၁၁-ဧကာဒသနိပါတ္

၁၁-ဧကာဒသနိပါတ္

၁-သံကိစၥေတၳရဂါထာ

အမိအေလာင္းကို မီးသၿဂႌဳဟ္ရာမွ အသက္မေသပဲ က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ သံကိစၥသည္ ခုနစ္ႏွစ္အရြယ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ျဖစ္ခဲ့ရပံုကို သံေဝဂရ၍ သွ်င္သာရိပုၾတာထံ၌ ရွင္ျပဳ တစပၪၥက ကမၼ႒ာန္းကိုေပးကာ ေခါင္းရိပ္အၿပီးတြင္ ပဋိသမ႓ိဒါေလးပါးႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ျဖစ္၏။ ခိုးသားငါးရာတို႔ လက္ထည္းေရာက္ေသာ္လည္း အသက္မေသက်န္ရစ္ရျပန္၏။ အခါတပါး ဥပါသကာတေယာက္က အသွ်င္၏အနီးတြင္ ျပဳစုလုပ္ေကြ်းေနထိုင္လိုပါေၾကာင္း ေတာင္းပန္သည္တြင္ ျပန္ၾကား ရြတ္ဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၅၉၇။ ခ်စ္သားသာမေဏ ေတာ၌ သင့္အတြက္ အဘယ္မွာ အက်ဳိးရွိအံ့နည္း၊ မိုးအခါ၌ ဥဇၨဳဟာနေတာင္သည္လည္း သင့္အတြက္ အဘယ္မွာ အက်ဳိးရွိအံ့နည္း၊ ေဝရမ႓မည္ေသာ ေလတို႔သည္ အဘယ္မွာေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိကုန္အံ့နည္း၊ စ်ာန္ဝင္စားကုန္ေသာ သူတို႔အား (မည္သည့္အရပ္၌မဆို) ဆိတ္ၿငိမ္မႈကိုသာအလိုရွိအပ္၏။

၅၉၈။ ဒါယကာ မိုးအခါ၌ ေဝရမ႓မည္ေသာ ေလသည္ တိမ္တုိက္တို႔ကို ပယ္ေဖ်ာက္ သကဲ့သို႔ ဤအတူဆိတ္ၿငိမ္မႈ 'ဝိေဝက'ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ သညာတို႔သည္ ငါ့အား ဆိတ္ၿငိမ္ရာ အရပ္သို႔သာလွ်င္ ဆြဲေဆာင္ကုန္၏။

၅၉၉။ မည္းနက္၍ ဥ၌ ျဖစ္ေသာ က်ီးသည္ သခၤ်ဳိင္းအရပ္၌ ေနရာဌာနျပဳ၍ က်က္စား သြားလာ၏၊ ငါ၏ ကိုယ္၌ ရာဂကင္းျခင္းကို မွီေသာ ကာယဂတာသတိကို ျဖစ္ေစႏိုင္သည္သာ လွ်င္တည္း။

၆ဝဝ။ အျခားေသာ သူတို႔၏ အေစာင့္အေရွာက္ကိုလည္း မခံရ၊ မိမိကလည္း အျခား သူတို႔ကို မေစာင့္ေရွာက္ရေသာ ရဟန္းသည္ ဝတၳဳကာမတို႔၌ ငဲ့ကြက္မႈ ကင္းသည္ျဖစ္၍ စင္စစ္ ခ်မ္းသာစြာေနရ၏။

၆ဝ၁။ ၾကည္လင္ေသာ ေရရွိကုန္ေသာ၊ က်ယ္ျပန္႔၍ ႏူးညံ့သည့္ ေက်ာက္ရွိကုန္ေသာ၊ ေမ်ာက္, ေခ် (ဂ်ီ), သမင္စေသာ သားေကာင္တို႔ျဖင့္ ေရာႁပြမ္းကုန္ေသာ၊ (ထုိထုိအရပ္၌) ေရေမွာ္တို႔ျဖင့္ဖံုးလႊမ္းအပ္ကုန္ေသာ ထုိေက်ာက္ေတာင္တို႔သည္ ငါ့ကို ေမြ႕ေလ်ာ္ေစကုန္၏။

၆ဝ၂။ ငါသည္ ေတာအရပ္၌ ျဖစ္ကုန္ေသာ ေခ်ာက္တို႔၌လည္းေကာင္း၊ ဂူလိုဏ္ေတာင္ေခါင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ အစြန္အဖ်ားက်ေသာ ေက်ာင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ (ျခေသၤ့ က်ားစေသာ) သားရဲသမင္တို႔ မွီဝဲအပ္ေသာ ေတာ၌လည္းေကာင္း ေနခဲ့ဖူးၿပီ။

၆ဝ၃။ ဤသတၱဝါတို႔ ေသၾကေစကုန္သတည္း၊ ထုိးပစ္ႏွိပ္စက္ခံၾကရေစကုန္သတည္း၊ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ေရာက္ၾကေစကုန္သတည္း၊ (ဤသို႔ ေဒါသႏွင့္တကြျဖစ္ေသာ မျမတ္ေသာ အၾကံျဖစ္ခဲ့ဖူးသည္ကို) ငါမသိစဖူး။

၆ဝ၄။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္ၿပီးၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူသည့္ အတုိင္းလိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ၊ ေလးလံလွစြာေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးၿပီ၊ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာတဏွာကို ႏုတ္အပ္ၿပီ။

၆ဝ၅။ အၾကင္ အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွါ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ရဟန္း ျပဳ၏၊ အလံုးစံုေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးသံေယာဇဥ္တို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိးကိုလည္း ငါ ရၿပီ။

၆ဝ၆။ ငါသည္ ေသျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ 'သူရင္းငွါးသည္လုပ္ခရရန္အတြက္ ေန႔ကုန္မည့္ အခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္သကဲ့သို႔' ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရမည့္အခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္၏။

၆ဝ၇။ ငါသည္ ေသျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ ထင္ေသာသတိရွိကာ ပညာအဆင္အျခင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျပဳခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန၏။

ဤသို႔လွ်င္ သံကိစၥမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ဧကာဒသနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၂-ဒြါဒသကနိပါတ္

၁-သီလဝေတၳရဂါထာ

ဗိမၺိသာရမင္းႀကီး၏သားေတာ္ သီလဝသည္ ေနာင္ေတာ္အဇာတသတ္က သတ္လိုသျဖင့္ အမုန္ယစ္ေသာဆင္ေပၚတင္၍ သတ္ေစေသာ္လည္း မေသ၊ ထိုအျခင္းအရာကို ဘုရားရွင္ ျမင္ေတာ္မူ၍သွ်င္ေမာဂၢလႅာန္ကို ေခၚယူေစရာ ဆင္ႏွင့္တကြ မင္းသားေရာက္လာ၍ ဆင္ေပၚမွဆင္းကာ ဘုရားရွင္ကိုရွိခိုးလ်က္ တရားေတာ္ကို နာရလွ်င္ ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာပြါးမ်ားလွ်င္ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္၏၊ ထို႔ေနာင္ေကာသလတိုင္း၌ ေနစဥ္ အဇာတသတ္က အာဏာသားတို႔ကို လႊတ္၍ သတ္ေစျပန္ရာအာဏာသားတို႔လည္း မေထရ္၏ တရားကို နာရ၍ အားလံုး ရဟန္းျပဳၾကသည္တြင္ ထိုရဟန္းတို႔အားေဟာၾကား ေသာ ဂါထာမ်ား

၆ဝ၈။ ဤေလာက၌ (အက်ဳိးစီးပြါးကို အလိုရွိေသာ အမ်ဳိးသားသည္) စာရိတၱ, ဝါရိတၱသီလ ကိုသာလွ်င္ ေကာင္းစြာ စင္ၾကယ္သည္ကို ျပဳ၍ က်င့္ရာ၏၊ မွီဝဲအပ္ေသာ (စာရိတၱ, ဝါရိတၱ) သီလသည္စည္းစိမ္ခ်မ္းသာအားလံုးကို ေဆာင္တတ္၏။

၆ဝ၉။ ခ်မ္းသာသံုးမ်ဳိးတို႔ကို အလိုရွိေသာ ပညာရွိသည္ သီလကို ေစာင့္ရာ၏၊ (သီလရွိ ေသာသူအားဤပစၥဳပၸန္ေလာက၌) ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္း, ဝမ္းေျမာက္ႏွစ္သက္ရျခင္း, ေသဆံုးၿပီးေနာက္ နတ္ျပည္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ရျခင္းဟူေသာ အက်ဳိးကို ရႏိုင္၏။

၆၁ဝ။ သီလရွိသူသည္ (ကိုယ္ႏႈတ္ကို) ေစာင့္စည္းျခင္းျဖင့္ မ်ားစြာေသာ အေဆြခင္ပြန္း တို႔ကို ရႏိုင္၏၊ သီလမရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ကား မေကာင္းမႈကို ျပဳက်င့္သည္ျဖစ္၍ အေဆြ ခင္ပြန္းတို႔ကို ဖ်က္ဆီး၏။

၆၁၁။ သီလမရွိသူသည္ (မ်က္ေမွာက္၌) ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ အေက်ာ္အေစာမဲ့ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ရ၏။

သီလရွိသူသည္ ဂုဏ္ေက်းဇူးကိုလည္းေကာင္း၊ ေက်ာ္ေစာျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ (မ်က္ေမွာက္) ခ်ီးမြမ္းျခင္းကိုလည္းေကာင္း အခါခပ္သိမ္း ရ၏။

၆၁၂။ သီလသည္ (ကုသုိလ္တရားတို႔၏) အစ'မူလ' ျဖစ္၏၊ (စ်ာန္မဂ္ဖိုလ္တရားတို႔၏) တည္ရာျဖစ္၏၊ သီလသည္ (သမထ ဝိပႆနာစေသာ) ေကာင္းေသာ တရားတို႔၏ အမိ သဖြယ္ ျဖစ္၏၊ အလံုးစံုေသာတရားတို႔၏ အႀကီးအမွဴး ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သီလကို စင္ၾကယ္ေစရာ၏။

၆၁၃။ သီလသည္ ဒုႆီလ်မႈကို ဖ်က္ဆီးတတ္၏၊ ကာယဒုစ႐ုိက္စသည္တို႔၏ ျဖစ္ရာ ဒြါရကို ပိတ္ဆို႔တတ္၏၊ စိတ္ကို ႏွစ္သက္ရႊင္ပ်ေစတတ္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ ဘုရား, ပေစၥကဗုဒၶါ, သာဝကတို႔၏နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ မဟာသမုဒၵရာသို႔ သက္ဆင္းရာ ဆိပ္ကမ္းလည္း ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ သီလကိုစင္ၾကယ္ေစရာ၏။

၆၁၄။ သီလသည္ မာရ္ကို ႏွိမ္နင္းဖ်က္ဆီးျခင္း၌ အတုမရွိေသာ ခြန္အား မည္၏၊ သီလသည္ ျမတ္ေသာလက္နက္လည္း မည္၏၊ သီလသည္ ျမတ္ေသာ အဆင္တန္ဆာလည္း မည္၏၊ သီလသည္ အံ့ၾသဖြယ္ရာခ်ပ္ဝတ္တန္ဆာလည္း မည္၏။

၆၁၅။ သီလသည္ ေတာင့္တင္းခိုင္ျမဲေသာ တံတားသဖြယ္ ျဖစ္၏၊ သီလသည္ အတုမရွိ ေသာနံ႔သာလည္း မည္၏၊ သီလသည္ ျမတ္ေသာ နံ႔သာေပ်ာင္းႏွင့္လည္း တူ၏၊ ယင္း သီလတည္းဟူေသာရနံ႔ျဖင့္ အရပ္ဆယ္မ်က္ႏွာတုိင္ေအာင္ တႀကဳိင္ႀကဳိင္ ပ်ံ႕လႈိင္၏။

၆၁၆။ သီလသည္ ျမတ္ေသာ စၿမိန္စာ ထမင္းထုပ္ႏွင့္ တူ၏၊ သီလသည္ ျမတ္ေသာ ခရီးရိကၡာထုပ္ႏွင့္တူ၏၊ သီလသည္ ျမတ္ေသာ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပႏွင့္ တူ၏၊ ယင္းေရွ႕ေဆာင္ လမ္းျပျဖင့္ အရပ္မ်က္ႏွာ (ထုိထုိဂတိႀကီးငယ္) သို႔ ခ်မ္းသာစြာ သြားေရာက္ရ၏။

၆၁၇။ စိတ္ဆိုး စိတ္ယုတ္ရွိသူသည္ ပစၥဳပၸန္ေလာက၌ ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံရ၏၊ တမလြန္ဘဝ၌လည္း အပါယ္ဘံု၌ (ယမမင္းတမန္တို႔၏) ျပစ္တင္ ႐ႈတ္ခ် ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကို ခံရ၏၊ သီလတို႔၌မေဆာက္တည္ မေစာင့္စည္းေသာ လူမိုက္သည္ အလံုးစံုေသာ ပစၥဳပၸန္ေလာက, တမလြန္ေလာက၌ပူေဆြးဝမ္းနည္းရ၏။

၆၁၈။ စိတ္ေကာင္း စိတ္ျမတ္ရွိသူသည္ ပစၥဳပၸန္ေလာက၌ ပညာရွိတို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံရ၏၊ တမလြန္ဘဝ၌လည္း နတ္ျပည္၌ (ပညာရွိနတ္တို႔၏) ခ်ီးမြမ္းျခင္းကို ခံရ၏၊ သီလတို႔ ၌ ေကာင္းစြာေဆာက္တည္ ေစာင့္စည္းေသာ ပညာရွိသည္ အလံုးစံုေသာ ပစၥဳပၸန္ေလာက, လမလြန္ေလာက၌ရႊင္လန္းဝမ္းေျမာက္ရ၏။

၆၁၉။ ဤေလာက၌ သီလသည္ ျမတ္သည္သာလွ်င္တည္း၊ ပညာရွိသူသည္ ခ်ီးမြမ္းအပ္ျမတ္သည္ပင္တည္း။ လူတို႔၌လည္းေကာင္း၊ နတ္တို႔၌လည္းေကာင္း သီလပညာအားျဖင့္ (ဆန္႔က်င္ဘက္တရားတို႔ကို) ေအာင္ႏိုင္ၾကကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ သီလဝ မေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-သုနီတေတၳရဂါထာ

ေရွးဘဝ ဝစီကံေၾကာင့္ သူတပါး၏ အညစ္အေၾကးကို စြန္႔ရေသာ အမ်ိဳး၌ ျဖစ္ရေသာ သုနီတသည္အရဟတၱဖိုလ္ ဥပနိႆယရွိသူျဖစ္၍ အမႈိက္က်ံဳးေနဆဲဘုရားရွင္ႂကြလာ၍ ေခၚေတာ္မူလ်င္ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ရဟန္းျပဳသည္တြင္ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းအျဖစ္ ခံယူလ်က္ ကမၼဌာန္းကို အားထုတ္ရာသမာပတ္ရွစ္ပါး အဘိညာဥ္ေျခာက္ပါးတို႔ႏွင့္တကြ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေလ၏။ ထိုအသွ်င့္ထံသို႔ သိၾကားျဗဟၼာတို႔ခ်ဥ္းကပ္ရွိခိုးၾက၏။ အခါတပါး ရဟန္းမ်ား က ''အဘယ္အမ်ိဳးမွ အဘယ္သို႔ရဟန္းျပဳ၍ အဘယ္သို႔သစၥာေလးပါးတို႔ကို ထိုးထြင္း၍ သိသနည္း''ဟု ေမးၾကရာ ျပန္ၾကားေျဖဆိုေသာ ဂါထာမ်ား

၆၂ဝ။ ငါသည္ ယုတ္နိမ့္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ခဲ့၏၊ အစားအစာ ရွားပါးသူ, ဆင္းရဲသူ ျဖစ္ခဲ့၏၊ ေအာက္က်ယုတ္နိမ့္ေသာ အလုပ္ကိစၥကို ျပဳလုပ္ရသူ, ပန္းမႈိက္သြန္ ဘင္က်ဳံးသူ ျဖစ္ခဲ့ရ၏။

၆၂၁။ ငါသည္ လူတို႔ စက္ဆုပ္အပ္သူ, အႏွိမ္ခံရသူ, ႐ႈတ္ခ်ခံရသူ ျဖစ္၍ စိတ္ကို ႏွိမ့္ခ် လ်က္မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းကို ရွိခိုးခဲ့ရပါ၏။

၆၂၂။ အခါတစ္ပါး၌ ရဟန္းသံဃာတို႔ျဖင့္ ျခံရံလ်က္ မဂဓတုိင္း ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္သို႔ ဆြမ္းခံဝင္ေတာ္မူေသာ ႀကီးေသာလုံ႔လရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးေျမာ္ရ၏။

၆၂၃။ (ထုိအခါ ) ငါသည္ ထမ္းပိုးကို ခ်၍ ရွိခိုးရန္ ခ်ဥ္းကပ္ခဲ့၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့ကို သနားေတာ္မူသျဖင့္ သာလွ်င္ ရပ္ေနေတာ္မူ၏။

၆၂၄။ ထုိအခါ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုးဦးတုိက္၍ သင့္တင့္ေလ်ာက္ ပတ္ေသာေနရာ၌ တည္ေနၿပီးလွ်င္ သတၱဝါခပ္သိမ္းတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ ဘုရားသခင္ အား ရဟန္းျပဳခြင့္ေတာင္းခဲ့ပါ၏။

၆၂၅။ ထို႔ေနာက္ ႀကီးျမတ္ေသာ က႐ုဏာရွိေတာ္မူေသာ, အလံုးစံုေသာ လူတို႔၏ အက်ဳိးစီးပြါးကိုေစာင့္ေရွာက္ေတာ္မူတတ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ''ရဟန္း လာလွည့္''ဟု ငါ့ကို မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ''ရဟန္း လာလွည့္''ဟူေသာ ထုိစကားမွ်သည္ပင္ ငါ၏ (ဧဟိဘိကၡဳ) ရဟန္းပၪၨင္း ျဖစ္ျခင္းတည္း။

၆၂၆။ ထုိငါသည္ ေတာ၌ တစ္ေယာက္ထီးတည္း မပ်င္းမရိ ေနလ်က္ ျမတ္စြာဘုရားဆံုးမေတာ္မူေသာအတုိင္း ျမတ္စြာဘုရား စကားေတာ္ကို လုိက္နာျပဳက်င့္၏။

၆၂၇။ ညဥ့္၏ ပဌမယာမ္ပတ္လံုး ေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာကို အစဥ္အတုိင္း ေအာက္ ေမ့ခဲ့၏၊ ညဥ့္၏မဇၩိမယာမ္ပတ္လံုး နတ္မ်က္စိႏွင့္ တူေသာ မ်က္စိ (ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္) ကို စင္ၾကယ္ၾကည္လင္ေစခဲ့၏၊ ညဥ့္၏ ပစၧိမယာမ္၌ ေမာဟအစုကို (အာသဝကၡယဉာဏ္ျဖင့္) ဖ်က္ ဆီးခဲ့၏။

၆၂၈-၉။ ထုိေနာက္ ညဥ့္၏ အဆံုး ေနထြက္ျခင္းကို အမွတ္ျပဳ၍ သိၾကားမင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျဗဟၼာမင္းသည္လည္းေကာင္း လာၾကကုန္လ်က္ လက္အုပ္ခ်ီကာ ''ေယာက်္ား ဇာနည္ျဖစ္ေတာ္မူေသာအရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏၊ ေယာက်္ားျမတ္ျဖစ္ေတာ္မူ ေသာ အရွင္ဘုရား အရွင္ဘုရားအား ရွိခိုးပါ၏၊ အရွင္ဘုရားအား အာသေဝါတရားတို႔သည္ ကုန္ပါကုန္ၿပီ၊ ဆင္းရဲကင္းေသာ အရွင္ဘုရားအရွင္ဘုရားသည္ ျမတ္ေသာ အလွဴကို ခံေတာ္ မူထုိက္ပါ၏''ဟု ဆို၍ ရွိခိုးၾကကုန္၏။

၆၃ဝ။ ထုိေနာက္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ နတ္အေပါင္းတို႔ျဖင့္ ျခံရံအပ္ေသာ ငါ့ကို ျမင္ေတာ္ မူ၍ျပံဳးေတာ္မူလ်က္

ဤဆိုလတၱံ႕ေသာ အနက္သေဘာကို မိန္႔ေတာ္မူ၏။

၆၃၁။ (ဣေႁႏၵကို ေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) အက်င့္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (ကိုယ္, ႏႈတ္ ႏွစ္ပါးကိုေစာင့္စည္းျခင္းဟူေသာ) သီလျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (ကိေလသာတို႔ကို ပယ္စြန္႔ ေၾကာင္း) ပညာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ျဖင့္လည္းေကာင္း ဤဆိုအပ္ခဲ့ၿပီးေသာ အက်င့္ျဖင့္ (မေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ) ျဗာဟၼဏမည္၏။

ဤအက်င့္ျမတ္ရွိေသာ သူကို အလံုးစံုေသာျဗာဟၼဏတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ ျဗာဟၼဏဟူ၍ ဆိုကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ သုနီတမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ဒြါဒသကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၃-ေတရသနိပါတ္

၁-ေသာဏေကာဠိဝိသေတၳရဂါထာ

စမၸာၿမိဳ႕ဥသဘသူေဌးသား ေသာဏသည္ အလြန္ႏူးညံ့၍ ျပဳေဒ္ ၃-ေဆာင္၌ နတ္သားကဲ့သို႔စည္းစိမ္ခံစားေနရာမွ ဗိမၺိသာရမင္း၏ အမိန္႔ျဖင့္ ရာဇျဂဳိလ္ျပည္သို႔ လာရာတြင္ ဘုရားရွင္ထံေရာက္တရားေတာ္နာယူ၍ ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ တမာပင္ေတာ၌ တရားကို အျပင္းအထန္အားထုတ္ေသာ္လည္းတရားမရႏိုင္ လူထြက္ေတာ့မည္ဟု အၾကံ ျပဳေန၊ ဆဲဘုရားရွင္ႂကြလာ၍ ေစာင္းဥပမာျဖင့္ အညီအမွ်က်င့္ရမည္႕အေၾကာင္း ေဟာေတာ္မူမွ အားထုတ္သည္တြင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ ထိုအခါ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကိုဆင္ျခင္လ်က္ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား

၆၃၂။ အၾကင္ေသာဏသည္ အဂၤတုိင္း၌ အဂၤတုိင္းရွင္ ဘုရင္ဗိမၺိသာရမင္း၏ အလြန္ျမတ္ ေသာ အျခံအရံသူႂကြယ္ျဖစ္ခဲ့၏၊ ထုိေသာဏသည္ ယခုအခါေလာကုတၱရာတရားကိုးပါးတို႔၌ အလြန္ျမတ္သည္ျဖစ္၍ ဝဋ္ဆင္းရဲ၏ အဆံုးသို႔ ေရာက္ၿပီ။

၆၃၃။ ေအာက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို (ေအာက္မဂ္သံုးပါးျဖင့္) ျဖတ္ေတာက္ရာ၏၊ (အထက္ပိုင္းသံေယာဇဥ္) ငါးပါးတို႔ကို (အရဟတၱမဂ္ျဖင့္) ပယ္စြန္႔ရာ၏၊ (အထက္ပိုင္း သံေယာဇဥ္ ငါးပါးတို႔ကို ပယ္ရန္အလို႔ငွါ) သဒၶါစေသာ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကိုလည္း လြန္စြာပြါး ေစရာ၏၊ (ဤသို႔ပြါးမ်ားေသာ) ရဟန္းကို (ရာဂ, ေဒါသ, ေမာဟ, မာန, ဒိ႒ိ)ဟူေသာ ၿငိတြယ္မႈ ငါးပါးတို႔ကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္၍ၾသဃေလးပါးမွ ကူးေျမာက္ၿပီးသူဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၆၃၄။ 'က်ဴပင္ကဲ့သို႔' အခ်ည္းႏွီး တက္ႂကြေသာ မာနရွိ၍ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ ေရာက္ေသာဗာဟိရာယတနတို႔၌ တပ္မက္မႈ မကင္းေသာ ရဟန္းအား သီလ သမာဓိ ပညာသည္ ျပည့္စံုျခင္းသို႔မေရာက္ႏိုင္။

၆၃၅။ အၾကင္ရဟန္းသည္ ရဟန္းတို႔ ျပဳသင့္ေသာ အမႈကိစၥကို စြန္႔ပယ္၍ ရဟန္းတို႔ မျပဳသင့္ေသာအမႈကိစၥကိုမူကား ျပဳလုပ္၏၊ 'က်ဴပင္ကဲ့သို႔' အခ်ည္းႏွီး တက္ႂကြေသာ မာန ရွိ၍ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္ေသာ ထုိရဟန္းတို႔၏ သႏၲာန္၌ အာသဝတရားတို႔ တုိးပြါးကုန္၏။

၆၃၆။ အၾကင္ရဟန္းတို႔သည္ ကာယဂတာသတိကို အျမဲမျပတ္ ေကာင္းစြာ အားထုတ္ အပ္ကုန္၏၊ ထုိရဟန္းတို႔သည္ မျပဳသင့္ေသာ ကိစၥကို မျပဳလုပ္မမွီဝဲကုန္၊ ျပဳသင့္ေသာ ကိစၥ၌ အျမဲျပဳေလ့ရွိကုန္၏၊ ေအာက္ေမ့မႈ 'သတိ' ဆင္ျခင္ဉာဏ္ 'သမၸဇဥ္'ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ ထုိရဟန္းတို႔၏ သႏၲာန္၌အာသဝတရားတို႔သည္ ပ်က္စီးခ်ဳပ္ေပ်ာက္ျခင္းသို႔ ေရာက္ကုန္၏။

၆၃၇။ ေျဖာင့္မတ္ေသာ အရိယမဂ္တရားကို (ျမတ္စြာဘုရား) ေဟာၾကား ၫႊန္ျပေတာ္မူ အပ္သည္ရွိေသာ္က်င့္ၾကကုန္ေလာ့၊ မဆုတ္နစ္ၾကကုန္လင့္၊ အမ်ဳိးေကာင္းသားသည္ မိမိ ကိုယ္တုိင္သာလွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုတုိက္တြန္းလ်က္ နိဗၺာန္သို႔ ေရွး႐ႈေဆာင္ရာ၏။

၆၃၈။ေလာကသံုးပါး၌ အတုမရွိမူ၍ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား သည္အားထုတ္လြန္းေသာ ဝီရိယႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ 'ေစာင္းတီးျခင္း ဥပမာ'ကို ျပဳေတာ္မူ၍ ငါ့အားတရားေဟာေတာ္မူ၏၊ ငါသည္ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ တရားစကားကို ၾကားနာရသည္ ရွိေသာ္သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ ေနခဲ့၏။

၆၃၉။ ျမတ္ေသာ (အရဟတၱဖိုလ္) အက်ဳိးကို ရျခင္းငွါ ဝိပႆနာသမာဓိကို ၿပီးေစခဲ့၏၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို အစဥ္အတုိင္း ရၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာျပဳ က်င့္ၿပီးၿပီ။

၆၄ဝ-၁။ ကာမဂုဏ္မွ လြတ္ေျမာက္မႈ၌ ႏွလံုးသြင္းသူ၊ စိတ္၏ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို ႏွလံုး သြင္းသူ၊ ေၾကာင့္ၾကကင္းရာ (သမာဓိသုခ) ၌ ႏွလံုးသြင္းသူ၊ ဥပါဒါန္တို႔၏ကုန္ရာ (အရဟတၱဖိုလ္) ၌ ႏွလံုးသြင္းသူ၊ တဏွာကုန္ရာ (နိဗၺာန္) ၌ ႏွလံုးသြင္းသူ၊ စိတ္၏ မေတြေဝမႈ (အရိယမဂ္) ကို ႏွလံုးသြင္းသူ ရဟန္း၏စိတ္သည္ အာယတနတို႔၏ ျဖစ္ျခင္း, (ခ်ဳပ္ျခင္း) ကို (မဂ္ပညာျဖင့္) ျမင္ေသာေၾကာင့္ အာသဝတရားအားလံုးမွ ေကာင္းစြာ လြတ္၏။

၆၄၂။ (ကိေလသာ အားလံုးတို႔မွ) ေကာင္းစြာ လြတ္ၿပီးေသာ၊ ၿငိမ္သက္ေသာ စိတ္ရွိ ေသာထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား ျပဳအပ္ၿပီးေသာ ကုသုိလ္, အကုသုိလ္၏ ပြါးစီးျခင္း မရွိေတာ့ၿပီ၊ ျပဳဖြယ္ (မဂ္) ကိစၥလည္း မရွိေတာ့ၿပီ။

၆၄၃-၄။ တစ္ခဲနက္ ေက်ာက္အတိၿပီးေသာ ေတာင္သည္ ျပကေတ့ေသာ ေလေၾကာင့္မတုန္လႈပ္ႏိုင္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ အလံုးစံုေသာ ႐ူပါ႐ံု, သဒၵါ႐ံု, ဂႏၶာ႐ံု, ရသာ႐ံု, ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုဟူ ေသာဣ႒ာ႐ံုတရားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ အနိ႒ာ႐ံုတရားတို႔သည္လည္းေကာင္း တာဒိဂုဏ္ ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္၏ တဏွာႏွင့္ မယွဥ္မူ၍ တည္ေသာ စိတ္ကို မလႈပ္ရွားေစ ႏိုင္ကုန္၊ ထုိအာ႐ံုတရား၏ခ်ဳပ္ျခင္း ပ်က္ျခင္းကိုလည္း ႐ႈျမင္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ေသာဏေကာဠိဝိသမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ေတရသနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၄-စုဒၵသကနိပါတ္

၁-ခဒိရဝနိယ ေရဝတေတၳရဂါထာ

ရွားေတာေန သွ်င္ေရဝတသည္ ရဟႏၲာျပစ္ၿပီးေနာက္ မၾကာမၾကာ ဘုရားရွင္ႏွင့္ သာဝကၾကီးတို႔ထံလာေရာက္ဆည္းကပ္ေလ႕ရွိရာ အရြယ္ၾကီးရင့္ေသာအခါလည္း လာေလ႕ ရွိသည့္အတိုင္း တေန႔သ၌သာဝတိျၳပည္သို႔အလာ ၿမိဳ႕ႏွင့္မနီးမေဝးေတာအုပ္၌ ေနထုိင္ဆဲ ၿမိဳ႕တြင္းမွ ခုိးယူလာေသာ သူခုိးကုိလုိက္လံဖမ္းဆီးၾကသူတို႔သည္ မေထရ္အနီး၌ ပစ္ခ်ခဲ့ေသာ ဥစၥာထုပ္ကုိ ေတြ႕၍ မေထရ္ကုိ ဖမ္းဆီးကာဘုရင့္ေရွ႕ေမွာက္သို႔ ပို႔ၾက သည္တြင္ မေထရ္ကုိ လႊတ္ေစ၍ စစ္ေဆးေသာအခါ ျပန္လည္ေျဖဆုိေသာ ဂါထာမ်ား

၆၄၅။ အၾကင္အခါ၌ ငါသည္ (လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔) ဝင္ေရာက္ ရဟန္းျပဳ၏၊ ထုိအခါ မွစ၍အဘိဇၩာ, ဗ်ာပါဒ၏ အစြမ္းျဖင့္ (မျမတ္ေသာ ေဒါသႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ အၾကံကို) ၾကံစည္ဖူး၏ဟု မသိစဖူး။

၆၄၆။ ဤရွည္စြာေသာ ကာလအတြင္း၌ ဤသတၱဝါတို႔သည္ ေသၾကေစကုန္သတည္း၊ ပုတ္ခတ္ညႇဥ္းဆဲခံၾကရေစကုန္သတည္း၊ ဆင္းရဲသို႔ ေရာက္ၾကေစကုန္သတည္း (ဟူေသာ မျမတ္ေသာ ေဒါသႏွင့္စပ္ယွဥ္ေသာ) အၾကံကို ၾကံစည္ဖူး၏ဟု မသိစဖူး။

၆၄၇။ အတုိင္းမသိေသာ သတၱဝါပညတ္လွ်င္ အာ႐ံုရွိေသာ ေကာင္းစြာ ပြါးေစအပ္ေသာ ေမတၱာႏွင့္ယွဥ္ေသာ စိတ္ကို ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကးေတာ္မူသည့္အတုိင္း အစဥ္အားျဖင့္ေလ့လာဆည္းပူးအပ္သည္ကိုသာ သိဖူး၏။

၆၄၈။ ငါသည္ သတၱဝါအားလံုးတို႔၏ မိတ္ေဆြ သတၱဝါအားလံုးတို႔၏ ခင္ပြန္း ျဖစ္၍ သတၱဝါအားလံုးတို႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္ကာ သတၱဝါတို႔၏ စီးပြါးခ်မ္းသာကို ေဆာင္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ သည္ျဖစ္၍ အခါခပ္သိမ္း ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ကို ပြါးမ်ား၏။

၆၄၉။ ငါသည္ ေမတၱာႏွင့္ ယွဥ္ေသာ မိမိစိတ္ကို ရာဂ မဆြဲေဆာင္အပ္သည္ကိုလည္းေကာင္း၊ ေဒါသမဖ်က္ဆီးအပ္သည္ကိုလည္းေကာင္း ျပဳ၍ ဝမ္းေျမာက္ေစၿပီးလွ်င္ ေအာက္ တန္းစားပုဂၢိဳလ္တို႔မမွီဝဲႏိုင္ေသာ ျဗဟၼဝိဟာတရားေလးပါးကို ပြါးမ်ားေန၏။

၆၅ဝ။ (ဝိတက္, ဝိစာရကင္းေသာ) ဒုတိယစ်ာန္စသည္ကို ဝင္စားေသာ ဘုရားရွင္ တပည့္သားသာဝကသည္ ထုိဝင္စားေသာ အခိုက္၌ ျမတ္ေသာ ဆိတ္ဆိတ္ေနျခင္းႏွင့္ ျပည့္စံု၏။

၆၅၁။ ေက်ာက္ေတာင္သည္ (ပကတိေလတို႔ျဖင့္) မတုန္မလႈပ္မူ၍ ေကာင္းစြာ တည္သကဲ့ သို႔ ထို႔အတူ ရဟန္းသည္ ေမာဟကုန္ျခင္းေၾကာင့္ ေတာင္ကဲ့သို႔ မတုန္မလႈပ္ ေကာင္းစြာ တည္၏။

၆၅၂။ (ရာဂစေသာကိေလသာ) အညစ္အေၾကး ကင္းၿပီးေသာ စင္ၾကယ္၍ အျပစ္ကင္း ေသာ တရားကိုရွာမွီးေလ့ရွိေသာ ေယာက်္ားအား သားၿမီးဖ်ားမွ်ေလာက္ေသာ မေကာင္းမႈကို တိမ္တုိက္ႀကီးမွ်ေလာက္ပင္အျမဲ ထင္ေန၏။

၆၅၃။ (ၿမဳိ႕ေနလူတို႔သည္) အစြန္အဖ်ားက်ေသာ မိမိၿမဳိ႕ကို အတြင္းေရာအျပင္ပါ ေစာင့္ေရွာက္လံုျခံဳေစသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ မိမိကိုယ္ကို ေစာင့္ေရွာက္လံုျခံဳေစရာ၏၊ ဗုဒၶဳပၸါဒနဝမခဏ သည္သင္တို႔ကို မလြန္ေစလင့္။

၆၅၄။ ငါသည္ ေသျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ သူရင္းငွါးသည္လုပ္ခရရန္အတြက္ ေန႔ကုန္မည့္ အခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္သကဲ့သို႔ ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရမည့္အခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္၏။

၆၅၅။ ငါသည္ ေသျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ ထင္ေသာသတိရွိကာ ပညာအဆင္အျခင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျပဳခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန၏။

၆၅၆။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္ၿပီးၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုမေတာ္မူသည့္ အတုိင္းလိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ၊ ေလးလံလွစြာေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးၿပီ၊ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာတဏွာကို ႏုတ္အပ္ၿပီ။

၆၅၇။ အၾကင္အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွါ (လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔) ဝင္ေရာက္ရဟန္း ျပဳ၏၊ အလံုးစံုေသာ ေႏွာင္ႀကိဳးသံေယာဇဥ္တို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ျဖစ္ေသာ အက်ဳိး ကိုလည္း ငါ ရၿပီ။

၆၅၈။ မေမ့မေလ်ာ့မႈ 'အပၸမာဒ'ႏွင့္ ျပည့္စံုၾကေစကုန္ေလာ့၊ ဤသည္လွ်င္ ငါ၏ အဆံုးအမတည္း၊ ယခုအခါ ငါသည္ ဘဝအားလံုးတို႔မွ လြတ္ေျမာက္သူ ျဖစ္၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ့အံ့။

ဤသို႔လွ်င္ ခဒိရဝနိယေရဝတမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-ေဂါဒတၱေတၳရဂါထာ

လွည္းကုန္သည္မ်ဳိး၌ျဖစ္ရေသာ ေဂါဒတၱသည္ လွည္းျဖင့္ကုန္သြယ္သြားရင္း ဝန္မ႐ုန္းႏုိင္၍ လဲက်ေသာႏြားကုိ မၫွာမတာ အၿမီးကုိ ထုိးေဖာက္ႏွိပ္စက္သည္တြင္ ႏြားက လူ႕စကားျဖင့္ ''ျဖစ္ေလရာဘဝ၌သင့္ကုိျပန္၍ ႏွိပ္စက္မည္''ဟု ေျပာဆုိဆုေတာင္း သည္ကုိၾကား၍ သံေဝဂျဖစ္ကာ မေထရ္တပါးထံရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာကုိပြါးရာ မၾကာမီ ရဟႏၲာျဖစ္၏။

တေန႔သ၌ ဆည္းကပ္လာေသာ ရွင္ရဟန္းတို႔အားေလာကဓံႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေဟာၾကားေသာ ဂါထာမ်ား

၆၅၉။ ဝန္ကို ေဆာင္ရြက္ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္သည္ျဖစ္၍ ေကာင္းေသာ အားအစြမ္းႏွင့္ ျပည့္စံုေသာလွည္းဦး၌ တပ္ထားေသာ ႏြားလားဥသဘသည္ ေလးလံလြန္းေသာ ဝန္ျဖင့္ဖိထား႐ုန္းကန္ေစပါေသာ္လည္း မိမိ (ပခံုးထက္၌ တင္ထားေသာ) ထမ္းပိုးကို မစြန္႔သကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊

၆၆ဝ။ ေရျပည့္ေသာ မဟာသမုဒၵရာကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ဤအတူ (ေလာကီ,ေလာကုတၱရာ) ပညာႏွင့္ျပည့္စံုေသာသူတို႔သည္ အျခားတစ္ပါးေသာ ပညာမဲ့သူတို႔ကို မထီမဲ့ျမင္ မျပဳ ၾကကုန္၊ (ဤသို႔ ပညာႏွင့္ျပည့္စံုမႈေၾကာင့္ မိမိကိုယ္ကို မပလႊားသကဲ့သို႔ တစ္ပါးေသာ) သတၱဝါတို႔ကို (မထီမဲ့ျမင္ မျပဳျခင္းသည္) အရိယာတို႔၏ သေဘာတည္း။

၆၆၁။ (ေလာကဓံႏွင့္ ေတြ႕ၾကံဳေသာ) အခါ၌ေလာကဓံအလိုသ႔ို လိုက္ၾကရကုန္ေသာ လူတ႔ိုသည္ (ေလာကဓံေၾကာင ့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ) တုိးတက္မႈ ဆုတ္ယုတ္မႈအလိုသို႔ လိုက္ပါရကုန္သည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲျခင္းသို႔ က်ေရာက္ၾကရကုန္၏၊ ထုိသတၱဝါတို႔သည္ (ဝမ္းေျမာက္ျခင္း ဝမ္းနည္းျခင္းသို႔ေရာက္ကုန္သည္ျဖစ္၍) ဤပစၥဳပၸန္ေလာက၌ စိုးရိမ္ပူပန္ၾကရကုန္၏၊ (တမလြန္ေလာက၌လည္းဆင္းရဲျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏)။

၆၆၂။ သတၱဝါတို႔သည္ ခ်မ္းသာမႈဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း တက္ႂကြကုန္၏၊ ဆင္းရဲမႈဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း နိမ့္က်ကုန္၏၊ (တရားသေဘာကို)ဟုတ္တုိင္း မွန္စြာ မသိျမင္ကုန္ေသာ လူမိုက္တို႔သည္ ယင္းတက္ႂကြမႈ နိမ့္က်မႈႏွစ္မ်ဳိးေၾကာင့္ ပင္ပန္း ၾကရကုန္၏။

၆၆၃။ အၾကင္အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ကား ဒုကၡေဝဒနာ၌လည္းေကာင္း၊ သုခေဝဒနာ၌လည္းေကာင္း၊ ဥေပကၡာေဝဒနာ၌လည္းေကာင္း (ထုိေဝဒနာသံုးပါးႏွင့္ စပ္ေသာ) တဏွာကို လြန္ေျမာက္ကုန္ၿပီ၊ ထုိအရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ တံခါးတုိင္ကဲ့သို႔ ခိုင္ျမဲတည္တံ့ၾကကုန္၏၊ ထုိ အရိယာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ တက္ႂကြမႈ နိမ့္က်မႈတို႔သည္လည္း (တစ္ရံတစ္ခါမွ်) မျဖစ္ၾကကုန္။

၆၆၄။ ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ လာဘ္ရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ လာဘ္မရျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း မတုန္မလႈပ္ကုန္။ အျခံအရံမ်ားျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ေက်ာ္ေစာျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း မတုန္မလႈပ္ကုန္။ ကဲ့ရဲ႕ျခင္ေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခ်ီးမြမ္းျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း မတုန္မလႈပ္ကုန္။ ဆင္းရဲျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ခ်မ္းသာျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း မတုန္မလႈပ္ကုန္။

၆၆၅။ ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ေလာကဓံတရားအားလံုးတို႔၌ 'ၾကာဖက္ေပၚ၌ (က် ေသာ) ေရေပါက္ကဲ့သို႔' မလိမ္းက်ံ မကပ္ၿငိကုန္၊ ပညာရွိေသာ ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ အလံုးစံုေသာအရပ္တို႔၌ ရန္သူတို႔ မေအာင္ႏိုင္ကုန္သည္ျဖစ္၍ အလံုးစံုေသာ အရာဌာနတို႔၌ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ေရာက္ၾကကုန္၏။

၆၆၆။ တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ လာဘ္မရျခင္းႏွင့္ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ေသာ လာဘ္ရျခင္း ႏွစ္မ်ဳိးတို႔တြင္တရားႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ လာဘ္မရျခင္းက ျမတ္ေသး၏၊ တရားႏွင့္ မေလ်ာ္ ေသာ လာဘ္ရျခင္းကားမျမတ္သည္သာတည္း။

၆၆၇။ ပညာနည္းေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏ အျခံအရံအေက်ာ္အေစာ မ်ားျခင္းႏွင့္ ပညာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္တို႔၏အျခံအရံအေက်ာ္အေစာ မရွိျခင္း (ႏွစ္ပါးတို႔တြင္) ပညာရွိတို႔၏ အျခံအရံ အေက်ာ္အေစာ မရွိျခင္းသည္ ျမတ္ေသး၏၊ ပညာနည္းေသာ သူတို႔၏ အျခံအရံအေက်ာ္ အေစာမ်ားျခင္းသည္ကားမျမတ္သည္သာတည္း။

၆၆၈။ ပညာမဲ့သူတို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းႏွင့္ ပညာရွိတို႔၏ ကဲ့ရဲ႕ျခင္း (ႏွစ္ပါးတို႔တြင္) ပညာရွိတို႔ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းကျမတ္ပါေသး၏၊ ပညာမဲ့သူတို႔ ခ်ီးမြမ္းျခင္းကား မျမတ္သည္သာတည္း။

၆၆၉။ (ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ) ခ်မ္းသာျခင္းႏွင့္ ကာမဂုဏ္မွ ကင္းဆိတ္ျခင္း'ဝိေဝက'ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္း (ႏွစ္ပါးတို႔တြင္) ကာမဂုဏ္မွ ကင္းဆိတ္ျခင္း'ဝိေဝက'ေၾကာင့္ျဖစ္ေသာ ဆင္းရဲျခင္းက ျမတ္ေသး၏၊ ကာမဂုဏ္တို႔ကို စြဲ၍ ျဖစ္ေသာ ခ်မ္းသာသည္ကား မျမတ္သည္သာတည္း။

၆၇ဝ။ မတရားသျဖင့္ အသက္ရွင္ေနျခင္းႏွင့္ တရားသျဖင့္ ေသရျခင္း (ႏွစ္ပါးတို႔တြင္) တရားသျဖင့္ ေသရျခင္းက ျမတ္ေသး၏၊ မတရားသျဖင့္ အသက္ရွင္ရျခင္းကား မျမတ္သည္ သာတည္း။

၆၇၁။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္တို႔သည္ ခ်စ္ခင္လိုက္ေလ်ာမႈ 'ကာမ', မုန္းတီးဆန္႔က်င္မႈ 'ေကာဓ' တို႔ကို ပယ္ထားၿပီးျဖစ္ကုန္၏၊ ဘဝႀကီးငယ္၌ ၿငိမ္းေအးေသာစိတ္ ရွိကုန္၏၊ ဥပါဒါနကၡႏၶာဟု ဆိုအပ္ေသာ ေလာက၌ (တဏွာဒိ႒ိအစြမ္းျဖင့္) မမွီမူ၍ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္အား (ေလာကဓံတရားတို႔၌) ခ်စ္ျခင္း, မုန္းျခင္း မရွိႏိုင္ေတာ့ေပ။

၆၇၂။ (ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တို႔သည္) ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ ဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကိုလည္းေကာင္း ပြါးမ်ားၿပီးလွ်င္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္၍ အာသေဝါကင္းကုန္လ်က္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူၾကကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ေဂါဒတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

စုဒၵသကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၅-ေသာဠသကနိပါတ္

၁-အညာသိေကာ႑ညေတၳရဂါထာ

ပၪၥဝဂၢီငါးဦးဝင္ အသွ်င္ေကာ႑ညသည္ ဝါဆုိလျပည့္ေက်ာ္ ၅-ရက္တြင္ အနတၱလကၡဏသုတ္အဆံုး၌အရဟတၱဖုိလ္သို႔ေရာက္သည္၊ ေနာက္အခါ ရတၱညဴဧတဒဂ္ျဖင့္ ခ်ီးေျမႇာက္ခံရ၏၊ အခါတပါးသိၾကားမင္းလာ၍ ေလွ်ာက္သည္၊ တရားေဟာသျဖင့္ သိၾကားက ၾကည္ညဳိ၍ ေလွ်ာက္ေသာ ဂါထာႏွင့္မေထရ္ကရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား

၆၇၃။ ခပ္သိမ္းေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ တစ္စံုတစ္ခုေသာ တရားကိုမွ် မစြဲလမ္းမူ၍တပ္မက္မႈကင္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ တရားေတာ္ကို အရွင္ဘုရားတို႔သည္ ေဟာၾကားေတာ္မူအပ္ ပါေပ၏၊ ထုိအကၽြႏု္ပ္သည္ မ်ားျမတ္ေသာ အရသာရွိေသာ တရားေတာ္ကို ၾကားနာရ၍ လြန္စြာ ၾကည္ညိဳလွပါ၏ (ဟု သိၾကားမင္းက ေလွ်ာက္၏)။

၆၇၄။ ဤေျမအျပင္ လူ႕ျပည္ေလာက၌ ဆန္းၾကယ္မ်ားျပားကုန္ေသာ အာ႐ံုတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ တင့္တယ္ေသာ ရာဂႏွင့္ စပ္ယွဥ္ေသာ ကာမဝိတက္သည္လည္းေကာင္း (အခ်င္း ခ်င္း) ေထြးလံုးရစ္ပတ္ကုန္ဘိသကဲ့သို႔ တည္ေနၾကကုန္၏။

၆၇၅။ (ေႏြဥတု၏ ေနာက္ဆံုးလ၌) ေလေၾကာင့္ တက္လာေသာ ျမဴကို (ရြာသြန္း လိုက္ေသာ) မိုးႀကီးသည္ ၿငိမ္းေအးေစသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ (အရိယာတပည့္သည္) အၾကင္အခါ (ဆန္းၾကယ္ေသာအာ႐ံုတို႔ကို ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ) ပညာျဖင့္ ႐ႈျမင္ႏိုင္၏၊ (ထုိအခါ ) မိစၧာ ဝိတက္တို႔သည္ ၿငိမ္းကုန္၏။

၆၇၆။ အၾကင္အခါ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔သည္ အျမဲ မရွိကုန္ဟု (ဝိပႆနာ) ပညာျဖင့္႐ႈျမင္ႏိုင္၏၊ ထုိအခါ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဤသို႔ၿငီးေငြ႕ျခင္းသည္ (ဉာဏ ဒႆန) ဝိသုဒၶိကိုရျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း။

၆၇၇။ အၾကင္အခါ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔သည္ ဆင္းရဲကုန္၏ဟု (ဝိပႆနာ) ပညာျဖင့္႐ႈျမင္ႏိုင္၏၊ ထုိအခါ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဤသို႔ ၿငီးေငြ႕ျခင္းသည္ (ဉာဏဒႆန) ဝိသုဒၶိကိုရျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း။

၆၇၈။ အၾကင္အခါ အလံုးစံုေသာ သခၤါရတရားတို႔သည္ အတၱမဟုတ္ကုန္ဟု (ဝိပႆနာ) ပညာျဖင့္႐ႈျမင္ႏိုင္၏၊ ထုိအခါ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲ၌ ၿငီးေငြ႕၏၊ ဤသို႔ ၿငီးေငြ႕ျခင္းသည္ (ဉာဏဒႆန) ဝိသုဒၶိကိုရျခင္း၏ အေၾကာင္းတည္း။

၆၇၉။ ဘုရားရွင္သို႔ အတုလိုက္၍ သိေတာ္မူေသာ ထက္ျမက္ေသာ လုံ႔လရွိေတာ္မူေသာပဋိသေႏၶေနျခင္း, ေသျခင္းကို ပယ္ေတာ္မူၿပီးေသာ ေကာ႑ညမေထရ္သည္ မဂ္တည္းဟူေသာ ျမတ္ေသာသီတင္းသံုးျခင္းကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖည့္ေလ့ရွိ၏။

၆၈ဝ။ ၾသဃေလးပါးႏွင့္ ရာဂတည္းဟူေသာ ေက်ာ့ကြင္းသည္လည္းေကာင္း၊ ျမဲျမံခိုင္ခ့ံ ေသာေျငာင့္တံသင္းငါးမ်ဳိးသည္လည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲေသာ ေတာင္ႏွင့္ တူေသာအဝိဇၨာသည္လည္းေကာင္း ရွိ၏။

အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ စိတ္၏ ေျငာင့္တံသင္းငါးမ်ဳိးကိုလည္းေကာင္း၊ ၾသဃေလးပါးႏွင့္ ရာဂတည္းဟူေသာ ေက်ာ့ကြင္းကိုလည္းေကာင္း၊ ေဖာက္ခြဲႏိုင္ခဲ ေသာေတာင္ႏွင့္တူေသာ အဝိဇၨာကိုလည္းေကာင္း ေဖာက္ခြဲၿဖဳိဖ်က္လ်က္ စ်ာန္ဝင္စားကာ ၾသဃေလးပါးတို႔ကို ကူးေျမာက္လ်က္ နိဗၺာန္တည္းဟူေသာ ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္၏။

ထုိပုဂၢိဳလ္သည္မာရ္မင္းအေႏွာင္အဖြဲ႕မွ လြတ္ေျမာက္ေတာ့၏။

၆၈၁။ တုန္လႈပ္ပ်ံ႕လြင့္ေသာ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ေသာ ရဟန္းသည္ ယုတ္ညံ့ေသာ အေဆြ ခင္ပြန္းတို႔ကို အမွီျပဳ၍ သံသရာတည္းဟူေသာ ႀကီးစြာေသာ ေရအလ်ဥ္၌ အမ်က္ထြက္ျခင္းစ ေသာ လႈိင္းတံပိုးတို႔လႊမ္းမိုးဖိစီးခံရလ်က္ နစ္ျမဳပ္ရ၏။

၆၈၂။ ပ်ံ႕လြင့္တုန္လႈပ္ျခင္း မရွိ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ျခင္းလည္း မရွိေသာ, မိမိအက်ဳိး စီးပြါးသူတစ္ပါးအက်ဳိးစီးပြါး၌ လိမၼာေသာ, ဣေႁႏၵတို႔ကို ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔ထားေသာအေဆြခင္ပြန္းေကာင္းရွိေသာ ပညာရွိရဟန္းသည္ ဆင္းရဲ၏ အဆံုးကုိ ျပဳႏိုင္ရာ၏။

၆၈၃။ မည္းနက္သည္ျဖစ္၍ ကိုင္းေသာ ကိုယ္အဂၤါရွိေသာ, ၾကံဳလွီ၍ အေၾကာၿပဳိင္းၿပဳိင္း ထသည့္ကိုယ္ရွိလ်က္ မပ်င္းရိေသာ စိတ္ရွိသူသည္ ထမင္းအေဖ်ာ္၌ အတုိင္းအရွည္ကို သိ၏။

၆၈၄။ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ စစ္ေျမဦး၌ (လက္နက္တို႔ျဖင့္ ပုတ္ခတ္မႈကို သည္းခံ၍ သူတစ္ပါးစစ္သည္ကိုဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ရဟန္းသည္) ေတာနက္ႀကီးအတြင္းဝယ္ သတိႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ျခင္, မွက္ တို႔ ေတြ႕ထိကိုက္ခဲမႈကို သည္းခံလ်က္ (မာရ္စစ္သည္ကို ဖ်က္ဆီးရာ၏)။

၆၈၅။ ငါသည္ ေသျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ သူရင္းငွါးသည္လုပ္ခရရန္အတြက္ ေန႔ကုန္သည့္ အခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္သကဲ့သို႔ ငါသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳရမည့္အခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္၏။

၆၈၆။ ငါသည္ ေသျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ အသက္ရွည္ျခင္းကိုလည္း မႏွစ္သက္၊ ထင္ေသာသတိရွိကာ ပညာအဆင္အျခင္ႏွင့္ ျပည့္စံုသည္ျဖစ္၍ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျပဳခ်ိန္ကိုသာ ငံ့လင့္ေစာင့္ေမွ်ာ္ေန၏။

၆၈၇။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္ၿပီးၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုမေတာ္မူသည့္ အတုိင္းလိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ၊ ေလးလံလွစြာေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးၿပီ၊ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာတဏွာကို ႏုတ္အပ္ၿပီ။

၆၈၈။ အၾကင္ အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွါ (လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔) ဝင္ေရာက္ရဟန္း ျပဳ၏၊ ငါသည္ ့ထုိအရဟတၱဖိုလ္ဟူေသာ အက်ဳိးကို အစဥ္အတုိင္း ရအပ္ၿပီ၊ ငါ့အား ဤ (ဆိုႏိုင္ခက္ေသာ) တပည့္ျဖင့္အဘယ္အက်ဳိးရွိအံ့နည္း၊

ဤသို႔လွ်င္ ေကာ႑ညမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-ဥဒါယိေတၳရဂါထာ

ဥဒါယီသံုးမ်ဳိးတြင္ မဟာဥဒါယီမည္ေသာ ပုဏၰားမ်ဳိး ဥဒါယီသည္ ေဆြေတာ္မ်ဳိးေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ဘုရားရွင္ကုိ ၾကည္ညဳိ၍ ရဟန္းျပဳ ဝိပႆနာပြါးလွ်င္ မၾကာခင္ ရဟႏၲာ ျဖစ္ေလ၏၊ တေန႔သ၌ ျမတ္စြာဘုရားက နာေဂါပမသုတၱန္ (ဆင္ဥပမာတရား) ကုိ ေဟာၾကားၿပီး အဆံုးတြင္ ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေတာ္ကုိ ႏွလံုးသြင္းကာ ''ငါသည္ ဘုရားတည္းဟူေသာ ဂႏၶဆင္မင္းႀကီး၏ ဂုဏ္မ်ားကုိထင္ရွားေအာင္ျပအံ့''ဟု ခ်ီးက်ဴး ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား

၆၈၉-၁။ ကိုယ္ေတာ္တုိင္ ယဥ္ေက်းေတာ္မူၿပီးေသာ၊ (မဂ္ဖိုလ္သမာဓိျဖင့္) တည္ၾကည္ ေတာ္မူေသာ၊ ျဗဟၼဝိဟာရတရား ေလးပါးတည္းဟူေသာ လမ္းခရီး၌ ႂကြသြားေတာ္မူေသာ၊ စိတ္၏ ၿငိမ္းေအးရာနိဗၺာန္၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာ၊ အလံုးစံုေသာ တရားတို႔၏ ပါရဂူျဖစ္ ေတာ္မူေသာ၊ အလံုးစံုေသာသံေယာဇဥ္တို႔ကို လြန္ေျမာက္ၿပီးေသာ၊ (ကိေလသာ) ေတာမွ (ကိေလသာေတာ မရွိရာ) နိဗၺာန္သို႔ကပ္ေရာက္ေတာ္မူၿပီးေသာ၊ (အလံုးစံုေသာ) ကာမတို႔မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာ၊ ေက်ာက္မွ ကင္းလြတ္ေသာ ေရႊကဲ့သို႔ေသာ၊ လူသားျဖစ္ေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုလူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ နတ္တို႔သည္လည္းေကာင္း ရွိခိုးၾကကုန္၏။ ဤသို႔ ငါသည္ ဘုရားအစရွိေသာသူေတာ္ေကာင္းတို႔ထံမွ ၾကားနာရဖူး၏။

၆၉၂။ ဟိမဝႏၲာေတာင္မင္းသည္ အျခားတစ္ပါးေသာ ေတာင္တို႔ကို လြန္၍ တင့္တယ္ဘိ သကဲ့သို႔အတုမရွိ လြန္ျမတ္ေတာ္မူေသာ နာဂဟူ၍ မွန္ကန္ေသာ အမည္ကို ရေတာ္မူေသာ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ နာဂအမည္ရသူ အားလံုးတို႔ထက္ စင္စစ္ လြန္၍ တင့္တယ္ေတာ္မူ၏။

၆၉၃။ သင္တို႔အား နာဂအေၾကာင္းကို ငါ ေျပာၾကားေပအံ့၊ ထုိျမတ္စြာဘုရားသည္ မေကာင္းမႈကို (အခ်င္းခပ္သိမ္း) ျပဳေတာ္မမူေသာေၾကာင့္ နာဂမည္ေတာ္မူ၏၊ ေသာရစၥဟူေသာသီလသည္လည္းေကာင္း၊ မညႇဥ္းဆဲျခင္း 'က႐ုဏာ'သည္လည္းေကာင္း ထုိတရား ႏွစ္ပါးတို႔သည္ ဘုရားတည္းဟူေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီး၏ (ေရွ႕) ေျခႏွစ္ဖက္တို႔ မည္ကုန္၏။

၆၉၄။ သတိသည္လည္းေကာင္း၊ ပညာသည္လည္းေကာင္း ထုိတရားႏွစ္ပါးတို႔သည္ ဘုရားတည္းဟူေသာဆင္ေျပာင္ႀကီး၏ (ေနာက္) ေျခႏွစ္ဖက္တို႔ မည္ကုန္၏။ (ဘုရားတည္းဟူေသာ) ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ကား သဒၶါတရားတည္းဟူေသာ ႏွာေမာင္းရွိေတာ္မူ၏၊ ဥေပကၡာတည္းဟူေသာျဖဴစင္ေသာ အစြယ္လည္း ရွိေတာ္မူ၏။၊

၆၉၅။ သတိသည္ (ထုိျမတ္စြာဘုရားတည္းဟူေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီး၏) လည္ပင္းေတာ္ေပတည္း၊ တရားတို႔ကို ၾကံစည္စူးစမ္းတတ္ေသာ ပညာသည္ ဦးေခါင္းေတာ္ေပတည္း၊ (ဘုရားတည္းဟူေသာဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ သမထဝိပႆနာတရားတည္းဟူေသာ) ဝမ္းဗုိက္ရွိေတာ္မူ၏၊ (ဥပဓိမွ) ကင္းဆိတ္ျခင္းသည္ ထုိဘုရားတည္းဟူေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီး၏ အၿမီးေပတည္း။

၆၉၆။ ထုိဘုရားတည္းဟူေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ စ်ာန္အာ႐ံုတို႔ကို ႐ႈေလ့ရွိေတာ္မူ၏၊ ျမတ္ေသာသက္သာရာနိဗၺာန္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူ၏၊ ဝိသယဇၩတၱဟု ဆိုအပ္ေသာ ဖလ သမာပတ္၌ ေကာင္းစြာတည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေတာ္မူ၏၊ ဘုရားတည္းဟူေသာ ဆင္ေျပာင္ ႀကီးသည္ ႂကြသည္ရွိေသာ္တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ႂကြေတာ္မူ၏၊ ရပ္ေတာ္ မူသည္ရွိေသာ္ တည္ၾကည္ေသာစိတ္ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ရပ္ေတာ္မူ၏။

၆၉၇။ က်ိန္းစက္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ က်ိန္းစက္ ေတာ္မူ၏၊ ထုိင္ေတာ္မူသည္ရွိေသာ္ တည္ၾကည္ေသာ စိတ္ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ထုိင္ေတာ္မူ၏၊ ဘုရားတည္းဟူေသာဆင္ေျပာင္ႀကီးသည္ အလံုးစံု (အာ႐ံုဒြါရ) တို႔၌ ေစာင့္စည္းေတာ္မူ၏၊ ဤ သည္ပင္ ဘုရားတည္းဟူေသာဆင္ေျပာင္ႀကီး၏ ျပည့္စံုျခင္းပါေပတည္း။

၆၉၈။ အျပစ္မရွိေသာ အစာအာဟာရတို႔ကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မူ၏၊ အျပစ္ရွိေသာ အစာ အာဟာရတို႔ကို ဘုဥ္းေပးေတာ္မမူ၊ အစားအစာကိုလည္းေကာင္း၊ အဝတ္အထည္ကိုလည္းေကာင္း ရသည္ရွိေသာ္သိုမွီးသိမ္းဆည္းျခင္းမွ ေရွာင္ၾကဥ္ေတာ္မူ၏။

၆၉၉။ ငယ္ငယ္ႀကီးႀကီးျဖစ္ေသာ သံေယာဇဥ္အေႏွာင္အဖြဲ႕ အားလံုးကို အႂကြင္းမဲ့ ျဖတ္၍ ငဲ့ကြက္မႈမရွိဘဲသာလွ်င္ သြားလိုရာရာ အရပ္သို႔ ႂကြသြားေတာ္မူ၏။

၇ဝဝ-၁။ ဥပမာအားျဖင့္ အနံ႔ေကာင္း၍ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ရွိေသာ ၾကာပု႑ရိက္သည္လည္းေကာင္း၊ ပဒုမၼာၾကာသည္လည္းေကာင္း ေရ၌ ေပါက္ေရာက္ႀကီးပြါးေသာ္လည္း ေရႏွင့္ မူကား မလိမ္းက်ံသကဲ့သို႔ထို႔အတူ သာလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေလာက၌ ျဖစ္၍ေလာက၌ ေနေတာ္မူေသာ္လည္းေလာကႏွင့္လိမ္းက်ံေတာ္မမူေပ။

၇ဝ၂။ အလွ်ံေျပာင္ေျပာင္ ေတာက္ေလာင္ေသာ မီးပံုႀကီးသည္ေလာင္စာ မရွိသည္ရွိေသာ္ ၿငိမ္းေအး၏၊ မီးက်ီစုတို႔ ထင္ရွားရွိကုန္ေသးေသာ္လည္း (ေလာင္စာ မရွိသည့္အျဖစ္ေၾကာင့္ ထုိမီးကို) ၿငိမ္းၿပီးဟူ၍ဆိုရ၏။

၇ဝ၃။ အနက္ကို သိေစတတ္ေသာ ဤဥပမာကို ပညာရွိတို႔ ေျပာၾကားအပ္ကုန္ၿပီ၊ ရဟႏၲာ 'နာဂ'ျဖစ္ေသာ ငါသည္ ေျပာၾကားအပ္ေသာ (ဘုရားတည္းဟူေသာ ဆင္ေျပာင္ႀကီး) နာဂအေၾကာင္းကိုရဟႏၲာျမတ္ 'မဟာနာဂ'တို႔သည္ သိၾကကုန္လတၱံ႕။

၇ဝ၄။ ဘုရားတည္းဟူေသာ နာဂသည္ ရာဂလည္း ကင္း၏၊ ေဒါသလည္း ကင္း၏၊ ေမာဟလည္းကင္း၏၊ အာသေဝါလည္း ကင္း၏၊ ခႏၶာကိုယ္ အတၱေဘာကို စြန္႔လ်က္ အာသဝကင္းၿပီးသည္ျဖစ္၍ ခႏၶပရိနိဗၺာန္ျဖင့္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူလတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ ဥဒါယိမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ေသာဠသကနိပါတ္ ၿပီး၏။

၁၆-ဝီသတိနိပါတ္

၁-အဓိမုတၱေတၳရဂါထာ

သံကိစၥမေထရ္၏ တူျဖစ္ေသာ အဓိမုတၱသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ဦးရီးေတာ္ မေထရ္ထံတြင္ ရွင္ျပဳ၍ဝိပႆနာပြါးရာ သာမေဏအျဖစ္ႏွင့္ပင္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ရွင္အျဖစ္မွ ရဟန္းျပဳလုိ၍မယ္ေတာ္ထံေျပာၾကားရန္သြားရာ လမ္းတြင္ မလိပူေဇာ္ရန္ လူသားရွာေနၾကေသာ ခုိးသား၅ဝဝ- ႏွင့္ေတြ႕၍ဖမ္းဆီးလွ်င္ မတုန္မလႈပ္ မ်က္ႏွာၾကည္လင္လ်က္ေနသည္ကုိ ခုိးသူေခါင္းေဆာင္ကခ်ီးက်ဴးေသာ ဂါထာႏွင့္အဓိမုတၱမေထရ္က ျပန္ၾကားေသာ ဂါထာမ်ား။

၇ဝ၅။ ငါတို႔သည္ ေရွးအခါက နတ္ပူေဇာ္ပသျခင္းငွါေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဥစၥာႏွစ္ကိုေဆာင္ျခင္းငွါေသာ္လည္းေကာင္း အၾကင္သတၱဝါတို႔ကို သတ္ျဖတ္ဖူးကုန္၏။ (ငါတို႔) ဖမ္းယူအပ္ကုန္ေသာ ထုိသတၱဝါတို႔တြင္ (သင္မွ တစ္ပါး) အျခားသတၱဝါတို႔အား ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္ လန္႔မႈျဖစ္၏၊ ထုိသတၱဝါတို႔သည္ တုန္လႈပ္လည္း တုန္လႈပ္ကုန္၏၊ ျမည္တမ္းလည္း ျမည္ တမ္းကုန္၏။

၇ဝ၆။ သင့္မွာမူကား ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း မရွိ၊ သင္၏ မ်က္ႏွာအဆင္းသည္ အလြန္ၾကည္ လင္၏၊

ဤသို႔ႀကီးစြာေသာေဘး ေရွး႐ႈထင္လတ္ေသာ အခါ၌ အဘယ့္ေၾကာင့္ မငိုေႂကြး ဘိသနည္း (ဟု ခိုးသူႀကီးက့ေမး၏)။

၇ဝ၇။ ခိုးသူႀကီး ငဲ့ကြက္မႈ တဏွာကင္းေသာ ငါ့အား စိတ္ဆင္းရဲမႈ မရွိ၊ သံေယာဇဥ္ကုန္ၿပီးေသာငါ့အား အလံုးစံုေသာ ေဘးတို႔သည္ စင္စစ္ လြန္ေျမာက္သြားကုန္ၿပီ။

၇ဝ၈။ သစၥာေလးပါးတရားကိုဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ မဂ္ပညာျဖင့္ ျမင္ေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဘဝသံုးပါးသို႔ ဆြဲငင္ယူေဆာင္တတ္ေသာ တဏွာ၏ကုန္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္းတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သူသည္ ေခါင္းေပၚ၌ တည္ရွိေသာ ေလးလံေသာ ဝန္ကို ခ်ျခင္း၌မေၾကာက္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ငါ့အား ေသျခင္း၌ ေၾကာက္ျခင္း မျဖစ္။

၇ဝ၉။ ငါသည္ အက်င့္ျမတ္ကို ေကာင္းစြာ က်င့္အပ္ၿပီ၊ အရိယမဂ္ကိုလည္းေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီ၊ (ေရာဂါႏွိပ္စက္ေနေသာ သူအား) အနာေရာဂါ ကင္းေပ်ာက္ျခင္းေၾကာင့္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္သကဲ့သို႔ထို႔အတူ ေသျခင္း၌ ငါ့အား ေၾကာက္ျခင္းမရွိေတာ့ေပ။

၇၁ဝ။ ငါသည္ အက်င့္ျမတ္ကို က်င့္အပ္ၿပီ၊ အရိယမဂ္ကိုလည္းေကာင္းစြာ ပြါးမ်ားအပ္ၿပီ၊ ဘဝသံုးပါးတို႔သည္ သာယာဖြယ္ ကင္းကုန္၏ဟူ၍ ျမင္အပ္ကုန္ၿပီ၊ 'အဆိပ္ကို ေသာက္ ၿပီး၍အန္ေဆးျဖင့္ ထိုအဆိပ္ကို ေထြးအန္စြန္႔ပစ္သကဲ့သို႔' (ငါ့အား ေသျခင္း၌ ေၾကာက္ျခင္း မရွိေတာ့ေပ)။

၇၁၁။ 'သတ္ရာဌာနမွ လြတ္ေျမာက္သူသည္ ႏွစ္သက္ဝမ္းေျမာက္သကဲ့သို႔' နိဗၺာန္ဟူေသာကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္သူ၊ ဥပါဒါန္ေလးပါးတို႔ျဖင့္ မစြဲလမ္းသူ၊ မဂ္ကိစၥကို ျပဳၿပီးသူ၊ အာသေဝါကင္းၿပီးသူသည္ အသက္ကုန္ျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ႏွစ္သက္ဝမ္း ေျမာက္၏။

၇၁၂။ 'မီးေလာင္ေနေသာ အိမ္မွ လြတ္ေျမာက္သူသည္ မစိုးရိမ္သကဲ့သို႔' ျမတ္ေသာ တရားသေဘာသို႔ေရာက္ၿပီးသူသည္ အလံုးစံုေသာေလာက၌ ငဲ့ကြက္မႈ မရွိေတာ့ၿပီျဖစ္၍ ေသျခင္း၌ မစိုးရိမ္ေတာ့ေပ။

၇၁၃။ ဤေလာက၌ အၾကင္တစ္စံုတစ္ခုေသာ သခၤါရတို႔ ေပါင္းဆံုမႈသည္ ရွိ၏၊ အၾကင္သတၱဝါအေပါင္း၌ ဥပပတၱိဘဝကိုလည္း ရအပ္၏၊ ဤအလံုးစံုသည္ မိမိအလိုသို႔ မလိုက္ ေသာေၾကာင့္ အစိုးရျခင္းမွ ကင္း၏ဟု ျမတ္စြာဘုရား ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

၇၁၄။ အၾကင္အရိယာသာဝကသည္ ျမတ္စြာဘုရား ေဟာေတာ္မူသည့္အတိုင္း ထိုဘဝ သံုးပါးကို သိ၏၊ ထိုအရိယာသာဝကသည္ အလြန္ပူေသာ သံေတြခဲကို မကိုင္ယူသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ တစ္စံုတစ္ခုေသာ ဘဝကိုမစြဲယူ။

၇၁၅။ ငါသည္ ျဖစ္ခဲ့ဖူးၿပီဟူ၍ ငါ့အား ယူမွားမႈ မရွိ၊ ငါသည္ ျဖစ္လိမ့္ဦးမည္ဟူ၍ ငါ့အား ယူမွားမႈ မရွိ၊ သခၤါရတရားတို႔သည္ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးၾကကုန္လတၱံ႕၊ ထိုသခၤါရ တရားတို႔ ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ပ်က္စီးရာ၌ငိုေႂကြးမႈသည္ အဘယ္မွာ အက်ဳိးရွိပါအံ့နည္း။

၇၁၆။ ခိုးသူႀကီး (အတၱသာရႏွင့္ မေရာ) သက္သက္ေသာ တရားတို႔၏ ျဖစ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း၊ (အတၱသာရႏွင့္ မေရာ) သက္သက္ေသာ သခၤါရတရားတို႔၏ အစဥ္ကိုလည္းေကာင္း (ပညာျဖင့္)ဟုတ္တိုင္းမွန္စြာ သိျမင္ေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕မႈ မျဖစ္ေတာ့ေပ။

၇၁၇။ (အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္) အၾကင္အခါ (သခၤါရ)ေလာကႀကီးကို ျမက္ထင္းႏွင့္ တူစြာ ပညာျဖင့္သိျမင္ႏိုင္၏၊ (ထိုအခါ) ထိုပုဂၢိဳလ္သည္ (ထိုသခၤါရေလာကႀကီး၌) ျမတ္ႏိုးျခင္းကို မရသည္ျဖစ္၍ ငါ့အား (ေရွးကျဖစ္ခဲ့ေသာ ႐ုပ္ဝတၳဳစသည္လည္း) မရွိေတာ့ေခ်ဟု မစိုးရိမ္။

၇၁၈။ ငါသည္ (အႏွစ္သာရမရွိေသာ) ဤကိုယ္ခႏၶာျဖင့္ ၿငီးေငြ႕၏၊ ငါသည္ အလံုးစံုေသာ ဘဝျဖင့္အလိုမရွိသူ ျဖစ္၏၊ ငါ၏ ဤကိုယ္သည္ ပ်က္စီးေတာ့လတၱံ႕၊ အျခားတစ္ပါး ကိုယ္ သည္လည္းမျဖစ္လတၱံ႕။

၇၁၉။ သင္တို႔သည္ ဤကိုယ္ျဖင့္ အလိုရွိရာ ကိစၥကို ျပဳ ၾကကုန္ေလာ့၊ ထိုသို႔ ျပဳျခင္းဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္ ထို (ျပဳေသာသူ, မျပဳေသာသူ) တို႔၌ မုန္းျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း ငါ့အား ျဖစ္လိမ့္မည္ မဟုတ္ (ဟု အဓိမုတၱမေထရ္သည္ ေျပာဆို၏)။

၇၂ဝ။ ခိုးသားလုလင္တို႔သည္ ထိုအဓိမုတၱမေထရ္၏ မျဖစ္ဖူးျမဲ ၾကက္သီးေမြးညင္းထဖြယ္ ေသာထိုစကားကို ၾကားရကုန္၍ လက္နက္တို႔ကို ခ်ထားၿပီးလွ်င္ ဤစကားကို ေလွ်ာက္ဆိုကုန္၏။

၇၂၁။ အရွင္ဘုရား အဘယ္မည္ေသာ အမႈကို ျပဳရ၍ လည္းေကာင္း၊ အဘယ္သူ၏ အဆံုးအမ ၾသဝါဒကိုအမွီျပဳ၍လည္းေကာင္း ထိုပူေဆြးမႈ ကင္းသည့္အျဖစ္ကို ရပါသနည္း။ အရွင္ဘုရား၏ ဆရာကားအဘယ္သူပါနည္းဟု ေလွ်ာက္ကုန္၏။

၇၂၂။ ခိုးသူတို႔ ခပ္သိမ္းေသာတရားကို သိေတာ္မူေသာ၊ ခပ္သိမ္းေသာတရားကို ျမင္ေတာ္မူေသာ၊ မာရ္ငါးပါးကို ေအာင္ေတာ္မူေသာ၊ ႀကီးျမတ္ေသာ က႐ုဏာရွိေတာ္မူေသာ၊ ေဝေနယ်သတၱဝါတို႔ကို ဆံုးမေတာ္မူတတ္ေသာ၊ေလာကအားလံုး၏ ေဆးဆရာသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ဆရာေပတည္း။

၇၂၃။ ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ကိေလသာတို႔၏ကုန္ရာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ေၾကာင္းျဖစ္ ေသာအတုမရွိေသာ

ဤတရားကို ေဟာေတာ္မူအပ္၏၊ ထိုျမတ္စြာဘုရား၏ အဆံုးအမေတာ္ကို အမွီျပဳ၍ထိုပူေဆြးျခင္းကင္းသည့္အျဖစ္ကို ရအပ္၏ဟု ဆို၏။

၇၂၄။ ခိုးသူတို႔သည္ အဓိမုတၱရဟႏၲာအရွင္ျမတ္၏ ေကာင္းစြာ ေျပာၾကားခ်က္ကို ၾကားရကုန္ေသာေၾကာင့္ (ဓား, သန္လ်က္စေသာ) လက္နက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ (ေလး, ေတာင့္ စေသာ) လက္နက္တို႔ကိုလည္းေကာင္း ပစ္ခ်စြန္႔ပယ္၍ ခိုးသူ အခ်ဳိ႕တို႔သည္ ထိုခိုးမႈမွ ေရွာင္ၾကဥ္ကုန္၏၊ ခိုးသူအခ်ဳိ႕တို႔သည္ကား ရဟန္းအျဖစ္ကို ေလွ်ာက္ၾကားေတာင္းပန္ကုန္၏။

၇၂၅။ ပညာရွိကုန္ေသာ ထိုခိုးသူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳ၍ ေဗာဇၩင္ခုနစ္ပါး, ဗိုလ္ငါးပါးတို႔ကို ပြါးမ်ားကာ တက္ႂကြေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္သည္ ဝမ္းေျမာက္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ပြါးအပ္ၿပီးေသာ ဣေႁႏၵရွိၾကကုန္လ်က္ အေၾကာင္းတရားတို႔ မျပဳျပင္အပ္ေသာ နိဗၺာန္ကို ရၾကကုန္၏။

ဤသို႔လွ်င္ အဓိမုတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၂-ပါရာပရိယေတၳရဂါထာ

ပုဏၰားသူႂကြယ္သား ပါရာပရိယသည္ ေဗဒင္သံုးပံုကုိ သင္ၾကားၿပီးမွ ေဇတဝန္ ေက်ာင္းေတာ္သြား၍ပရိတ္သတ္အစြန္ကထုိင္လ်က္ တရားနာရာ ဣႁႏိၵယဘာဝနသုတ္ကုိ နာရသျဖင့္ ရဟန္းျပဳ၏။

နာယူထားေသာ ဣႁႏိၵယဘာဝနသုတ္ကုိ အဖန္ဖန္စဥ္းစားလ်က္ ဝိပႆနာပြါးသည္တြင္ မၾကာခင္ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။

ေနာက္အခါ မိမိၾကံစည္ေသာ အျခင္း အရာကုိ ထင္ရွားျပေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၇၂၆။ တစ္ေယာက္ထီးတည္း ထိုင္ေနလ်က္ ဆိတ္ၿငိမ္မႈကို ပြါးကာ စ်ာန္ဝင္စားေလ့ ရွိေသာသမဏအမည္ရေသာ ပါရာပရိယရဟန္းအား တရားေတာ္ကို စဥ္းစားၾကံစည္မႈသည္ ျဖစ္၏။

၇၂၇။ (အက်ဳိးကို လိုလားေသာ) ေယာက္်ားသည္ အဘယ္သို႔ေသာ အစဥ္ျဖင့္ အဘယ္ သို႔ေသာ သီလ, အဘယ္သို႔ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သည္ရွိေသာ္ မိမိျပဳသင့္ေသာ ကိစၥကို ျပဳေလ့ရွိသူ ျဖစ္ရာသနည္း၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါကို မညႇဥ္းဆဲ မႏွိပ္စက္ရာ ေရာက္သနည္း။

၇၂၈။ (စကၡဳေႁႏၵစေသာ ေျခာက္ပါးေသာ) ဣေႁႏၵတို႔သည္ လူတို႔အား အက်ဳိးစီးပြါး ရွိရန္လည္းေကာင္း၊ အစီးအပြါး မဲ့ရန္လည္းေကာင္း ျဖစ္ကုန္၏။ မေစာင့္စည္းအပ္ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္ အက်ဳိးစီးပြါးမဲ့ရန္ ျဖစ္ကုန္၏၊ ေစာင့္စည္းအပ္ကုန္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔သည္ကား အက်ဳိးစီးပြါးရွိရန္သာ ျဖစ္ကုန္၏။

၇၂၉။ ဣေႁႏၵတို႔ကို ေကာင္းစြာ ေစာင့္ေရွာက္ေသာ ဣေႁႏၵတို႔ကို လံုျခံဳေစေသာ သူသည္ မိမိျပဳသင့္ေသာကိစၥကို ျပဳေလ့ရွိသူ ျဖစ္ရာ၏၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါကို မညႇဥ္းဆဲ မႏွိပ္စက္ရာ ေရာက္၏။

၇၃ဝ။ (အၾကင္ရဟန္းသည္) ႐ူပါ႐ံုတို႔၌ ျဖစ္ေသာ စကၡဳေႁႏၵကို မတားျမစ္မူ၍ ယင္းသို႔ မတားျမစ္ျခင္း၌အျပစ္ကို ႐ႈေလ့မရွိ၊ ထိုရဟန္းသည္ ဆင္းရဲမွ မလြတ္သည္သာလွ်င္တည္း။

၇၃၁။ (အၾကင္ရဟန္းသည္) သဒၵါ႐ံုတို႔၌ ျဖစ္ေသာ ေသာတိေႁႏၵကို မတားျမစ္မူ၍ ယင္းသို႔ မတားျမစ္ျခင္း၌အျပစ္ကို ႐ႈေလ့မရွိ၊ ထိုရဟန္းသည္ ဆင္းရဲမွ မလြတ္သည္သာလွ်င္တည္း။

၇၃၂။ (အၾကင္ရဟန္းသည္ အာ႐ံုတို႔မွ) ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္းကို ႐ႈျမင္ေလ့မရွိဘဲ ဂႏၶာ႐ံုတို႔ကို မွီဝဲခဲ့မူထိုရဟန္းသည္ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၌ ေတြေဝသည္ျဖစ္၍ ဆင္းရဲမွ မလြတ္ႏိုင္။

၇၃၃။ ခ်ဥ္ေသာ အရသာကိုလည္းေကာင္း၊ ခ်ဳိေသာ အရသာကိုလည္းေကာင္း၊ ခါးစပ္ ေသာအရသာကိုလည္းေကာင္း အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့လ်က္ အရသာ၌ တပ္မက္ေသာ တဏွာ ျဖင့္တပ္မက္ေသာ ရဟန္းသည္ (ဆင္းရဲအဆံုးကို ျပဳအံ့ဟုျဖစ္ေသာ) စိတ္ကို မသိႏိုင္။

၇၃၄။ တင့္တယ္ ေကာင္းျမတ္ကုန္ေသာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ မရွိကုန္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔ကို အဖန္ဖန္ေအာက္ေမ့လ်က္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ုံ၌ တပ္မက္ေသာ သူသည္ ရာဂဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္အထူးထူးအျပားျပားေသာ ဆင္းရဲကို ရ၏။

၇၃၅။ အၾကင္သူသည္ စိတ္ကို ႐ူပါ႐ံုစေသာ အာ႐ံုငါးပါးတို႔မွ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါ မစြမ္းႏိုင္၊ ထိုသို႔မေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ ထိုပုဂၢိဳလ္သို႔ ဆင္းရဲဒုကၡသည္ ဆိုအပ္ခဲ့ၿပီး ေသာ အလံုးစံုေသာအာ႐ံုငါးပါးတို႔ျဖင့္ အစဥ္လိုက္၏။

၇၃၆။ (ဤကိုယ္ေကာင္သည္ကား) ျပည္ ေသြးတို႔ျဖင့္ ျပည့္၏၊ မ်ားစြာေသာ အပုပ္တို႔ ျဖင့္လည္းျပည့္၏၊ 'လိမၼာေသာ အတတ္သည္ဆရာသည္ ျပဳလုပ္အပ္ေသာ ေျပျပစ္ဆန္းၾကယ္ ေသာပန္းကလပ္ကဲ့သို႔' (အေပၚေရမွ်ျဖင့္သာ) စိတ္ႏွလံုးကို ေဆာင္၏။

၇၃၇။ (ဤကိုယ္ေကာင္သည္ကား ဆင္းရဲစသည္တို႔ေၾကာင့္) စပ္ခါးပါလ်က္ ေကာင္းျမတ္သာယာဖြယ္ကဲ့သို႔ ထင္ရ၏၊ ထိုသို႔သာယာဖြယ္ဟု ထင္ေသာေၾကာင့္ ဒုကၡအစစ္ ျဖစ္ပါလ်က္ အခ်စ္ႏွင့္ဖြဲ႕စပ္ေန၏၊ (ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ခႏၶာကိုယ္၌ လူအေပါင္းသည္) 'ပ်ားရည္ျဖင့္ လိမ္းက်ံထားသည့္သင္တုန္းသြားကို လ်က္ေသာ ေယာက္်ားကဲ့သို႔' (ဆင္းရဲခံစားရလတၱံ႕ သည္ကို) မသိႏိုင္ေလ။

၇၃၈။ မိန္းမ၏ အဆင္း၌လည္းေကာင္း၊ မိန္းမ၏ အသံ၌လည္းေကာင္း၊ မိန္းမ၏အေတြ႕အထိ၌လည္းေကာင္း၊ မိန္းမ၏ အနံ႔တို႔၌လည္းေကာင္း ျပင္းစြာ တပ္မက္ေသာ သူသည္အမ်ဳိးမ်ဳိးေသာ ဆင္းရဲကို ခံစားရ၏။

၇၃၉။ မိန္းမ၏ (႐ူပါ႐ံုစသည္လွ်င္ အာ႐ံုရွိကုန္ေသာ ) အလံုးစံု ငါးပါးေသာ (တဏွာ) ေရ အလ်ဥ္တို႔သည္ (ေယာက္်ား၏ စကၡဳ, ေသာတစေသာ) ငါးဒြါရတို႔၌ စီးဝင္ကုန္၏၊ ဝီရိယ ရွိေသာ အၾကင္သူသည္ထိုငါးပါးေသာ (တဏွာ) ေရအလ်ဥ္တို႔ကို ေစာင့္စည္းပိတ္ဆို႔ျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏။

၇၄ဝ။ ထိုသူသည္ (ဤေလာက၌) ပညာရွိ မည္၏၊ ထိုသူသည္ တရား၌ တည္သူ မည္၏၊ ထိုသူသည္လိမၼာသူ မည္၏၊ ထိုသူသည္ ေျမာ္ျမင္ဉာဏ္ရွိသူ မည္၏၊ (အိမ္၌ ေမြ႕ ေလ်ာ္ျခင္းျဖင့္) ေမြ႕ေလ်ာ္ျငားေသာ္လည္း အေၾကာင္းအက်ဳိးႏွင့္ စပ္ေသာ ကိစၥကို ျပဳႏိုင္ ရာ၏။

၇၄၁။ ထိုမွတပါး မေမ့မေလ်ာ့ေသာ ပညာရွိသည္ အကယ္၍ ခ်မ္းသာႏွင့္ စပ္ေသာမ်က္ေမွာက္က်ဳိးလည္း နစ္ျမဳပ္အံ့၊ တမလြန္က်ဳိး မရွိေသာ ကိစၥလည္း ျဖစ္အံ့၊ ထိုကိစၥမ်ဳိးကို (ငါမျပဳအပ္ဟု) မွတ္ထင္၍ ေရွာင္ၾကဥ္ရာ၏။

၇၄၂။ ပစၥဳပၸန္, တမလြန္အက်ဳိးႏွင့္စပ္ေသာ ကိစၥကိုလည္းေကာင္း၊ တရား၌တည္ေသာေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္း ေကာင္းစြာ ေဆာက္တည္၍ က်င့္ရာ၏။ ထိုေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းသည္ စင္စစ္ျမတ္ေသာ ေမြ႕ေလ်ာ္ျခင္းတည္း။

၇၄၃။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ (ကာမဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္) နည္းအမ်ဳိးမ်ဳိးတို႔ျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔၏့ဥစၥာကို ေဆာင္ယူျခင္းငွါ အလိုရွိ၏၊ သူတစ္ပါးတို႔ကို သတ္ျဖတ္၍လည္းေကာင္း၊ ညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္၍လည္းေကာင္း၊ စိုးရိမ္ေစ၍လည္းေကာင္း အႏိုင္အထက္ လုယက္ ယူငင္၏။ (ထိုသူ၏ထိုအမႈကိစၥမ်ဳိးသည္ အက်ဳိးမဲ့ကို ေဆာင္တတ္၍ စင္စစ္ ယုတ္ညံ့နိမ့္က် ေသာ ကိစၥမ်ဳိး ျဖစ္၏)။

၇၄၄။ ကိုယ္အား, ဉာဏ္အားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ သစ္ေရြသမားသည္ (အားႀကီးေသာ) တံသင္း (မယ္န) ျဖင့္ သစ္တံုး၌ တည္ေသာ တံသင္း (မယ္န) ကို ထုတ္ႏုတ္သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ လိမၼာေသာရဟန္းသည္ စကၡဳစေသာ ဣေႁႏၵတို႔ကို ထုတ္ႏုတ္လိုသည္ရွိေသာ္ သဒၶါစေသာ ဣေႁႏၵတို႔ျဖင့္သာလွ်င္ ထုတ္ႏုတ္၏။

၇၄၅-၆။ သဒၶိေႁႏၵ၊ ဝီရိယိေႁႏၵ၊ သမာဓိေႁႏၵ၊ သတိေႁႏၵ၊ ပညိေႁႏၵ (ဤဝိမုတၱိကို ရင့္ေစ တတ္ေသာဣေႁႏၵငါးပါးတို႔) ကို ပြါးမ်ားလ်က္ (ဤသဒၶိေႁႏၵစေသာ ဣေႁႏၵ) ငါးပါးတို႔ျဖင့္ စကၡဳစေသာ) ဣေႁႏၵငါးပါးတို႔ကို (ခ်စ္ျခင္း မုန္းျခင္းစေသာ ကိေလသာျဖစ္ျခင္း၏ ဒြါရအျဖစ္ ကို ပယ္ေသာအားျဖင့္) ပယ္ျဖတ္သတ္ခ်၍ ဆင္းရဲကင္းေသာ ရဟႏၲာသည္ (အႏုပါဒိေသသ နိဗၺာန္သို႔) ေရာက္၏၊ ထိုသူသည္ပညာရွိ မည္၏၊ ထိုသူသည္ တရား၌ တည္သူ မည္၏၊ ထိုသူသည္ အခ်င္းခပ္သိမ္း ျမတ္စြာဘုရား၏ စကားေတာ္ျဖစ္ေသာ အဆံုးအမကို လိုက္နာ ျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို ပြါးေစသူ မည္၏။

ဤသို႔လွ်င္ ပါရာပရိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၃-ေတလကာနိေတၳရဂါထာ

ဘုရားမပြင့္မီကပင္ ပုဏၰားမ်ဳိး၌ ျဖစ္လာေသာ ေတလကာနိသည္ အရြယ္ေရာက္ေသာအခါ ပါရမီရွိသူျဖစ္၍ ပရိဗုိဇ္ရဟန္းျပဳကာ ဝဋ္မွထြက္ေၾကာင္းတရားကုိ ရွာေဖြရင္း လွည့္လည္လ်က္ ပညာရွိတို႔ကုိ ျပႆနာေမးေလ၏။

ဘုရားပြင့္လာေသာအခါ ဘုရားရွင့္ထံ ခ်ဥ္းကပ္၍ တရားနာ ရသည္တြင္ ရဟန္းျပဳလ်က္ ဝိပႆနာကုိပြါးလွ်င္ မၾကာခင္ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ တေန႔သ၌ ရဟန္းတို႔ႏွင့္ အတူေနစဥ္မိမိ၏တရားထူးကုိ ဆင္ျခင္၍ မိမိ၏ ပဋိပတ္ကုိ ေအာက္ေမ့ကာ ရဟန္းတို႔အား ေျပာၾကားေသာ ဂါထာမ်ား။

၇၄၇။ ငါသည္ အားထုတ္အပ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ ၾကာျမင့္စြာေသာ ကာလပတ္လံုး ဝိမုတၱိတရားကိုစူးစမ္းရွာမွီးလ်က္ (အထူးထူးေသာ အယူရွိကုန္ေသာ ) သမဏျဗာဟၼဏတို႔ကို ေမးျမန္းပါေသာ္လည္းစိတ္၏ ၿငိမ္းေၾကာင္း အရိယာတရားကို မရခဲ့ေလစြတကား။

၇၄၈။ေလာက၌ အဘယ္သူသည္ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) ကမ္းတစ္ဖက္သို႔ ေရာက္သနည္း၊ အဘယ္သူသည္နိဗၺာန္၌ တည္ေသာ ဝိေမာကၡမဂ္ကို ရေလသနည္း၊ အဘယ္မည္ေသာ သမဏျဗာဟၼဏ၏မေဖာက္မျပန္ေသာ အနက္ကို သိေစတတ္ေသာ (အဆံုးအမ) တရားကို ခံယူရပါအံ့နည္း။

၇၄၉။ '(သံမွ်ားခ်ိတ္တပ္ေသာ) အစာကို ဟပ္ေသာ ငါးကဲ့သို႔' စိတ္ႏွလံုးအတြင္း၌ ျဖစ္ေသာကိေလသာဟူေသာ ငါးမွ်ားခ်ိတ္သည္ (ငါ့အား) ျဖစ္ခဲ့၏၊ 'သိၾကားမင္း၏ ေက်ာ့ ကြင္းျဖင့္ ဖြဲ႕မိေသာေဝပစိတၱိအသူရာကဲ့သို႔' (ငါသည္ ေရွးက ကိေလသာေက်ာ့ကြင္းျဖင့္ အေႏွာင္အဖြဲ႕ ခံေနခဲ့ရ၏)။

၇၅ဝ။ ငါသည္ ဤစုိးရိမ္ျခင္းငိုေႂကြးျခင္းဟူေသာ ဝဋ္တရားမွ ထိုကိေလသာဟူေသာ ေက်ာ့ကြင္းကိုဆြဲငင္၏၊ (ယင္းသို႔ ဆြဲငင္ေသာ္လည္း မိမိကိုယ္ကို) မလြတ္ေစႏိုင္၊ ဤေလာက၌ အဘယ္သူသည္ ငါ၏ (ကိေလသာ) အေႏွာင္အဖြဲ႕ကို ေျဖလ်က္ မဂ္ဉာဏ္ကို ေျပာ ၾကားပါအံ့နည္း။

၇၅၁။ (ကိေလသာတို႔ကို) ဖ်က္ဆီးတတ္ေသာ တရားကို ေဟာျပၫႊန္ၾကားတတ္ေသာ အဘယ္မည္ေသာ သမဏကိုလည္းေကာင္း၊ ျဗာဟၼဏကိုလည္းေကာင္း (ေမးျမန္း၍) အဘယ္ သမဏျဗာဟၼဏ၏အိုျခင္း, ေသျခင္းကို ပယ္တတ္ေသာ တရားကို ခံယူရပါအံ့နည္း။

၇၅၂-၃။ မဆံုးျဖတ္ႏိုင္မႈ 'ဝိစိကိစၧာ' ယံုမွားမႈ 'ကခၤါ' ျဖင့္ ထံုးဖြဲ႕အပ္ေသာ , ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ အားအစြမ္းႏွင့္ယွဥ္ေသာ, အမ်က္ေဒါသႏွင့္ ယွဥ္ေသာ စိတ္ျဖင့္ ခက္ထန္သည့္အျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာ, တဏွာျဖင့္သတၱဝါတို႔၏ စိတ္ကို ေဖာက္ခြဲတတ္ေသာ, တဏွာဟူေသာ ေလးလွ်င္ ျဖစ္ရာရွိေသာ, ဆယ့္ငါးႏွစ္လီအျပားရွိေသာ, ရင္၌ စူးဝင္ေသာ, ျပင္းထန္စြာ စိတ္ႏွလံုး၌ ေဖာက္ခြဲတည္ေနေသာျမားေျငာင့္ (အစင္းသံုးဆယ္) ကို ႐ႈပါေလာ့။

၇၅၄။ ေနာက္လိုက္ျဖစ္ေသာ သႆတ စေသာ ဒိ႒ိတို႔ကို မပယ္ႏိုင္ျခင္း၏ အေၾကာင္းျဖစ္ ေသာအၾကင္သကၠာယဒိ႒ိဟူေသာ ျမားေျငာင့္ကို မိစၧာဝိတက္ျဖင့္ သူတစ္ပါးတို႔ကို မွီ၍ စိုက္ ေထာင္အပ္၏၊ ငါသည္ ထိုမိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ျမားေျငာင့္ျဖင့္ ႏွလံုး၌ စူးဝင္အပ္သည္ျဖစ္၍ ေလတိုက္သျဖင့္ ေႂကြက်ေသာ သစ္ရြက္ကဲ့သို႔ တုန္လႈပ္၏။

၇၅၅။ ငါ၏ အတၱေဘာ၌ ျဖစ္၍ (အတၱေဘာဟု မွတ္အပ္ေသာ ) ေျခာက္ပါးေသာ ဖႆာယတနအေပါင္းသည္ အၾကင္အတၱေဘာ၌ အခါခပ္သိမ္း ျဖစ္၏၊ (မီးသည္ မိမိ မွီရာကိုေလာင္သကဲ့သို႔) ငါ၏ ဥစၥာျဖစ္ေသာ ထိုအတၱေဘာကိုသာလွ်င္ လ်င္ျမန္စြာေလာင္ကၽြမ္း၏။

၇၅၆။ အၾကင္ေဆးဆရာသည္ ငါ၏ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို ပယ္ႏုတ္ႏိုင္ရာ၏၊ မိစၧာဒိ႒ိတည္းဟူေသာ ေျငာင့္ကို ပယ္ႏုတ္ကုစားတတ္ေသာ ထိုေဆးဆရာကို ငါ မျမင္။ ႀကိဳးႏွင့္တူေသာစူးေခ်ာင္းကို သြင္း၍လည္းေကာင္း၊ ဓားျဖင့္ ခြဲ၍လည္းေကာင္း၊ အျခားေသာ ေဆးဝါးမႏၲရားျဖင့္လည္းေကာင္း ယံုမွားမႈ 'ဝိစိကိစၧာ'ဟူေသာ ေျငာင့္ကို ပယ္ႏုတ္ျခင္းငွါ မတတ္ႏိုင္။

၇၅၇။ ဓားလက္နက္ကိုလည္း အသံုးမျပဳဘဲ အနာဝကိုလည္း မျဖစ္ေစဘဲ တစ္ကိုယ္ လံုးကို မညႇဥ္းဆဲမနာက်င္ေစဘဲ ငါ၏ ႏွလံုးအတြင္း၌ တည္ေသာ ေျငာင့္အစစ္ ျဖစ္၍ ျဖစ္ ေသာ ကိေလသာတည္းဟူေသာေျငာင့္ကို အဘယ္သူသည္ ႏုတ္ႏိုင္လတၱံ႕နည္း။

၇၅၈။ ငါ၏ အဆိပ္ႏွင့္ တူေသာ ကိေလသာ အျပစ္ေဒါသကို ေမွ်ာတတ္ျဖတ္တတ္ေသာအၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ နက္စြာေသာ သံသရာဝဲၾသဃ၌ က်ေရာက္ေနေသာ ငါ့အား (နိဗၺာန္ဟူ ေသာ) ၾကည္းကုန္းကိုလည္းေကာင္း၊ မဂ္ဟူေသာ လက္ကိုလည္းေကာင္း ၫႊန္ျပႏိုင္ရာ၏။ တရားအရွင္ျဖစ္ေသာထိုပုဂၢိဳလ္သည္ အျမတ္ဆံုး ျဖစ္သည္သာတည္း။

၇၅၉။ ဖယ္ရွားျခင္းငွါ မတတ္ေကာင္းေသာ (ရာဂစေသာ) ျမဴေမွာ္ ရႊံ႕ၫႊန္ရွိေသာ လွည့္ ပတ္မႈ 'မာယာ'၊ ျငဴစူမႈ 'ဥသူယ'၊ ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ 'သာရမ႓'၊ စိတ္၏ မခန္႔မႈ 'ထိန'၊ ေစတသိတ္ တို႔၏ မခန္႔မႈ 'မိဒၶ' တို႔ျဖင့္ပ်ံ႕ႏွံ႔ေသာ (သံသရာတည္းဟူေသာ) အိုင္၌ ငါသည္ (ဦးေခါင္း ႏွင့္တကြ) နစ္ျမဳပ္ေနရသူ ျဖစ္ခဲ့၏။

၇၆ဝ။ ပ်ံ႕လြင့္မႈ 'ဥဒၶစၥ'တည္းဟူေသာ မိုးခ်ဳန္းသံရွိကုန္ေသာ၊ သံေယာဇဥ္ဆယ္ပါးတည္းဟူေသာမိုးတိမ္လည္းရွိကုန္ေသာ၊ ရာဂကို မွီကုန္ေသာ မေကာင္းေသာ အၾကံအစည္ဟု ဆိုအပ္ကုန္ေသာ မိုးေရအလ်ဥ္တို႔သည္ မိစၧာအယူရွိေသာ ငါ့ကို (အပါယ္တည္းဟူေသာ သမုဒၵရာသို႔) ေဆာင္ယူကုန္၏။

၇၆၁။ (တဏွာစေသာ) ေရအလ်ဥ္တို႔သည္ ခပ္သိမ္းေသာ အာ႐ံုတို႔၌ ယိုစီးတတ္ကုန္၏၊ ထို (တဏွာစေသာ) ေရအလ်ဥ္တို႔ကို အဘယ္သူသည္ (မယိုစီးေအာင္) တားျမစ္ႏိုင္ပါအံ့နည္း၊ (တဏာွ တည္းဟူေသာ) ႏြယ္သည္ (ဒြါရေျခာက္ပါးတို႔ကို) ေဖာက္ထြင္း၍ (အာ႐ံုေျခာက္ပါး တို႔၌) တည္၏၊ ထို (တဏွာတည္းဟူေသာ) ႏြယ္ကို အဘယ္သူသည္ ျဖတ္ေတာက္ႏိုင္ပါ အံ့နည္း။

၇၆၂။ အရွင္ေကာင္းတို႔ (တဏွာတည္းဟူေသာ) ေရအလ်ဥ္တို႔ကို တားျမစ္တတ္ေသာ ကံသင္းကိုျပဳေတာ္မူၾကပါကုန္ေလာ့၊ (ေရအလ်ဥ္သည္ ကမ္းနား၌ တည္ေသာ) သစ္ပင္ကို လဲေစ၍ ဖ်က္ဆီးသကဲ့သို႔ထို႔အတူ သင္၏ စိတ္၌ ျဖစ္ေသာ (တဏွာတည္းဟူေသာ) ေရအလ်ဥ္သည္ သင့္ကို မပ်က္စီးပါေစလင့္။

၇၆၃။ ပညာတည္းဟူေသာ လက္နက္ရွိေတာ္မူေသာ၊ လူနတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ၊ အဂၢသာဝကစေသာ အရိယာသံဃာအေပါင္းတို႔ မွီဝဲရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ဆုိအပ္ၿပီးေသာ အျပားျဖင့္ ထိတ္လန္႔ေၾကာက္ရြံ႕မႈ ျဖစ္ေနေသာ သံသရာဝဋ္တည္းဟူေသာ ဤမွာဘက္ကမ္းမွ နိဗၺာန္ဟူေသာ ထိုမွာဘက္ကမ္းကို ရွာမွီးေသာ ငါ၏ ကိုးကြယ္ အားထားရာျဖစ္ေတာ္မူေပ၏။

၇၆၄။ (ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဒသနာဉာဏ္ျဖင့္) ေကာင္းစြာ ျပဳအပ္ေသာ , ညစ္ညဴး ေၾကာင္း (ကိေလသာတို႔မွ) စင္ၾကယ္ေသာ, (ပညာစေသာ) တရားအႏွစ္ျဖင့္ ၿပီးေသာ, ျမဲျမံခိုင္ခန္႔ေသာ (ဝိပႆနာ) ေလွခါးကို (ၾသဃေလးပါးဟူေသာ ေရအလ်ဥ္၌) ေမ်ာေနေသာ ငါ့အားေပးေတာ္မူ၏၊ သင္မေၾကာက္လင့္ဟုလည္း မိန္႔ဆိုေတာ္မူ၏၊

၇၆၅။ (ငါသည္ ) သတိပ႒ာန္ေလးပါးတည္းဟူေသာ ျပာသာဒ္ထက္သို႔ တက္၍ (သစၥာ ေလးပါးတရားကိုမဂ္ဉာဏ္ျဖင့္) ထိုးထြင္း၍ သိၿပီ၊ သကၠာယ၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေသာ တိတၳိအေပါင္း ကိုလည္းေကာင္း၊ (ထိုတိတၳိအေပါင္းတို႔ ၾကံဆအပ္ေသာ အတၱကိုလည္းေကာင္း) ေရွးအခါက (အႏွစ္သာရအားျဖင့္) မွတ္ထင္ခဲ့ၿပီ။

၇၆၆။ အၾကင္အခါ ငါသည္ (အရိယမဂၢင္ ရွစ္ပါးတည္းဟူေသာ) ေလွထက္သို႔ တက္စီး ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ (ဝိပႆနာ) လမ္းေၾကာင္းကို ျမင္ၿပီ၊ (ထိုအခါမွ စ၍ တိတၳိအေပါင္းကိုလည္းေကာင္း)၊ တိတၳိအေပါင္းတို႔ၾကံဆအပ္ေသာ အတၱကိုလည္းေကာင္း စိတ္၌ မထားမူ၍ ဆိပ္ကမ္းသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ (အလံုးစံုေသာကုသိုလ္တရားတို႔ထက္) ျမတ္ေသာ အရိယမဂ္ကို ျမင္ၿပီ။

၇၆၇။ (ဒိ႒ိမာနစေသာ) ေျငာင့္သည္ (အတၱဟု အမည္ရေသာ ) အတၱေဘာ၌ ျဖစ္၏၊ ဘဝတဏွာေၾကာင့္ျဖစ္၏၊ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) ထိုဆိုအပ္ၿပီးေသာ အကုသိုလ္တရားတို႔ မျဖစ္ျခင္းငွါ ျမတ္ေသာ (အဂၤါရွစ္ပါးရွိေသာ) မဂ္ကို ေဟာျပေတာ္မူ၏။

၇၆၈။ ရွည္ျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ (ကာလ) ပတ္လံုး (သတၱဝါတို႔၏ သႏၲာန္၌) အဖန္ တလဲလဲ ကိန္းေသာၾကာျမင့္စြာေသာ ေန႔ညဥ့္ (ကာလ) ပတ္လံုး (သတၱဝါတို႔သႏၲာန္၌ လႊမ္းမိုး၍) တည္ေသာ (အဘိဇၩာကာယဂႏၴစေသာ) အထံုးအဖြဲ႕ 'ဂႏၴ' ကို အဆိပ္ႏွင့္ တူေသာ ကိေလသာ အျပစ္ေဒါသကိုေဆးေလွ်ာ္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ့အား စြန္႔ေစေတာ္မူၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ေတလကာနိမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၄-ရ႒ပါလေတၳရဂါထာ

ရ႒ပါလသူေဌးသားသည္ ရဟန္းျပဳလုိ၍ ခုနစ္ရက္အစာငတ္ခံမွ မိဘကခြင့္ျပဳ၍ ရဟန္းျပဳခြင့္ ရခဲ့၏။

ဘုရားရွင္အမိန္႔ျဖင့္ မေထရ္တပါးထံ ရဟန္းျပဳၿပီးလွ်င္ ဝိပႆနာကုိပြါးရာ မၾကာခင္ ရဟႏၲာျဖစ္ေလ၏။ အခါတပါး မိဘရွိရာသို႔ သြားေလရာ တန္ဆာဆင္ထားေသာ မိန္းမတို႔ျဖင့္ ျဖားေယာင္းေသြးေဆာင္လူ႕ေဘာင္သို႔က်ေအာင္ ျပဳမူၾကသည္တြင္ အနိစၥစသည္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ တရားကုိ ေဖာ္ျပေဟာၾကားေသာ ဂါထာမ်ား။

၇၆၉။ အဆန္းတၾကယ္ ျပဳအပ္ေသာ အိုင္းအမာတို႔၏ စုေဝးတည္ေနရာ ျဖစ္ေသာ (သံုးရာေသာအ႐ိုးတို႔ျဖင့္) စိုက္ထူ၍ ထားအပ္ေသာ အျမဲ နာက်င္ေသာ (လူမိုက္တို႔) အထူး ထူးအေထြေထြၾကံစည္အပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္'အတၱေဘာ'ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ယင္းခႏၶာကိုယ္ 'အတၱေဘာ'၏ ခိုင္ျမဲတည္တံ့ေသာအျဖစ္သည္ မရွိေခ်။

၇၇ဝ။ ေက်ာက္သံပတၱျမားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ပုတီး, နားေတာင္းျဖင့္လည္းေကာင္း အဆန္းတၾကယ္ျပဳျပင္အပ္ေသာ ခႏၶာကိုယ္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း၊ (စိုေသာ) အေရျဖင့္ ေျမႇး ယွက္ဖံုးလႊမ္းအပ္ေသာ အ႐ိုးစုျဖစ္ေသာ ႐ုပ္ကိုယ္ႀကီးကိုလည္းေကာင္း ႐ႈပါေလာ့။ (ယင္းခႏၶာ ကိုယ္သည္) အဝတ္တို႔ႏွင့္တကြ (ဖံုးလႊမ္းမွသာ) တင့္တယ္ႏိုင္၏။

၇၇၁။ ခ်ိပ္ရည္ျဖင့္ ဆိုးအပ္ေသာ ေျခတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ႏွာေခ်မႈန္႔ျဖင့္ လိမ္း အပ္ေသာ မ်က္ႏွာသည္လည္းေကာင္း အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ ေတြေဝေစျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏၊ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) တစ္ဖက္ကမ္းကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာသူအား (ေတြေဝေစျခင္းငွါ) မစြမ္းႏိုင္။

၇၇၂။ ရွစ္စု ခြဲ၍ ျပဳျပင္အပ္ေသာ ဆံပင္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မ်က္ကြင္းေဆးတို႔ျဖင့္လိမ္းျခယ္အပ္ကုန္ေသာ မ်က္စိတို႔သည္လည္းေကာင္း အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ ေတြေဝေစျခင္းငွါစြမ္းႏိုင္ကုန္၏၊ (နိဗၺာန္ဟူေသာ) တစ္ဖက္ကမ္းကို ရွာမွီးေလ့ရွိေသာသူအား (ေတြေဝေစျခင္းငွါ) မစြမ္းႏိုင္။

၇၇၃။ 'အသစ္ျဖစ္၍ ဆန္းၾကယ္ေသာ မ်က္ကြင္းေဆးက်ည္ေတာက္ကဲ့သို႔' တန္ဆာဆင္ အပ္ေသာ အေကာင္ပုပ္သည္ အႏၶပုထုဇဥ္အားသာ ေတြေဝေစျခင္းငွါ စြမ္းႏိုင္၏၊ (နိဗၺာန္ဟူ ေသာ) တစ္ဖက္ကမ္းကိုရွာမွီးေလ့ရွိေသာသူအား (ေတြေဝေစျခင္းငွါ) မစြမ္းႏိုင္။

၇၇၄။ 'မုဆိုးသည္ ေက်ာ့ကြင္းကို ေထာင္၏၊ သားသမင္သည္ ေက်ာ့ကြင္းကို မတိုးမူ၍မုဆိုးျမည္တမ္းစဥ္ (ပစ္ခ်ထားေသာ) အစာကို စား၍ သြားသကဲ့သို႔' ငါတို႔ သြားပါကုန္အံ့။

၇၇၅။ 'သမင္သည္ ေက်ာ့ကြင္းကို မတိုးမူ၍ မုဆိုး၏ ေက်ာ့ကြင္းကို ျဖတ္ၿပီးလွ်င္ မုဆိုး ပစ္ခ်ထားေသာအစာကို စား၍ မုဆိုး စိုးရိမ္ပူေဆြးေနစဥ္ (သြားသကဲ့သို႔)' ငါတို႔ သြားပါကုန္အံ့။

၇၇၆။ (ေကာရဗ်မင္းႀကီး ငါသည္ )ေလာက၌ ဥစၥာရွိကုန္ေသာ လူတို႔ကို ျမင္၏၊ (ထို သူတို႔သည္) ဥစၥာကို ရကုန္လ်က္ မိုက္မဲေတြေဝျခင္းေၾကာင့္ မေပးကမ္းမလွဴဒါန္းကုန္၊ေလာဘျဖင့္တပ္မက္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ ဥစၥာကို စုေဆာင္းၾကကုန္၏၊ ကာမတို႔ကို လြန္လြန္ ကဲကဲေတာင့္တၾကကုန္၏။

၇၇၇။ ျပည့္ရွင္မင္းသည္ ေျမအျပင္ကို အႏိုိင္အထက္ ျပဳလ်က္ ေအာင္ႏိုင္ၿပီးလွ်င္ သမုဒၵရာအဆံုးအပိုင္းအျခားရွိေသာ ေျမကို စိုးအုပ္ေနရလ်က္ သမုဒၵရာ၏ ဤဖက္အဖို႔ကို (ရေသာ္လည္း) မေရာင့္ရဲႏိုင္ေသာ သေဘာရွိသည္ ျဖစ္ရကား သမုဒၵရာ၏ ထိုမွာဖက္ကို ေတာင့္တရာ၏။

၇၇၈။ မင္းသည္လည္းေကာင္း၊ မင္းမွတစ္ပါး မ်ားစြာေသာ လူတို႔သည္လည္းေကာင္း (တဏွာ) မကင္းေသးသည္ျဖစ္၍ ေသျခင္းသို႔ ကပ္ေရာက္ရကုန္၏။ စိတ္အလို မျပည့္ၾကကုန္ သည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္

ဤလူ႕ကိုယ္ခႏၶာကို စြန္႔လႊတ္ၾကရကုန္၏၊ ဤေလာက၌ ဝတၳဳကာမတို႔ျဖင့္ ေရာင့္ရဲမႈမည္သည္မရွိသည္သာတည္း။

၇၇၉။ အေဆြအမ်ဳိးတို႔သည္ (ထိုေသေသာ သူကို ရည္စူး၍) ဆံပင္တို႔ကို ျဖန္႔ၾကဲကုန္ လ်က္ျမည္တမ္းတသလ်က္ ငိုေႂကြးၾကကုန္၏၊ ''ငါတို႔၏ (ေဆြမ်ဳိးတို႔သည္) မေသကုန္ေလမူ ကား ေၾသာ္ေကာင္းေလစြ''ဟုလည္း ဆိုၾကကုန္၏၊ အဝတ္ျဖင့္ ဖံုးအုပ္ထားေသာ ထို သူေသေကာင္ကို ထိုအိမ္မွထုတ္ေဆာင္ကာ ထင္းပံုထက္သို႔ တင္ၿပီးလွ်င္ မီးတိုက္ၾကကုန္၏။

၇၈ဝ။ ထိုသူေသေကာင္ကို တံစူးဝါးတို႔ျဖင့္ ထိုးဆြလ်က္ မီးတိုက္အပ္၏၊ ထိုသူေသေကာင္ သည္စည္းစိမ္ဥစၥာတို႔ကို စြန္႔၍ အဝတ္တစ္ထည္တည္းျဖင့္သာ (သြားရ၏)၊ တမလြန္ဘဝ၌မိဘေဆြမ်ဳိးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ခ်စ္ကၽြမ္းဝင္ေသာ အေဆြခင္ပြန္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတစ္ပါးသူငယ္ခ်င္းတို႔သည္လည္းေကာင္း ေသေသာသူ၏ ကိုးကြယ္မွီခိုရာတို႔ မျဖစ္ကုန္။

၇၈၁။ အေမြခံတို႔သည္ ထိုေသသူ၏ ဥစၥာကို သိမ္းဆည္း ယူေဆာင္ၾကကုန္၏၊ ေသေသာသတၱဝါသည္ကား ကံအားေလ်ာ္စြာ (ထိုထိုဘဝသို႔) သြားေရာက္ရ၏၊ အလိုရွိအပ္ေသာ ဝတၳဳတစ္စံုတစ္ရာသည္လည္းေကာင္း၊ သားသမီးတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ မယားတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ (ေရႊေငြ) ဥစၥာသည္လည္းေကာင္း၊ တိုင္းႏိုင္ငံသည္လည္းေကာင္း ေသေသာသူ ေနာက္သို႔မလိုက္ပါေတာ့ေခ်။

၇၈၂။ အသက္ရွည္ျခင္းကို ပစၥည္းဥစၥာျဖင့္ မရႏိုင္၊ အိုျခင္းကို စည္းစိမ္ဥစၥာျဖင့္ မပယ္ ေဖ်ာက္မတားျမစ္ႏိုင္။

ဤအသက္ကို အလြန္႔အလြန္ နည္း၏၊ အျမဲ မရွိ၊ ေဖာက္ျပန္ေသာ သေဘာရွိ၏ဟု ပညာရွိတို႔ ဆိုၾကကုန္၏။

၇၈၃။ ႂကြယ္ဝေသာ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဆင္းရဲေသာ သူတို႔သည္လည္းေကာင္း (အလိုရွိအပ္, အလိုမရွိအပ္ေသာ ) အေတြ႕အထိကို ေတြ႕ထိၾကရကုန္၏၊ ထို႔အတူ ပင္ သူမိုက္သည္လည္းေကာင္း၊ ပညာရွိသည္လည္းေကာင္း (အလိုရွိအပ္, အလိုမရွိအပ္ေသာ ) အေတြ႕ အထိကိုေတြ႕ထိရ၏။ ထူးျခားခ်က္ကား သူမိုက္သည္ (တစ္စံုတစ္ခုေသာ) အေတြ႕အထိျဖင့္ ေတြ႕ထိခဲ့ေသာ္မိုက္သည္အျဖစ္ျဖင့္ ႏွိပ္စက္အပ္သည္ျဖစ္၍ သာလွ်င္ အိပ္ရေနရ၏၊ ပညာရွိ သည္ကား (ဆင္းရဲေသာ) အေတြ႕အထိျဖင့္ ေတြ႕ထိေသာ္လည္း မတုန္လႈပ္ေခ်။

၇၈၄။ ထို႔ေၾကာင့္ ပညာသည္သာလွ်င္ ဥစၥာထက္ ျမတ္၏၊ ဤေလာက၌ ယင္း ပညာျဖင့္ (ဘဝ၏) အဆံုး (နိဗၺာန္) ကို ရ၏၊ ဘဝၿပီးဆံုးရာ နိဗၺာန္ကို မရေသးရကား မိုက္မဲေတြေဝ မႈေၾကာင့္ သူမိုက္သည္ဘဝႀကီးငယ္တို႔၌ မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္တို႔ကို ျပဳ၏။

၇၈၅။ (အၾကင္သူသည္ မေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္၍) အဆင့္ဆင့္ က်င္လည္ျခင္းသို႔ ေရာက္လ်က္ပဋိသေႏၶေနျခင္းသို႔လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာကသို႔လည္းေကာင္း ကပ္ ေရာက္ရ၏။

ထိုမေကာင္းမႈကိုျပဳေသာသူ၏ (အျပဳအမူကို) ယံုၾကည္ေသာ ပညာနည္းေသာ သူသည္ (ထိုသူကဲ့သို႔ က်င့္၍) ပဋိသေႏၶေနျခင္းသို႕လည္းေကာင္း၊ တမလြန္ေလာကသို႔လည္းေကာင္း ကပ္ေရာက္ရ၏။

၇၈၆။ ယုတ္မာေသာ သေဘာရွိေသာ ခိုးသူသည္ (အိမ္ျခံစပ္ကို ေဖာက္သည္ရွိေသာ္) အိမ္ျခံစပ္ဝ၌ (အေစာင့္ေယာက္်ားတို႔၏) ဖမ္းဆီးျခင္းကို ခံရသည္ျဖစ္၍ (အိမ္ျခံစပ္ကို ေဖာက္ျခင္းဟူေသာ) မိမိျပဳမူမႈေၾကာင့္ အညႇဥ္းဆဲခံရသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ယုတ္မာေသာ သေဘာရွိေသာ ဤသတၱဝါအေပါင္းသည္ (ဤဘဝက မေကာင္းမႈတို႔ကို ျပဳ၍) တမလြန္ဘဝသို႔ ေနာက္ကာလ၌ မိမိ၏ မေကာင္းမႈကံေၾကာင့္ (ငရဲစသည္တို႔၌ အညႇဥ္းဆဲခံရ၏)။

၇၈၇။ ေကာရဗ်မင္းျမတ္ ဝတၳဳကာမတို႔သည္ ဆန္းၾကယ္ကုန္ သာယာဖြယ္ ႏွလံုးေမြ႕ ေလ်ာ္ဖြယ္ျဖစ္ကုန္၍ အထူးထူးအျပားျပားေသာ သေဘာျဖင့္ (သာယာဖြယ္ကို ျပဳ၍) စိတ္ ႏွလံုးကို ေမႊေႏွာက္ေခ်ာက္ခ်ားေစတတ္ကုန္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ ကာမဂုဏ္တို႔၌ အျပစ္ကို ႐ႈျမင္၍ ရဟန္းျပဳခဲ့၏။

၇၈၈။ ေကာရဗ်မင္းျမတ္ သစ္သီးတို႔သည္ (မွည့္ေသာ အခါ၌ျဖစ္ေစ၊ စိမ္းေသာ အခါ၌ ျဖစ္ေစ) ေႂကြက်သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ သတၱဝါတို႔သည္ ငယ္ကုန္ေသာ ္လည္းေကာင္း၊ ႀကီးကုန္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကိုယ္ခႏၶာပ်က္စီး၍ ေသၾကရကုန္၏။ ငါသည္ ဤသို႔ မျမဲေသာအျဖစ္ကိုလည္း (ပညာမ်က္စိျဖင့္) ႐ႈျမင္၍ ရဟန္းျပဳခဲ့၏၊ မခၽြတ္မယြင္းေသာ ရဟန္း၏ အျဖစ္သည္ သာလွ်င္ အထူးသျဖင့္ ေကာင္းျမတ္၏။

၇၈၉။ ငါသည္ (ကံ ကံ၏အက်ဳိးကို) ယံုၾကည္မႈ 'သဒၶါတရား' ျဖင့္ ရဟန္းျပဳ၍ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ (ေကာင္းေသာ အက်င့္သို႔) ကပ္ေရာက္၏၊ ငါ၏ ရဟန္းအျဖစ္သည္ (အရဟတၱဖိုလ္ကိုရေသာေၾကာင့္ ) အခ်ည္းႏွီး အက်ဳိးမရွိသည္ မဟုတ္ေပ။ (ထို႔ေၾကာင့္သာ လွ်င္ ကိေလသာ) ေႂကြးၿမီမရွိသည္ျဖစ္၍ (တိုင္းသူျပည္သားတို႔၏) ေဘာဇဥ္ကို သံုးေဆာင္၏။

၇၉ဝ။ (ငါသည္ ) ဝတၳဳကာမ, ကိေလသာကာမတို႔ကို (မီးတစ္ဆယ့္တစ္ပါးတို႔ျဖင့္) တေျပာင္ေျပာင္ေတာက္ေလာင္ေသာ အျခင္းအရာအားျဖင့္ ႐ႈျမင္၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊေငြတို႔ကို ဓားလက္နက္အေနအားျဖင့္ ႐ႈျမင္၍လည္းေကာင္း၊ အမိဝမ္း၌ ပဋိသေႏၶေနသည္မွ စ၍ (အလံုးစံုေသာသံသရာ၌ျဖစ္ျခင္း) ဆင္းရဲကို ႐ႈျမင္၍လည္းေကာင္း၊ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္တို႔၌ (ခံစားရမည့္) ႀကီးစြာေသာေဘးကို ႐ႈျမင္၍လည္းေကာင္း ရဟန္းျပဳခဲ့၏။

၇၉၁။ ဤသို႔ဆိုခဲ့ၿပီးေသာ အျပစ္ကို သိ၍ ထိုျမတ္စြာဘုရားထံ၌ တရားနာရေသာ အခါ ထိတ္လန္႔မႈသံေဝဂကို ရၿပီ၊ ထိုငါသည္ လူျဖစ္စဥ္အခါက ရာဂဟူေသာ ေျငာင့္တံသင္းစသည္ တို႔စူးဝင္အပ္ေသာ ္လည္း (ယခုအခါ) အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီ။

၇၉၂။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္ၿပီးၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူသည့္ အတိုင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ၊ ေလးလံလွစြာေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးၿပီ၊ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာတဏွာကို ႏုတ္အပ္ၿပီ။

၇၉၃။ အၾကင္အရဟတၱဖိုလ္အက်ဳိးငွါ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္းေဘာင္သို႔ ဝင္ေရာက္ ရဟန္း ျပဳ၏၊ အလံုးစံုေသာ ေႏွာင္ႀကိဳး'သံေယာဇဥ္'တို႔၏ကုန္ရာ အရဟတၱဖိုလ္ျဖစ္ေသာ ထိုအက်ဳိး ကိုလည္း ငါ ရၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ရ႒ပါလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၅-မာလုက်ပုတၱေတၳရဂါထာ

ဆကၠနိပါတ္၌ မာလုက်ပုတၱမေထရ္ ရဟႏၲာအျဖစ္ျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ားကုိ ျပခဲ့၏။ ဤ၌ကားပုထုဇဥ္အျဖစ္ျဖင့္ ျမတ္စြာဘုရားအား တရားအက်ဥ္း ေဟာေတာ္မူပါဟု ေတာင္းပန္သည္တြင္ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ေဟာေတာ္မူရာ ထုိအက်ဥ္းကုိေဆာင္ယူသင္ၾကား ထားေၾကာင္း ေဖာ္ျပေသာ ဂါထာမ်ား။

၇၉၄။ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဟု သုဘနိမိတ္ကို ႏွလံုးသြင္းသူအား ေအာက္ေမ့မႈ 'သတိ'လြတ္ကင္း၏၊ (သတိလြတ္ကင္းသူသည္ ႐ူပါ႐ံု၌) တပ္စြန္းေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခံစား၏၊ ထို႐ူပါ႐ံုကိုလည္း (ေကာင္း၏ ေကာင္း၏ဟု) လႊမ္းမိုးသိမ္းပိုက္၍ တည္၏။

၇၉၅။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ႐ူပါ႐ံုလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ ေသာ (သုခစေသာ) ေဝဒနာတို႔သည္ ပြါးကုန္၏၊ (ခ်စ္အပ္ေသာ ႐ူပါ႐ံုတို႔၌) ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ 'အဘိဇၩာ'သည္လည္းေကာင္း၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ 'ဝိဟႎသာ'သည္လည္းေကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္ကိုညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္၏။ ဤသို႔ (ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ဘဝါဘိသခၤါရကို) ဆည္းပူး ေသာသူအားဆင္းရဲမႈ ဝဋ္ဒုကၡ ျဖစ္၏၊ (ထိုသူကို) နိဗၺာန္ႏွင့္ ေဝး၏ဟု ဆိုအပ္၏။

၇၉၆။ သဒၵါ႐ံုကို ၾကား၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဟု သုဘနိမိတ္ကို ႏွလံုးသြင္းသူအား ေအာက္ ေမ့မႈ 'သတိ'သည္လြတ္ကင္း၏၊ (သတိလြတ္ကင္းသူသည္ သဒၵါ႐ံု၌) တပ္စြန္းေသာ စိတ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ခံစား၏၊ ထိုသဒၵါ႐ံုကိုလည္း (ေကာင္း၏ ေကာင္း၏ဟု) လႊမ္းမိုးသိမ္းပိုက္၍ တည္၏။

၇၉၇။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား သဒၵါ႐ံုလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ (သုခစေသာ) ေဝဒနာတို႔သည္ ပြါးကုန္၏၊ (ခ်စ္အပ္ေသာ သဒၵါ႐ံုတို႔၌) ေရွး႐ႈ ၾကံစည္မႈ 'အဘိဇၩာ'သည္လည္းေကာင္း၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ 'ဝိဟႎသာ'သည္လည္းေကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္ကိုညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္၏။ ဤသို႔ (ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ဘဝါဘိသခၤါရကို) ဆည္းပူးေသာသူအားဆင္းရဲမႈ ဝဋ္ဒုကၡ ျဖစ္၏၊ (ထိုသူကို) နိဗၺာန္ႏွင့္ ေဝး၏ဟု ဆိုအပ္၏။

၇၉၈။ ဂႏၶာ႐ံုကို နမ္းရွဴ၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဟု သုဘနိမိတ္ကို ႏွလံုးသြင္းသူအား ေအာက္ ေမ့မႈ 'သတိ' သည္ လြတ္ကင္း၏၊ (သတိလြတ္ကင္းသူသည္ ဂႏၶာ႐ံု၌) တပ္စြန္းေသာ စိတ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ခံစား၏၊ ထိုဂႏၶာ႐ံုကိုလည္း (ေကာင္း၏ ေကာင္း၏ဟု) လႊမ္းမိုးသိမ္းပိုက္၍ တည္၏။

၇၉၉။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဂႏၶာ႐ံုလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ ေသာ (သုခစေသာ) ေဝဒနာတို႔သည္ ပြါးကုန္၏၊ (ခ်စ္အပ္ေသာ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၌) ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ 'အဘိဇၩာ'သည္လည္းေကာင္း၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ 'ဝိဟႎသာ' သည္လည္းေကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္ကိုညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္၏၊ ဤသို႔ (ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ဘဝါဘိသခၤါရကို) ဆည္းပူး ေသာသူအားဆင္းရဲမႈ ဝဋ္ဒုကၡ ျဖစ္၏၊ (ထိုသူကို) နိဗၺာန္ႏွင့္ ေဝး၏ဟု ဆိုအပ္၏။

၈ဝဝ။ ရသာ႐ံုကို လ်က္၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဟု သုဘနိမိတ္ကို ႏွလံုးသြင္းသူအား ေအာက္ ေမ့မႈ 'သတိ'သည္ လြတ္ကင္း၏၊ (သတိလြတ္ကင္းသူသည္ ရသာ႐ံု၌) တပ္စြန္းေသာ စိတ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ခံစား၏၊ ထိုရသာ႐ံုကိုလည္း (ေကာင္း၏ ေကာင္း၏ဟု) လႊမ္းမိုးသိမ္းပိုက္၍ တည္၏။

၈ဝ၁။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ရသာ႐ံုလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ (သုခစေသာ) ေဝဒနာတို႔သည္ ပြါးကုန္၏၊ (ခ်စ္အပ္ေသာ ရသာ႐ံုတို႔၌) ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ 'အဘိဇၩာ'သည္လည္းေကာင္း၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ 'ဝိဟႎသာ' သည္လည္းေကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္ကိုညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္၏။ ဤသို႔ (ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ဘဝါဘိသခၤါရကို) ဆည္းပူးေသာသူအားဆင္းရဲမႈ ဝဋ္ဒုကၡ ျဖစ္၏၊ (ထိုသူကို) နိဗၺာန္ႏွင့္ ေဝး၏ဟု ဆိုအပ္၏။

၈ဝ၂။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဟု သုဘနိမိတ္ကို ႏွလံုးသြင္းေသာသူအား ေအာက္ေမ့မႈ 'သတိ' သည္ လြတ္ကင္း၏၊ (သတိလြတ္ကင္းသူသည္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌) တပ္စြန္း ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ခံစား၏၊ ထိုေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကိုလည္း (ေကာင္း၏ ေကာင္း၏ဟု) လႊမ္းမိုး သိမ္းပိုက္၍ တည္၏။

၈ဝ၃။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ေသာ (သုခစေသာ) ေဝဒနာတို႔သည္ ပြါးကုန္၏၊ (ခ်စ္အပ္ေသာ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုတို႔၌) ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ 'အဘိဇၩာ'သည္လည္းေကာင္း၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ 'ဝိဟႎသာ' သည္လည္းေကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္ကိုညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္၏။ ဤသို႔ (ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ဘဝါဘိသခၤါရကို) ဆည္းပူးေသာသူအားဆင္းရဲမႈ ဝဋ္ဒုကၡ ျဖစ္၏၊ (ထိုသူကို) နိဗၺာန္ႏွင့္ ေဝး၏ဟု ဆိုအပ္၏။

၈ဝ၄။ ဓမၼာ႐ံုကို သိ၍ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးဖြယ္ဟု သုဘနိမိတ္ကို ႏွလံုးသြင္းသူေသာအား ေအာက္ ေမ့မႈ 'သတိ' သည္ လြတ္ကင္း၏၊ (သတိလြတ္ကင္းသူသည္ ဓမၼာ႐ံု၌) တပ္စြန္းေသာ စိတ္ရွိ သည္ျဖစ္၍ ခံစား၏၊ ထိုဓမၼာ႐ံုကိုလည္း (ေကာင္း၏ ေကာင္း၏ဟု) လႊမ္းမိုးသိမ္းပိုက္၍ တည္၏။

၈ဝ၅။ ထိုသို႔သေဘာရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္အား ဓမၼာ႐ံုလွ်င္ ျဖစ္ေၾကာင္းရွိကုန္ေသာ မ်ားစြာကုန္ ေသာ (သုခစေသာ) ေဝဒနာတို႔သည္ ပြါးကုန္၏၊ (ခ်စ္အပ္ေသာ ဓမၼာ႐ံုတို႔၌) ေရွး႐ႈၾကံစည္မႈ 'အဘိဇၩာ'သည္လည္းေကာင္း၊ ညႇဥ္းဆဲမႈ 'ဝိဟႎသာ' သည္လည္းေကာင္း ထိုပုဂၢိဳလ္၏ စိတ္ကိုညႇဥ္းဆဲႏွိပ္စက္၏။ ဤသို႔ (ဆိုအပ္ၿပီးေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ဘဝါဘိသခၤါရကို) ဆည္းပူး ေသာသူအားဆင္းရဲမႈ ဝဋ္ဒုကၡ ျဖစ္၏၊ (ထိုသူကို) နိဗၺာန္ႏွင့္ ေဝး၏ဟု ဆိုအပ္၏။

၈ဝ၆။ ႐ူပါ႐ံုကို ျမင္လတ္ေသာ္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ႐ူပါ႐ံုတို႔၌ မတပ္ မက္၊ (႐ူပါ႐ံု၌) တပ္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အာ႐ံုကို ခံစား၏၊ ထို႐ူပါ႐ံုကိုလည္း လႊမ္းမိုးသိမ္းပုိက္၍ မတည္။

၈ဝ၇။ ႐ူပါ႐ံုကို အဘိဇၩာစသည္တို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ႐ႈေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း၊ (ထို႐ူပါ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ေဝဒနာကို (ေဂါစရာေသဝနျဖင့္) မွီဝဲေသာ သူအားလည္းေကာင္း (ကိေလသာဝဋ္အားလံုး) ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပြါးစီးျခင္းသို႔ မေရာက္။ ဤသို႔ေသာ အက်င့္ျဖင့္ထိုေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊

ဤသို႔ ဆိုအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲကိုမဂ္ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေသာ ပုဂၢိဳလ္အား နိဗၺာန္ႏွင့္ နီး၏ဟူ၍ ဆိုအပ္၏။

၈ဝ၈။ သဒၵါ႐ံုကို ၾကားလတ္ေသာ္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ သဒၵါ႐ံုတို႔၌ မတပ္မက္၊ (သဒၵါ႐ံု၌) တပ္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အာ႐ံုကို ခံစား၏၊ ထို သဒၵါ႐ံုကိုလည္းလႊမ္းမိုးသိမ္းပုိက္၍ မတည္။

၈ဝ၉။ သဒၵါ႐ံုကို အဘိဇၩာစသည္တို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နားေထာင္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း၊ (ထိုသဒၵါ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ေဝဒနာကို (ေဂါစရာေသဝန ျဖင့္) မွီဝဲေသာသူအားလည္းေကာင္း (ကိေလသာဝဋ္အားလံုး) ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပြါးစီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ဤသို႔ေသာ အက်င့္ျဖင့္ ထိုေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ဤသို႔ဆိုအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲကို မဂ္ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေသာ ပုဂၢိဳလ္အား နိဗၺာန္ႏွင့္ နီး၏ဟုဆိုအပ္၏။

၈၁ဝ။ ဂႏၶာ႐ံုကို နမ္းရွဴလတ္ေသာ္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဂႏၶာ႐ံုတို႔၌ မတပ္မက္၊ (ဂႏၶာ႐ံု၌) တပ္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အာ႐ံုကို ခံစား၏၊ ထိုဂႏၶာ႐ံု ကိုလည္း လႊမ္းမိုးသိမ္းပုိက္၍ မတည္။

၈၁၁။ ဂႏၶာ႐ံုကို အဘိဇၩာစသည္တို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ နမ္းရွဴေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း၊ (ထိုဂႏၶာ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ေဝဒနာကို (ေဂါစရာေသဝနျဖင့္) မွီဝဲ ေသာသူအားလည္းေကာင္း (ကိေလသာဝဋ္အားလံုး) ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပြါးစီးျခင္းသို႔ မေရာက္။ ဤသို႔ေသာ အက်င့္ျဖင့္ ထိုေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ဤသို႔ဆိုအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲကို မဂ္ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေသာ ပုဂၢိဳလ္အား နိဗၺာန္ႏွင့္ နီး၏ဟုဆိုအပ္၏။

၈၁၂။ ရသာ႐ံုကို လ်က္လတ္ေသာ္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ရသာ႐ံုတို႔၌ မတပ္မက္၊ (ရသာ႐ံု၌) တပ္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အာ႐ံုကို ခံစား၏၊ ထိုရသာ႐ံု ကိုလည္းလႊမ္းမိုးသိမ္းပုိက္၍ မတည္။

၈၁၃။ ရသာ႐ံုကို အဘိဇၩာစသည္တို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ လ်က္ေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း၊ (ထိုရသာ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ေဝဒနာကို (ေဂါစရာေသဝနျဖင့္) မွီဝဲေသာသူအားလည္းေကာင္း (ကိေလသာဝဋ္အားလံုး) ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပြါးစီးျခင္း သို႔မေရာက္။ ဤသို႔ေသာ အက်င့္ျဖင့္ ထိုေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ဤသို႔ဆိုအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲကို မဂ္ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေသာ ပုဂၢိဳလ္အား နိဗၺာန္ ႏွင့္ နီး၏ဟုဆိုအပ္၏။

၈၁၄။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို ေတြ႕ထိလတ္ေသာ္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု တို႔၌မတပ္မက္၊ (ေဖာ႒ဗၺာ႐ံု၌) တပ္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အာ႐ံုကို ခံစား၏၊ ထိုေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကိုလည္း လႊမ္းမိုးသိမ္းပုိက္၍ မတည္။

၈၁၅။ ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို အဘိဇၩာစသည္တို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ ေတြ႕ထိေသာ ေယာဂီပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း၊ (ထိုေဖာ႒ဗၺာ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ေဝဒနာကို (ေဂါစရာ ေသဝနျဖင့္) မွီဝဲေသာ သူအားလည္းေကာင္း (ကိေလသာဝဋ္အားလံုး) ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပြါးစီးျခင္းသို႔မေရာက္။ ဤသို႔ေသာ အက်င့္ျဖင့္ ထိုေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ဤသို႔ဆိုအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲကို မဂ္ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေသာပုဂၢိဳလ္အား နိဗၺာန္ႏွင့္ နီး၏ဟု ဆိုအပ္၏။

၈၁၆။ ဓမၼာ႐ံုကို သိလတ္ေသာ္ ထင္ေသာ သတိရွိေသာ ပုဂၢိဳလ္သည္ ဓမၼာ႐ံုတို႔၌ မတပ္ မက္၊ (ဓမၼာ႐ံု၌) တပ္ျခင္းကင္းေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ အာ႐ံုကို ခံစား၏၊ ထိုဓမၼာ႐ံုကိုလည္း လႊမ္းမိုးသိမ္းပုိက္၍မတည္။

၈၁၇။ ဓမၼာ႐ံုကို အဘိဇၩာစသည္တို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ သိေသာ ထိုေယာဂီပုဂၢိဳလ္အားလည္းေကာင္း၊ (ထိုဓမၼာ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳ၍ ျဖစ္ေသာ) ေဝဒနာကို (ေဂါစရာေသဝနျဖင့္) မွီဝဲေသာသူအားလည္းေကာင္း (ကိေလသာဝဋ္အားလံုး) ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္၏၊ ပြါးစီးျခင္း သို႔မေရာက္။ ဤသို႔ေသာ အက်င့္ျဖင့္ ထိုေယာဂီပုဂၢိဳလ္သည္ သတိရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ဤသို႔ဆိုအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ ဝဋ္ဆင္းရဲကို မဂ္ပညာျဖင့္ ဖ်က္ဆီးေသာပုဂၢိဳလ္အား နိဗၺာန္ႏွင့္ နီး၏ဟု ဆိုအပ္၏။

ဤသို႔လွ်င္ မာလုက်ပုတၱမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၆-ေသလေတၳရဂါထာ

လုလင္သံုးရာတို႔၏ဆရာ ေဗဒင္သံုးပံုေဆာင္ ေသလပုဏၰားႀကီးသည္ ဘုရားရွင္ထံ ေရာက္လာကာလကၡဏာေတာ္မ်ားကုိ စံုစမ္းရင္း ခ်ီးက်ဴးေလွ်ာက္ထား၍ ဘုရားရွင္၌ အႂကြင္းမရွိ ယံုၾကည္ၾကည္ညဳိလ်က့္လုလင္သံုးရာႏွင့္တကြ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းအျဖစ္ကုိ ခံယူၾက၏။ ဤသို႔ရဟန္းျဖစ္ၾကၿပီးေနာက္ ဝိပႆနာပြါးမ်ားၾကသည္တြင္ အရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ၾက၏။ ထုိအျခင္းအရာႏွင့္စပ္လ်ဥ္းေသာ ဂါထာမ်ား။

၈၁၈။ ႀကီးျမတ္ေသာ ဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရားသည္ မဟာပုရိသ လကၡဏာတို႔ႏွင့္တင္းတင္းျပည့္ညီေသာ ကိုယ္ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ေကာင္းေသာ ကိုယ္ေတာ္ ေရာင္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ လံုးရပ္သဏၭာန္တို႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏၊ ၾကည့္႐ႈသူတို႔ ႏွစ္သက္စဖြယ္ တင့္တယ္ေသာအဆင္းရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ေရႊအဆင္းႏွင့္ တူေသာ အဆင္း ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ေဖြးေဖြးျဖဴစင္ေသာစြယ္ေတာ္ရွိေတာ္မူပါေပ၏။

၈၁၉။ 'လံုးရပ္သဏၭာန္တို႔ျဖင့္ ေကာင္းစြာ ျဖစ္ေသာ ေယာက္်ားျမတ္၏ ကိုယ္၌ မဟာပုရိသလကၡဏာတို႔သည္ ထင္ရွားျပလ်က္ ျဖစ္ေပၚေနကုန္သကဲ့သို႔' အရွင္ဘုရား၏ ကိုယ္ ေတာ္၌လည္းမဟာပုရိသလကၡဏာ အားလံုးတို႔သည္ ထင္ရွားျပလ်က္ ျဖစ္ေပၚေနပါကုန္၏။

၈၂ဝ။ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရားသည္ ၾကည္လင္ေသာ မ်က္လံုးရွိေတာ္မူသည္ (လျပည့္ ဝန္းကဲ့သို႔) တင့္တယ္ေသာ မ်က္ႏွာရွိေတာ္မူသည္ (လံုးရပ္သဏၭာန္ျပည့္စံုသျဖင့္) က်ယ္ျပန္႔ ေတာ္မူ၍ (ျဗဟၼာမင္း၏ကိုယ္ကဲ့သို႔) ေျဖာင့္မတ္ေသာ ကိုယ္ရွိေတာ္မူသည္ ေတာက္ပေသာ အေရာင္ရွိေတာ္မူသည္ျဖစ္၍ ရဟန္းအေပါင္း၏ အလယ္၌ 'ေနမင္းကဲ့သို႔' တင့္တယ္ေတာ္မူပါ ေပ၏။

၈၂၁။ ရဟန္း (အရွင္ရဟန္းသည္) ၾကည့္႐ႈသူတို႔၏ မ်က္စိ၌ ေကာင္းေသာ အျမင္ ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ေရႊႏွင့္တူေသာ ကိုယ္ေရအဆင္း ရွိေတာ္မူပါေပ၏၊ ဤသို႔လွ်င္ ျမတ္ေသာ အဆင္းႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာအရွင္ဘုရားအား ရဟန္း၏ အျဖစ္ျဖင့္ အဘယ္အက်ဳိးရွိပါ အံ့နည္း။

၈၂၂။ (အရွင္ရဟန္းသည္) သမုဒၵရာေလးစင္း အပိုင္းအျခားရွိသည့္ ေျမကို အစိုးရေသာ ရန္အေပါင္းကိုေအာင္ျမင္ေသာ ဇမၺဴဒိပ္ႏွင့္တကြ ေလးကၽြန္းလံုးကို အစိုးရေသာ ရထားစီးခ်င္း မင္းတကာတို႔ထက္ ျမတ္ေသာ စၾကဝေတးမင္း ျဖစ္ရန္ ထိုက္တန္ေတာ္မူပါေပ၏။

၈၂၃။ မင္းမ်ဳိးမင္းႏြယ္တို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ၿမိဳ႕စားရြာစားမင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း၊ ဘိသိက္ခံၿပီးမင္းတို႔သည္လည္းေကာင္း အရွင္၏ ေနာက္လိုက္ အရံမင္းတို႔ ျဖစ္ၾကပါေစ။ ေဂါတမႏြယ္ဖြားျမတ္စြာဘုရား (အရွင္ဘုရားသည္ ) လူတို႔ကို အစိုးရေသာ မင္းတကာတို႔ ပူေဇာ္ထိုက္ေသာ စၾကာမင္းျပဳေတာ္မူပါေလာ့ (ဟု ေသလပုဏၰားက ေလွ်ာက္၏)။

၈၂၄။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ေသလ ငါသည္ မင္း ျဖစ္၏၊ အတုမရွိေသာတရားမင္း ျဖစ္၏၊ (ထိုငါသည္ ) တရားျဖင့္ အာဏာစက္ကို လည္ေစၿပီ၊ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ်မလည္ေစႏိုင္ေသာ ဓမၼစက္ကို လည္ေစေတာ္မူ၏ (ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈၂၅။ (ေသလပုဏၰားသည္ ဤသို႔ ေလွ်ာက္၏)၊ ေဂါတမႏြယ္ဖြား ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ သည္ဘုရားဟူ၍ ဝန္ခံေတာ္မူပါ၏၊ အတုမရွိေသာ တရားမင္း ျဖစ္၏၊ တရားျဖင့္ အာဏာ စက္ကိုလည္ေစ၏ဟု မိန္႔ဆိုေတာ္မူပါေပ၏။

၈၂၆။ ဆရာ့အလိုသို႔ လိုက္၍ အရွင္၏ စကားကို နာယူေသာ စစ္သူႀကီးကား အဘယ္သူ ပါနည္း၊ အရွင္သခင္ လည္ေစႏိုင္ေသာ ဓမၼစက္ကို အဘယ္သူသည္ အတုလိုက္၍ လည္ေစႏိုင္ ပါသနည္း။

၈၂၇။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ေသလ ငါသည္ ဓမၼစက္ကို လည္ေစအပ္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ အႏုဇာတသားျဖစ္ေသာ သာရိပုၾတာသည္ အတုမရွိ ျမတ္ ေသာ ဓမၼစက္ကိုအတုလိုက္၍ လည္ေစ၏။

၈၂၈။ ပုဏၰား ငါသည္ကား ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္ သိထိုက္ေသာ ဝိဇၨာႏွင့္ ဝိမုတၱိကို ထူးေသာဉာဏ္ျဖင့္သိသူ၊ ပြါးမ်ားထိုက္ေသာ မဂၢသစၥာတရားကို ပြါးမ်ားၿပီးသူ၊ ပယ္ထိုက္ ေသာ သမုဒယသစၥာကို ပယ္ၿပီးသူ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သစၥာေလးပါးကို သိၿပီးသူ 'ဗုဒၶ'ျဖစ္၏။

၈၂၉။ ပုဏၰား ငါ့အေပၚ၌ ယံုမွားမႈ 'ကခၤါ' ကို ပယ္ေဖ်ာက္ေလာ့၊ အတိအက် ဆံုးျဖတ္ေလာ့၊ ျမတ္စြာဘုရားတို႔အား ဖူးျမင္ရျခင္းသည္ အလြန္ပင္ ရခဲလွ၏။

၈၃ဝ။ ပုဏၰားေလာက၌ သမၺဳဒၶဘုရားတို႔၏ ထင္ရွားျဖစ္ေပၚမႈသည္ အလြန္ပင္ ရခဲလွ၏၊ ငါသည္ (ရာဂစေသာ) ျမားေျငာင့္တို႔ကို ပယ္ႏုတ္ၿပီးသူျဖစ္၍ မိမိထက္ လြန္ျမတ္သူ မရွိေသာ'သမၺဳဒၶ'ဘုရားပင္တည္း။

၈၃၁။ ျဗဟၼာမင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေသာ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ အတုကို လြန္ၿပီးေသာ မာရ္စစ္သည္ အေပါင္းကိုႏွိမ္နင္းၿပီးေသာ ငါသည္ ရန္သူအားလံုးကို အလိုသို႔ လိုက္ပါေစ၍ တစ္စံုတစ္ခုမွ် ေဘးမခဘဲဝမ္းေျမာက္ရ၏။

၈၃၂။ (ေသလပုဏၰားသည္ တပည့္တို႔အား ဤသို႔ ေျပာဆို၏)၊ အေမာင္လုလင္တို႔ ငါးပါးေသာမ်က္စိအျမင္ရွိသည္ျဖစ္၍ (ရာဂစေသာ) ျမားေျငာင့္ကို ပယ္ႏုတ္ၿပီးေသာ ႀကီးျမတ္ ေသာဝီရိယရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ 'ေတာ (အတြင္း) ဝယ္ ျခေသၤ့မင္း ေဟာက္ သကဲ့သို႔'ေဟာေတာ္မူအပ္ေသာ စကားကို နာယူမွတ္သားၾကကုန္ေလာ့။

၈၃၃။ ျဗဟၼာမင္းသဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာ ႏိႈင္းယွဥ္မႈ အတုကို လြန္ေတာ္မူၿပီးေသာ မာရ္စစ္သည္အေပါင္းကို ႏွိမ္နင္းေတာ္မူၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားကို ဖူးျမင္ရမူ အမ်ဳိးဇာတ္ ယုတ္နိမ့္သူပင္ျဖစ္ျငားေသာ္လည္း အဘယ္သူသည္ မၾကည္ညိဳဘဲ ရွိအံ့နည္း။

၈၃၄။ ငါသည္ ဤအရပ္၌ ျမတ္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ရဟန္းျပဳေတာ့အံ့၊ ရဟန္းျပဳလိုသူသည္ ငါ့ကို အတုလိုက္၍ ရဟန္းျပဳေလာ့၊ ရဟန္း မျပဳလိုသူသည္အလိုရွိရာသို႔ သြားပါေလေလာ့။

၈၃၅။ အရွင္၏ စိတ္သည္ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ ရဟန္းျပဳရန္ အကယ္၍ ႏွစ္သက္ခဲ့ပါမူအကၽြႏု္ပ္တို႔သည္လည္း ျမတ္ေသာ ပညာရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ အထံေတာ္၌ရဟန္းျပဳၾကပါကုန္အံ့ (ဟု တပည့္တို႔က ဆို၏)။

၈၃၆။ ျမတ္စြာဘုရား သံုးရာကုန္ေသာ ဤပုဏၰားတို႔သည္ လက္အုပ္ ခ်ီၾကကုန္လ်က္ (ရဟန္းျပဳရန္) ေတာင္းပန္ၾကပါကုန္၏၊ အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ အရွင္ဘုရား၏ အထံေတာ္၌ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကို က်င့္သံုးလိုပါကုန္၏ (ဟု ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္၏)။

၈၃၇။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ဤသို႔ မိန္႔ေတာ္မူ၏)၊ ေသလ အၾကင္အက်င့္ကို က်င့္သည္ ရွိေသာ္မေမ့မေလ်ာ့မူ၍ က်င့္ေသာ အမ်ဳိးေကာင္းသား၏ ရဟန္းအျဖစ္သည္ အခ်ည္းႏွီး မျဖစ္ႏိုင္၊ ေကာင္းစြာေဟာအပ္ေသာ မ်က္ေမွာက္ထင္ထင္ ကိုယ္တိုင္ သိျမင္ႏိုင္ေသာ အခါ မလင့္ အက်ဳိးေပးႏိုင္ေသာထိုအက်င့္ျမတ္ကို က်င့္ၾကကုန္ေလာ့။

၈၃၈။ ငါးပါးေသာ မ်က္စိအျမင္ရွိေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား (အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္) ဤေန႔မွ စ၍ေရတြက္ေသာ္ ရွစ္ရက္ေျမာက္ေသာ ေန႔၌ အရွင္ဘုရားကို ကိုးကြယ္ရာဟူ၍ ဆည္းကပ္ၾကပါကုန္၏၊ ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား အကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ခုနစ္ညဥ့္မွ်ျဖင့္ အရွင္ဘုရား၏ သာသနာေတာ္၌ ယဥ္ေက်းသူတို႔ ျဖစ္ၾကရပါကုန္၏။

၈၃၉။ ျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရားသည္ သစၥာေလးပါးကို သိၿပီးေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူ ပါေပ၏၊ အရွင္ဘုရားသည္ လူ နတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏၊ အရွင္ဘုရားသည္ မာရ္ ငါးပါးကိုႏွိမ္နင္းႏိုင္ေသာ ဘုရားျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏၊ အရွင္ဘုရားသည္ အႏုသယတို႔ကို ျဖတ္ေတာက္လ်က္ (သံသရာဝဲမွ) ကူးေျမာက္ၿပီး၍ ဤသတၱဝါအေပါင္းကို သံသရာမွ ကယ္ တင္ေတာ္မူပါေပ၏။

၈၄ဝ။ အရွင္ဘုရားသည္ ဥပဓိေလးပါးတို႔ကို ေကာင္းစြာ လြန္ေျမာက္ေတာ္မူပါၿပီ၊ အာသဝတရားတို႔ကို (မဂ္ျဖင့္) ေဖာက္ခြဲဖ်က္ဆီးအပ္ပါကုန္ၿပီ၊ အရွင္ဘုရားသည္ ျခေသၤ့သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏၊ တစ္စံုတစ္ရာ စြဲလမ္းမႈ မရွိသူ၊ ေၾကာက္ျခင္း, ထိတ္လန္႔ျခင္းတို႔ကို ပယ္ ၿပီးသူ ျဖစ္ေတာ္မူပါေပ၏။

၈၄၁။ သံုးရာေသာ ဤရဟန္းတို႔သည္ လက္အုပ္ခ်ီလ်က္ တည္ေနၾကပါကုန္၏၊ လုံ႔လ ရွိေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရား အရွင္ဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ဆန္႔တန္းေတာ္မူပါေလာ့၊ ရဟႏၲာတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား ရွိခိုးၾကပါေစကုန္သတည္း။

ဤသို႔လွ်င္ ေသလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၇-ကာဠိေဂါဓာပုတၱဘဒၵိယေတၳရဂါထာ

သာကီဝင္မင္းသား ဘဒၵိယသည္ အႏု႐ုဒၶါစေသာ မင္းသားငါးဦးတို႔ႏွင့္အတူ အႏုပိယ သရက္ဥယ်ာဥ္၌သီတင္းသံုးေတာ္မူေသာ ဘုရားရွင့္ထံ ေရာက္လာရဟန္းျပဳၾက၍ ရဟႏၲာ ျဖစ္ၾက၏။

ဥစၥာကုလိကဧတဒဂ္ရျဖစ္၏။ အစဥ္မျပတ္ ''ခ်မ္းသာေလစြ၊ ခ်မ္းသာေလစြ''ဟု ဥဒါန္းက်ဴးေနသည္ကုိရဟန္းမ်ားကအထင္မွား၍ ဘုရားထံေလွ်ာက္သျဖင့္ ေခၚယူေမးစစ္ရာ ေရွးအခါမင္းျဖစ္စဥ္ကအေစာင့္အေရွာက္ေတြ ရွိပါလ်က္ ထိတ္လန္႔ေနရ၏။ ယခုအခါ ရဟန္းျဖစ္၍

ဤသို႔မထိ္တ္လန္႔ရေၾကာင္းဘုရားရွင္မ်က္ေမွာက္တြင္ ရဲရင့္စြာ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၈၄၂။ (ျမတ္စြာဘုရား အကၽြႏု္ပ္သည္ ေရွးအခါက ) ဆင္ဦးကင္း၌ ထိုင္၍ သြားလာခဲ့ပါ၏၊ ႏူးညံ့ေသာအဝတ္ပုဆိုးတို႔ကို သာ ဝတ္ခဲ့ပါ၏၊ စင္ၾကယ္ေသာ သားႁပြမ္းသေလးထမင္းကိုသာ စားခဲ့ပါ၏။

၈၄၃။ ယခုအခါ (ရဟန္းအျဖစ္၌ တည္ေသာ) ေကာင္းျမတ္ေသာ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္ သပိတ္လက္စြဲ၍ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ သပိတ္၌ေရာက္လာေသာ ဆြမ္းျဖင့္သာ ေမြ႕ေလ်ာ္ေရာင့္ရဲပါ၏၊ (ကာဠိ) ေဂါဓာ (မည္ေသာ မင္းသမီး)၏သားျဖစ္ေသာ ဘဒၵိယသည္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မစြဲလမ္းမူ၍ (ဖလသမာပတ္စ်ာန္ျဖင့္) စ်ာန္ဝင္စား၏။

၈၄၄။ ပ့ံသကူဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္ သပိတ္ လက္စြဲ၍ ဆြမ္းခံျခင္းျဖင့္ သပိတ္၌ေရာက္လာေသာ ဆြမ္းျဖင့္သာ ေမြ႕ေလ်ာ္ေရာင့္ရဲပါ၏၊ (ကာဠိ) ေဂါဓာ (မည္ေသာ မင္းသမီး)၏သားျဖစ္ေသာ ဘဒၵိယသည္ (တဏွာဒိ႒ိတို႔ျဖင့္) မစြဲလမ္းမူ၍ (ဖလသမာပတ္ စ်ာန္ျဖင့္) စ်ာန္ဝင္စား၏။

၈၄၅။ ပိ႑ပါတ္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၄၆။ တိစီဝရိက္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၄၇။ အိမ္စဥ္မျပတ္ ဆြမ္းရပ္ျခင္း'သပဒါန'ဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ ေမွာက္ဘဝဝယ္ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၄၈။ ဧကာသနိက္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၄၉။ ပတၱပိုဏ္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅ဝ။ အတိရိက္ဝိနည္းကံ ျပဳ၍ ေဘာဇဥ္ကို ဘုဥ္းေပးျခင္းကို ပယ္ေသာ 'ခလုပစၧာဘတၱိက'ဓူတင္ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း ၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာအကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၁။ အရညကင္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ့ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၂။ ႐ုကၡမူဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၃။ အေဗ႓ာကာသိကဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၄။ သုသာန္ဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၅။ ေရွးဦးစြာ ၫႊန္ေသာ ေနရာ၌ ေနေလ့ရွိေသာ ယထာသႏၲတိကဓူတင္ ေဆာက္ တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၆။ ေနသဇၨိကဓူတင္ ေဆာက္တည္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၇။ ပစၥည္းေလးပါး၌ အလိုနည္းသည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၈။ ပစၥည္းေလးပါး၌ ေရာင့္ရဲလြယ္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏ အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၅၉။ ဆိတ္ၿငိမ္ရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္သည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၆ဝ။ လူတို႔ႏွင့္ ေရာေႏွာျခင္း မရွိသည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၆၁။ အားထုတ္အပ္ေသာ လုံ႔လရွိသည္ျဖစ္၍ (မ်က္ေမွာက္ဘဝဝယ္ ခ်မ္းသာစြာ ေနျခင္း၌) ျမဲသည္၏အျဖစ္ႏွင့္ ယွဥ္ေသာ အကၽြႏု္ပ္သည္။ပ။

၈၆၂။ ပိုလ္အခ်ိန္တစ္ရာရွိေသာ အနားေရးတစ္ရာရွိေသာ ေရႊလင္ပန္းကို ပယ္စြန္႔၍ ေျမသပိတ္ကိုစြဲကိုင္ခဲ့ၿပီ၊

ဤေရႊလင္ပန္းကို ပယ္စြန္႔၍ ေျမသပိတ္ကို စြဲကိုင္ျခင္းသည္ ႏွစ္ႀကိမ္ေျမာက္ေသာအဘိသိက္သြန္းျခင္းပါတည္း။

၈၆၃။ ငါသည္ မင္းျဖစ္စဥ္ ေရွးအခါက တံတုိင္းဝန္းတို႔ျဖင့္ ျခံရံအပ္ေသာ ခိုင္ျမဲေသာ ျပအိုးပစၥင္တံခါးမုခ္တို႔ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ၿမိဳ႕၌ ျမင့္ေသာျပာသာဒ္ထက္ဝယ္ သန္လ်က္လက္စြဲကုန္ေသာ ေယာက်္ားတို႔ေစာင့္ေရွာက္အပ္သည္ျဖစ္လ်က္ ထိတ္ထိတ္လန္႔လန္႔ ေနခဲ့ရ၏။

၈၆၄။ ယခုအခါ (ရဟန္းအျဖစ္၌ တည္ေသာ) ေကာင္းျမတ္ေသာ ငါသည္ မထိတ္မလန္႔ ရေတာ့ဘဲပယ္အပ္ၿပီးေသာ ေဘးဘ်မ္းရွိသည္ျဖစ္၍ (ေနရၿပီ)၊ (ကာဠိ) ေဂါဓာ (မည္ေသာ မင္းသမီး)၏သားျဖစ္ေသာ ဘဒၵိယသည္ ေတာသို႔ သက္ဝင္၍ (ဖလသမာပတ္စ်ာန္ျဖင့္) စ်ာန္ဝင္စား၏။

၈၆၅။ သီလေက်းဇူး၌ တည္၍ သတိကိုလည္းေကာင္း၊ ပညာကိုလည္းေကာင္း ပြါးေစ လ်က္အစဥ္သျဖင့္ သံေယာဇဥ္အားလံုးတို႔၏ကုန္ျခင္းသို႔ ေရာက္ၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ ကာဠိေဂါဓာ (မည္ေသာ မင္းသမီး)၏ သားျဖစ္ေသာ ဘဒၵိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၈-အဂၤုလိမာလေတၳရဂါထာ

ေကာသလမင္းႀကီး၏ ပေရာဟိတ္သား အဂၤုလိမာလသည္ ဆင္ေျပာင္ခုနစ္စီးအားကုိ ေဆာင္ႏုိင္၏။ တကၠသုိလ္ျပည္ ဆရာ့ထံတြင္ ပညာသင္ၾကားစဥ္ မလုိသူတို႔၏ ေျပာစကားေၾကာင့္ လူသတ္သမားျဖစ္ရ၏။ အမိကုိပင္ သတ္ရန္လုိက္ေနဆဲ ဘုရားရွင္ ႂကြလာရာ ဘုရားကုိ ဆက္၍လုိက္ျပန္၏။ မမွီႏုိင္၍့ရပ္ေလာ့ဟုဆုိသည္တြင္ ''သင္သာ မရပ္၊ ငါကားရပ္၏''ဟု မိန္႔ေတာ္မူေသာ စကားအရေျဖရွင္းေဟာျပသည္ကုိ သေဘာက်၍ ဧဟိဘိကၡဳရဟန္းအျဖစ္ကုိ ခံယူၿပီးေနာက္ ဝိပႆနာကုိ ပြါးမ်ားရာအရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္၏။ ထုိအခါ ဝိမုတၱိခ်မ္းသာကုိ ခံစားရင္း ဝမ္းေျမာက္ဝမ္းသာ ဥဒါန္းက်ဴးေသာ ဂါထာမ်ား။

၈၆၆။ ရွင္ရဟန္း သင္သည္ သြားေနသည္သာ ျဖစ္ပါလွ်က္ ငါ ရပ္ေနသူ ျဖစ္၏ဟု ဆိုဘိ၏၊ ရပ္ေနေသာအကၽြႏ္ုပ္ကိုမူကား မရပ္ဟု ဆိုဘိ၏၊ ရွင္ရဟန္း ရွင္ရဟန္းအား ထုိ အေၾကာင္းကို ေမးပါ၏၊ အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ရွင္ရဟန္းသည္ ရပ္ေနသူျဖစ္၍ အကၽြႏု္ပ္ ကား ရပ္ေနသူ မဟုတ္ (ေျပးသြားေနသူ) ျဖစ္ရပါသနည္း (ဟု အဂၤုလိမာလက ေလွ်ာက္၏)။

၈၆၇။ အဂၤုလိမာလ ငါသည္ အခါခပ္သိမ္း သတၱဝါအားလံုးတို႔၌ တုတ္လက္နက္ကို စြန္႔ပယ္ခ်ထား၍ရပ္တည္၏၊ သင္ (အဂၤုလိမာလ) မူကား သတၱဝါတို႔၌ (ကိုယ္ႏႈတ္ျဖင့္) ေစာင့္စည္းမႈမွ ကင္းသူျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငါသည္ (ဘဝထုိထုိ၌ မသြားေတာ့ဘဲ) ရပ္တည္ ေနသူမည္၏၊ သင္သည္မူကား မရပ္မတည္ (ဘဝထုိထုိ၌) သြားေနသူျဖစ္၏ (ဟု ျမတ္စြာဘုရား မိန္႔ေတာ္မူ၏)။

၈၆၈။ ပူေဇာ္အပ္ေသာ သီလကၡႏၶစသည့္ ျမတ္ေသာ တရားကို ရွာၿပီးေသာ ကိေလသာ တို႔ကို ၿငိမ္းေစအပ္ၿပီးေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ အကၽြႏု္ပ္အား (ခ်ီးေျမႇာက္ေတာ္မူျခင္းငွါ) ေတာအုပ္ႀကီးသို႔ၾကာျမင့္မွပင္ ႂကြလာေတာ္မူေပစြတကား၊ အကၽြႏု္ပ္သည္ အရွင္ဘုရား၏ တရားႏွင့္ စပ္ေသာ ဂါထာကိုၾကားနာရေသာေၾကာင့္ အေထာင္မက မ်ားျပားေသာ မေကာင္း မႈကို စြန္႔ပါေတာ့အံ့။၊

၈၆၉။ ဤသို႔ ဆိုၿပီးသည့္ အျခားမဲ့၌လွ်င္ (အဂၤုလိမာလ) ခိုးသူသည္ သန္လ်က္ကိုလည္းေကာင္း၊ (ႂကြင္းေသာ ေလး, လွံစေသာ) လက္နက္ကိုလည္းေကာင္း ေတာင္ၾကားေခ်ာက္ ကမ္းပါး၌ ပစ္စြန္႔ေလ၏၊ (ထုိလက္နက္တို႔ကို စြန္႔ၿပီးလွ်င္) (အဂၤုလိမာလ) ခိုးသူသည္ ျမတ္စြာဘုရား၏ ေျခေတာ္တို႔ကို ရွိခိုး၍ထုိအရပ္၌ပင္လွ်င္ ျမတ္စြာဘုရားအား ရဟန္းအျဖစ္ ကို ေတာင္းပန္၏။

၈၇ဝ။ ထုိအခါ စင္စစ္ သနားျခင္း 'က႐ုဏာ'ရွိေတာ္မူေသာ၊ ျမတ္ေသာ သီလကၡႏၶစေသာတရားအေပါင္းကို ရွာေတာ္မူၿပီးေသာ၊ နတ္ႏွင့္တကြေသာ သတၱေလာက၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူ ေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ ထုိအဂၤုလိမာလကို ''ရဟန္း လာလွည့္ (ဧဟိဘိကၡဳ)''ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူ၏၊ ဤသို႔''ဧဟိဘိကၡဳ''ဟု မိန္႔ေတာ္မူျခင္းသည္ ပင္လွ်င္ ထုိအဂၤုလိမာလ၏ ရဟန္း အျဖစ္ ျဖစ္ေလ၏။

၈၇၁။ အၾကင္သူသည္ ေရွးအခါက ေမ့ေလ်ာ့ခဲ့၍ ေနာက္အခါ၌ မေမ့မေလ်ာ့၊ ထုိသူသည္ တိမ္တုိက္မွလြတ္ေသာလကဲ့သို႔ ဤ (ၾသကာသ)ေလာကကို ထြန္းလင္းေစ၏။

၈၇၂။ အၾကင္သူသည္ ျပဳအပ္ၿပီးေသာ မေကာင္းမႈကံကို ကုသုိလ္ကံျဖင့္ ပိတ္ပင္အပ္၏၊ ထုိသူသည္တိမ္တုိက္မွ လြတ္ေသာ လကဲ့သို႔ ဤ (ၾသကာသ)ေလာကကို ထြန္းလင္းေစ၏။

၈၇၃။ ပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ေသာ ရဟန္းသည္ ဘုရားရွင္သာသနာေတာ္၌ စင္စစ္ လုံ႔လႀကိဳး ကုတ္ အားထုတ္၏၊ ထုိပ်ဳိမ်စ္ႏုနယ္ေသာ ရဟန္းသည္ 'တိမ္တုိက္မွ လြတ္ေသာ လကဲ့သို႔' ဤ (ၾသကာသ)ေလာကကိုထြန္းလင္းေစ၏။

၈၇၄။ (ငါ၏) ရန္သူတို႔သည္လည္း ငါ၏ တရားစကားကို နာေစကုန္သတည္း၊ ငါ၏ ရန္သူတို႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္၌ က်င့္ေစကုန္သတည္း၊ အၾကင္သူေတာ္ေကာင္း တို႔သည္ ကုသုိလ္တရားကိုသာလွ်င္ ယူေစကုန္၏၊ ငါ၏ ရန္သူျဖစ္ကုန္ေသာ ထုိသူတို႔သည္ ထုိသူေတာ္ေကာင္းတို႔သို႔ ဆည္းကပ္ေစကုန္သတည္း။

၈၇၅။ ငါ၏ ရန္သူတို႔သည္ သည္းခံမႈေက်းဇူးကို ဆိုတတ္ကုန္ေသာ (တစ္စံုတစ္ေယာက္ ေသာသူႏွင့္) မဆန္႔က်င္သည့္ ေမတၱာျဖင့္သာ ခ်ီးမြမ္းေလ့ရွိကုန္ေသာ သူတို႔၏ တရားကို ေလ်ာက္ပတ္ေသာ အခါဝယ္နာေစကုန္သတည္း၊ ထုိတရားကိုလည္း (ေကာင္းစြာ သင္ယူ၍) အတုလိုက္၍ က်င့္ေစကုန္သတည္း။

၈၇၆။ (ငါ၏) ထုိရန္သူသည္ စင္စစ္သျဖင့္ ငါ့ကို မညႇဥ္းဆဲေစသတည္း၊ အျခားတစ္ပါး ေသာတစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါကိုလည္း မညႇဥ္းဆဲေစသတည္း၊ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၿပီးလွ်င္အလံုးစံုေသာ သတၱဝါတို႔ကို (ျမတ္ေသာ ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းျဖင့္) ေစာင့္ေရွာက္ ေစသတည္း။

၈၇၇။ ေရကို ေဆာင္ေသာ သူတို႔သည္ (မိမိလိုရာ အရပ္သို႔) ေရကို ေဆာင္ကုန္၏၊ ေလးသမားတို႔သည္ ျမားကို (မီးကင္၍) ေျဖာင့္ေအာင္ ျပဳကုန္၏၊ တစည္းသစ္ေရြသမား တို႔သည္ သစ္ကို (အလိုရွိသလို) ေရြကုန္၏၊ ဤအတူ ေကာင္းေသာ အက်င့္ရွိကုန္ေသာ ပညာရွိတို႔သည္ (ေသာတာပတၱိမဂ္ စသည္ကိုျဖစ္ေစကုန္လ်က္) မိမိကိုယ္ကို ဆံုးမကုန္၏။

၈၇၈။ (မင္းစေသာ) အခ်ဳိ႕ေသာ သူတို႔သည္ တုတ္လွံကန္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (ဆင္ဆရာ သည္) ခၽြန္းေတာင္းတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (ျမင္းဆရာသည္) ႀကိမ္လံုးတို႔ျဖင့္လည္းေကာင္း ဆံုးမကုန္၏၊ ငါ့ကိုမူကား တုတ္လွံကန္မရွိဘဲ လက္နက္မရွိဘဲလ်က္ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံု ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ ဆံုးမေတာ္မူၿပီ။

၈၇၉။ (ျမတ္စြာဘုရားႏွင့္ မေတြ႕ဆံုမီ) ေရွးအခါက ငါ၏ အမည္သည္ ညႇဥ္းဆဲတတ္သူ 'ဟႎသက'ျဖစ္ပါလ်က္ မညႇဥ္းဆဲတတ္သူ 'အဟႎသက'ဟူ၍ အမည္ရွိ၏၊ ယခု မညႇဥ္းဆဲ တတ္သူ 'အဟႎသက'ဟုမွန္ေသာ အမည္ရွိၿပီ၊ (ထို႔ေၾကာင့္) တစ္စံုတစ္ေယာက္ေသာ သတၱဝါ ကို ငါ မညႇဥ္းဆဲ။

၈၈ဝ။ ငါသည္ ေရွးအခါက အဂၤုလိမာလဟူ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာေသာ ခိုးသူျဖစ္ခဲ့ပါ၏၊ (ကာေမာဃစေသာ) ႀကီးပြါးေသာ ၾသဃျဖင့္ ေမ်ာေနစဥ္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဆည္းကပ္ ကိုးကြယ္ျခင္းသို႔ ေရာက္ခဲ့ပါ၏။

၈၈၁။ (ငါသည္ ) ေရွးအခါက အဂၤုလိမာလဟူ၍ ထင္ရွားေက်ာ္ေစာလ်က္ (သူတစ္ပါးတို႔၏) ေသြးျဖင့္စြန္းေပေသာ လက္ရွိခဲ့၏၊ (ျမတ္စြာဘုရားအား) ကိုးကြယ္ရာဟု ဆည္းကပ္သည္ကို ႐ႈပါေလာ့၊ ငါသည္ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာ တဏာွ က ုိ ေကာငး္ စာြ ပယ္ ႏတု ၿ္ပးီ ၿပ။ီ

၈၈၂။ (ငါသည္ ) မ်ားစြာေသာ ဒုဂၢတိသို႔ လားေရာက္ေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ထုိသို႔သေဘာ ရွိေသာ (အကုသုိလ္) ကံကို ျပဳခဲ့၍ အကုသုိလ္ကံ၏ အက်ဳိးျဖင့္ ေတြ႕ထိခံစားရေသာ္လည္း (ကိေလသာေႂကြးၿမီ) ကင္းလ်က္ တုိင္းသူျပည္သားတို႔၏ ေဘာဇဥ္ကို သံုးေဆာင္ရ၏။

၈၈၃။ ပညာမဲ့ကုန္ေသာ လူမိုက္တို႔သည္ ေမ့ေလ်ာ့ျခင္းကို အဖန္ဖန္ အားထုတ္ကုန္၏၊ ပညာရွိသည္သာမေမ့မေလ်ာ့မႈကို 'ျမတ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းကဲ့သို႔' ေစာင့္ေရွာက္၏။

၈၈၄။ (ငါ့ရွင္တို႔ သင္တို႔သည္) ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ၌ ေမ့ေလ်ာ့မႈကို အားမထုတ္ၾကကုန္လင့္၊ (ဝတၳဳကာမ, ကိေလသာ) ကာမတို႔၌ ေမြ႕ေလ်ာ္မႈ 'တဏွာ'ဟူေသာ ေပါင္းေဖာ္ျခင္းကို အားမထုတ္ၾကကုန္လင့္၊ မေမ့မေလ်ာ့ေသာ သူသည္ ကိေလသာတို႔ကို ႐ႈိ႕ျမႇိဳက္လ်က္ ျမတ္ေသာ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာသို႔ ေရာက္၏။

၈၈၅။ (ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္သို႔ ငါ၏ လာျခင္း၊ ငါ့ထံသို႔ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြလာ ေတာ္မူျခင္းသည္) ေကာင္းေသာ လာျခင္းပါတည္း၊ အက်ဳိးစီးပြါးမွ ကင္းေသာ လာျခင္း မဟုတ္ပါ၊ (ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္၌ ရဟန္းျပဳအံ့ဟု) ငါ၏

ဤတုိင္ပင္ေျပာဆိုျခင္းသည္ မေကာင္းေသာတုိင္ပင္ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ပါ၊ (အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ) ေဝဖန္အပ္ကုန္ေသာ တရားတို႔တြင္အၾကင္တရားသည္ ျမတ္၏၊ ထုိျမတ္ေသာ တရားသို႔သာလွ်င္ ငါ ကပ္ေရာက္ၿပီ။

၈၈၆။ (ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္သို႔ ငါ၏ လာျခင္း၊ ငါ့ထံသို႔ ျမတ္စြာဘုရား ႂကြလာေတာ္ မူျခင္းသည္) ေကာင္းေသာ လာျခင္းပါတည္း၊ အက်ဳိးစီးပြါးမွ ကင္းေသာ လာျခင္း မဟုတ္ ပါ၊ (ျမတ္စြာဘုရားထံေတာ္၌ ရဟန္းျပဳအံ့ဟု) ငါ၏

ဤတုိင္ပင္ေျပာဆိုျခင္းသည္ မေကာင္း ေသာတုိင္ပင္ေျပာဆိုျခင္း မဟုတ္ပါ၊ (အဘယ့္ေၾကာင့္နည္းဟူမူ) ငါသည္ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔သို႔ ေရာက္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၈၈၇။ ထုိလူျဖစ္စဥ္ ေရွးအခါက ေတာ၌လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္း၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေခါင္းလိုဏ္ဂူတို႔၌လည္းေကာင္း ထုိထုိသို႔ေသာ အရပ္၌သာလွ်င္ ထိတ္လန္႔ေသာ စိတ္ရွိ လ်က္ရပ္တည္ခဲ့ရ၏။

၈၈၈။ (ယခု ရဟန္းျဖစ္ေသာ အခါ၌မူကား) ခ်မ္းသာစြာ အိပ္ရ၏၊ ခ်မ္းသာစြာ ရပ္တည္ ရ၏၊ ခ်မ္းသာစြာ အသက္ေမြးရ၏၊ မာရ္မင္း၏ အနီးအပါး စားက်က္တြင္း၌ မရွိေတာ့ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ သတၱဝါတို႔၌ သနားေတာ္မူေသာ အျဖစ္သည္ ေၾသာ္ အံ့ဖြယ္ရွိပါေပစြ။

၈၈၉။ ငါသည္ ေရွးအခါက (အမ်ဳိးဇာတ္အားျဖင့္) ျဗာဟၼဏဇာတ္ ျဖစ္၏၊ အမိအဖ ႏွစ္ပါးစံုအားျဖင့္ျမတ္ေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္၏၊ ထုိငါသည္ ယခု ရဟန္းျဖစ္ေသာ အခါ၌မူကား ေကာင္းေသာ စကားကိုဆိုေတာ္မူတတ္ေသာ တရားမင္းျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရား၏ သားေတာ္ျဖစ္၏။

၈၉ဝ။ (ငါသည္ ယခုအခါ) တဏွာကင္းၿပီ၊ စြဲယူမႈ မရွိေတာ့ၿပီ၊ စကၡဳဒြါရစသည္၌ လံုျခံဳစြာေစာင့္ေရွာက္ၿပီးေသာ တံခါးရွိၿပီ၊ ေကာင္းစြာ ေစာင့္စည္းအပ္ၿပီ၊ ငါသည္ အိုျခင္း ေသျခင္းဆင္းရဲ၏အရင္းမူလျဖစ္ေသာ အဝိဇၨာစေသာ အျမစ္ကို ႏုတ္ပယ္သတ္ျဖတ္ၿပီး၍ အာသေဝါတရားတို႔၏ကုန္ရာနိဗၺာန္သို႔ ေရာက္ၿပီ။

၈၉၁။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္ၿပီးၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား၏ ဆံုးမေတာ္မူေသာ အတုိင္းလိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ၊ ေလးလံလွစြာေသာ ခႏၶာဝန္ကို ခ်ၿပီးၿပီ၊ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာတဏွာကို အႂကြင္းမဲ့ ပယ္ႏုတ္ၿပီးၿပီ။

ဤသို႔လွ်င္ အဂၤုလိမာလမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၉-အႏု႐ုဒၶေတၳရဂါထာ

မဟာနာမ္မင္း၏ညီ အႏု႐ုဒၶါသည္ ႀကီးက်ယ္ေသာ စည္းစိမ္ကုိ ခံစားေနရာမွ ဘုရားရွင္ထံေရာက္၍ရဟန္းျပဳ တစ္ဝါတြင္း၌ပင္ ဒိဗၺစကၡဳအဘိဉာဏ္ကုိ ျဖစ္ေစလ်က္ တဖန္ ရွင္သာရိပၾတာထံမွကမၼ႒ာန္းယူကာ ေစတိယတုိင္း အေရွ႕ေတာ၌ တရားအားထုတ္ ေနစဥ္ မဟာပုရိသဝိတက္ႏွင့္ စပ္လွ်ဥ္း၍မဟာအရိယဝံသပဋိပဒါကုိ ဘုရားရွင္ေဟာ ေတာ္မူေသာ အခါ ဝိပႆနာပြါးလ်က္ ပဋိသမ႓ိဒါျဖင့္ ျခံရံေသာအရဟတၱဖုိလ္သို႔ ေရာက္ေလ၏။ ဒိဗၺစကၡဳဧတဒဂ္ျဖင့္ ခ်ီးက်ဴးခံရ၏။ ထုိအရွင္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဘုရားေဟာေသာ ဂါထာမ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ထုိအရွင္ေဟာဟူ၍သာ ဆုိရေသာ ဂါထာမ်ား။

၈၉၂။ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ အမိ အဖတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ အစ္မ ႏွမ ေဆြမ်ဳိး အစ္ကိုတို႔ကိုလည္းေကာင္း ပယ္စြန္႔၍ ကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကို စြန္႔ၿပီး၍သာလွ်င္ စ်ာန္ဝင္စားေန၏။

၈၉၃။ ကျခင္း, သီျခင္းတို႔ျဖင့္ အျပည့္အစံု စည္းစိမ္ခံစားလ်က္ ေၾကးနင္းခြက္ခြင္းသံ တို႔ျဖင့္ (နံနက္အခါတုိင္း၌) ႏိုးၾကားေစအပ္ေသာ ငါသည္ ကိေလသာမာရ္၏ အာ႐ံု (ျဖစ္ေသာ ကာမဂုဏ္) ၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေနသည္ ျဖစ္ရကား ထုိကာမဂုဏ္ကို ခံစားျခင္းျဖင့္ သံသရာမွ စင္ၾကယ္မႈကို မရႏိုင္ေလ။

၈၉၄။ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးကိုလည္း ေက်ာ္လြန္၍ ျမတ္စြာဘုရား သာသနာေတာ္၌ၾသဃအားလံုးကို လြန္ေျမာက္ၿပီး၍သာလွ်င္ စ်ာန္ဝင္စားေန၏။

၈၉၅။ အသွ်င္အႏု႐ုဒၶါသည္ ႏွလံုးေမြ႕ေလ်ာ္ဖြယ္ ရွိကုန္ေသာ ႐ူပါ႐ံု, သဒၵါ႐ံု, ဂႏၶာ႐ံု, ရသာ႐ံု, ေဖာ႒ဗၺာ႐ံုဟူကုန္ေသာ

ဤကာမဂုဏ္ငါးပါးတို႔ကိုလည္း လြန္ေျမာက္ၿပီး၍သာလွ်င္ စ်ာန္ဝင္စားေန၏။

၈၉၆။ အာသေဝါကင္းၿပီးေသာ အႏု႐ုဒၶါရဟန္းသည္ ဆြမ္းခံရာမွ ျပန္ခဲ့သည္ရွိေသာ္ တစ္ေယာက္ထီးတည္းအေပါင္းအေဖာ္ မရွိမူ၍ ပံ့သကူသကၤန္းတို႔ကို ရွာမွီး၏။

၈၉၇။ ပညာရွိေသာ အာသေဝါကင္းၿပီးသည့္ အႏု႐ုဒၶါရဟန္းသည္ ေရြးခ်ယ္စိစစ္၍ ေကာက္ယူကာဖြပ္ေလွ်ာ္ခ်ဳပ္ဆိုးၿပီးလွ်င္ ပံ့သကူသကၤန္းတို႔ကို ေဆာင္၏။

၈၉၈။ အၾကင္ပုဂၢိဳလ္သည္ အလိုလည္း ႀကီး၏၊ ေရာင့္ရဲျခင္းမွလည္း ကင္း၏၊ လူ, ရဟန္းတို႔ႏွင့္ (မေလ်ာ္ေသာ) ေရာေႏွာျခင္းျဖင့္ ေရာေႏွာလ်က္ ပ်ံ႕လြင့္ေသာ စိတ္ရွိသည္ျဖစ္၍ ေန၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္အား (စိတ္၏ ) ညစ္ႏြမ္းျခင္းကို ျပဳတတ္ကုန္ေသာ ယုတ္ညံ့ကုန္ေသာ အကုသုိလ္တရားတို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

၈၉၉။ (အၾကင္အခါ၌ ဤပုဂၢိဳလ္သည္) သတိႏွင့္လည္း ျပည့္စံု၏၊ (ပစၥည္းေလးပါးတို႔၌) အလိုနည္း၏၊ (ရရသမွ်ေသာ ပစၥည္းျဖင့္) ေရာင့္ရဲလြယ္၏၊ စိတ္ပ်ံ႕လြင့္ျခင္းမွ ကင္း၏၊ ဝဋ္ကို ၿငီးေငြ႕ေသာ တရား၌ေမြ႕ေလ်ာ္သည္ျဖစ္၍ ႏွစ္လိုဝမ္းေျမာက္၏၊ အျမဲ အားထုတ္အပ္ေသာ လုံ႔လရွိ၏။

၉ဝဝ။ ထုိပုဂၢိဳလ္အား ကုသုိလ္ျဖစ္ကုန္ေသာ သစၥာေလးပါးကို သိျခင္းအဖို႔၌ ျဖစ္ကုန္ ေသာဤ (သတိပ႒ာန္စေသာ) တရားတို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ ထုိပုဂၢိဳလ္သည္ အာသေဝါ ကင္း၏၊ ဤသို႔ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေဟာေတာ္မူအပ္၏။

၉ဝ၁-၂။ အၾကင္အခါ၌ (ရွစ္ခုေျမာက္ေသာ မဟာပုရိသဝိတက္ဟူေသာ) အၾကံအစည္သည္ ငါ့အားျဖစ္၏၊ ထိုအခါေလာကသံုးပါး၌ အတုမရွိေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ငါ၏ အၾကံကို သိေတာ္မူလ်က္စိတ္ျဖင့္ ဖန္ဆင္းအပ္ေသာ ကိုယ္ရွိသည္ျဖစ္၍ တန္ခိုးေတာ္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ ေတာ္မူလာၿပီးလွ်င္ထုိၾကံစည္ထားၿပီးေသာ မဟာပုရိသဝိတက္ခုနစ္မ်ဳိးထက္ အလြန္ ရွစ္ခု ေျမာက္ေသာ မဟာပုရိသဝိတက္ကို ေဟာေတာ္မူ၏၊ သံသရာခ်ဲ႕တတ္ေသာ ပပၪၥတရားမွ ကင္းသည့္ (ေလာကုတၱရာ) တရား၌ေမြ႕ေလ်ာ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သံသရာဝဋ္ကို မခ်ဲ႕ထြင္ေသာေလာကုတၱရာတရားကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏။

၉ဝ၃။ ငါသည္ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ တရားကို သိ၍ သာသနာေတာ္၌ ေမြ႕ေလ်ာ္ေနၿပီ၊ ဝိဇၨာသံုးပါးတို႔ကို အစဥ္အတုိင္း ရအပ္ကုန္ၿပီ၊ ျမတ္စြာဘုရား ဆံုးမေတာ္မူေသာအတုိင္း လိုက္နာျပဳက်င့္ၿပီးၿပီ။

၉ဝ၄။ ငါသည္ အၾကင္အခါမွစ၍ ေနသဇၨိကဓူတင္ကို ေဆာက္တည္က်င့္သံုး၏၊ ထုိ ေနသဇၨိကဓူတင္ေဆာက္တည္က်င့္သံုးေသာ ႏွစ္တို႔သည္ ငါးဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ ျဖစ္ကုန္၏၊ အၾကင္အခါမွစ၍ငိုက္မ်ဥ္းျခင္း'မိဒၶ'ကို ပယ္စြန္႔အပ္၏၊ ထုိမိဒၶကို ပယ္စြန္႔ေသာ ႏွစ္တို႔သည္ ႏွစ္ဆယ့္ငါးႏွစ္တို႔ ျဖစ္ကုန္၏။

၉ဝ၅။ စကၡဳငါးပါးႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူ၍ တဏွာကင္းေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားသည္ (ၿငိမ္းေအးေသာ) နိဗၺာန္ကို (ႂကြရန္) ရည္စူးလ်က္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူေလၿပီ၊ (ထို႔ေၾကာင့္) စိတ္ဓာတ္ၾကံ႕ခိုင္၍ ေကာင္းဆိုးႏွစ္ပါးကို အတူထားလ်က္ ႐ႈေတာ္မူႏိုင္ေသာ ျမတ္စြာဘုရာ၏ ထြက္ေလဝင္ေလတို႔သည္ မရွိေတာ့ၿပီ။

၉ဝ၆။ (ျမတ္စြာဘုရားသည္ ) ညႇိဳးငယ္ျခင္း မရွိေသာ စိတ္ျဖင့္ ေဝဒနာကို သည္းခံေတာ္မူ ေလၿပီ၊ ထုိျမတ္စြာဘုရား၏ စိတ္ေတာ္သည္ ဆီမီးလွ်ံၿငိမ္းသကဲ့သို႔ (ခ်ဳပ္ၿငိမ္း) လြတ္ေျမာက္ ေတာ္မူေလၿပီတကား။

၉ဝ၇။ ယခုအခါဝယ္ ျမတ္စြာဘုရားအား ဖႆလွ်င္ ငါးခုေျမာက္ရွိကုန္ေသာ ထုိတရား တို႔သည္ ေနာက္ဆံုးျဖစ္ကုန္၏၊ ျမတ္စြာဘုရားသည္ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူၿပီးသည္ရွိေသာ္ တစ္ပါးေသာစိတ္ေစတသိက္တရားတို႔သည္ မျဖစ္ကုန္လတၱံ႕။

၉ဝ၈။ ဇာလိနီနတ္သမီး နတ္အေပါင္း၌ (ပဋိသေႏၶအစြမ္းျဖင့္) ျဖစ္ေနရျခင္းသည္ ယခု အခါ၌ ငါ့အားမရွိေတာ့ၿပီ၊ ပဋိသေႏၶေနရျခင္းဟူေသာ သံသရာဝဋ္ဆင္းရဲကုန္ၿပီ၊ ေနာင္ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္းမရွိေတာ့ၿပီ။

၉ဝ၉။ အၾကင္ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ တစ္ခဏခ်င္းျဖင့္သာလွ်င္ ျဗဟၼာ့ျပည္ႏွင့္တကြေသာ အေထာင္မကအျပားရွိေသာ ၾသကာသေလာကကို (မ်က္ေမွာက္ျပဳေသာအားျဖင့္) သိအပ္၏၊ တန္ခိုးအရာ၌လည္းေကာင္း၊ (သတၱဝါတို႔၏) စုတိပဋိသေႏၶ၌လည္းေကာင္း သိေသာ ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္၌ ေလ့လာျခင္းသို႔ ေရာက္၏။ ထုိရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္သည္ နတ္တို႔ ကပ္ေရာက္လာဆဲ ေသာကာလ၌ နတ္တို႔ကို ျမင္ႏိုင္၏။

၉၁ဝ။ ေရွးဘဝ၌ (ငါသည္ ) စားရ႐ံုမွ်အက်ဳိးငွါ အခယူ၍ အသက္ေမြးရေသာ အႏၷဘာရ မည္ေသာ သူဆင္းရဲ ျဖစ္ခဲ့ဖူး၏၊ ေက်ာ္ေစာျခင္းရွိေသာ ဥပရိ႒မည္ေသာ ပေစၥကဗုဒၶါအား အာဟာရအလွဴကို လွဴခဲ့၏။

၉၁၁။ ထုိငါသည္ သာကီဝင္မင္းမ်ဳိး၌ ျဖစ္လာ၍ ကျခင္း သီဆိုျခင္းတို႔ျဖင့္ အျပည့္အစံုစည္းစိမ္ခံစားလ်က္ ေၾကးနင္းခြက္ခြင္းသံတို႔ျဖင့္ (နံနက္အခါ၌) ႏိုးၾကားေစအပ္သူ 'အႏု႐ုဒၶါ'ဟူ၍ ငါ့ကိုသိၾကကုန္၏။

၉၁၂။ ထုိအခါ ၌ တစ္စံုတစ္ခုမွ် ေဘးမရွိေသာ လူနတ္တို႔၏ ဆရာျဖစ္ေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားကိုဖူးျမင္ရၿပီ၊ ထုိျမတ္စြာဘုရား၌ စိတ္ကို ၾကည္လင္ေစ၍ လူ႕ေဘာင္မွ ရဟန္း ေဘာင္၌ဝင္ေရာက္ (ရဟန္းျပဳ) ၿပီ။

၉၁၃။ ေရွးဘဝက အၾကင္အရပ္၌ ငါ ေနခဲ့ဖူး၏၊ ထုိေရွး၌ ေနဖူးေသာ ခႏၶာအစဥ္ကို သိ၏၊ တာဝတႎသာနတ္ျပည္ဝယ္ သိၾကားမင္းအျဖစ္ျဖင့္ တည္ေနခဲ့ၿပီ။

၉၁၄။ ငါသည္ သမုဒၵရာေလးစင္း အပိုင္းအျခားရွိေသာ ေျမအျပင္ကို ေအာင္ႏိုင္ရေသာ လူတို႔ကို အစိုးရေသာ စၾကာမင္းအျဖစ္ကို ခုနစ္ႀကိမ္ ျပဳခဲ့ဖူးၿပီ၊ ဇမၺဴဒိပ္ကၽြန္းကို အစိုးရေသာ မင္းျဖစ္၍ တုတ္, လွန္ကန္ျဖင့္ မ႐ုိက္မပုတ္ရဘဲ ဓားလွံလက္နက္ျဖင့္ မညႇဥ္းဆဲမႏွိပ္စက္ရဘဲ တရားသျဖင့္ ဆံုးမခဲ့ဖူး၏။

၉၁၅။ ဤလူ႕ျပည္မွ (စုေတ၍ နတ္ျပည္၌ သိၾကားမင္းအျဖစ္ျဖင့္) ခုနစ္ႀကိမ္ ထုိနတ္ ျပည္မွ (စုေတ၍လူ႕ျပည္၌ စၾကာမင္းအျဖစ္ျဖင့္) ခုနစ္ႀကိမ္ ဤသို႔ တစ္ဆယ့္ေလးႀကိမ္တို႔ ပတ္လံုး က်င္လည္ခဲ့ရကုန္၏၊ ထုိအခါ နတ္ျပည္၌ တည္လ်က္ ေနဖူးသည္ကို သိဖူးၿပီ။

၉၁၆။ ငါသည္ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ (အဘိညာဥ္၏ အေျချဖစ္ေသာ စတုတၳစ်ာန္) သမာဓိ သည္ၿငိမ္သက္သည္ျဖစ္၍ သမာဓိ၏ ပြါးျခင္းသို႔ ေရာက္လတ္ေသာ္ ၿငိမ္းျခင္းကို ရသည္ရွိ ေသာ္ ငါ၏ဒိဗၺစကၡဳအဘိညာဥ္သည္ စင္ၾကယ္၏။

၉၁၇။ ငါသည္ အဂၤါငါးပါးရွိေသာ စ်ာန္၌ တည္၍ သတၱဝါတို႔၏ (ထုိေလာကမွ) လာျခင္း (ဤေလာကမွ) သြားျခင္းဟူေသာ စုတိပဋိသေႏၶကို သိ၏၊ (ယင္းသို႔ သိလတ္ေသာ္) ဤလူ႕ အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း၊ တစ္ပါးေသာ တိရစၧာန္အျဖစ္ကိုလည္းေကာင္း သိ၏။

၉၁၈။ ငါသည္ ျမတ္စြာဘုရားသို႔ ဆည္းကပ္ခဲ့ၿပီ။ပ။ ဘဝသံုးပါးသို႔ ေဆာင္တတ္ေသာ တဏွာကိုစြန္႔ပယ္အပ္ၿပီ။

၉၁၉။ ငါသည္ ဝဇၨီတုိင္းသားတို႔၏ ဝါးေတာရြာ ဝါးခ်ဳံေအာက္၌ အသက္ကုန္ျခင္းေၾကာင့္အာသဝကင္းသည္ျဖစ္၍ ပရိနိဗၺာန္ျပဳလတၱံ႕။

ဤသို႔လွ်င္ အႏု႐ုဒၶါမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

၁ဝ-ပါရာပရိယေတၳရဂါထာ

ပါရာပရိယမေထရ္၏ ဂါထာမ်ားကုိ ေအာက္ကျပဆုိခဲ့ၿပီးျဖစ္၏။ ဤ၌ကား ဘုရားရွင္ပရိနိဗၺာန္စံၿပီးေနာက္ တြင္ ထုိအရွင္ ပရိနိဗၺာန္စံခါနီး၌ အနာဂတ္သာသနာတြင္ ျဖစ္ေပၚ လာမည့္ရဟန္းတို႔၏ အက်င့္ပ်က္စီးပံုကုိ ျပေသာအားျဖင့္ ရြတ္ဆုိေသာ ဂါထာမ်ား။

၉၂ဝ။ (ပင္လံုးကၽြတ္) ပြင့္လ်က္ တည္ရွိေနေသာ အင္ၾကင္းေတာႀကီး၌ တစ္ခုတည္းေသာ အာ႐ံုရွိသည္ျဖစ္၍ ဆိတ္ၿငိမ္မႈ 'ဝိေဝက'ကို ပြါးလ်က္ စ်ာန္ဝင္းစားကာ ေနေတာ္မူေသာ (ပါရာပရိယ) ရဟန္းအားၾကံစည္မႈ ျဖစ္ေပၚလာ၏။

၉၂၁။ ေယာက်္ားတကာတို႔ထက္ ျမတ္ေတာ္မူေသာ လူသံုးပါးတို႔၏ ကိုးကြယ္ရာျဖစ္ေတာ္ မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိေတာ္မူစဥ္က ရဟန္းတို႔၏ အက်င့္သည္ တစ္မ်ဳိးျဖစ္၏၊ ယခုအခါ၌မူကား ရဟန္းတို႔၏အက်င့္ တစ္မ်ဳိးတစ္ဖံု ျဖစ္လာသည္ကို ေတြ႕ ျမင္ရ၏။

၉၂၂။ ေရွးအခါက ရဟန္းတို႔သည္ ခ်မ္းေအးေသာ ေလကို တားျမစ္၍ အရွက္အေၾကာက္ ကို ဖ်က္ဆီးတတ္သည့္ အဂၤါႀကီးငယ္ကို ဖံုးလႊမ္း႐ံု မွ်တ႐ံုမွ်သာ အက်ဳိးရွိေသာ သကၤန္းကို ရတတ္သမွ်ျဖင့္ေရာင့္ရဲၾကကုန္လ်က္ သံုးေဆာင္ၾကကုန္၏။

၉၂၃။ မြန္ျမတ္ေသာ အစာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိမွတစ္ပါး ၾကမ္းတမ္းေသာ အစာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ အနည္းငယ္ေသာ အစာကိုေသာ္လည္းေကာင္း၊ ထုိမွတစ္ပါး မ်ားစြာ ေသာအစာကိုေသာ္လည္းေကာင္း မမက္ေမာကုန္ဘဲ တဏာွ ျဖင ့္ ေတာငတ့္ မ ႈ ကငး္ ကနု သ္ ညျ္ဖစ၍္ မွ်တ႐ံုမွ်အက်ဳိးငွါ သံုးေဆာင္ၾကကုန္၏။

၉၂၄။ (ေရွးအခါက ) ထုိရဟန္းတို႔သည္ အာသေဝါတရားတို႔ကုန္ျခင္း၌ လုံ႔လျပဳကုန္ သကဲ့သို႔ ထို႔အတူ (ေရာဂါႏွိပ္စက္ကုန္ေသာ ္လည္း) အသက္၏ အရံအတားျဖစ္ေသာ ေဆး၌လည္းေကာင္း၊ ထုိမွတစ္ပါး (အသက္၏) အေထာက္အပံ့ျဖစ္ေသာ ပစၥည္း၌လည္းေကာင္း အလြန္လုံ႔လျပဳၾကကုန္သည္ မဟုတ္ကုန္။

၉၂၅။ (ထုိရဟန္းတို႔သည္) ေတာ၌လည္းေကာင္း၊ သစ္ပင္ရင္းတို႔၌လည္းေကာင္း၊ ေတာင္ေခါင္း, လိုဏ္ဂူတို႔၌လညးေကာင္း ဝိေဝကကို ပြါးေစကုန္လ်က္ ထုိဝိေဝကလွ်င္ လဲေလ်ာင္းရာရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေနၾကကုန္၏။

၉၂၆။ (ထုိရဟန္းတို႔သည္ မိမိကိုယ္ကို ပလႊားမႈ, သူတစ္ပါးအား ႐ႈတ္ခ်မႈကို မျပဳမူ၍) ႏွိမ့္ခ်ေသာအက်င့္ရွိကုန္၏၊ (သာသနာ၌) သက္ဝင္၍ တည္ေသာ သဒၶါတရား ရွိကုန္၏၊ (အလိုနည္းသည္၏အျဖစ္စေသာအားျဖင့္) ေမြးျမဴလြယ္ကုန္၏၊ (ဝတ္ႀကီး ဝတ္ငယ္၌လည္းေကာင္း၊ အလံုးစံုျမတ္ေသာအက်င့္၌လည္းေကာင္း) ႏူးညံ့ကုန္၏၊ မၾကမ္းတမ္းေသာ စိတ္ရွိကုန္၏၊ (ကိေလသာတို႔ႏွင့္) ေရာယွက္မႈကင္းကုန္၏၊ ႏႈတ္လည္း မၾကမ္းကုန္၊ အက်ဳိး စီးပြါးကို ၾကံစည္ျခင္းသို႔သာ အစဥ္လိုက္ကုန္၏။

၉၂၇။ ထို႔ေၾကာင့္ (ေရွ႕သို႔ တက္ျခင္း, ေနာက္သို႔ ဆုတ္ျခင္းစေသာ) သြားျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ (ပစၥည္းေလးပါးကို) သံုးေဆာင္ျခင္းသည္လည္းေကာင္း၊ (က်က္စားရာအာ႐ံုကို) မွီဝဲျခင္းသည္လည္းေကာင္း ၾကည္ညိဳဖြယ္ကို ေဆာင္ႏိုင္၏။

(ကၽြမ္းက်င္သူသည္ သြန္းေလာင္း အပ္ေသာ ) ဆီအလ်ဥ္သည္ ေျပျပစ္သကဲ့သို႔ (ထို႔အတူ ထုိရဟန္းတို႔၏) ဣရိယာပုထ္သည္ ေျပျပစ္၏၊ ၾကည္ညိဳဖြယ္ကို ေဆာင္ႏိုင္၏။

၉၂၈။ အာသဝတရားအားလံုးကုန္ၿပီးကုန္ေသာ၊ မ်ားစြာစ်ာန္ဝင္စားေလ့ရွိကုန္ေသာ၊ မ်ားျမတ္ေသာအက်ဳိးစီးပြါးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုကုန္ေသာ ထုိမေထရ္တို႔သည္ ယခုအခါ ပရိနိဗၺာန္ ျပဳေတာ္မူၾကကုန္ၿပီ၊ ယခုလက္ရွိကာလ၌ကား ထုိသို႔သေဘာရွိကုန္ေသာ မေထရ္တို႔သည္ အနည္းငယ္မွ်သာ ႂကြင္းက်န္ကုန္၏။

၉၂၉။ (ဝဋ္မွ ထြက္ေျမာက္ျခင္း၏ အားႀကီးေသာ မွီရာအေၾကာင္းျဖစ္ကုန္ေသာ ) ကုသုိလ္တရားတို႔၏လည္းေကာင္း၊ (ဝဋ္မွ ထြက္ေျမာက္ေၾကာင္း) ပညာ၏လည္းေကာင္းကုန္ျခင္း ေၾကာင့္အလံုးစံုေသာ အျခင္းအရာအထူးတို႔ႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္ သည္ ပ်က္ဆီးရေခ်၏။

၉၃ဝ။ (ဤေလာကႀကီးသည္) ယုတ္ညံ့ေသာ ဒုစ႐ုိက္တို႔၏လည္းေကာင္း၊ (ေလာဘ စေသာ) ကိေလသာတရားတို႔၏လည္းေကာင္း ျဖစ္ေပၚလာရာ ကာလႀကီးေပတည္း။ အၾကင္ သူတို႔သည္ကား (ဤသို႔သေဘာရွိေသာ ကာလ၌) (ကာယ, စိတၱ, ဥပဓိဟူေသာ) ဝိေဝက အက်ဳိးငွါ လုံ႔လႀကိဳးကုတ္အားထုတ္ကုန္၏၊ (ထုိသူတို႔သည္) (ပဋိေဝဓမွ) ႂကြင္းက်န္ေသာ က်င့္ဝတ္ပဋိပတ္ သူေတာ္ေကာင္းတရားသာ ရွိကုန္၏။

၉၃၁။ ထုိကိေလသာတို႔သည္ (ယခုအခါ အခြင့္ရကုန္သည္ျဖစ္၍ ရဟန္းတို႔၌) ပြါးကုန္ သည္ရွိေသာ္ (ကလ်ဏမိတၱကင္းေသာ) မ်ားစြာေသာ လူအေပါင္းကို ပူးဝင္ႏိုင္ကုန္၏၊ ရကၡိဳက္ဘီလူးတို႔သည္ သူ႐ူးတို႔ကို (ပူးဝင္) ကစားကုန္သကဲ့သို႔ (ထို႔အတူ ရဟန္းမိုက္တို႔ကို ပူးဝင္၍) ကစားၾကကုန္ေယာင္တကား။

၉၃၂။ စစ္ေျမျပင္၌ (စစ္႐ံႈးၿပီဟု) ေႂကြးေၾကာ္သည္ရွိေသာ္ စစ္သားတို႔သည္ ထုိထုိ အရပ္သို႔့ေျပးသြားၾကကုန္သကဲ့သို႔ ကိေလသာ၏တည္ရာ စစ္ေျမျပင္၌ စစ္ထုိးၾကကုန္ေသာ ထုိသတၱဝါတို႔သည္ ကိေလသာ ႏွိပ္စက္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ထုိထုိဘဝသို႔ ေျပးသြားၾကရကုန္၏။

၉၃၃။ (ဤသို႔ ေျပးသြားၾကကုန္ေသာ ထုိသူတို႔သည္) သူေတာ္ေကာင္းတရားကို စြန္႔၍ အခ်င္းခ်င္းျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ မိစၧာအယူတို႔သို႔ အစဥ္လိုက္ၾကကုန္လ်က္ ဤအယူသည္သာ ျမတ္၏ဟုလည္းမွတ္ထင္ၾကကုန္၏။

၉၃၄။ ရဟန္းတို႔သည္ ဥစၥာကိုလည္းေကာင္း၊ သားသမီးကိုလည္းေကာင္း၊ မယားကိုလည္းေကာင္းစြန္႔ပစ္ၾကကုန္၍ အိမ္မွ ထြက္လာၾကကုန္လ်က္ တစ္ဇြန္းတစ္ေယာက္မမွ်ေသာ ဆြမ္းဟူေသာအေၾကာင္းေၾကာင့္လည္း ရဟန္းတို႔ မျပဳအပ္ေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္မွီဝဲကုန္၏။

၉၃၅။ (ထုိရဟန္းတို႔သည္) ဝမ္းဝဗိုက္ကား ဝေအာင္စား၍ ပက္လက္ အိပ္ၾကကုန္ၿပီးလွ်င္ အိပ္ရာမွႏိုးၾကကုန္ေသာ ္ ျမတ္စြာဘုရား ကဲ့ရဲ႕ဖြယ္ျဖစ္ေသာ စကားကိုသာ ေျပာဆိုၾကကုန္၏။

၉၃၆။ ထုိရဟန္းတို႔သည္ အဇၩတၱသႏၲာန္၌ မၿငိမ္းေသာ စိတ္ရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ အတတ္ပညာသည္တို႔ျပဳလုပ္အပ္ေသာ အတတ္ပညာမ်ဳိးစံုတို႔ကို စိတ္ဝင္စားကုန္လ်က္ သင္ၾကားၾကကုန္၏၊ ရဟန္းတရားသည္ကား (ထုိရဟန္းတို႔ႏွင့္) သီးျခား ျဖစ္ေနေတာ့၏။

၉၃၇။ အလြန္႔အလြန္ မ်ားစြာ အလိုရွိကုန္သည္ျဖစ္၍ ေျမညက္, ေျခနယ္ဆီ, ကသယ္ မႈန္႔, ေရ, ေနရာ, စားဖြယ္တို႔ကို လူတို႔အား ေပးကမ္းေဆာင္ႏွင္းၾကကုန္၏။

၉၃၈။ တံပူကိုလည္းေကာင္း၊ သီးသီးကိုလည္းေကာင္း၊ ပန္းကိုလည္းေကာင္း၊ ခဲဖြယ္အထူးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ (အဆင္းအရသာႏွင့္ ျပည့္စံုေသာ) ဆြမ္းအထူးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သရက္သီးတို႔ကိုလည္းေကာင္း၊ သွ်စ္သွ်ားသီးတို႔ကိုလည္းေကာင္း လူတို႔အား ေပးကမ္းေဆာင္ႏွင္းကုန္၏။

၉၃၉။ ေဆးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာတို႔၌ ေဆးဆရာတို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ ကိစၥႀကီးငယ္ ျပဳလုပ္ဖြယ္တို႔၌လူတို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း၊ (မိမိကိုယ္ကို) တန္ဆာဆင္ရာ၌ ျပည့္တန္ဆာမကဲ့ သို႔လည္းေကာင္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္စိုးမိုးရာ၌ မင္းတို႔ကဲ့သို႔လည္းေကာင္း ျပဳမူၾကကုန္၏။

၉၄ဝ။ စဥ္းလဲၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ လွည့္ပတ္ၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း၊ မုသားသက္ေသ ျဖစ္ၾကကုန္၍ လည္းေကာင္း၊ မေစာင့္စည္းေသာ အသက္ေမြးမႈရွိၾကကုန္သည္ျဖစ္၍ လည္းေကာင္း ဤသို႔မ်ားစြာေသာ မိစၧာဇီဝစေသာ အသက္ေမြးမႈတို႔ျဖင့္ (ဆြမ္းပစၥည္းစေသာ) အာမိသကို သံုးေဆာင္ၾကကုန္၏။

၉၄၁။ အပ္၏ဟူေသာ အႁမြက္ေထာင္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊ (ပစၥည္းတို႔၌) ပရိယာယ္ တစ္ပါးႏွင့္ယွဥ္ရာ၌လည္းေကာင္း၊ (ႀကီးပြါးေရးစသည္ကို) ၾကံစည္ရာ၌လည္းေကာင္း (ယုတ္ မာေသာတရားတို႔ျဖင့္) အစဥ္ေျပးကုန္သည္ျဖစ္၍ အသက္ေမြးျခင္းဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပစၥည္းျဖစ္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္မ်ားစြာေသာ ဥစၥာကို စုေဆာင္းၾကကုန္၏။

၉၄၂။ မိမိအမႈႀကီးငယ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပရိသတ္ကို မိမိအား လုပ္ေကၽြးေစကုန္၏၊ ဓမၼဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္ လုပ္ေကၽြးေစသည္ မဟုတ္ကုန္၊ လာဘ္ဟူေသာ အေၾကာင္းေၾကာင့္သူတစ္ပါးတို႔အား တရားေဟာကုန္၏၊ အက်ဳိးစီးပြါးဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ တရားေဟာသည္မဟုတ္ကုန္။

၉၄၃။ အရိယာသံဃာမွ အပျဖစ္ေသာ ရဟန္းတို႔သည္ သံဃာ႕လာဘ္ဟူေသာ အေၾကာင္း ေၾကာင့္ျငင္းခံုၾကကုန္၏၊ တစ္ပါးသူတို႔၏ လာဘ္ကို မွီ၍ အသက္ေမြးကုန္ေသာ ရဟန္းတို႔ သည္ မေကာင္းမႈကိုစက္ဆုပ္ျခင္း မရွိေသာေၾကာင့္ မရွက္ကုန္။

၉၄၄။ အခ်ဳိ႕သူတုို႔သည္ ထို႔အတူ ပင္ တရားတို႔ႏွင့္ မယွဥ္ကုန္သည္ျဖစ္၍ ဦးျပည္းၾကကာ သကၤန္းကိုဝတ္႐ံုၾကကုန္လ်က္ လာဘ္ပူေဇာ္သကာ၌ ေတြေဝကုန္သည္ျဖစ္၍ ခ်ီးမြမ္း ေျမႇာက္စားျခင္းကိုသာလွ်င္ ့အလိုရွိကုန္၏။

၉၄၅။ ဤသို႔ ဆိုအပ္ၿပီးေသာနည္းျဖင့္ အထူးထူးအျပားျပားေသာ အျခင္းအရာျဖင့္ ကိေလသာျဖစ္စိမ့္ေသာငွါ အားထုတ္အပ္သည္ရွိေသာ္ ယခုအခါ၌ ျမတ္စြာဘုရား သက္ေတာ္ထင္ရွားရွိစဥ္အခါကကဲ့သို႔ ေစာင့္စည္ျခင္းငွါ ျပဳလ်က္ မရအပ္ေသးေသာ (စ်ာန္ဝိပႆနာ) တရားကိုရျခင္းငွါလည္းေကာင္း၊ ရၿပီးေသာ (စ်ာန္ဝိပႆနာ) တရားတို႔ကို ေကာင္းစြာေစာင့္ေရွာက္ျခင္းငွါလည္းေကာင္း မလြယ္ကူေတာ့ေခ်။

၉၄၆။ (ေယာက်္ားသည္) ဆူးရွိရာ အရပ္၌ ဖိနပ္မစီးဘဲ (လွည့္လည္သည္ရွိေသာ္) (ငါ့ကို ဆူးမစူးေစလင့္ဟု သတိထား၍) လွည့္လည္သြားလာသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ (ကိေလသာဆူးရွိရာ) ရြာ၌ (လွည့္လည္ေသာ) ရဟန္းသည္ သတိကို ျဖစ္ေစလ်က္ လွည့္လည္သြားလာရာ၏။

၉၄၇။ (အားထုတ္အပ္ေသာ ဝိပႆနာရွိေသာ) ေရွးေယာဂီတို႔ကို ေအာက္ေမ့၍ ထုိေယာဂီ တို႔၏က်င့္ဝတ္ဘာဝနာအစီအရင္ကို အစဥ္ေအာက္ေမ့လ်က္ ျမတ္စြာဘုရားကြယ္လြန္၍ ေနာက္ ဆံုးအခါကာလျဖစ္ေစကာမူ (တရားေတာ္အား ေလ်ာ္စြာသာလွ်င္ က်င့္သည္ရွိေသာ္) ေသျခင္း ကင္းရာ နိဗၺာန္ကိုရႏိုင္ရာ၏။

၉၄၈။ ဤအက်င့္ပဋိပတ္အစီအရင္ကို ဆိုၿပီး၍ အင္ၾကင္းေတာ၌ (သဒၶါစေသာ) ဣေႁႏၵကို ပြါးေစၿပီးေသာမေကာင္းမႈကို အပျပဳၿပီးေသာ တစ္ဖန္ ဘဝသစ္၌ ျဖစ္ျခင္း ကင္းၿပီးေသာ သီလကၡႏၶစေသာတရားအေပါင္းကို ရွာမွီးၿပီးေသာ (ပါရာပရိယမည္ေသာ ) ရဟန္းသည္ ပရိနိဗၺာန္ျပဳေတာ္မူ၏။

ဤသို႔လွ်င္ ပါရာပရိယမေထရ္သည္ ရြတ္ဆို၏။

ဝီသတိနိပါတ္ ၿပီး၏။


<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?

Subscribe to Posts [Atom]