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရအံ့ေသာ အခါက ို ငံ့လင့္ေလေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ကာတိယာနမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၈-မိဂဇာလေတၳရဂါထာ

ဝိသာခါေက်ာင္းအမႀကီး၏သား မိဂဇာလသည္ ေက်ာင္းသို႔အစဥ္မပ်က္သြား၍ တရား နာရသျဖင့္ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ေရာက္၍ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား

၄၁၇။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ေနမင္း၏ အေဆြျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ေကာင္းစြာေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ တရားေတာ္သည္ သံေယာဇဥ္အားလံုးတို႔ကို လြန္ေစႏိုင္၏၊ ဝဋ္အားလံုးတို႔ကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏။

၄၁၈။ သံသရာေႏွာင္အိမ္မွ ထြက္ေျမာက္ေစတတ္၏၊ (သံသရာေရအလ်ဥ္မွ) ထုတ္ေဆာင္ တတ္၏၊ တဏွာတို႔၏ အေၾကာင္း'မူလ'ကို ေသြ႕ေျခာက္ေစတတ္၏၊ ဆင္းရဲေၾကာင္း ျဖစ္၍ လူသတ္ရာအိမ္ႏွင့္တူေသာ ကံ ကိေလသာကို ျဖတ္၍ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေစတတ္၏။

၄၁၉။ မသိမႈ 'အဝိဇၨာ'၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ အာသဝတို႔ကို ဖ်က္ဆီးျခင္းငွါ ျဖစ္၏၊ ကံသည္ဆက္စပ္အပ္ေသာ အတၱေဘာတည္းဟူေသာ ယႏၲရားကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊ ဝိညာဥ္ တို႔ကို သိမ္းဆည္းရာ၌ ဉာဏ္တည္းဟူေသာ ဝရဇိန္ကို က်ေစတတ္၏။

၄၂ဝ။ ေဝဒနာသံုးပါးတို႔ကို ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ သိေစတတ္၏၊ ဥပါဒါန္တို႔မွ လြတ္ေစတတ္၏၊ ဘဝႀကီးကိုးပါးကို 'ရဲရဲေတာက္ေသာ မီးက်ီစုကဲ့သို႔' (မဂ္) ဉာဏ္ျဖင့္ ကပ္၍ ႐ႈတတ္၏။

၄၂၁။ ျမတ္ေသာ အရသာႏွင့္ တူ၏၊ အလြန္နက္နဲ၏၊ အိုျခင္း, ေသျခင္းကိုလည္း တား ျမစ္တတ္၏၊ ျမတ္ေသာ အဂၤါရွစ္ပါးရွိသည့္ အရိယမဂ္လည္း ျဖစ္၏၊ အလံုးစံုေသာ ဝဋ္ဆင္းရဲ ကို ၿငိမ္းေစတတ္၏၊ ေဘးကင္း၏။

၄၂၂။ အေၾကာင္းကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ တရားတို႔၌ အေၾကာင္းကံကို အေၾကာင္းကံဟူ၍လည္းေကာင္း၊ အက်ဳိးဝိပါက္ကို အက်ဳိးဝိပါက္ဟူ၍လည္းေကာင္း သိ၍ဟုတ္မွန္တုိင္းေသာေလာကုတၱရာ (ဉာဏ္) အလင္းေရာင္ကို ျပတတ္၏။

ေဘးကင္းရာ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ေရာက္ေစတတ္၏၊ ကိေလသာပူေလာင္မႈတို႔မွ ၿငိမ္းေအး၏၊ အႏုပါဒိေသသနိဗၺာနဓာတ္သို႔ ေရာက္ေစသျဖင့္ အဆံုး၏ ေကာင္းျခင္း ရွိ၏။

ဤသို႔လွ်င္ မိဂဇာလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။။

၉-ပုေရာဟိတပုတၱေဇႏၲေတၳရဂါထာ

မာနႀကီးေသာ ပုေရာဟိတ္သားေဇႏၲသည္ ''ဘုရားရွင္က စကားေျပာမွ ငါေျပာမည္''ဟုစိတ္ျဖစ္ေနသည္ကို ဘုရားရွင္သိရွိ၍ မာနမေကာင္းေၾကာင္း မိန့္ေတာ္မူသည္တြင္ သတိတရားရမာနက်ကာ တရားေတာ္ကို နာယူၿပီး ရဟန္းျပဳ၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ မိမိ၏ပဋိပတ္ကိုေျပာၾကာေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၂၃။ ဇာတိမာန္ျဖင့္ မာန္ယစ္၍ ေနေသာ ငါသည္ စည္းစိမ္ခ်မ္းသာကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ေဘာဂမာန္အစိုးရျခင္းကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ဣႆရိယမာန္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လံုးရပ္သဏၭာန္ ၾကန္အင္အဆင္းကို စြဲ၍ျဖစ္ေသာ ႐ူပမာန္ျဖင့္လည္းေကာင္း မာန္ယစ္သည္ျဖစ္၍ လွည့္ လည္သြားလာခဲ့၏။

၄၂၄။ လြန္ကဲေသာမာန ဖ်က္ဆီးခံရသည္ျဖစ္၍ မိုက္မဲခက္ထန္ေသာ မာနတံခြန္စိုက္ထူကာ မိမိႏွင့္ တူသူတစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုလည္းေကာင္း၊ မိမိထက္ သာလြန္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုလည္းေကာင္း ရွိ၏ဟုငါ မထင္မွတ္ခဲ့။

၄၂၅။ ငါသည္ မာနခက္ထန္သည္ျဖစ္၍ ႐ုိေသမႈ ကင္းမဲ့လ်က္ အမိကိုလည္းေကာင္း၊ အဖကိုလည္းေကာင္း၊ အေလးအျမတ္ ျပဳသင့္သူဟု သမုတ္အပ္ကုန္ေသာ အျခားသူတို႔ကိုလည္းေကာင္းတစ္စံုတစ္ေယာက္ကိုမွ် မရွိခိုးခဲ့ေခ်။

၄၂၆-၇။ (ဤသို႔ မာန္ခက္ထန္သည္ျဖစ္၍ လွည့္လည္သြားလာေနစဥ္) ရဟန္းအေပါင္း ျခံရံလ်က္'ေနမင္းကဲ့သို႔' ထြန္းလင္းေတာက္ပေတာ္မူေသာ, ဆံုးမတတ္ေသာ ဆရာတို႔ထက္ သာလြန္ျမင့္ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ျမင္ရေသာေၾကာင့္ မာနကိုလည္းေကာင္း၊ မာန္ယစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း စြန္႔ပယ္၍ အလြန္ၾကည္လင္ေသာ စိတ္ျဖင့္ သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဦးၫြတ္ရွိခိုးခဲ့ၿပီ။

၄၂၈။ ငါသည္ လြန္ကဲေသာ မာန္ကိုလည္းေကာင္း၊ ယုတ္ေသာ မာန္ကိုလည္းေကာင္း ပယ္အပ္ကုန္ၿပီ။ ေကာင္းစြာ ဖ်က္ဆီးပယ္ႏုတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ငါဟူေသာ မာန္ကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္ အပ္ၿပီ၊ အလံုးစံုေသာမာန္အဖို႔အစုတို႔ကို သတ္ျဖတ္အပ္ကုန္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ပုေရာဟိတ္ပုဏၰားသားျဖစ္ေသာ ေဇႏၲမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁ဝ-သုမနေတၳရဂါထာ

အေနာတတ္အိုင္ေန မိစၧာဒိ႒ိ နဂါးကို ဆံုးမႏို္င္ေသာ ခုနစ္ႏွစ္ရြယ္ သုမနသာမေဏသည္ ၄င္းအားဘုရားရွင္ခ်ီးက်ဴး မိန့္ၾကားေတာ္မူသည့္အတိုင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၂၉။ အၾကင္အခါ ငါသည္ ေမြးဖြားသည္မွ ခုနစ္ႏွစ္မွ်သာ ရွိေသး၍ သာမေဏ ျပဳသစ္စသာ ျဖစ္လ်က္တန္ခိုးႀကီးေသာ နဂါးမင္းကို တန္ခိုးျဖင့္ ႏွိမ္နင္းၿပီးလွ်င္-

၄၃ဝ။ အေနာတတၱအိုင္ႀကီးမွ ေရကို ဥပဇၩာယ္ဆရာ (အႏု႐ုဒၶါ)၏ အလို႔ငွါ ေဆာင္ယူ၏၊ ထုိအခါ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ဤစကားကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၃၁။ သာရိပုတၱရာ ေရအိုးကို ယူ၍ လာေနေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) သမာဓိျဖင့္ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ေသာ

ဤသာမေဏငယ္ကို ၾကည့္႐ႈစမ္းပါေလာ့။

၄၃၂။ အႏု႐ုဒၶါ၏ တပည့္ျဖစ္ေသာ သာမေဏသည္ ၾကည္ညိဳဖြယ္ကို ေဆာင္ေသာ က်င့္ ဝတ္ႏွင့္ ျပည့္စံု၍ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဣရိယာပုထ္ ရွိ၏၊ တန္ခိုးအရာ၌လည္း လိမၼာရဲရင့္လွ ေပ၏။

၄၃၃။ အၾကင္သာမေဏကို ေယာက်္ားအာဇာနည္ျဖစ္ေသာ အႏု႐ုဒၶါသည္ အာဇာနည္ျဖစ္ ရန္ျပဳလုပ္ထားအပ္၏၊ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ေသာ အႏု႐ုဒၶါသည္ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္ရန္ ျပဳလုပ္ထားအပ္၏၊ ရဟန္းကိစၥ ၿပီးဆံုးၿပီး ျဖစ္ေသာ အႏု႐ုဒၶါသည္ ဆံုးမသင္ၾကားထား အပ္၏။

၄၃၄။ ထုိသာမေဏသည္ ျမတ္ေသာ ၿငိမ္းေအးေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၍ ကိေလသာတို႔မဖ်က္ဆီးႏိုင္ေသာ အရဟတၱဖိုလ္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ငါ့ကို ထုိသာမေဏ သည္သုမနသာမေဏတည္းဟု တစ္စံုတစ္ေယာက္က မသိပါေစႏွင့္ဟု လိုလားေတာင့္တ၏။

ဤသို႔လွ်င္ သုမနမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၁-ႏွာတကမုနိေတၳရဂါထာ

ပုဏၰားမ်ိဳးႏွာတကသည္ ေရွးဦးစြာ ရေသ့ျပဳကာ ေတာအရပ္၌ ႀကိတ္ဆန္ကို စား မီးကို လုပ္ေကြ်းေနစဥ္သူ၏ ဥပနိႆယကို ဘုရားရွင္ျမင္ေတာ္မူသျဖင့္ ႂကြလာ၍ တရား ေဟာေတာ္မူသည္တြင္ ရဟန္းျပဳ၍ရဟႏၲာျဖစ္၏၊ ေနာက္အခါ ေလေရာဂါႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံေနရဆဲ ဘုရားရွင္ႂကြလာကာေမးျမန္းေတာ္မူသျဖင့္ ေျဖၾကားေလ်ာက္ထားေသာ ဂါထာမ်ား

၄၃၅။ ရဟန္း သင္သည္ ေလနာ ႏွိပ္စက္ခံေနရလ်က္ (လူတို႔) က်က္စားသြားလာရာ မဟုတ္ေသာ (ပစၥည္းေလးပါး) ရခဲေသာ ေတာႀကီးမ်က္မည္း၌ ေနသည္ရွိေသာ္ အဘယ္သို႔ ျပဳလုပ္ေနထုိင္လတၱံ႕နည္း။

၄၃၆။ ျမတ္စြာဘုရား အကၽြႏု္ပ္သည္ ျပန္႔ေျပာမ်ားျမတ္ေသာ ႏွစ္သိမ့္မႈ 'ပီတိ' ခ်မ္းသာမႈ 'သုခ'ျဖင့္ခႏၶာကိုယ္ကို ပ်ံ႕ႏွံ႔ေစလ်က္ (ပစၥည္းေလးပါး) ေခါင္းပါးရခဲျခင္းကိုလည္း သည္းခံ ကာေတာႀကီးမ်က္မည္း၌ ေနပါအံ့။

၄၃၇။ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ပြါးေစလ်က္ သိမ္ေမြ႕ေသာ (အ႐ူပ) စ်ာန္ႏွင့္ ျပည့္စံုလ်က္ အာသဝကင္း သည္ျဖစ္၍ ေနပါအံ့။

၄၃၈။ ကိေလသာအားလံုးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ေသာ, စင္ၾကယ္ေသာ စိတ္ရွိေသာ, မေနာက္က်ဳေသာအရဟတၱဖိုလ္ကို မျပတ္ဆင္ျခင္လ်က္ အာသဝကင္းသည္ျဖစ္၍ ေနပါအံ့။

၄၃၉။ ေရွးအခါက ငါ၏ အတြင္း 'အဇၩတၱ'သႏၲာန္၌လည္းေကာင္း၊ အပ 'ဗဟိဒၶ'သႏၲာန္၌လည္းေကာင္းအၾကင္ အာသဝတရားတို႔ ရွိကုန္၏။ ထုိအာသဝ အားလံုးတို႔သည္ (ယခု အခါ) အႂကြင္းမဲ့ျဖတ္အပ္ၿပီးျဖစ္၍ ေနာက္တစ္ဖန္ မျဖစ္ၾကကုန္လတၱံ႕။

၄၄ဝ။ ငါသည္ ဥပါဒါန္တို႔၏ အာ႐ံုျဖစ္ေသာ ခႏၶာငါးပါးတို႔ကို ပိုင္းျခား၍ သိအပ္ကုန္ၿပီ၊ ထုိဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးတို႔သည္ ဝဋ္ျမစ္ ျပတ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ တည္ကုန္၏၊ ငါသည္ ဆင္းရဲကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ေရာက္ၿပီ၊ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ႏွာတကမုနိမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၂-ျဗဟၼဒတၱေတၳရဂါထာ

ေကာသလမင္း၏သားေတာ္ ျဗဟၼဒတၱသည္ ေဇတဝန္ေက်ာင္းပူေဇာ္ပြဲတြင္ ဘုရားရွင့္တန္ခိုးေတာ္ကိုျမင္၍ ၾကည္ညိဳကာ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ ဝိပႆနာပြါးသျဖင့္ ပဋိသမ႓ိဒါတို႔ႏွင့္တကြအဘိညာဥ္ရ၏။ သူတပါးကမည္သို႔ပင္ ဆဲေရးေသာ္လည္း သည္းခံလ်က္ လူမ်ားအား ဆံုးမ၍ေနာက္ဂါထာႏွစ္ပုဒ္ျဖင့္ မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမကာ ရဟႏၲာျဖစ္သည္တြင္ ျပန္လည္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား။

၄၄၁။ အမ်က္ကင္း၍ ယဥ္ေက်းၿပီးေသာ၊ ညီမွ်သည့္ အသက္ေမြးမႈရွိေသာ၊ ေကာင္းစြာ သိ၍ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္ၿပီးေသာ၊ (ပူပန္မႈ) ၿငိမ္းေအးၿပီးေသာ၊ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေသာရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား အဘယ့္ေၾကာင့္ အမ်က္ထြက္မႈ ျဖစ္ႏိုင္ပါေတာ့အံ့နည္း။

၄၄၂။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ (မိမိအေပၚ၌) အမ်က္ထြက္သူကို တုန္႔ျပန္၍ အမ်က္ထြက္၏၊ ထုိတုန္႔ျပန္၍အမ်က္ထြက္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အားသာလွ်င္ ထုိအမ်က္ထြက္မႈေၾကာင့္ သာလြန္၍ ယုတ္မာေသာ ပုဂၢိဳလ္မည္၏။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ အမ်က္ထြက္သူကို တုန္႔ျပန္၍ အမ်က္ မထြက္၊ ထုိတုန္႔ျပန္၍ အမ်က္မထြက္ေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ေအာင္ႏိုင္ခဲေသာ (ကိေလသာတည္းဟူေသာ) စစ္သည္ဗိုလ္ပါကို ေအာင္ျမင္ႏိုင္သူ မည္၏။

၄၄၃။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ အမ်က္ထြက္ေသာ တစ္ပါးေသာ သူကို သိလတ္၍ ထုိအမ်က္ ထြက္သူကိုသတိရွိသည္ျဖစ္၍ သည္းခံ၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ မိမိသူတစ္ပါး ႏွစ္ပါးစံုေသာ ပုဂၢိဳလ္၏ အက်ဳိးစီးပြါးကိုက်င့္သည္ မည္၏။

၄၄၄။ မိမိ သူတစ္ပါး ႏွစ္ဦးသားတို႔၏ အမ်က္ေဒါသကို ကုစားႏိုင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ကိုအရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ အက်င့္တရား၌ မလိမၼာသူတို႔က သူမိုက္ဟု ထင္မွတ္ၾကကုန္၏။

၄၄၅။ သင့္အား အကယ္၍ အမ်က္'ေဒါသ' ျဖစ္ေပၚလာမူ လႊဥပမာ (ရွိေသာတရား) ကို ဆင္ျခင္ေလာ့၊ (အခ်ဳိအခ်ဥ္စေသာ) အရသာ၌ တပ္မက္မႈ 'တဏွာ' ျဖစ္ေပၚလာမူ မိမိရင္ေသြး၏ အသားစားျခင္းဥပမာ (ရွိေသာတရား) ကို ေအာက္ေမ့ေလေလာ့။

၄၄၆။ သင္၏ စိတ္သည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ဘဝတို႔၌လည္းေကာင္း ေျပး သြားေနခဲ့မူေကာက္ခင္းကို ဝင္ေရာက္ေမႊေႏွာက္စားေသာ ႏြားဆိုးကို (ႀကိဳးျဖင့္ တုိင္၌ ဖြဲ႕ခ်ည္၍) ႏွိပ္နင္းရာသကဲ့သို႔ထို႔အတူ သင္၏ စိတ္ကို သတိ (ဟူေသာ ႀကိဳး) ျဖင့္ (သမာဓိဟူေသာ တုိင္၌ ဖြဲ႕ခ်ည္၍) လ်င္ျမန္စြာႏွိပ္နင္းဆံုးမေလာ့။

ဤသို႔လွ်င္ ျဗဟၼဒတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၃-သိရိမ႑ေတၳရဂါထာ

သိရိမ႑မေထရ္သည္ ဥပုသ္ေန႔၌ ဥပုသ္ျပဳပါတိေမာက္ျပစဥ္ တရားအတိုင္း ျပဳလုပ္ျခင္း၏ခ်မ္းသာႏိုင္ပံုကို ဆင္ျခင္လ်က္ သာသနာေတာ္၏စင္ၾကယ္ျခင္၌ ၾကည္ညိဳ စိတ္ထား ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ေရာက္ေလလွ်င္ မိမိ၏ပဋိပတ္ကို ဆင္ျခင္လ်က္ ၾကည္လင္ေသာစိတ္ထားျဖင့္ရဟန္းတို႔အား ဆံုးမေသာ ဂါထာမ်ား

၄၄၇။ မိမိအျပစ္ကို ဖံုးဖိထားသူကို အလြန္ (ကိေလသာမိုး) စိုစြတ္၏၊ မိမိအျပစ္ ဖြင့္လွစ္ ထားသူကိုကိေလသာမိုး မစိုစြတ္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ဖံုးကြယ္ထားေသာ မိမိအျပစ္ကို ဖြင့္လွစ္ရာ၏၊ ဤသို႔ အျပစ္ကိုဖြင့္လွစ္သည္ရွိေသာ္ ထုိဖြင့္လွစ္ထားသူကို ကိေလသာမိုး မစိုစြတ္ႏိုင္။

၄၄၈။ေလာကႀကီးကို ေသမင္းသည္ အလြန္ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အိုျခင္း 'ဇရာ'တရားသည္ျခံရံလႊမ္းမိုးအပ္၏၊ တဏာွ ေျငာငသ့္ ည ္ (ႏလွ းုံ တငြ း္ ၌) စးူ ဝငေ္ န၏၊ (အာ႐ံုကို ေတာင့္တမႈလကၡဏာရွိေသာ) အလိုသည္ အခါခပ္သမိ း္ ပူေလာင္ေစအပ္၏။

၄၄၉။ေလာကႀကီးကို ေသမင္းသည္ အလြန္ႏွိပ္စက္အပ္၏၊ အိုျခင္း 'ဇရာ'တရားသည္ျခံရံလႊမ္းမိုးအပ္၏၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္၍ အျပစ္ဒဏ္ေရာက္သူသည္ ကိုးကြယ္ရာမဲ့ ျဖစ္၍ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ခံရသကဲ့သို႔ေလာကႀကီးသည္ ကိုးကြယ္ရာမဲ့ ျဖစ္၍ အျမဲမျပတ္ (ဇရာမရဏတို႔) ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ ခံေနရ၏။

၄၅ဝ။ အိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္း တရားသံုးပါးတို႔သည္ မီးပံုႀကီးတို႔ကဲ့သို႔ (ဤ သတၱေလာကကို ႏွိပ္စက္ကုန္လ်က္) ေရွး႐ႈေရာက္လာကုန္၏၊ (ထုိအိုျခင္း, နာျခင္း, ေသျခင္း တို႔ကို) ျပန္လည္တြန္းလွန္ဖို႔ရန္ အားစြမ္းလည္း မရွိ၊ ထြက္ေျပးရန္ လ်င္ျမန္မႈ အဟုန္လည္း မရွိ။

၄၅၁။ အခ်ိန္ကာလ အနည္းငယ္ျဖစ္ေစ၊ မ်ားစြာျဖစ္ေစ ဝိပႆနာ မနသိကာရျဖင့္ ေန႔ရက္ကိုအခ်ည္းႏွီးမျဖစ္ေအာင္ ျပဳလုပ္ရာ၏။ အၾကင္သူသည္ အၾကင္အၾကင္ညဥ့္ကို (အခ်ည္းႏွီး) ကုန္ေစ၏၊ ထုိသူ၏ အသက္ရွည္ျခင္းသည္ ထုိထုိကုန္ေသာ ညဥ့္မွ ေလ်ာ့နည္း သြား၏။

၄၅၂။ ေသရမည့္ ေန႔ညဥ့္အခ်ိန္သည္ သြားေသာ သူအားလည္းေကာင္း၊ ရပ္ေသာ သူအားလည္းေကာင္း၊ ထုိင္ေနေသာ သူအားလည္းေကာင္း၊ အိပ္ေသာ သူအားလည္းေကာင္း ကပ္ ေရာက္၏။ (ထို႔ေၾကာင့္) ေသရမည့္အခ်ိန္ မသိေသာ သင့္အား ေမ့ေလ်ာ့ေနရန္ အခ်ိန္အခါ မဟုတ္။

ဤသို႔လွ်င္ သိရိမ႑မေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁၄-သဗၺကာမိေတၳရဂါထာ

ေဝသာလီမင္းမ်ိဳး သဗၺကာမိသည္ အိမ္ယာကိုစြန္႔ခြာ၍ သွ်င္အာနႏၵာထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၏၊ သွ်င္အာနႏၵာႏွင့္အတူ ေဝသာလီျပည္ ေဆြမ်ိဳးအိမ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ မယားေဟာင္းက ျဖားေယာင္း၍ကိေလသာျဖစ္ေပၚလာေသာ္လည္း တရားျဖင့္ ဆံုးမ သုသာန္သို႔ သြားကာ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏၊ ေယာကၡမျဖစ္သူက သမီးကေလးကိုျပ၍ လူထြက္ရန္အေၾကာင္းျပေသာ္လည္းကာမဂုဏ္၌ တပ္မက္မႈမရွိေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၅၃။ အေျခႏွစ္ေခ်ာင္းရွိေသာ ဤကိုယ္သည္ မစင္ၾကယ္၍ မေကာင္းေသာ အနံ႔ရွိ သည့္အျပင္ပိုးအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ ျပည့္ကာ ထုိထုိဒြါရ ကိုးေပါက္တို႔မွ ယုိစီးေနသည္ ျဖစ္ပါ လ်က္ပန္းနံ႔သာစသည္တို႔ျဖင့္ ျပဳျပင္၍ ေဆာင္ထား၏။

၄၅၄။ (မုဆိုးသည္) ပုန္းေအာင္းလ်က္ သမင္ကို ေက်ာ့ကြင္းျဖင့္ ဖမ္းယူသတ္ျဖတ္သကဲ့ သို႔လည္းေကာင္း၊ (တံငါသည္ သည္) ငါးကို သံမွ်ားခ်ိတ္ျဖင့္ ဖမ္းယူႏွိပ္စက္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ (မုဆိုးသည္) ေမ်ာက္ကိုေမ်ာက္ႏွဲေစးျဖင့္ ဖမ္းယူ ႏွိပ္စက္သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း (ထို႔အတူ မိန္းမတို႔သည္ ႐ူပါ႐ံုစသည္တို႔ျဖင့္) အႏၶပုထုဇဥ္ကို ဖမ္းယူႏွိပ္စက္ကုန္၏။

၄၅၅။ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ျဖစ္ကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံု, သဒၵါ႐ံု, ဂႏၶာ႐ံု, ရသာ႐ံု, ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတည္းဟူေသာထုိကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔သည္ မိန္းမ၏ ကိုယ္သဏၭာန္၌ ေတြ႕ျမင္သိရွိၾကရကုန္၏။

၄၅၆။ အၾကင္ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ ထုိမိန္းမတို႔ကို ျပင္းစြာ တပ္ေသာ ရာဂစိတ္ရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံၾကကုန္၏၊ ထုိပုထုဇဥ္တို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ သခၤ်ဳိင္း ေျမကိုတုိးပြါးေစကုန္၏၊ ဘဝသစ္၌ ဆည္းပူးကုန္၏။

၄၅၇။ေလာက၌ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ ေႁမြဦးေခါင္းကို မိမိေျခေထာက္ျဖင့္ (မထိခိုက္ရန္) ေရွာင္လႊဲသကဲ့သို႔ထုိမိန္းမတို႔ကို ေရွာင္ၾကဥ္၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ တဏွာကို လြန္ေျမာက္ ႏိုင္၏။

၄၅၈။ ငါသည္ ဝတၳဳကာမ, ကိေလသာကာမတို႔၌ အျပစ္ကို ျမင္၍ (ကာမဂုဏ္တို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ရာနိဗၺာန္ကို ေဘးမရွိေသာအားျဖင့္ ႐ႈျမင္လ်က္ အလံုးစံုေသာ ကာမ, ေတဘူမကတရားတို႔မွ ကၽြတ္လြတ္ၿပီးျဖစ္၍ အာသဝကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ကို ရအပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ သဗၺကာမိမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ဆကၠနိပါတ္ ၿပီး၏။

၇-သတၱကနိပါတ္

၁-သုႏၵရသမုဒၵေတၳရဂါထာ

သူေဌးသားသုႏၵရသမုဒၵသည္ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ ဝိပႆနာပြါးလ်က္ေနစဥ္ အမိျဖစ္သူ ကလူထြက္ေစလိုသျဖင့္ ျပည့္တန္ဆာမတစ္ဦးကိုလႊတ္၍ ျဖားေယာင္းေစ၏။ သို႔ရာတြင္ ကိေလသာကိုအလိုမလိုက္ ဂ႐ုစိုက္ကာ ဘာဝနာကို ႀကိဳးစားသည္တြင္ အဘိညာဥ္ရ ရဟႏၲာျဖစ္၍ ျပည့္တန္ဆာမႏွင့္အျပန္အလွန္ ေျပာၾကားဟန္ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၅၉။ တန္ဆာဆင္လ်က္ တင့္တယ္ေသာ အဝတ္ကို ဝတ္ေသာ ျပည့္တန္ဆာမသည္ ပန္းတို႔ကို ပန္ဆင္ကာ အလွျပင္လ်က္ ေျခတို႔ကို ခ်ိပ္ရည္ဆိုးၿပီးလွ်င္ ေျခနင္းကို စီး၍ ရပ္ေန၏။

၄၆ဝ။ ထုိျပည့္တန္ဆာမသည္ ေျခနင္းတို႔ကို ခၽြတ္၍ ေရွ႕မွ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ ေျပျပစ္ ႏူးညံ့ေသာစကားျဖင့္ ငါ့ကို ျပံဳးရယ္လ်က္ ေျပာဆိုေလ၏။

၄၆၁။ အရွင္သည္ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ ငယ္ရြယ္ေသးသည္ ျဖစ္ပါလ်က္ ရဟန္းျပဳဘိ၏၊ အကၽြႏု္ပ္ စကား၌တည္ေစခ်င္၏၊ လူ၌ ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ကို ခံစားသံုးေဆာင္ပါဦးေလာ့၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အရွင့္အားစည္းစိမ္ဥစၥာကို ေပးပါအံ့၊ အမွန္ကိုသာလွ်င္ ဝန္ခံပါ၏၊ (အကယ္၍ မယံုၾကည္ပါမူ) သင့္ထံသို႔ မီးကိုေဆာင္၍ အကၽြႏု္ပ္ (က်ိန္စာ) ဆိုပါအံ့။

၄၆၂။ အကၽြႏု္ပ္တို႔ႏွစ္ဦး အိုမင္း၍ ေတာင္ေဝွး စြဲကိုင္ရေသာ အခါ၌ ႏွစ္ဦးစလံုး ရဟန္း ျပဳၾကပါကုန္အံ့၊ (ဤသို႔ ျဖစ္ေသာ္) ပစၥဳပၸန္ တမလြန္ ႏွစ္တန္ေသာ ဘဝတို႔၌ ေအာင္ဆု ယူျခင္းပါတည္း။

၄၆၃။ တန္ဆာဆင္လ်က္ (အဝတ္တို႔ကို) ေကာင္းစြာ ဝတ္ဆင္ကာ လက္အုပ္ခ်ီ၍ ေတာင္းပန္လာေသာထုိျပည့္တန္ဆာမကို ေတြ႕ျမင္လတ္ေသာ္ ေသမင္း ေထာင္ထားေသာ ေက်ာ့ကြင္းကဲ့သို႔ ထင္မိ၏။

၄၆၄။ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့အား (စက္ဆုပ္ရြံရွာဖြယ္ဟု) အသင့္အားျဖင့္ ႏွလံုးသြင္းမႈ ျဖစ္လတ္၏၊ အျပစ္ဟုထင္ျမင္ေသာ'အာဒီနဝ'ဉာဏ္သည္ ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗၺိဒါ'ဉာဏ္သည္ (ငါ၏ ႏွလံုး၌) ေကာင္းစြာတည္၏။

၄၆၅။ ၿငီးေငြ႕မႈ 'နိဗိၺဒါ'ဉာဏ္ ျဖစ္သည္မွ ေနာက္၌ ငါ၏ စိတ္သည္ (ကိေလသာတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္ၿပီ၊ တရားေတာ္၏ ေကာင္းေသာ တရားေတာ္အျဖစ္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ အပ္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ သုႏၵရသမုဒၵမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-လကု႑ကဘဒၵိယေတၳရဂါထာ

လကု႑ကဘဒၵိယ (အရပ္ပုကြေသာဘဒၵိယ) မေထရ္သည္ ဗဟုႆုတ ဓမၼကထိက ျဖစ္လ်က္သာယာေသာ အသံျဖင့္ တရားေဟာႏုိင္၏၊ တစ္ေန့သ၌ လမ္းသြားရင္း ျပည့္တန္ဆာမ တစ္ေယာက္ကၿပဳံးရယ္သည္တြင္ သြား႐ုိးကုိၾကည့္ကာ ဝိပႆနာပြါး၍ အနာဂါမ္တည္၏၊ ေနာက္ ကာယဂတာသတိကုိပြါးမ်ား သွ်င္သာရိပုၾတာ၏ ၾသဝါဒတရား အတုိင္း အားထုတ္ရာ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္သျဖင့္ မိမိ၏ပဋိပတ္ကုိ ေဖၚျပရြတ္ ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား

၄၆၆။ သီလစသည္တို႔ျဖင့္ ေကာင္းျမတ္ေသာ ဘဒၵိယမေထရ္သည္ အမၺာဋက အမည္ရွိ ေသာ ျမတ္ေသာေတာအုပ္၌ တဏာွ က ုိ အျမစပ္ ါ ႏတု ္၍ ထေို တာအပု ၌္ ပင ္ (အရဟတၱဖိုလ္ စ်ာန္ျဖင့္) စ်ာန္ဝင္စားေန၏။

၄၆၇။ (ကာမဂုဏ္ခံစားသူ) အခ်ဳိ႕လူတို႔သည္ မု႐ုိးစည္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေစာင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ထက္စည္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ေမြ႕ေလ်ာ္ကုန္၏။ ငါတမူကား ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္ဝယ္ သစ္ပင္ရင္း၌ (တစ္ေယာက္တည္း) ေမြ႕ေလ်ာ္၏။

၄၆၈။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား အကယ္၍ ဆုကို ေပးခဲ့မူ ထုိဆိုလတၱံ႕ေသာ ဆုကုိ ရယူလို၏၊ လူခပ္သိမ္း၏ အျမဲမျပတ္ ကာယဂတာသတိ ပြါးမ်ားေနျခင္းဟူေသာ ဆုကို ငါ ယူလို၏။

၄၆၉။ အၾကင္သူတို႔သည္ ငါ့ကို အဆင္းအားျဖင့္ (ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ဟု) အထင္အျမင္ ေသးၾကကုန္၏၊ အၾကင္သူတို႔သည္ကား အသံကို ၾကားရေသာ အားျဖင့္ ခ်ီးမြမ္းေထာမနာ ခ်ဥ္းကပ္ လာကုန္၏၊ ထုိသူႏွစ္မ်ဳိးလံုးတို႔ပင္ ျပင္းစြာတပ္ေသာ ဆႏၵရာဂအလိုသို႔ လိုက္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ငါ့ကိုဟုတ္တုိင္းမွန္စြာမသိႏိုင္ၾကေလကုန္။

၄၇ဝ။ (အၾကင္သူသည္) မိမိသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ (ခႏၶာအာယတန) တရားကိုလည္း မသိ၊ သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ (ခႏၶာအာယတန) တရားကိုလည္း မျမင္၊ ထုိသူမိုက္သည္ ထက္ဝန္းက်င္မွ (ဉာဏ္အျမင္) ပိတ္ပင္သူျဖစ္၍ စင္စစ္သျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ စကားသံျဖင့္ ေမ်ာပါေနရ၏။

၄၇၁။ (အၾကင္သူသည္) မိမိသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ (ခႏၶာအာယတန) တရားကိုလည္း မသိ၊ သူတစ္ပါးသႏၲာန္၌ျဖစ္ေသာ (ခႏၶာအာယတန) တရားကိုကား (သူတစ္ပါး စကားသံျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အသြင္အျပင္ကို မွတ္ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း) သိျမင္၏။ ထုိသူသည္ သူတစ္ပါး သႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာတရားကို နည္းယူသျဖင့္ အက်ဳိးမွ်ကို ယူသည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးတို႔ ဆိုေသာ စကားသံျဖင့္ ေမ်ာပါေနရ၏။

၄၇၂။ (အၾကင္သူသည္ကား ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏) အတြင္းသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ တရားကိုလည္းအျပားအားျဖင့္ သိ၏၊ အပသႏၲာန္၌ ျဖစ္ေသာ (ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏ အက်င့္ကို မွတ္ သျဖင့္ ဂုဏ္အထူးႏွင့္ယွဥ္ျခင္းကို) အထူးအားျဖင့္ ျမင္၏၊ ထုိသူသည္ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ က) မပိတ္ပင္ႏိုင္မူ၍ (အရိယာတို႔၏ ဂုဏ္ကို) ျမင္ေလ့ရွိသည္ျဖစ္၍ သူတစ္ပါးတို႔ ဆိုေသာ စကားသံျဖင့္ မေမ်ာပါႏိုင္ေတာ့ေပ။

ဤသို႔လွ်င္ လကု႑ကဘဒၵိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-ဘဒၵေတၳရဂါထာ

သိၾကားမင္း၏ အမိန္႔အရ လူ႕ျပည္၌ ျဖစ္လာေသာ ဘဒၵသည္ ၇ႏွစ္အရြယ္တြင္ မိဘမ်ားကတန္ဆာဆင္၍ ဘုရားရွင့္ထံ အပ္ႏွံလ်င္ သွ်င္အာနႏၵာအားလႊဲအပ္၍ ရွင္ျပဳေစရာ အက်ဥ္းမွ်သင္ၾကားေပးေသာ ဝိပႆနာျဖင့္၊ ကိးစား၍ ေနမဝင္မီပင္ အဘိညာဥ္ရ ရဟႏၲာျဖစ္သျဖင့္ မိမိ၏အေၾကာင္းအရာကို ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၇၃။ ငါသည္ (မိဘတို႔၏) မ်ားစြာေသာ ဝတ္အက်င့္တို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (နတ္တို႔ႏွင့္ဘုရားအား) ေတာင္းပန္ျခင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ရအပ္သည္ျဖစ္၍ အမိလည္းခ်စ္, အဖလည္း ခ်စ္ေသာတစ္ဦးတည္းေသာသား ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။

၄၇၄။ ငါ့အက်ဳိးကို အလိုရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ အစီးအပြါးကို ရွာမွီးေလ့ရွိကုန္ေသာ ထုိအမိအဖႏွစ္ပါးစံုတို႔သည္ ငါ့ကို အစဥ္သနားသျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားထံသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေစၾကကုန္၏။

၄၇၅။ လူသံုးပါးတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဆင္းရဲၿငိဳျငင္စြာ ရအပ္ေသာ ဤသားသည္ ႏူးညံ့သိမ္ေမြ႕၏၊ ခ်မ္းသာျဖင့္ ႀကီးပြါး၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အလုပ္အေကၽြး အက်ဳိးငွါဤသားငယ္ကုိ ျမတ္စြာဘုရားအား ေပးလွဴပါကုန္၏။

၄၇၆။ ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္း ငါ့ကို အလွဴခံေတာ္မူ၍ အာနႏၵာ ဤသူငယ္ကို လ်င္စြာ ရဟန္းျပဳေလာ့၊

ဤသူငယ္သည္ ေယာက်္ားအာဇာနည္ (ရဟႏၲာ) ျဖစ္တၱံ႕ဟု အသွ်င္အာနႏၵာ အား ဤစကားကုိမိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏။

၄၇၇။ မာရ္ငါးပါးကုိ ေအာင္ေတာ္မူၿပီးေသာ လူနတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကုိ ရွင္သာမေဏ ျပဳေစၿပီး၍ ဂႏၶကုဋီေက်ာင္းေတာ္သို႔ ဝင္ေတာ္မူ၏၊ ရွင္သာမေဏျပဳၿပီးေနာက္ ့ေနမဝင္မီပင္ ငါ၏ စိတ္သည္ (အလံုးစံုေသာ အာသဝတရားတို႔မွ) လြတ္ေျမာက္၏။

၄၇၈။ ထုိအာသေဝါတရားကုန္ခန္းၿပီးေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (မိမိဝင္စားျမဲ) (ဖလသမာပတ္ကုိ) ဝင္စားေတာ္မူ၍ တစ္ပါးတည္း ကိန္းေအာင္းေတာ္မူရာမွ ထၿပီးလွ်င္ ''ဘဒၵ လာလွည့္''ဟု ငါ့ကိုမိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ထိုစကားသည္ပင္ ငါ့အား ပၪၥင္းအျဖစ္ကုိ ၿပီးေစေတာ့၏။

၄၇၉။ ငါသည္ ေမြးဖြားသည္မွ ခုနစ္ႏွစ္သာ ရွိေသးလ်က္ ပၪၥင္းအျဖစ္ကုိ ရခဲ့ၿပီ၊ ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကုိ ရအပ္ၿပီ၊ တရားေတာ္၏ ေကာင္းေသာ တရားေတာ္အျဖစ္သည္ ေၾသာ္ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ။

ဤသို႔လွ်င္ ဘဒၵမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၄-ေသာပါကေတၳရဂါထာ

နိ္မ့္က်ေသာ အမ်ိဳး၌ျဖစ္ရေသာ ေသာပါကသည္ ေလးႏွစ္အရြယ္က အဖဆံုး၍ ဘေထြးျဖစ္သူ၏လက္တြင္ႀကီးပြါးရ၏၊

၇ႏွစ္အရြယ္တြင္ ဘေထြးက ၄င္းသားႏွင့္ မတည့္၍ သုသာန္တြင္ပစ္ထားရာ ဘုရားရွင္ကႂကြေရာက္တရားျပသျဖင့္ ေသာတာပန္ျဖစ္၊ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ေရာက္ ေနာက္တေန႔မိခင္အရင္းလိုက္လာသည္တြင္ တရားေဟာျပ ဆံုးမသည္ကို ၾကားနာရလ်င္ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ ေရာက္ကာပုစၧာအေမးျဖင့္ ရဟန္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ရ၍ မိမိ၏အျဖစ္ကိုေဖၚျပ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၈ဝ။ ျပာသာဒ္ေဆာင္ ေက်ာင္းရိပ္၌ စႀကႍႂကြေတာ္မူေသာ လူသံုးပါးတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူ ေသာျမတ္စြာဘုရားကုိ ျမင္၍ ထိုေက်ာင္းရိပ္၌ ေယာာက်္ားျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသို႔ခ်ဥ္းကပ္၍ ရွိခိုးခဲ့ၿပီ။

၄၈၁။ သကၤန္းကုိ ပခံုးတစ္ဖက္၌ တင္၍ လက္တို႔ကုိ ပူးယွက္ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ ကိေလသာ ျမဴ ကင္း၍သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေနာက္မွ လိုက္၍ စႀကႍသြားေနခဲ့ပါ၏။

၄၈၂။ ထို႔ေနာက္ ျပႆနာတို႔၌ လိမၼာေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား ကုမာရ ျပႆနာတို႔ကုိ ေမးေတာ္မူ၏၊ ငါသည္ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိဘဲ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း ကင္းစြာျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ကုမာရျပႆနာတို႔ကုိ ေျဖၾကားခဲ့၏။

၄၈၃။ ကုမာရျပႆနာတို႔ကုိ ေျဖဆိုသည္ရွိေသာ္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဝမ္းေျမာက္ ေတာ္မူ၏၊ (ထို႔ေနာက္) ရဟန္းသံဃာကုိ ေစာင့္ငဲ့ၾကည့္႐ႈေတာ္မူ၍ ဤအနက္သေဘာကုိ မိန္႔ ေတာ္မူ၏။

၄၈၄။ အဂၤတုိင္း မဂဓတုိင္းသားတို႔အား အရေတာ္ေလစြ၊ ဤေသာပါက သာမေဏသည္ အၾကင္အဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းသားတို႔၏ သကၤန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ဆြမ္းကုိလည္းေကာင္း၊ သူနာ၏ အေထာက္အပံ့ေဆးကုိလည္းေကာင္း၊ ေက်ာင္း အိပ္ရာ ေနရာကုိလည္းေကာင္း ခံယူ၏၊ ခရီးဦးႀကိဳဆိုျခင္း အ႐ိုအေသျပဳျခင္းကုိလည္း ခံယူ၏။ ထိုအဂၤတိုင္း မဂဓတိုင္းသား တို႔အား အရေတာ္ေလစြတကား၊ ဤသို႔လည္းမိန္႔ေတာ္မူ၏။

၄၈၅။ ေသာပါက ယေန႔မွ အစျပဳ၍ ငါဘုရားကုိ ဖူးျမင္ျခင္းငွါ ခ်ဥ္းကပ္ေလာ့၊ ေသာပါကဤျပႆနာကို ေျဖျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ သင့္အား ပၪၥင္းအျဖစ္ ၿပီးေစေလာ့၊ (ဤသို႔လည္းမိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏)။

၄၈၆။ ငါသည္ ေမြးဖြားသည္မွ ခုနစ္ႏွစ္သာ ရွိေသးလ်က္ ပၪၥင္းအျဖစ္ကုိ ရၿပီးလွ်င္ အဆံုးစြန္ေသာခႏၶာကုိယ္ကုိ ေဆာင္ရ၏၊ တရားေတာ္၏ ေကာင္းေသာ တရားေတာ္၏ အျဖစ္သည္ ေၾသာ္ အံ့ၾသဖြယ္ရွိပါေပစြတကား။

ဤသို႔လွ်င္ ေသာပါကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆုိ၏။

၅-သရဘဂၤေတၱရဂါထာ

ျမႇားျမက္မ်ားကို ႏႈတ္ယူ၍ ေက်ာင္းသင္ခမ္းလုပ္ေသာေၾကာင့္ သရဘဂၤအမည္ရေသာ အနဘိလကၡိတရေသ့ထံသို႔ ဘုရားရွင္ႂကြလာ၍ တရားေဟာသည္တြင္ ရဟန္းျပဳ၊ ဝိပႆနာ ပြါး၍မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏၊ ထိုအခါ လူအမ်ားက ''ရေသ့ျဖစ္တံုးကကဲ႕သို႔ ေက်ာင္းကိုျပဳျပင္ဦးမည္လား''ဟု ေမးၾကသည္တြင္ ထိုသို႔ မျပဳျပင္ေတာ့ေၾကာင္း သစၥာ ေလးပါးကိုျမင္ၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၈၇။ (ေရွးရေသ့ ျဖစ္စဥ္အခါက ) အိုင္၌ (ေပါက္ေသာ) ျမက္တို႔ကုိ လက္တို႔ျဖင့္ ခ်ဳိးႏုတ္ၿပီးလွ်င္ျမက္မုိးေက်ာင္း ျပဳလုပ္ေနခဲ့၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ့အား အႏြတၳသမုတိအားျဖင့္ သရဘဂၤဟူေသာ အမည္သည္ျဖစ္၏။

၄၈၈။ ယခုအခါ ငါ့အား အိုင္၌ (ေပါက္ေသာ) ျမက္တို႔ကုိ လက္ျဖင့္ ခ်ိဳးႏုတ္ျခင္းငွါ မအပ္၊ မ်ားေသာအျခံအရံရွိေတာ္မူေသာ ေဂါတမျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါတို႔အား သိကၡာပုဒ္တို႔ကို ပညတ္ေတာ္မူကုန္၏။

၄၈၉။ သရဘဂၤ အမည္ရေသာ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား ၾသဝါဒကုိ မရေသးမီ ေရွးအခါက ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးဟူေသာ အနာေရာဂါကို အလံုးစံု ျပည့္စံုစြာ မသိမျမင္ႏုိင္ခဲ့ပါ၊ (ယခုအခါ) လြန္ကဲေသာနတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ၾသဝါဒစကားကုိ လုိက္နာျပဳက်င့္ျခင္း ေၾကာင့္ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးဟူေသာ ထုိအနာေရာဂါကုိ မဂ္ပညာျဖင့္ ျမင္ရၿပီ။

၄၉ဝ။ အၾကင္မဂ္ခရီးျဖင့္သာလွ်င္ ဝိပႆီျမတ္စြာဘုရားသည္ (နိဗၺာန္သို႔) ႂကြေတာ္မူ၏၊ အၾကင္မဂ္ခရီးျဖင့္သာလွ်င္ သိခီျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းေကာင္း၊ ေဝႆဘူျမတ္စြာဘုရား သည္လည္းေကာင္း၊ ကကုသန္ျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းေကာင္း၊ ေကာဏာဂံု ျမတ္စြာဘုရား သည္လည္းေကာင္း၊ ကႆပျမတ္စြာဘုရားသည္လည္းေကာင္း (နိဗၺာန္သို႔) ႂကြေတာ္မူ၏။ ထိုမဂ္ခရီးျဖင့္ပင္ေဂါတမဘုရားရွင္သည္ (နိဗၺာန္သို႔) ႂကြေတာ္မူ၏။

၄၉၁။ တဏွာကင္းေတာ္မူကုန္ၿပီးေသာ တစ္ဖန္ပဋိသေႏၶ မယူကုန္ေသာ ကိေလသာကုန္ရာ နိဗၺာန္၌သက္ဝင္ကုန္ေသာ ဘုရားရွင္ ခုနစ္ဆူတို႔သည္ ရွိကုန္၏၊ေလာကုတၱရာတရား ကိုးပါးေၾကာင့္ျဖစ္ကုန္ေသာ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ ယင္းျမတ္စြာဘုရားတို႔သည္ ဤဆုိလတၱံ႕ေသာတရားေတာ္ျမတ္ကုိ ေဟာေတာ္မူအပ္၏။

၄၉၂။ ဒုကၡသစၥာ၊ သမုဒယသစၥာ၊ မဂၢသစၥာ၊ နိေရာဓသစၥာဟူေသာ ဤအရိယသစၥာ ေလးပါးတရားေတာ္ျမတ္တို႔ကို သတၱဝါတို႔အား သနားေတာ္မူသျဖင့္ ေဟာေတာ္မူကုန္၏။

၄၉၃။ အၾကင္နိဗၺာန္ကို ရသည္ရွိေသာ္ သံသရာ၌ (ျဖစ္သည့္) အဆံုးအပိုင္းအျခား မရွိ ေသာ ဒုကၡသည္ဆုတ္နစ္ရပ္တန္႔၏၊ (ထုိနိဗၺာန္ကုိ ငါ ရအပ္ၿပီ) ဤခႏၶာကုိယ္ ပ်က္စီး၍ အသက္ကုန္သည္မွ ေနာက္၌ငါ့အား အျခားတစ္ပါးေသာ ဘဝသစ္ မရွိေတာ့ၿပီ၊ ခပ္သိမ္းေသာ ဘဝတို႔မွ ငါသည္ ေကာင္းစြာလြတ္ေျမာက္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ သရဘဂၤမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

သတၱကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၈-အ႒ကနိပါတ္

၁-မဟာကစၥာယနေတၳရဂါထာ

စ႑ပေဇၨာတမင္း၏ ပုေရာဟိတ္သား ကစၥာယနသည္ အဖကြယ္လြန္ေသာအခါ ပုေရာဟိ္တ္ရာထူးကိုရ၏၊ ဘုရင္က ဘုရားပြင့္ေတာ္မူေၾကာင္းၾကားရ၍ ဘုရားထံသြားေရာက္ ပင့္ေဆာင္ရန္ ပုေရာဟိတ္ကိုလႊတ္ေလရာ ဘုရားရွင္၏ တရားေတာ္ကို နာရ၍ တရားအဆံုး တြင္ အေဖာ္ခုနစ္ဦးႏွင့္တကြပဋိသမ႓ိဒါပတၱရဟႏၲာျဖစ္ေသာအခါ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၄၉၄။ (ရဟန္းတရား အားထုတ္မႈ၏ ေဘးရန္ျဖစ္ေသာ) အမႈႀကီးငယ္ အသြယ္သြယ္ကုိ မျပဳရာ၊ ကလ်ာဏမိတၱမဟုတ္ေသာသူကုိ ၾကဥ္ေရွာင္ရာ၏၊ (လူဒါယကာတို႔အတြက္) ေၾကာင့္ၾက မစုိက္ရာ၊ မိမိခ်မ္းသာကုိ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ အၾကင္ရဟန္းသည္ အရသာ၌ တပ္မက္ေမာသည္ျဖစ္၍ ဒါယကာတို႔သို႔ ခ်ဥ္းကပ္ျခင္း၌ ေၾကာင့္ၾကစုိက္သူ ျဖစ္၏၊ ထုိရဟန္း သည္ သီလစေသာ အက်ဳိးကိုဆိတ္သုဥ္း ေစ၏။

၄၉၅။ ဒါယကာတို႔၏ ရွိခုိးပူေဇာ္မႈကုိ ရႊံ႕ညြန္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သိမ္ေမြ႕၍ အႏုတ္ခက္ ေသာဆူးေျငာင့္တံသင္းဟူ၍လည္းေကာင္း ဘုရားစေသာ အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ေျပာ ၾကားကုန္၏၊ ထိုပူေဇာ္သကၠာရမ်ဳိးကို စိတ္ေနစိတ္ထား ယုတ္ညံ့သူသည္ စြန္႔ႏုိင္ခဲ၏။

၄၉၆။ သူတစ္ပါးကို အေထာက္အထားျပဳ၍ သတၱဝါအား သတ္ျဖတ္ျခင္းစေသာ မေကာင္း မႈကံကုိသူတစ္ပါးကုိ မမွီဝဲမျပဳလုပ္ေစရာ၊ မိမိလည္း ထိုမေကာင္းမႈကံကုိ မမွီဝဲမျပဳလုပ္ရာ၊ အဘယ္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ သတၱဝါတို႔သည္ ကံသာလွ်င္ အေဆြအမ်ဳိး ရွိၾကေသာေၾကာင့္တည္း။

၄၉၇။ သူတစ္ပါးတို႔၏ စကားေၾကာင့္ ခိုးသူ မျဖစ္ႏိုင္၊ သူတစ္ပါးတို႔၏ စကားေၾကာင့္သူေတာ္ေကာင္းလည္း မျဖစ္ႏိုင္၊ ထိုသူေတာ္ေကာင္းဟုတ္သည္, မဟုတ္သည္ကုိ မိမိကုိယ္တိုင္သိသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ နတ္တို႔လည္း သိၾကကုန္၏။

၄၉၈။ (ပညာရွိမွ) တစ္ပါးေသာ သူတို႔သည္ 'ဤဇီဝေလာက၌ ငါတို႔သည္ ေသမင္း ႏိုင္ငံသို႔ သြားရကုန္အံ့'ဟု မသိကုန္၊ အၾကင္ပညာရွိတို႔သည္ကား 'ဤဇီဝေလာက၌ ငါတို႔ သည္ ေသမင္းႏိုင္ငံသို႔သြားေရာက္ရကုန္အံ့'ဟု သိကုန္၏၊ ထုိသို႔ သိေသာေၾကာင့္ သူတစ္ပါး တို႔အား ညႇဥ္းဆဲျခင္းတို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္၏။

၄၉၉။ ပညာရွိေသာ သူသည္ ဥစၥာပစၥည္းကုန္ခန္းေသာ္လည္း (အျပစ္မရွိေသာ အသက္ ေမြးျခင္းျဖင့္) အသက္ေမြးႏိုင္သည္သာတည္း၊ (ပညာမဲ့ေသာ ပုဂၢဳိလ္သည္ကား ပညာကုိ မရ ေသာေၾကာင့္ ) ဥစၥာပစၥည္းရွိျငားေသာ္လည္း အသက္မေမြးႏုိင္။

၅ဝဝ။ (နားမပင္းသူသည္) အသံအားလံုးကုိ နားျဖင့္ ၾကားရ၏၊ (မကန္းသူသည္) အဆင္းအားလံုးကုိမ်က္စိျဖင့္ ျမင္ရ၏၊ ပညာရွိသည္ ျမင္အပ္ ၾကားအပ္ေသာ အာ႐ံု အလံုးစံုကုိ စြန္႔ပယ္ျခင္းငွါလည္းမထုိက္၊ (သိမ္းယူထားျခင္းငွါလည္း မထုိက္)။

၅ဝ၁။ (ထို႔ေၾကာင့္) မ်က္စိအျမင္ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ္လည္း သူကန္းကဲ့သို႔ ျဖစ္ရာ၏၊ နားအၾကားႏွင့္ျပည့္စံုေသာ္လည္း နားပင္းသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ရာ၏၊ ပညာရွိေသာ္လည္း သူအကဲ့သို႔ ျဖစ္ရာ၏၊ အားအစြမ္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ္လည္း အားနည္းသူကဲ့သို႔ ျဖစ္ရာ၏၊ ထိုမွ တစ္ပါး (မလုိလားအပ္ေသာ ) အေၾကာင္းကိစၥျဖစ္ေပၚလတ္ေသာ္ သူေသအိပ္သကဲ့သို႔ အိပ္ေနရာ၏။

ဤသို႔လွ်င္ မဟာကစၥာယနမေထရ္သည္ ရြတ္ဆုိ၏။

၂-သိရိမိတၱေတၳရဂါထာ

သူႂကြယ္သား သိရိမိတၱသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဓနပါလဆင္ကို ဆံုးမေတာ္မူရာ၌ ၾကည္ညိဳသျဖင့္ ရဟန္းျပဳကာ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ မၾကာခင္ရဟႏၲာျဖစ္၏၊ တေန႔သ၌ ပါတိေမာက္ျပျခင္းငွါ ေနရာသို႔တက္၍ ယပ္ကို ကုိင္ကာ ရဟန္းတို႔ကို ျမင့္ျမတ္ေသာ ဂုဏ္မ်ားကို ေဝဘန္ေဖာ္ျပ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၅ဝ၂။ (အၾကင္ရဟန္းသည္) အမ်က္ထြက္ေလ့ မရွိ၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ေလ့ မရွိ၊ လွည့္ပတ္မႈ 'မာယာ' မရွိ၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္မႈမွ ကင္း၏၊ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ အမွန္စင္စစ္ မပူေဆြးရေတာ့ေပ။

၅ဝ၃။ (အၾကင္ရဟန္းသည္) အမ်က္ထြက္ေလ့ မရွိ၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ေလ့ မရွိ၊ လွည့္ပတ္မႈ 'မာယာ' မရွိ၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္မႈမွ ကင္း၏၊ အခါခပ္သိမ္း စကၡဳအစရွိေသာ ဒြါရတို႔ကုိ ေစာင့္ေရွာက္၏၊ ထိုရဟန္းသည္ ဤသို႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ မပူေဆြးရေတာ့ေပ။

၅ဝ၄။ အၾကင္ရဟန္းသည္ အမ်က္ထြက္ေလ့ မရွိ၊ ရန္ၿငိဳးဖြဲ႕ေလ့ မရွိ၊ လွည့္ပတ္မႈ 'မာယာ' မရွိ၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတိုက္မႈမွ ကင္း၏၊ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္း ရွိ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ဤသို႔က်င့္သည္ရွိေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ မပူေဆြးရေတာ့ေပ။

၅ဝ၅။ (အၾကင္ရဟန္းသည္) အမ်က္ထြက္ေလ့ မရွိ၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ေလ့ မရွိ၊ လွည့္ပတ္မႈ 'မာယာ' မရွိ၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္မႈမွ ကင္း၏၊ ေကာင္းေသာ အေဆြခင္ပြန္း ရွိ၏၊ ထိုရဟန္း သည္ဤသို႔က်င့္သည္ရွိေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ မပူေဆြးရေတာ့ေပ။

၅ဝ၆။ (အၾကင္ရဟန္းသည္) အမ်က္ထြက္ေလ့ မရွိ၊ ရန္ၿငိဳးဖဲြ႕ေလ့ မရွိ၊ လွည့္ပတ္မႈ 'မာယာ' မရွိ၊ ေခ်ာပစ္ကုန္းတုိက္မႈမွ ကင္း၏၊ (ဝဋ္မွ လြတ္ေျမာက္ေၾကာင္း) ေကာင္းေသာ ပညာရွိ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ဤသို႔ က်င့္သည္ရွိေသာ္ တမလြန္ဘဝ၌ မပူေဆြးရေတာ့ေပ။

၅ဝ၇။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား ျမတ္စြာဘုရား၌ ယုံၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရား ရွိ၏၊ တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိ၊ ေကာင္းစြာ တည္၏၊ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား အရိယာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ ႏွစ္သက္အပ္ေသာ (ဘုရားအစရွိသည္တို႔) ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာ ေကာင္းေသာ သီလရွိ၏။

၅ဝ၈။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္အား အရိယာသံဃာေတာ္၌ ယုံၾကည္မႈ 'သဒၶါ'တရား ရွိ၏၊ ေျဖာင့္ မတ္ေသာကမၼသကတဉာဏ္အျမင္လည္း ရွိ၏၊ (တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိ၊ ေကာင္းစြာ တည္၏)၊ ထိုသူကုိ (သဒၶါသီလစေသာ စင္ၾကယ္ေသာ ဥစၥာရွိေသာေၾကာင့္ ) မဆင္းရဲေသာသူဟူ၍ ဘုရား အစရွိေသာအရိယာတို႔ ဆိုကုန္၏၊ ထိုပုဂၢဳိလ္၏ အသက္ရွည္ျခင္းကို အခ်ည္းႏွီး မဟုတ္ေသာ အသက္ရွည္ျခင္းဟူ၍ဆိုကုန္၏။

၅ဝ၉။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို ေအာက္ေမ့ေသာ အမ်ဳိးေကာင္း သားသည္သဒၶါကိုလည္းေကာင္း၊ သီလကုိလည္းေကာင္း၊ တရားေတာ္တို႔၌ ဆံုးျဖတ္သိျမင္မႈဟူေသာၾကည္ညိဳျခင္းကုိလည္းေကာင္း အားထုတ္ပြါးမ်ားရာ၏။

ဤသို႔လွ်င္ သိရိမိတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-မဟာပႏၴကေတၳရဂါထာ

မဟာပႏၴကမေထရ္သည္ ေယာနိေသာမနသိကာရျဖင့္ တရားအားထုတ္ကာ အ႐ူပစ်ာန္ ေလးပါးကိုရလ်က္ဝိပႆနာပြါး၍ အရဟတၱဖိုဟ္သို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ စ်ာန္ခ်မ္းသာ ဖိုဟ္ခ်မ္းသာျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္လြန္ေစလ်က္မိမိ၏ပဋိပတ္ကိုဆင္ျခင္၍ ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ရဲရင့္စြာ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၅၁ဝ။ အၾကင္အခါ၌ ေဘးမရွိေသာ လူ နတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ေရွးဦးစြာဖူးျမင္ရ၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ဖူးျမင္ၿပီး၍ ထို ဖူးျမင္ၿပီးသည္မွ ေနာက္၌ငါ့အား ထိတ္လန္႔မႈ 'သံေဝဂ' ျဖစ္ခဲ့၏။

၅၁၁။ အၾကင္သူသည္ (မိမိထံသို႔) ေရာက္လာေသာ က်က္သေရကုိ လက္တို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ေျခတို႔ျဖင့္ေသာ္လည္းေကာင္း ႐ိုက္ႏွက္ပုတ္ခတ္၍ ႏွင္ထုတ္ပစ္ရာ၏။ ထို က်က္သေရမဲ့သူသည္ ထိုသို႔့သေဘာရွိေသာ ဆရာျမတ္စြာဘုရားကုိ ဆည္းကပ္ပူေဇာ္ရ၍ လည္း (အဆံုးအမကုိ မလုိက္နာေသာအားျဖင့္ ထုိအခြင့္ေကာင္းကုိလည္း) ခၽြတ္ယြင္းေစရာ၏၊ ငါသည္ကား ထိုသူကဲ့သို႔ မျပဳပါအံ့)။

၅၁၂။ ထုိအခါ ၌ ငါသည္ သားမယားကုိလည္းေကာင္း၊ ဥစၥာစပါးကုိလည္းေကာင္း စြန္႔ လ်က္ဆံမုတ္ဆိတ္တို႔ကုိ ရိတ္ျဖတ္၍ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းေဘာင္၌ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။

၅၁၃။ ငါသည္ အက်င့္'သိကၡာ'တူမွ်ေသာ အသက္ေမြးမႈ 'သာဇီဝ'ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ဣေႁႏၵတို႔ကုိ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကုိ ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ (ကိေလသာမာရ္စ သည္တို႔မွ) အ႐ံႈးမခံမူ၍ ေန၏။

၅၁၄။ ထို႔ေၾကာင့္ (ငါ့၏ စိတ္ႏွလံုးမွ) တဏွာတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကုိ မႏုတ္ပယ္ရေသးမီတစ္ခဏမွ်လည္း မထိုင္ေတာ့အံ့ဟု ငါ၏ စိတ္ျဖင့္ လိုလားေတာင့္တအပ္ေသာ စိတ္ေဆာက္ တည္မႈျဖစ္ေပၚလာ၏။

၅၁၅။ ဤသို႔ ေနေသာ ထိုငါ၏ လြန္ကဲေသာ လုံ႔လကုိ ႐ႈပါေလာ့၊ ယင္းလုံ႔လ၏ အက်ဳိးေၾကာင့္ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို ရၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူသည့္အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၅၁၆။ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ သိၿပီ၊ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္ကုိ သုတ္သင္ၿပီးၿပီ၊ ငါသည္ ပူေဇာ္အထူးကုိ ခံထုိက္သူ ျမတ္ေသာ အလွဴကုိ ခံထုိက္သူျဖစ္၏၊ (ကိေလသုပဓိစ ေသာ) ဥပဓိ မရွိသည္ျဖစ္၍ ကိေလသာတို႔မွ လြတ္ေျမာက္ၿပီ။

၅၁၇။ ထို႔ေနာက္ ညဥ့္၏ အဆံုး ေနထြက္ေသာ အခါက ို အမွတ္ျပဳ၍ (ကာမတဏွာ စေသာ) တဏွာအားလံုးကုိ (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) ေျခာက္ေသြ႕ကုန္ခန္းေစၿပီးလွ်င္ ထက္ဝယ္ဖဲြ႕ေခြ ထိုင္ေန၏။

ဤသို႔လွ်င္ မဟာပႏၴကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

အ႒ကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၉-နဝကနိပါတ္

၁-ဘူတေတၳရဂါထာ

သာေကတၿမိဳ႕တံခါးရြာ သူေဌးႀကီး၏ သားဘူတသည္ သာေကတၿမိဳ႕ ေက်ာင္းတြင္သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင့္ထံ သြားေရာက္ကာ တရားနာရ၍ ရဟန္းျပဳၿပီးေနာက္ အဇကရဏီျမစ္ကမ္းရွိ လိုဏ္၌ ေနထိုင္လွ်က္ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္၍ ေဆြမ်ိဳးမ်ားက သာေကတၿမိဳ႕၌ေနရန္ ေတာင္းပန္ေသာအခါ မိမိ၏ဆိပ္ျငိမ္ရာ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပ ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာ

၅၁၈။ ဇရာမရဏသည္ ဒုကၡသာတည္းဟု မသိကုန္ေသာ ပုထုဇဥ္တို႔သည္ အၾကင္ ဥပါဒါနကၡႏၶာငါးပါးအေပါင္း၌ မွီတြယ္ကပ္ၿငိကုန္၏၊ အၾကင္အခါ ပညာရွိသည္ ဤဇရာမရဏ ကား ဒုကၡသာတည္းဟုထုိဒုကၡကုိ ပိုင္းျခားသိလ်က္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ကပ္၍ ႐ႈ၏၊ ထိုအခါထိုပညာရွိသည္ ယင္းသို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းထက္ လြန္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏုိင္။

၅၁၉။ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ ဆင္းရဲကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ အလံုးစံု ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ သံသရာကို ခ်ဲတတ္၍ပဝတၱိဒုကၡကုိ အားထုတ္တတ္ေသာ ဆင္းရဲကို ေဆာင္ၾကဥ္းတတ္ေသာ တပ္မက္မႈ 'တဏွာ'ကိုပယ္ျဖတ္ကာ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ကပ္၍ ႐ႈ၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းထက္ မြန္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏုိင္။

၅၂ဝ။ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ ခ်မ္းေျမ႕၍ ေလးခုႏွစ္လီအဂၤါရွိေသာ ကိေလသာ အားလံုးတို႔ကို စင္ၾကယ္ေစတတ္ေသာ ျမတ္ေသာ မဂ္ကုိ ပညာျဖင့္ ႐ႈကာ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္ ့သမထဝိပႆနာျဖင့္ ကပ္၍ ႐ႈ၏၊ ထိုအခါ ထိုရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းထက္ မြန္ျမတ္ေသာေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏိုင္။

၅၂၁။ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ ပူေဆြးမႈ ကင္းရာ ကိေလသာျမဴ ကင္းရာ အေၾကာင္း တစ္စံုတစ္ခုမျပဳျပင္အပ္ရာ ကိေလသာအားလံုးတို႔ စင္ၾကယ္ရာ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖဲြ႕ တို႔၏ကင္းျပတ္ၿငိမ္းေအးရာ ျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္ကုိ မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအားျဖင့္ ပြါးမ်ား၏၊ ထုိအခါ ထိုရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈထက္ လြန္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏုိင္။

၅၂၂။ အၾကင္အခါ ငွက္တို႔၏ သြားလာပ်ံသန္းရာျဖစ္ေသာ ေကာင္းကင္ဝယ္ မုိးစည္သံ ထစ္ခ်ဳန္း၏၊ ထက္ဝန္းက်င္မွ မုိးေရအလ်ဥ္တို႔ျဖင့္ ႁပြမ္းကုန္၏၊ ထုိအခါ ရဟန္းသည္ ေတာင္ေခါင္း လိုဏ္ဂူစသည္သို႔ကပ္၍သာလွ်င္ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ကပ္၍ ႐ႈ၏၊ ထုိအခါ ထိုရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈထက္မြန္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏုိင္။

၅၂၃။ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ (သစ္ပင္တို႔မွ ကုိင္းညြတ္က်ေသာ) ပန္းတို႔ျဖင့္ ေရာ ႁပြမ္းလ်က္ဆန္းၾကယ္စြာ ေတာ၌ ေပါက္ေသာ ဦးေဆာက္ပန္းရွိကုန္ေသာ ျမစ္တို႔၏ ကမ္းနား၌ ထိုင္ေနလ်က္ေကာင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ကပ္၍ ႐ႈ၏၊ ထုိအခါ ထိုရဟန္းသည္ယင္းသို႔ေမြ႕ေလ်ာ္မႈထက္ မြန္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏုိင္။

၅၂၄။ အၾကင္အခါ ညဥ့္အခ်ိန္ဝယ္ (လူတို႔ျဖင့္ က်ဥ္းေျမာင္းျခင္းမွ) ကင္းေသာ ေတာအုပ္၌မုိးရြာသည္ရွိေသာ္ အစြယ္ရွိေသာ (ျခေသၤ့ သစ္ က်ားစေသာ) သတၱဝါတို႔သည္ ေဟာက္ကုန္ ဟိန္းကုန္၏၊ ထုိအခါ ရဟန္းသည္ ေတာင္ေခါင္းလုိဏ္ဂူစသည္သို႔ ကပ္လ်က္သာလွ်င္ သမထ ဝိပႆနာျဖင့္ ကပ္၍႐ႈ၏၊ ထုိအခါ ထိုရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ေမြ႕ေလ်ာ္မႈထက္ မြန္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏုိင္။

၅၂၅။ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ မိမိ၏ မိစၧာဝိတက္တို႔ကို ပိတ္ဆို႔တားျမစ္၍ ေတာင္တို႔၏ အၾကားဝယ္ေတာင္ေခါင္းလိုဏ္ဂူကို မွီလ်က္ (ကိေလသာဟူေသာ) ပူေလာင္ျခင္း ကင္းၿပီး ေျငာင့္တံသင္းကင္းၿပီးျဖစ္၍ သာလွ်င္ သမထဝိပႆနာျဖင့္ ကပ္၍သာလွ်င္ ႐ႈ၏၊ ထုိအခါ ထို ရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ေမြ႕ေလ်ာ္မႈထက္ မြန္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏုိင္။

၅၂၆။ အၾကင္အခါ ရဟန္းသည္ (စ်ာန္စေသာ) ခ်မ္းသာျခင္းရွိသည္ျဖစ္၍ (ရာဂစေသာ) အညစ္အေၾကးေျငာင့္တံသင္း (ေဆြမ်ဳိးတို႔ႏွင့္ ေကြကြင္းျခင္းစေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ ေသာ) ပူေဆြးမႈကုိဖ်က္ဆီးလ်က္ (အဝိဇၨာဟူေသာ) တံခါးက်ည္မင္းတုပ္ ကင္းသည္ တဏွာ မရွိသည္ (ရာဂစေသာ) ေျငာင့္ကင္းသည္ျဖစ္၍ အာသဝတရား အားလံုးတို႔ကုိ ပ်က္စီး ေအာင္ ျပဳၿပီး၍သာလွ်င္ သမထဝိပႆနာျဖင့္ကပ္၍ ႐ႈ၏၊ ထုိအခါ ထိုရဟန္းသည္ ယင္းသို႔ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈထက္ မြန္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈကုိ မရႏုိင္။

ဤသို႔လွ်င္ ဘူတမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

နဝကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁ဝ-ဒသကနိပါတ္

၁-ကာဠဳဒါယိေတၳရဂါထာ

ဘုရားရွင့္ဖြားဖက္ေတာ္ ကာဠဳဒါယီသည္ ဘုရားရွင္ကိုရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္မွ ကပိလဝတ္ျပည္ သို႔ေရာက္ေအာင္ အပင့္သြားရာတြင္ တရားေဟာခ်ိန္၌ ေရာက္သြား၍ ပရိသတ္အစြန္က တရားနာရင္းမိမိပရိသတ္ႏွင့္တကြ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ဧဟိဘိကၡဳ ရဟန္း အျဖစ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ႂကြေရာက္ေတာ္မူရန္ အရီးလမ္းေဖာ္ျပကာ ခ်ီးက်ဴး ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၅၂၇။ အရွင္ဘုရား ယခုအခါ သစ္ပင္တို႔သည္ ပြင့္သီးလိုၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ေရာ္ရြက္ဝါ တို႔ကုိ ့ေခၽြခ်ကုန္လ်က္ မီးက်ီးအေသြးနီေတြးေသာ ဖူးညြန္႔ရွိေနၾကပါကုန္၏၊ ထုိသစ္ပင္တို႔ သည္ မီးလွ်ံကဲ့သို႔ (အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔၌) ထြန္းေတာက္ေျပာင္ပါကုန္၏၊ အတၳရသစသည္ တို႔၏ စုေဝးေပါင္းဆံုရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ႀကီးျမတ္ေသာ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား (ေနျပည္ေတာ္သို႔ ႂကြေတာ္မူရန္) အခ်နိ ္တန္ပါၿပီ။

၅၂၈။ သစ္ပင္တို႔သည္ ပင္လံုးကၽြတ္ ပြင့္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိၾက ပါကုန္၏၊ ထက္ဝန္းက်င္ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာတို႔သည္လည္း (ရနံ႔တို႔ျဖင့္) သင္းပ်ံ႕ႀကိဳင္လႈိင္ ၾကပါကုန္၏၊ ထုိသစ္ပင္တို႔သည္ အရြက္ေဟာင္းကုိ ပယ္စြန္႔၍ အသီးသီးရန္ ေတာင့္တၾကပါကုန္၏၊ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား ဤရာဇၿဂဳိဟ္ျပည္မွ ထြက္ႂကြေတာ္မူရန္ အခ်ိန္ တန္ပါၿပီ။

၅၂၉။ အရွင္ဘုရား ယခုရာ သီဥတုသည္ ေအးလည္း မေအးလြန္း ပူလည္း မပူလြန္း လွပါ၊ ခ်မ္းသာစြာခရီးရွည္သြားျခင္းငွါ သင့္ေလ်ာ္လွပါ၏၊ အေနာက္ကုိ မ်က္ႏွာမူ၍ ေရာဟနီ ျမစ္ကုိ ကူးေတာ္မူေသာအရွင္ဘုရားကုိ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ေကာလိယ မင္းမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္းဖူးေျမာ္ၾကပါေစကုန္ေလာ့။

၅၃ဝ။ (လယ္သမားသည္) စပါးကို လိုလားေတာင့္တသျဖင့္ လယ္ထြန္ပါ၏၊ အသီးကုိလုိလားေတာင့္တသျဖင့္ သာလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ကုိ စုိက္ပ်ဳိးပါ၏၊ ပစၥည္းဥစၥာ စုေဆာင္းလုိကုန္ေသာ ကုန္သည္တို႔သည္ (အျမတ္အစြန္းကုိ) လုိလားေတာင့္တၾကသျဖင့္ သမုဒၵရာကုိ ကူးၾကပါကုန္၏၊ (ထို႔အတူ) အကၽြႏု္ပ္သည္လည္း (ျမတ္စြာဘုရား ကပိလဝတ္ျပည္သို႔ ႂကြေတာ္မူလိမ့္ မည္ဟူေသာ) အၾကင္လိုလားေတာင့္တခ်က္ျဖင့္ (ဤအရပ္၌) ရပ္တည္ေနပါ၏၊ တပည့္ေတာ္၏ထုိလုိလားေတာင့္တခ်က္သည္ ၿပီးျပည့္စံုပါေစသတည္း။

၅၃၁။ လယ္သမားတို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္သာလွ်င္ မ်ဳိးေစ့ကို စုိက္ပ်ဳိးပါကုန္၏၊ မုိးသည္လည္းအႀကိမ္ႀကိမ္ပင္ ရြာသြန္းပါ၏၊ လယ္သမားတို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လယ္ကုိ ထြန္ယက္ ၾကပါကုန္၏၊ စပါးသည္လည္း အႀကိမ္ႀကိမ္ပင္ တိုင္းႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ပါ၏။

၅၃၂။ သူေတာင္းစားတို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ လွည့္လည္ပါကုန္၏၊ အလွဴရွင္တို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ေပးလွဴၾကပါကုန္၏၊ အလွဴရွင္တို႔သည္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေပးလွဴ၍ အႀကိမ္ႀကိမ္ နတ္ျပည္သို႔ကပ္ေရာက္ၾကရပါကုန္၏။

၅၃၃။ ႀကီးေသာ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာ ေျမႀကီးအထုႏွင့္ တူေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ေယာက်္ားသည္အၾကင္အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၏၊ ထိုအမ်ဳိး၌ စင္စစ္သျဖင့္ အမ်ဳိးခုနစ္ဆက္တုိင္ေအာင္ ျဖဴစင္ေစပါ၏၊ နတ္ထက္နတ္ျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ထို႔ထက္အလြန္) ျဖဴစင္ေစရန္ စြမ္းႏုိင္ေတာ္မူပါေပ၏ဟုအကၽြႏု္ပ္ မွတ္ထင္ပါ၏၊ အရွင္ဘုရားမွ (အရိယာဇာတ္ အားျဖင့္) ျဖစ္ေသာ မုနိဟူေသာအမည္ေတာ္သည္ အမည္မွန္ ျဖစ္ပါေပ၏။

၅၃၄။ သီလကၡႏၶစေသာ ျမတ္ေသာ တရားအေပါင္းကုိ ရွာေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ကား သုေဒၶါဒန အမည္ရွိပါ၏၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ မယ္ေတာ္ကား မာယာ အမည္ရွိပါ၏၊ အၾကင္ မယ္ေတာ္မာယာသည္ ဘုရားေလာင္းကုိ ဝမ္းျဖင့္ လြယ္ၿပီး၍ (မီးရွဴး သန္႔စင္ ဖြားျမင္ၿပီးေသာ္) ခႏၶာကိုယ္ ပ်က္စီးသည္မွ ေနာက္၌ တုသိတာနတ္ျပည္ဝယ္ ေမြ႕ေလ်ာ္စံေပ်ာ္ရပါ၏။

၅၃၅။ ကြယ္လြန္ေလၿပီးေသာ ေဂါတမအႏြယ္ျဖစ္ေသာ ထိုမာယာေဒဝီသည္ ဤလူ႕ျပည္မွေရြ႕ေလ်ာလတ္ေသာ္ နတ္၌ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္စံုလ်က္ ထိုတုသိတာနတ္တို႔ျဖင့္ ျခံရံကာကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ျဖင့္ ေမြ႕ေလ်ာ္ရပါ၏။

၅၃၆။ ငါသည္ သူတစ္ပါးတို႔ သည္းမခံႏုိင္သည္ကုိ သည္ခံေတာ္မူႏိုင္ေသာ ၿပိဳးၿပိဳးျပက္ ျပက္အေရာင္ရွိေတာ္မူေသာ ႏႈိင္းခုိင္းစရာဥပမာ ရွိေတာ္မမူေသာ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ ေသာ သဗၺညဳျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္စစ္ ျဖစ္ပါ၏၊ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိးျဖစ္ေသာ မင္းႀကီး သင္မင္းႀကီးသည္ငါ၏ အဖ ျမတ္စြာဘုရား၏ ခမည္းေတာ္ေပတည္း၊ ေဂါတမအႏြယ္ ျဖစ္ ေတာ္မူေသာ မင္းႀကီးသင္မင္းႀကီးသည္ သေဘာအားျဖင့္ ငါ၏ ဘုိးေတာ္ပင္ ျဖစ္၏။ ဤသို႔ျဖင့္ ကာဠဳဒါယီမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-ဧကဝိဟာရိယေတၳရဂါထာ

အေသာကမင္းႀကီး၏ညီငယ္ အိမ္ေရွ႕မင္းတိႆသည္ ေတာလည္သြားစဥ္ ေယာနကမဟာဓမၼရကၡိတမေထရ္ကို ဖူးျမင္ရ၍ အားက်ၾကည္ညိဳလ်က္ ရဟန္းျပဳရန္ ေနာင္ေတာ္ထံ ခြင့္ေတာင္းကာရဟန္းခ်မ္းသာကို ေတာင့္တခဲ့၏။ မၾကာမီ ေယာနကမဟာဓမၼရကၡိတမေထရ္ ထံတြင္ ရဟန္းျပဳ၍ေတာသို႔ဝင္ကာ ရဟန္းတရားအားထုတ္သည္တြင္ မၾကာခင္ ရဟႏၲာ ျဖစ္၍ မိမိသေဘာထားကိုေျပာၾကား ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၅၃၇။ မိမိ၏ ပတ္ဝန္းက်င္ ေရွ႕ေနာက္ဝဲယာ အရပ္ေလးမ်က္ႏွာ၌ အျခားတစ္ပါးေသာသူ မရွိခဲ့ပါမူေတာ၌ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေနေသာ ငါ့အား အလြန္ပင္ ခ်မ္းသာလွ၏။

၅၃၈။ ယခုအခါ ျမတ္စြာဘုရား ခ်ီးမြမ္းေတာ္မူအပ္ေသာ ေတာသို႔ တစ္ေယာက္ထီးတည္း သြားေတာ့အံ့၊ နိဗၺာန္သို႔ ေစလႊတ္အပ္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ေနေလ့ ရွိေသာ ရဟန္းအားခ်မ္းသာ၏။

၅၃၉။ တရားအားထုတ္သူ'ေယာဂီ'တို႔၏ ႏွစ္သိမ့္မႈ 'ပီတိ'ကုိ ျပဳတတ္ေသာ, အမုန္ယစ္ ေသာ ဆင္တို႔၏သြားလာမွီဝဲရာ ျဖစ္ေသာ, ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ ေတာအရပ္သို႔ တစ္ေယာက္ထီးတည္းရဟန္းတရားကုိ အေလ့အလာ ျပဳလုိသည္ျဖစ္၍ လ်င္စြာ ဝင္ေပ ေတာ့အံ့။

၅၄ဝ။ ေကာင္းစြာ ပြင့္ေသာ ေအးျမေသာ ေတာအုပ္၌ အလြန္ေအးျမေသာ ေတာင္ေျမာင္ေခ်ာက္ၾကားဝယ္ ကိုယ္လက္အဂၤါတို႔ကုိ ေရျဖင့္ သြန္းေလာင္းၿပီးလွ်င္ တစ္ေယာက္ထီးတည္းစႀကႍသြားေပအံ့။

၅၄၁။ ငါသည္ အေဖာ္မမွီး တစ္ေယာက္ထီးတည္း ျဖစ္လ်က္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာေတာအုပ္ႀကီးဝယ္ ရဟန္းကိစၥ ၿပီး၍ အာသေဝါကင္းကာ အဘယ္အခါ၌ ေနရပါအံ့နည္း။

၅၄၂။ ဤသို႔ ျပဳလုပ္ေနထုိင္လုိေသာ ငါ၏ အလိုသည္ ၿပီးျပည့္စံုပါေစသတည္း၊ တစ္ေယာက္ေသာသူကတစ္ေယာက္ေသာသူ၏ အက်ဳိးစီးပြါးကုိ ျပဳလုပ္မေပးႏိုင္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါ၏ အက်ဳိးစီးပြါးကုိငါကုိယ္တိုင္သာလွ်င္ ၿပီးေစေတာ့အံ့။

၅၄၃။ ထုိငါသည္ ဝီရိယဟု ဆိုအပ္ေသာ ခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာကုိ ဝတ္ဆင္ကာ ေတာအုပ္သို႔ ဝင္ေပေတာ့အံ့၊ အာသဝကုန္ရာ (အရဟတၱမဂ္) သို႔ မေရာက္ေသးသမွ် ထုိေတာအုပ္မွ မထြက္ ေတာ့အံ့။

၅၄၄။ ေအးျမေသာ ေလျပည္ေလညင္းသည္ ေကာင္းေသာ အနံ႔ကုိ ေဆာင္လ်က္တိုက္ခတ္လာသည္ရွိေသာ္ (ငါသည္ ) ေတာင္ထိပ္၌ ေနလ်က္ မသိမႈ 'အဝိဇၨာ'ကုိ ေဖာက္ခြဲေပအံ့။

၅၄၅။ ပန္းတို႔ျဖင့္ ဖံုးလႊမ္း၍ အလြန္ေအးျမေသာ ခ်ဳိင့္ဝွမ္း လွ်ဳိေျမာင္ ေတာေတာင္ အတြင္း၌ကိေလသာမွ လြတ္ေျမာက္မႈ 'အရဟတၱဖုိလ္'ခ်မ္းသာျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ သည္ျဖစ္၍ ေမြ႕ေလ်ာ္ရလိမ့္မည္ဟု ငါ ထင္မိ၏။

၅၄၆။ ထိုငါသည္ လဆန္း တစ္ဆယ့္ငါးရက္ လျပည့္ကဲ့သို႔ အၾကံအစည္ ျပည့္ဝသည္ျဖစ္၍ အာသေဝါတရား အားလံုးတို႔မွကုန္ၿပီးသူ ျဖစ္၏၊ ငါ့အား ယခုအခါ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ဧကဝိဟာရိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-မဟာကပၸိနေတၳရဂါထာ

မဟာကပၸိနမင္းသည္ေလာက၌ ဘုရားပြင့္ေၾကာင္း သတင္းေကာင္းကို ၾကားရသျဖင့္ ဘုရားရွင္ရွိရာသို႔သြားေရာက္ကာ စႏၵဘာဂါျမစ္ကမ္းအနီးတြင္ ဘုရားရွင္ကိုဖူးေတြ႕လ်က္ တရားေတာ္ကို နာရေသာ အခါအမတ္တေထာင္ႏွင့္တကြ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ေရာက္ေလ၏။ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းခ်ည္းျဖစ္ၾကရာတြင္မဟာကပၸိနမေထရ္ကို ဘိကၡဳၾသဝါဒဧတဒဂ္ဘြဲ႕ထူးျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးေတာ္မူရာ တေန႔သ၌ ဘိကၡဳနီမတို႔အားဆံုးမေဟာၾကားေသာ ဂါထာမ်ား

၅၄၇။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ အက်ိဳးရွိေသာ ကိစၥ၊ အက်ဳိးမရွိေသာ ကိစၥဟူေသာ ကိစၥ ႏွစ္ပါးကုိမေရာက္မီ ေရွးဦးကပင္ (ဆင္ျခင္) ၾကည့္႐ႈ၏။ ထိုသူ၏ (အက်ဳိးစီးပြါးကုိ အလုိ မရွိသူ) ရန္သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ (အက်ဳိးစီးပြါးကုိ အလုိရွိသူ) အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း (အက်ဳိးရွိ အက်ဳိးမဲ့ကုိ ျပဳလုပ္ရန္) လမ္းေပါက္ကုိ ရွာကုန္ေသာ ္လည္း မေတြ႕ ျမင္ႏုိင္ၾကကုန္။

၅၄၈။ အၾကင္ပုဂၢဳိလ္သည္ ထြက္သက္ဝင္သက္လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ သတိကုိ အျပည့္အစံု ေကာင္းစြာပြါးအပ္၏၊ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္ နည္းလမ္းစဥ္အတုိင္း ေလ့လာအပ္၏၊ ထိုပုဂၢဳိလ္သည္'တိမ္တုိက္မွ လြတ္ေသာ လကဲ့သို႔'

ဤေလာကကို (ဉာဏ္ဟူေသာ) အလင္းျဖင့္ထြန္းလင္း ေတာက္ပေစႏိုင္၏။

၅၄၉။ ငါသည္ စိတ္၏ ႏႈိင္းယွဥ္ျခင္းကုိ ျပဳတတ္ေသာ ရာဂစသည္မွ ကင္းစင္သည့္ တုိင္ေအာင္ေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီး ျဖစ္၍ ျဖဴစင္ေပစြတကား၊ (ထို႔ေၾကာင့္သာလွ်င္ သစၥာေလးပါးတို႔ကုိ ) ထိုးထြင္း၍ သိႏိုင္၏၊ (အလံုးစံုေသာ ကိေလသာအဖို႔မွ) ပယ္ႏုတ္ ထားၿပီးျဖစ္၍ အလံုးစံုေသာယုံမွားမႈဟူေသာ အရပ္မ်က္ႏွာတို႔ကုိ ထြန္းလင္းေတာက္ပ ေစႏုိင္၏။

၅၅ဝ။ ပညာရွိေသာ သူသည္ ဥစၥာပစၥည္းကုန္ခန္းေသာ္လည္း (အျပစ္မရွိေသာ အသက္ ေမြးျခင္းျဖင့္) အသက္ေမြးႏိုင္သည္သာတည္း၊ (ပညာမဲ့ေသာ သူသည္ကား) ပညာကုိ မရေသာေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းရွိေသာ္ျငားလည္း အသက္မေမြးႏိုင္။

၅၅၁။ ပညာမည္သည္ကား ၾကားျမင္တုိင္းေသာ အရာကုိ ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ျခင္းသေဘာရွိ၏၊ ပညာသည္မ်က္ေမွာက္မ်က္ကြယ္ ေက်ာ္ေစာသတင္းပ်ံ႕ႏွံ႔ျခင္းကို ပြါးေစႏုိင္၏၊ ဤေလာက၌ ပညာရွိေသာ သူသည္ဆင္းရဲဒုကၡထဲမွေသာ္လည္း ခ်မ္းသာကုိ ရႏိုင္၏။

၅၅၂။ သေဘာတရားသည္ ယခုအခါ၌သာ ျဖစ္သည္ မဟုတ္၊ အံ့ဖြယ္သရဲလည္း မရွိ၊ အထူးအဆန္းျဖစ္သည္လည္း မဟုတ္၊ အၾကင္သခၤါရေလာက၌ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ဖူးရာ၏၊ ေသလည္းေသရာ၏၊ ထိုျဖစ္ျခင္း ေသျခင္းသေဘာရွိေသာ သခၤါရေလာက၌ အဘယ္ေၾကာင့္လွ်င္ အထူးအဆန္း ျဖစ္ရာအံ့နည္း။

၅၅၃။ ေမြးဖြားလာေသာ သတၱဝါ၏ အသက္ရွင္သည္မွ အျခားမဲ့၌ ေသျခင္းသည္ ျမဲ၏၊ ဤေလာက၌ျဖစ္တိုင္း ျဖစ္တုိင္းေသာ သတၱဝါတို႔သည္ ေသၾကရကုန္၏၊ သတၱဝါတို႔သည္ စင္စစ္ ဤသို႔သေဘာရွိကုန္၏။

၅၅၄။ (ေသသူ၏ အသက္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ အျခားတစ္ပါးေသာ ပုဂၢဳိလ္တို႔၏ ဤငိုေႂကြးျခင္းသည္) ေသသူ အသက္ရွင္ျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးငွါ မျဖစ္ႏုိင္၊ ေသသူကုိ (အေၾကာင္းျပဳ၍) ငုိေႂကြးျခင္းသည္ အေက်ာ္အေစာကုိလည္း မေဆာင္တတ္၊ စင္ၾကယ္မႈကုိလည္း မေဆာင္တတ္၊ သမဏျဗာဟၼဏတို႔သည္လည္း မခ်ီးမြမ္းၾကကုန္။

၅၅၅။ (ငိုေႂကြးျခင္းသည္ ငုိေႂကြးေသာသူ၏) မ်က္စိကုိလည္းေကာင္း၊ ကုိယ္ကုိလည္းေကာင္းညႇဥ္းဆဲတတ္ကုန္၏။

ထုိငုိေႂကြးျခင္းေၾကာင့္ အဆင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ခြန္အား သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာသည္လည္းေကာင္း ဆုတ္ယုတ္၏။

ထုိငိုေႂကြးေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ ရန္သူတို႔သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္၏၊ ထိုငိုေႂကြးေသာ ပုဂၢဳိလ္၏ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းတို႔ သည္ ကုိယ္စိတ္ခ်မ္းသာျခင္း မရွိၾကကုန္။

၅၅၆။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာရွိတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အၾကားအျမင္မ်ားသူတို႔ကုိလည္းေကာင္း မိမိအမ်ဳိး၌ေနျခင္းတို႔ကုိ လုိလားရာ၏။ မွန္၏၊ 'အမ်ဳိးေကာင္းသားတို႔သည္ ေရျပည့္ေသာ ျမစ္ကို ေလွျဖင့္ကူးကုန္သကဲ့သို႔' ယင္းပညာရွိတို႔၏ ပညာအစြမ္းအားျဖင့္ (မိမိ၏) ကိစၥကို ၿပီးေျမာက္ေစကုန္ရာ၏။

ဤသို႔လွ်င္ မဟာကပၸိနမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၄-စူဠပႏၴကေတၳရဂါထာ

မဟာပႏၴက၏ညီ စူဠပႏၴကသည္ ဂါထာတပုဒ္ကို ေလးလသင္ၾကားေသာ္လည္း မရႏိုင္၍ ေနာင္ေတာ္ကႏွင္ထုတ္ရာ ငိုေႂကြးေနဆဲ ဘုရားရွင္ႏွင့္ ေတြ႕၍ ရေဇာဟရဏံ ရြတ္ဆိုေစျခင္းျဖင့္ ပဋိသမိ႓ဒါေလးပါးႏွင့္တကြ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ ေရာက္ၿပီးေနာက္ တန္ခိုးဖန္ဆင္းအရာ၌ဧတဒဂ္ထားျခင္းခံရ၏။ တေန႔သ၌ ရဟန္းတို႔က အဘယ္သို႔ သစၥာေလးပါးကို ထိုးထြင္းသိပါသနည္းဟုေမးသည္တြင္ ေျဖဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၅၅၇။ ေရွးပုထုဇဥ္ ျဖစ္စဥ္အခါက ငါ၏ ဉာဏ္သည္ ႏုံ႔ေႏွးအားနည္းလွ၏၊ ကဲ့ရဲ႕ ႐ႈတ္ခ်ႏွိပ္စက္ေျပာဆိုျခင္း ခံရ၏၊ အစ္ကိုကလည္း သင္သည္ ယခု အိမ္သို႔ သြားေလေလာ့ဟု ငါ့ကိုႏွင္ထုတ္၏။

၅၅၈။ ထိုငါသည္ ႏွင္ထုတ္ခံရေသာေၾကာင့္ သာသနာ၌ ငဲ့ကြက္ (လူမထြက္လို) မႈရွိသည္ျဖစ္၍ သံဃာ့အရံ၏ တံခါမုခ္အနီး၌ ႏွလံုးမသာဘဲ ရပ္ေနခဲ့၏။

၅၅၉။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ထုိငါေနရာ တံခါးမုခ္အနီးသို႔ ႂကြလာေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ငါ၏ ဦးေခါင္းကုိသံုးသပ္ေတာ္မူ၏၊ ငါ၏ လက္ေမာင္းကုိ ကိုင္ေတာ္မူ၍ သံဃာ့အရံသို႔ ဝင္ေစ ေတာ္မူ၏။

၅၆ဝ။ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အစဥ္သနားေတာ္မူသျဖင့္ ဤစင္ၾကယ္ေသာ ေျခသုတ္ပုဆိုး ပိုင္းကုိ (ရေဇာဟရဏံဟု ႏွလံုးသြင္းျခင္းျဖင့္) တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ကာ အဓိ႒ာန္ ျပဳလ်က္ေဆာက္တည္ေလေလာ့ဟု မိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေျခသုတ္ပုဆိုးပုိင္းကို ငါ့အား ေပးေတာ္မူ၏။

၅၆၁။ ငါသည္ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ကို ၾကားနာရေသာ္ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ ေနခဲ့၏၊ ျမတ္ေသာ အရဟတၱဖုိလ္ကုိ ရျခင္းငွါ သမာဓိကုိ ၿပီးေစခဲ့ၿပီ။

၅၆၂။ ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကုိ သိၿပီ၊ နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာမ်က္စိ 'ဒိဗၺစကၡဳ'ကုိစင္ၾကယ္ၾကည္လင္ေစအပ္ၿပီ၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကုိ အစဥ္အတုိင္း ရၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူသည့္အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္အပ္ၿပီးၿပီ။

၅၆၃။ ပႏၴက (မည္ေသာ ငါ) သည္ မိမိကိုယ္ကုိ (စိတ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ ကုိယ္ေပါင္း) တစ္ေထာင္ဖန္ဆင္း၍ ဆြမ္းစားပင့္လာသည့္တိုင္ေအာင္ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ သရက္ဥယ်ာဥ္၌ ထိုင္ေန၏။

၅၆၄။ ထိုေနာက္မွ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ထံသို႔ ဆြမ္းစားပင့္သူ တမန္ကုိ ေစလႊတ္ ေတာ္မူ၏၊ ဆြမ္စားသြားရန္ အခ်ိန္ကုိ ေျပာၾကားေလွ်ာက္ထားသည္ရွိေသာ္ ငါသည္ ဆြမ္း ဘုဥ္းေပးရာအရပ္သို႔ေကာင္းကင္ခရီးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္၏။

၅၆၅။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကုိ (ဦးတုိက္) ရွိခုိးၿပီးလွ်င္ တစ္ခုေသာ ေနရာ၌ ထိုင္ေန၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ ထိုင္ေနသည္ကုိ သိေတာ္မူေသာအခါ (ဆြမ္း စသည္ကုိ) အကပ္ခံေတာ္မူ၏။

၅၆၆။ အလံုစံုေသာေလာက၏ ျမတ္ေသာ အလွဴကုိ ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ အေဝးမွ ေဆာင္၍လွဴအပ္ေသာ အလွဴဝတၳဳတို႔ကုိ ခံေတာ္မူထိုက္ေသာ လူတို႔၏ ေကာင္းမႈတည္းဟူ ေသာ မ်ဳိးေစ့တို႔၏့စုိက္ပ်ဳိးရာ လယ္ေျမေကာင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ဇီဝကလွဴဒါန္းေသာ) အလွဴဝတၳဳကုိ ခံေတာ္မူ၏။

ဤသို႔လွ်င္ စူဠပႏၴကမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၅-ကပၸေတၳရဂါထာ

မဂဓတိုင္းပေဒသရာဇ္မင္း ကပၸသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အလြန္တပ္မက္ေနရာ ဘုရားရွင္ကအသုဘကမၼ႒ာန္းျဖင့္ ကြ်တ္တမ္းဝင္မည္ကို ျမင္ေတာ္မူ၍ ႂကြလာလ်က္ ေကာင္းကင္မွ အသုဘကထာကို ေဟာျပသည္တြင္ အသုဘထင္ျမင္သျဖင့္ ရဟန္းျပဳရန္ ေတာင္းပန္သည့္အတိုင္း ေခါင္းရိတ္ေစရာသင္ဓုန္းအဆံုး၌ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာျဖစ္ၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၅၆၇။ (ဤကိုယ္သည္) အမ်ဳိးမ်ဳိးေရာႁပြမ္းေသာ မစင္ၾကယ္ေသာ အရာတို႔ျဖင့္ ျပည့္၏၊ ႀကီးစြာေသာမစင္တြင္းႏွင့္ တူေသာ အမိဝမ္းတိုက္လွ်င္ ျဖစ္ရာရွိ၏၊ (အပုပ္အစပ္ေရတို႔ျဖင့္ ျပည့္၍) ၾကာျမင့္စြာေဟာင္းႏြမ္းခဲ့ေသာ တံစည္းတြင္းကဲ့သို႔ ျဖစ္၏၊ ျပည္မွည့္ေနေသာ အိုင္းအမာဖုႀကီးႏွင့္လည္း တူ၏၊ ျပည္တစုိစုိ ယုိစီးေနေသာ အနာပ်က္ႀကီးႏွင့္လည္း တူ၏။

၅၆၈။ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ျပည္ပုပ္ေသြးပုပ္တို႔ျဖင့္ ျပည့္၏၊ မစင္တို႔ျဖင့္လည္း ျပည့္က်ပ္ ေန၏၊ အခါခပ္သိမ္း အရည္ယုိစီးရာ ျဖစ္၏၊ ယင္းသို႔ ယိုစီးေသာ္ (သလိပ္ ေခၽြး က်င္ငယ္ စေသာ) ပုပ္ေသာအရာဝတၳဳသည္သာ အခါခပ္သိမ္း ယိုစီး၏။

၅၆၉။ ဤကိုယ္ေကာင္ပုပ္သည္ ေျခာက္ဆယ္ေသာ အေၾကာမတို႔ျဖင့္ ဖဲြ႕ထား၏၊ အသားတည္းဟူေသာသရြတ္ျဖင့္ လိမ္းက်ံထား၏၊ အေရဟူေသာ သင္တုိင္းျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထား၏၊ အက်ဳိးမၿပီး အခ်ည္းႏွီးသာျဖစ္၏တကား။

၅၇ဝ။ (သံုးရာေက်ာ္ေသာ) အ႐ုိးဆက္တို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ထား၏၊ (ကုိးရာေသာ) အေၾကာတည္းဟူေသာႀကိဳးတို႔ျဖင့္ အျမဲဖဲြ႕ထား၏၊ မ်ားစြာေသာ (မဟာဘုတ္ေလးပါး ဇီဝိတိေႁႏၵ ထြက္သက္ ဝင္သက္ဝိညာဥ္အစရွိေသာ) တရားတို႔၏ အညီအညြတ္ ဆက္စပ္ေသာေၾကာင့္ သာလွ်င္ ယႏၲရားစက္ကဲ့သို႔ဣရိယာပုထ္ကုိ ျပဳျပင္တတ္၏။

၅၇၁။ ဤသတၱဝါသည္ ေသျခင္း၏ အက်ဳိးငွါ အျမဲသြားျခင္း ရွိသည္ျဖစ္၍ ေသမင္း၏ အနီး၌ တည္၏၊

ဤပစၥဳပၸန္ေလာက၌သာလွ်င္ (ကုိယ္ကုိ) စြန္႔၍ အလုိရွိတုိင္းေသာ အရပ္သို႔ သြားတတ္၏။

၅၇၂။ ဤခႏၶာကိုယ္ကို အဝိဇၨာနီဝရဏျဖင့္ ဖံုးလႊမ္းထားအပ္၏၊ ဂႏၴတရားေလးပါးျဖင့္ ထံုးဖဲြ႕ထားအပ္၏၊

ဤခႏၶာကုိယ္သည္ ၾသဃေလးပါးတို႔၌ နစ္ျမဳပ္တတ္၏၊ အႏုသယတည္းဟူေသာ ကြန္ရက္ျဖင့္လႊမ္းမုိးႏွိပ္စက္ခံေနရ၏။

၅၇၃။ ဤခႏၶာကုိယ္သည္ နီဝရဏငါးပါးႏွင့္ ယွဥ္၏၊ (ကာမဝိတက္စေသာ မိစၧာ) ဝိတက္ ျဖင့္ျပည့္လွ်ံလ်က္ တဏာွ ဟဆု အုိ ပေ္ သာ ဘဝမလူ ျဖင ့္ အစဥဖ္ ႕ြဲလ်က္ ေန၏၊ (ျပင္းစြာ ေတြေဝမႈဟုဆိုအပ္ေသာ ) ေမာဟတည္းဟေူ သာ အမိုးျဖင့္ ပိတ္ဖံုးထား၏။

၅၇၄။ ဤသို႔ ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျပားျဖင့္ ဤခႏၶာကိုယ္သည္ ေကာင္းမႈကံ မေကာင္းမႈကံဟူေသာယႏၲရားျဖင့္ သုဂတိဘဝဒုဂၢတိဘဝတို႔၌ လည္လ်က္ ျဖစ္၏၊ (ဤသို႔ ျဖစ္ရာ၌) ျပည့္စံုျခင္းသည္လည္းပ်က္စီးျခင္း အဆံုးရွိကာ အသီးအသီး ျဖစ္လ်က္ အထူးထူး ကဲြျပားျခင္းသို႔ ေရာက္ရ၏။

၅၇၅။ ဉာဏ္မ်က္စိကန္း၍ မုိက္မဲကုန္ေသာ အၾကင္ပုထုဇဥ္တို႔သည္ ဤခႏၶာကုိယ္ကုိ (ငါဟု စဲြယူ) ျမတ္ႏိုးကုန္ၾက၏၊ ထိုအႏၶဗာလပုထုဇဥ္တို႔သည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္ေသာ သခၤ်ဳိင္းေျမဟု ဆိုအပ္ေသာ သံသရာကုိ ပြါးေစကုန္၏၊ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္ကို စဲြယူၾကကုန္၏။

၅၇၆။ အသက္ရွည္လုိေသာ ေယာက်္ားသည္ မစင္လိမ္းက်ံေနေသာ ေႁမြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ သကဲ့သို႔ အၾကင္ပညာရွိတို႔သည္ ဤခႏၶာကုိယ္ကို (ဆႏၵရာဂကို ပယ္ေသာအားျဖင့္) ေရွာင္ ၾကဥ္ကုန္၏၊ ထိုပညာရွိတို႔သည္ ဘဝ၏ အေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (အဝိဇၨာ ဘဝတဏွာ) ကုိ သတ္ျဖတ္စြန္႔ပယ္ကာအာသေဝါကင္းသည္ျဖစ္၍ (ကိေလသာခႏၶာ) ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ ကပၸမေထရ္သည္ ရြတ္ဆုိ၏။

၆-ဝကၤႏၲပုတၱဥပေသနေတၳရဂါထာ

နာလကရြာသား ဥပေသနသည္ ေဗဒင္က်မ္းကုိ သင္ယူၿပီးေနာက္ ဘုရားရွင္ထံေရာက္ ရဟန္းျပဳကာတဝါမွ်မရေသးပဲ ဆရာျပဳသည္ကို ဘုရားရွင္ကဲ့ရဲ႕ေတာ္မူသျဖင့္ ပရိသတ္ကို မွီ၍ ခ်ီးမြမ္းခံရေအာင္က်င့္မည္ဟူေသာ ၾကံရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဝိပႆနာပြါးမ်ားရာ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ သမႏၲပါသာဒိကအရာ၌ ဧတဒဂ္ရၿပီးေနာက္ အခါတပါး ေကာသမၺီ ရဟန္းမ်ား ကြဲျပားရာ ရဟန္းတစ္ပါးကဤအကြဲကို မည္သို႔ ျပဳရပါမည္နည္းဟု ေမးေလွ်ာက္သည္တြင္ မိမိ၏ ပဋိပတ္အစဥ္ကိုေျပာျပေသာ ဂါထာမ်ား

၅၇၇။ ရဟန္းသည္ (လူတို႔မွ) ကင္းဆိတ္၍ ေႂကြးေၾကာ္သံ မရွိေသာ (ျခေသၤ့ သစ္က်ား စေသာ) သားရဲတို႔၏ မွီဝဲရာျဖစ္သည့္ ေတာေက်ာင္းကို တစ္ေယာက္တည္း ကိန္းေအာင္းရန္ မွီဝဲဆည္းကပ္ရာ၏။

၅၇၈။ (ရဟန္းသည္) တံျမက္ေခ်းစြန္႔ရာအရပ္ သုသာန္ခရီးလမ္းမတို႔မွ ေဆာင္ယူခဲ့၍ ယင္းသို႔ေဆာင္ယူခဲ့ေသာ အဝတ္ပိုင္းတို႔ျဖင့္ ဆက္စပ္ခ်ဳပ္ဆိုးျခင္းကို ျပဳၿပီးလွ်င္ ေခါင္းပါး ေသာ သကၤန္းကုိေဆာင္ရာ၏။

၅၇၉။ ရဟန္းသည္ စိတ္ကုိ ႏွိမ့္ခ်၍ စကၡဳစေသာတံခါးတို႔ကို လံုျခံဳေစလ်က္ ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္၍အစဥ္အတုိင္း တစ္အိမ္မွ တစ္အိမ္သို႔ ဆြမ္းအလို႔ငွါ သြားရာ၏။

၅၈ဝ။ ၾကမ္းတမ္းေသာ ဆြမ္းျဖင့္လည္း ေရာင့္ရဲ ႏွစ္သက္ရာ၏၊ (ရအပ္ေသာ ပစၥည္းမွ) အျခားတစ္ပါးေသာ အခ်ဳိစေသာ အရသာကုိလည္းေကာင္း၊ မ်ားစြာကုိလည္းေကာင္း မေတာင့္ တရာ။ အရသာတို႔၌ တပ္မက္ေသာ ရဟန္း၏ စိတ္သည္ သမာဓိစ်ာန္၌ မေမြ႕ေလ်ာ္ႏုိင္။

၅၈၁။ ရဟန္းသည္ အလိုနည္းသည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ေရာင့္ရဲလြယ္သည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ ဆိတ္ၿငိမ္ရာအရပ္သို႔ ကပ္သည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း ေနရာ၏။ အိမ္ရာ ေထာင္ေသာလူတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း၊ အိမ္ရာမေထာင္ေသာ ရဟန္းတို႔ႏွင့္လည္းေကာင္း ႏွစ္ပါးစံုတို႔ႏွင့္ မေရာေႏွာဘဲေနရာ၏။

၅၈၂။ ပညာရွိရဟန္းသည္ (ပညာမမဲ့ေသာ္လည္း) ပညာမဲ့ေသာ သူကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ (မအေသာ္လည္း) အေသာသူကဲ့သို႔လည္းေကာင္း မိမိကုိယ္ကို ျပရာ၏။ သံဃာ့အလယ္၌ ေျပာဆုိေသာ္ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာမေျပာမဆုိရာ။

၅၈၃။ ထို (ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အက်င့္ရွိေသာ) ရဟန္းသည္ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူကုိ (ႏႈတ္ျဖင့္) မစြပ္စဲြရာ၊ (ကုိယ္ျဖင့္) ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္ျခင္းကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏၊ ပါတိေမာကၡသံဝရ သီလ၌ ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ရာ၏၊ စားဖြယ္ေဘာဇဥ္၌ အတိုင္း အရွည္ကုိ သိရာ၏။

၅၈၄။ ေကာင္းစြာ ယူအပ္ေသာ သမာဓိနိမိတ္ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏၊ တြန္႔ဆုတ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ျဖစ္ျခင္းအေၾကာင္း၌ လိမၼာသူ ျဖစ္ရာ၏၊ သမထဘာဝနာကို ပြါးမ်ားအားထုတ္ရာ၏၊ ေလ်ာက္ပတ္ေသာကာလ၌ ဝိပႆနာကုိလည္း အားထုတ္ရာ၏။

၅၈၅။ ပညာရွိရဟန္းသည္ အျမဲမျပတ္ အားထုတ္ျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံုသူ အခါခပ္သိမ္း ဘာဝနာ၌ အျမဲယွဥ္သူျဖစ္ရာ၏၊ ဆင္းရဲျခင္း၏ အဆံုးျဖစ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ မေရာက္ေသး သမွ် ဝီရိယကုိ မစြန္႔လႊတ္ရာ။

၅၈၆။ ဤသို႔ေသာ အစီအရင္ျဖင့္ ေနေသာ (စင္စစ္) စင္ၾကယ္မႈ (နိဗၺာန္) ကုိ အလုိရွိ ေသာ ရဟန္းအားအာသေဝါတရား အားလံုးတို႔သည္ ကုန္ခန္းခ်ဳပ္ေပ်ာက္ကုန္၏၊ နိဗၺာန္သို႔လည္း ေရာက္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ဝကၤႏၲပုဏၰားသားျဖစ္ေသာ ဥပေသနမေထရ္သည္ ရြတ္ဆုိ၏။

၇- (အပရ) ေဂါတမေတၳရဂဂါထာ

ဥဒိစၥပုဏၰားမ်ိဳး ေဂါတမသည္ ဘုရားမပြင့္မီကပင္ ေဗဒပါရဂူျဖစ္လ်က္ ဝါဒစစ္ထိုးရန္ လွည့္လည္ေနဆဲဘုရားပြင့္လာရာ အခါတပါ ေဇတဝန္ေက်ာင္းေတာ္ ပူေဇာ္ပြဲတြင္ ဘုရားထံခ်ဥ္းကပ္၍ရဟန္းျပဳရန္ခြင့္ေတာင္းရာ ပိ႑ာစာရိကရဟန္းတပါးအား ရဟန္းျပဳ ေပးရန္ လႊဲအပ္သျဖင့္ ေခါင္းရိပ္အၿပီးတြင္ အရဟတၱဖိုလ္သို႔ေရာက္၏။ ေဆြမ်ိဳးတို႔က ''ေလာက၌ အဘယ္ဝါဒသည္ သံသရာမွထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ပါသနည္း''ဟု ေမးေလွ်က္ေသာအခါ ျပန္ၾကား ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၅၈၇။ ပညာရွိသည္ မိမိအက်ဳိးကို (ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ) သိရာ၏၊ အယူဝါဒအားလံုးကို အမွားအမွန္ေဝဖန္စိစစ္ရာ၏၊ ရဟန္းအျဖစ္သို႔ ကပ္ေရာက္ေသာ ထိုသူအား ဤရွင္ရဟန္း အျဖစ္၌သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူကုိလည္း (ၾကည့္႐ႈဆင္ျခင္ရာ၏)။

၅၈၈။ ဤသာသနာေတာ္၌ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းကုိ မွီဝဲျခင္း၊ ျပန္႔ေျပာေသာ အဓိသီလစ ေသာသိကၡာကုိ ေဆာက္တည္ျခင္း၊ အေလးအျမတ္ျပဳအပ္ကုန္ေသာ ဆရာဥပဇၩာယ္တို႔၏ အဆံုးအမကိုနာယူလုိျခင္းဟူေသာ

ဤအရာအားလုံးသည္ ရဟန္း၏ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ ေသာ အျပဳအမူပင္တည္း။

၅၈၉။ ျမတ္စြာဘုရားတို႔၌ ႐ိုေသျခင္းႏွင့္တကြ ျဖစ္ျခင္း၊ (အရိယာ) တရား၌ဟုတ္မွန္ ေသာအတိုင္း ႐ိုေသသျဖင့္ ပူေဇာ္ျခင္း၊ (အရိယာ) သံဃာ၌ ႐ုိေသျမတ္ႏုိးျခင္းဟူေသာ ဤအရာ အားလံုးသည္ ရဟန္း၏သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူပင္တည္း။

၅၉ဝ။ ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္ မလြန္က်ဴးမႈ 'အာစာရ' သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာအရပ္'ေဂါစရ'ႏွင့္ ယွဥ္ျခင္း၊ ပညာရွိတို႔ မကဲ့ရဲ႕အပ္သည့္ သုတ္သင္ၿပီးေသာ အသက္ေမြးျခင္း၊ စိတ္ကို ေကာင္း စြာ ထားျခင္းဟူေသာဤအရာအားလံုးသည္ ရဟန္း၏ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳ အမူပင္တည္း။

၅၉၁။ ျပဳက်င့္ဆည္းပူးအပ္ေသာ 'စာရိတၱ'သီလ၊ တားျမစ္ထား၍ ေရွာင္ၾကဥ္အပ္ေသာ 'ဝါရိတၱ'သီလ၊ သူတစ္ပါးတို႔ ၾကည္ညိဳျခင္းကုိ ျဖစ္ေစတတ္ေသာ ဣရိယာပုထ္ကုိ မွီေသာ ဆင္ျခင္ဉာဏ္'သမၸဇဥ္'၊ သမထဝိပႆနာ စသည္တို႔၌ အဖန္တလဲလဲ အားထုတ္ ပြါးမ်ားျခင္းဟူေသာ ဤအရာအားလံုးသည္ရဟန္း၏ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူပင္တည္း။

၅၉၂။ လူတို႔၏ ေႂကြးေၾကာ္သံမွ ကင္း၍ ဆိတ္ၿငိမ္ရာ ေတာေက်ာင္းတို႔ကုိ မွီဝဲျခင္းဟူ ေသာဤအရာအားလံုးသည္ ရဟန္း၏ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူပင္တည္း။

၅၉၃။ စတုပါရိသုဒိၶသီလ၊ အၾကားအျမင္မ်ားျခင္း'ဗာဟုသစၥ'၊ (႐ုပ္နာမ္) တရားတို႔ကုိ မေဖာက္မျပန္စံုစမ္းဆင္ျခင္ျခင္း၊ အရိယသစၥာတို႔ကို ထိုးထြင္း၍ သိျခင္းဟူေသာ ဤအရာ အားလံုးသည္ ရဟန္း၏သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူပင္တည္း။

၅၉၄။ သခၤါရအားလံုးတို႔၌ အနိစၥသညာကို ပြါးမ်ားျခင္း၊ အနတၱသညာကုိ ပြါးမ်ားျခင္း၊ အသုဘသညာကုိပြါးမ်ားျခင္း၊ ေတဘူမကသခၤါရတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ မရွိဟု ျဖစ္ေသာ 'အနဘိရတိ'သညာကိုပြါးမ်ားျခင္းဟူေသာ ဤအရာအားလံုးသည္ ရဟန္း၏ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူပင္တည္း။

၅၉၅။ ေဗာဇၩင္တို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ဣဒိၶပါဒ္တို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ဣေႁႏၵတို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ ဗုိလ္တို႔ကုိလည္းေကာင္း၊ အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ အရိယမဂ္ကုိလည္းေကာင္း ပြါးမ်ားျခင္းဟူေသာဤအရာအားလံုးသည္ ရဟန္း၏ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူပင္တည္း။

၅၉၆။ တဏွာကို ပယ္စြန္႔ျခင္း၊ အာသဝတရားတို႔ကို အျမစ္'မူလ'ႏွင့္တကြ ေဖာက္ခြဲ ဖ်က္ဆီးျခင္း၊ (အလံုးစံုေသာ ဥပဓိမွ) လြတ္ေျမာက္ရာ နိဗၺာန္ကို (မ်က္ေမွာက္ျပဳ၍) ေနျခင္းဟူေသာဤအရာအားလံုးသည္ ရဟန္၏ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အျပဳအမူပင္တည္း။

ဤသို႔လွ်င္ ေဂါတမ မေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ဒသကနိပါတ္ ၿပီး၏။


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]