A

တိပိဋကပါဠိေတာ္၊ အ႒ကထာ၊ ဋီကာ၊ ျမန္မာျပန္က်မ္းမ်ား

Wednesday

ကုိယ့္က်င့္အဘိဓမၼာ-အဆက္

ေရွ႕မာတိကာသုိ႔

ဧကာဒသမ အခန္း

[ဤအခဏ္း၌ ဘံုႏွင့္ စပ္၍ မွတ္ဘြယ္ပါသည္။]

ဘံု။။ သတၱဝါတို႔၏ တည္ေနရာအရပ္ကို ပါဠိလို “ဘူမိ” ျမန္မာလို “ဘံု”ဟု ေခၚသည္။ ထိုဘံုသည္ အပါယ္ ၄-ဘံု ကာမ သုဂတိ ၇-ဘံု ျဗဟၼာဘံု ၂၀-အားျဖင့္ ၃၁-ဘံုရွိ၏၊ ထိုတြင္ အပယ္ ၄-ဘံု ဟူသည္ ငရဲဘံု တိရစၧာန္ဘံု ၿပိတၱာဘံု, အသုရကာယ္ဘံုတည္း၊ ကာမသုဂတိ ၇-ဘံုဟူသည္ လူဘံုႏွင့္ နတ္ျပည္ ၆-ထပ္တည္း၊ နတ္ျပည္ ၆-ထပ္ကား စတုမဟာရာဇ္ တာဝတႎသာ, ယာမာ, တုသိတာ, နိမၼာန-ရတိ ပရနိမၼိတ ဝသဝတၱိတည္း၊ ျဗဟၼာ ၂၀ တြင္ ရူပျဗဟၼာဘံု ၁၆, အရူပျဗဟၼာဘံု ၄-ဘံုတည္း။

ငရဲခဏ္း

ယခု လူ႔ျပည္၌ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူတို႔၏ က်ေရာက္ခံစားဘို႔ရာ အက်ဥ္း ေထာင္မ်ား တည္ရွိသကဲ့သို႔ သတၱဝါတို႔၏ တည္ေနရာ ဤကမ႓ာေျမအတြင္း၌လည္း မေကာင္းမႈဒုစ႐ိုက္ က်ဴးလြန္သူတို႔၏ က်ေရာက္ ခံေနဘို႔ရာ ငရဲေထာင္မ်ား တည္ရွိ၏၊ ထိုငရဲေထာင္ကား သတၱဝါတို႔ကံလၽွင္ အရင္းခံ၍ ဥတုေၾကာင့္ျဖစ္ေနေသာ ကမၼပစၥယ ဥတုဇ႐ုပ္ တရားတည္း၊ ထိုငရဲသည္ သတၱဝါတို႔ ကံအားေလ်ာ္စြာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ရွိေန႐ံုမၽွသာမက, လူ႔ဘံုႏွင့္နီးကပ္ေသာ ေျမတြင္းမွာပင္ ေလာဟကုမ႓ီ သံရည္ ငရဲရွိေၾကာင္းကို က်မ္းဂန္တို႔၌ ေတြ႔ရ၏။

ဤက်မ္း၌ အမ်ားေျပာ႐ိုးျဖစ္ေသာ ငရဲႀကီးရွစ္ထပ္ကိုသာ အက်ယ္ထုတ္ ျပမည္၊ ထိုငရဲရွစ္ထပ္သည္ကား... ၁-သၪၨိဳင္းငရဲ, ၂-ကာဠသုတ္ငရဲ, ၃-သံဃာတငရဲ, ၄-ေရာ႐ုဝငရဲ, ၅-မဟာေရာ႐ုဝငရဲ, ၆-တာပနငရဲ, ၇-မဟာတာပန ငရဲ, ဂ-အဝီစိငရဲတည္း၊ ငရဲတထပ္တထပ္၌ ၁-ဘင္ပုတ္ငရဲ, ၂-ျပာပူငရဲ, ၃-လက္ပန္ေတငရဲ, ၄-သန္လ်က္ရြက္ေတာငရဲ, ၅-ေဝတၱရဏီေခၚ “သံရည္ ျမစ္ငရဲ”ဟု ငရဲငယ္ ၅-ထပ္ တံတိုင္းခတ္သကဲ့သို႔ ရံပတ္၍ ေနသတဲ့၊ ထိုငရဲငယ္ ၅-ထပ္ကို ဥႆဒငရဲဟု ေခၚသည္။

ယမမင္း။။ စာတုမဟာရာဇ္နတ္တို႔တြင္ အပါအဝင္ျဖစ္ေသာ ေဝမာနိက ၿပိတၱာ မင္းကိုပင္ “ယမမင္း”ဟုေခၚ၏၊ တခါတရံ နတ္စည္းစိမ္ကို ခံစား၍ တခါတရံမွာမူ မေကာင္းမႈကံအက်ဳိးကို (႐ိုး႐ိုး ၿပိတၱာမ်ားကဲ့သို႔ ခံစား ရရွာေသး၏၊ ထိုယမမင္းကား တေယာက္သာမက အမ်ားပင္ ရွိေလသည္။ လူ႔ဘံု၌ အစိုးရမ်ား႐ံုးထိုင္သလို ယမမင္းမ်ားလည္း ငရဲဘံု၏ တံခါးေလးဘက္၌ ႐ံုးစိုက္ၾကၿပီးလၽွင္ ငရဲ ေရာက္လာသူမ်ားကို စစ္ေဆး ေမးျမန္းၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ငရဲသို႔ ေရာက္လာသူတိုင္း အစစ္အေဆးခံရသည္ မဟုတ္ အကုသိုလ္ႀကီး၍ ျပစ္မႈထင္ရွားသူတို႔မွာ တခါတည္း ငရဲသို႔ က်ရေလသည္၊ ကုသိုလ္ နည္းပါးသူမ်ားအတြက္ လြတ္လိုလြတ္ျငား အေနအားျဖင့္ ယမမင္းထံ အစစ္အေဆးခံခြင့္ ရေလသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ ယမမင္း၏ စစ္ေဆးမႈမွာ အျပစ္ ရွာလို၍မဟုတ္, လြတ္သင့္က လြတ္ခြင့္ရေစလိုေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ အယူခံ႐ံုးမင္းမ်ားႏွင့္ အလားတူပင္တည္း၊ သို႔အတြက္ “ယမမင္း ဟူသည္မွာ တရားေစာင့္ေသာ မင္းေကာင္းမင္းျမတ္ပင္တည္း”ဟု မွတ္ပါ။ [ဥပရိပဏၰာသ ေဒဝဒူတသုတ္။]

ငရဲထိန္း။။ ဤငရဲထိန္းမ်ားလည္း စာတုမဟာရာဇ္နတ္မ်ဳိး အပါအဝင္ နတ္ဘီလူး နတ္ရကၡိဳသ္ မ်ားတည္း၊ ထိုငရဲထိန္းမ်ား၏ အလုပ္ကား အနည္းငယ္ေသာ အကုသိုလ္ျဖင့္ က်ေရာက္လာသူမ်ားကို ယမမင္းထံ ပိုျခင္း, ငရဲသို႔ ေရာက္ၿပီးသူမ်ားကို လက္မရြံ႕ အာဏာသားတို႔ကဲ့သို႔ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ သတ္ပုတ္ ႐ိုက္ႏွက္ျခင္းပင္တည္း။ [“ငရဲမီး”စေသာ အႏၲရာယ္တို႔လည္း ကံေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ ကမၼပစၥယ ဥတုဇ႐ုပ္မ်ားျဖစ္ရကား ငရဲခံရမည့္ သူ၌သာ ပူေလာင္၍ ထိုငရဲထိန္းတို႔မွာ မပူေလာင္ေခ်။]

ယမမင္းစစ္တမ္း။။ အမ်ား ၾကားဖူးနားဝ ရွိေအာင္ ေဒဝဒူတ သုတၱန္ပါဠိေတာ္လာ ယမမင္း၏စစ္တမ္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ျပဦးအံ့- လူ႔ျပည္မွာရွိေသာ ကေလး သူအို, သူနာ, သူေသ, အက်ဥ္းသမား ၅-ဦးသားကို ယမမင္း ေစလႊတ္အပ္ေသာ တမန္ေတာ္မဟုတ္ေသာ္လည္း အလားတူျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ေဒဝဒူတ”ေခၚသည္။ [ေဒဝ=ယမမင္း၏ + ဒူတ= တမန္ေတာ္၊ ေဒဝဒူတပုဒ္ကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ဖြင့္ၾကေသး၏။] ယမမင္းသည္ မိမိ ထံေမွာက္သို႔ ေရာက္လာေသာ ငရဲသားမ်ားအား ေဒဝဒူတ ၅-မ်ဳိးကို ေဖၚျပလ်က္ စစ္ေဆးေလ့ ရွိသည္။

ယမမင္း။။ ေမာင္မင္း ... လူ႔ျပည္မွာတုန္းက မိမိ၏ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ကိုပင္ မသုတ္သင္ႏိုင္ဘဲ က်င္ႀကီးက်င္ငယ္ထဲ၌ လူးလွိမ့္ကာ ေနရရွာေသာ ကေလးမ်ားကို မေတြ႕ခဲ့ဘူးလား

ငရဲသား။။ ေတြ႕ခဲ့ပါသည္။

ယမမင္း။။ မိမိကိုယ္တိုင္လည္း အရြယ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ ထိုကေလးမ်ားကို ၾကည့္႐ႈ၍ “ငါသည္ ဘာမၽွ နားမလည္ရွာေသာ ယခုလို ကေလးသူငယ္ျဖစ္ဘို႔ရာ ေနာင္ခါ ပဋိသေႏၶ ေနရဦးမည္, ပဋိသေႏၶ ေနျခင္း သေဘာကို မလြန္ႏိုင္ပါတကား, ယခုႏွယ္က ကိုယ္ ႏႈတ္ စိတ္ကို ေစာင့္စည္းလ်က္ ေကာင္းေကာင္း ေနမွသာ ေတာ္ေတာ့မည္”ဟု အႀကံ အစည္မ်ား မျဖစ္ခဲ့ဘူးလား ေမာင္မင္း၊ (အလြန္ၾကင္နာစြာ ေမးမည္။)

ငရဲသား။။ ကၽြန္ေတာ္ ေမ့ေလ်ာ့ေနသည့္အတြက္ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈဘက္၌ စိတ္စက္ မဝင္စားမိခဲ့ပါ။

ယမမင္း။။ ေမာင္မင္း.. မေကာင္းမႈကို ေဆြမ်ဳိးဉာတကာ ဆရာ မိဘစသူတို႔က ျပဳေပးသည္ မဟုတ္, ေမာင္မင္း ကိုယ္တိုင္ျပဳခဲ့သည္ျဖစ္၍ မိမိ၏အျပစ္ ဒဏ္ကို ေမ့ေလ်ာ့သူတို႔ ထံုးစံအတိုင္းေမာင္မင္း ခံရခ်ေတာ့မည္။

ဤနည္းအတိုင္း သူအိုကို ၫႊန္ျပ၍ ဒုတိယအႀကိမ္ ေမး၏။ သူနာကို ၫႊန္ျပ၍ တတိယအႀကိမ္ ေမး၏။ သူေသကို ၫႊန္ျပ၍ စတုတၳအႀကိမ္ေမး၏၊ အက်ဥ္း သမားကို ၫႊန္ျပ၍ ပၪၥမအႀကိမ္ ေမး၏၊ ၅-ႀကိမ္ တိုင္ေအာင္ ေမး၍ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈကို သတိမရေသးလၽွင္ ယမမင္းကိုယ္တိုင္ “လူ႔ဘဝဝယ္ ထိုသူ ကုသိုလ္ျပဳတဲ့ အခါတုန္းက မိမိအား အမၽွေဝဘူးသလား”ဟု စဥ္းစား၏။ (ဤအခ်က္ကို ေထာက္၍ ကုသိုလ္ျပဳေသာအခါ ယမမင္းအား အမၽွ ေပးေဝၾကသည္။) စဥ္းစား၍ရလၽွင္ ထိုကုသိုလ္ကို ေဖာ္ေျပာ၏၊ ယမမင္းက ေျပာျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေစ မိမိဘာသာ သတိရ၍ ျဖစ္ေစ၊ ကုသိုလ္ကို သတိရ သည္ႏွင့္ တၿပိဳင္နက္ ငရဲမွ လြတ္ေျမာက္၍ နတ္ျပည္ ေရာက္သူလည္း အမ်ားအျပားပင္ ရွိ၏၊ ထိုေနရာမ်ဳိးက်မွ မိမိ၏ ကုသိုလ္မ်ား အားထားရေၾကာင္း ထင္ရွား ေပသည္၊ ယမမင္းကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍မရေသာအခါ ဆိတ္ဆိတ္ေနရေတာ့၏။ ထိုအခါ ငရဲေကာင္သတၱဝါကို ငရဲထိန္းတို႔ ယူေဆာင္လ်က္အမ်ဳိးမ်ဳိး ႏွိပ္စက္ ၾကေလေတာ့သည္။

သၪၨိဳဝ္းငရဲ။။ “သၪၨီဝ” ဟူေသာ ပါဠိကို ျမန္မာလို “သၪၨိဳဝ္း”ဟု ျပန္ထား ရသည္၊ “သံ=အဖန္ဖန္+ဇီဝ-အသက္ရွင္ရာငရဲ”ဟု ဆိုလိုသည္။ ထိုငရဲသို႔ က်ေရာက္လာေသာ သတၱဝါကို ငရဲထိန္းတို႔က အပိုင္းပိုင္းျပတ္ေအာင္ ခုတ္ျဖတ္ၾက၏။ ထိုကဲ့သို႔ ခုတ္ျဖတ္သည့္အတြက္ တခါတည္း ေသစရာပင္။ သို႔ေသာ္ အကုသိုလ္ကံ မကုန္ေသးသမၽွ တခါတည္း ေသေက်ေပ်ာက္ပ်က္၍ မသြားဘဲ ထပ္ကာထပ္ကာ အသက္ရွင္လ်က္ ငရဲထိန္းတို႔၏ ခုတ္ျဖတ္မႈ သတ္ပုဒ္မႈကိုသာ ျပင္းစြာခံၾကရရွာေလေတာ့သည္။ အကုသိုလ္ကံ၏ ေၾကာက္ဘြယ္ ေကာင္းပံုသည္ ငရဲ၌ သာ၍ ထင္ရွားေပသည္။

ဇလိတာဝုဓဟေတၳ ခ႑ိတာပိ ေနရယိကာ၊

ဇီဝႏၲာ ယမွိ ပုေနာပိ, သၪၨီေဝါတိ ပဝုစၥေတ။

ယမွီ နိရေယ – ကံၾကမၼာရင္း, ဖန္လာညႇဥ္းက, မကြင္းႏိုင္ေအာင္, အတင္း ေဆာင္လ်က္, သြင္းေလွာင္ ပိတ္ဆီး အၾကင္သို႔ေသာ ငရဲႀကီး၌၊ ေနရယိကာ – အၿမဲ အစြဲ အနဲနဲျဖင့္ တသဲသဲဆူ ငရဲသူတို႔သည္၊ ဇလိတာဝုဓဟေတၱဟိ-ေျပာင္တလက္လက္ အေရာင္ထြက္သည့္ လက္နက္ကိုင္စြဲ ငရဲထိန္း ႀကီးတို႔က၊ ခ႑ိတာပိ-ေသေလာက္ ေၾကေလာက္ အေနေရာက္ေအာင္ ေတာက္ေတာက္ျဖတ္စင္း, သတ္ညႇဥ္းအပ္ကုန္ေသာ္လည္း၊ ပုေနာပိ ဇီဝႏၲာ- အကုသိုလ္ကံ မကုန္ျပန္လၽွင္, တဖန္ဆက္တည္ အသက္ရွည္ၾကရေလကုန္၏။ ေသာ နိရေယာ-ဘို႔ကလိုကံ မကုန္ျပန္လၽွင္ တဖန္ဆက္တည္ အသက္ရွည္႐ိုး ငရဲအိုးကို၊ သိၪၨီေဝါတိ-သၪၨိဳဝ္းငရဲဟူ၍၊ ပဝုစၥေတ-ဗ်ဴပၸတ္အလိုက္ ႐ုပ္ဓာတ္ ကိုက္ေအာင္ သမိုက္အပ္ေလေတာ့သတည္း။

ကာဠသုတ္ငရဲ။။ သစ္တံုးကို ေရြေသာ လက္သမားတို႔ အသံုးျပဳေသာ မ်ဥ္းႀကိဳးကို ပါဠိလို “ကာဠသုတၱ” ျမန္မာလို “ကာဠသုတ္”ဟု ေခၚသည္။ ထိုငရဲသို႔ က်ေရာက္လာေသာ သတၱဝါမ်ားကို ငရဲထိန္းတို႔က (သားေကာင္ကို ေခြးေတြက လိုက္သလို) အတင္းလိုက္ၾက၏။ ထိုသို႔ အတင္းလိုက္၍ ေမာဟိုက္ လဲသြားသည့္အခါ (သစ္တံုးႀကီးကို သစ္ေရြသမားတို႔က ခုတ္ေရြၾကသကဲ့သို႔) က်က်နန မ်ဥ္းႀကိဳးခ်၍ ပက္လက္တမ်ဳိး, ေမွာက္လ်က္ တမ်ဳိး, ဝဲယာတမ်ဳိး, ေရွ႕ေနာက္တမ်ဳိးအားျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိး ခုတ္ေရြၾကေလေတာ့သည္။ သို႔ေသာ္ အကုသိုလ္ကံ မကုန္ေသးသမၽွ လြတ္ခြင့္မရ ေသလည္း မေသႏိုင္ၾကေခ်။

ကာဠသုေတၱန တစၧႏၲိ, ယမွိ နိရယ ပါလကာ၊

အႏုဗႏၶာ ပ ပတေႏၲ, ကာဠသုေတၱာ ပဝုစၥေတ။

ယမွီ နိရေယ-ကံၾကမၼာရင္း ဖန္လာညႇဥ္းက မကြင္းႏိုင္ေအာင္ အတင္း ေဆာင္လ်က္ သြင္းေလွာင္ပိတ္ဆီး အၾကင္သို႔ေသာ ငရဲႀကီး၌၊ နိရယပါလကာ-ေျပာင္ တလက္လက္ အေရာင္ထြက္သည့္, လက္နက္ကိုင္စြဲ, ငရဲထိန္းႀကီးတို႔က၊ အႏုဗႏၶာ-သားေကာင္တသိုက္, ေခြးေတြလိုက္သို႔ ႐ိုက္ႏွက္ သတ္ညႇဥ္း အကင္း လိုက္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ပပတေႏၲ-ေဟာ တဟိုက္ဟိုက္, အေမာဆိုက္လ်က္, မူးမိုက္ လဲျငားငရဲသားတို႔ကို၊ ကာဠသုေတၱန-သစ္ေရြသမား, လက္ကိုင္ထားလ်က္ သစ္မ်ားတိုင္း႐ိုး တမ်ဥ္းႀကိဳးျဖင့္၊ တစၧႏၲိ-တိုင္းကာ ထက္ေအာက္ ပက္လက္ေမွာက္၍ ေရွ႕ေနာက္႐ႈပ္ေပြ, ခုတ္ေရြၾကေလကုန္၏၊ေသာ နိရေယာ-သို႔ကလို ကံ, မကုန္ျပန္လၽွင္ ဖန္ဖန္ ႐ႈပ္ေပြ, ခုတ္ေရြၾက႐ိုး, ငရဲအိုးကို၊ ကာဠသုေတၱာတိ-ကာဠသုတ္ ငရဲဟူ၍၊ ပဝုစၥေတ-ဗ်ဴပၸတ္အလိုက္ ႐ုပ္ဓာတ္ ကိုက္ေအာင္ သမိုက္အပ္ေလေတာ့သတည္း။

သံဃာတ ငရဲ။။ အျပင္းအထန္ ႀကိတ္ေခ် သတ္ျဖတ္ရာ ျဖစ္ေသာ ငရဲကို “သံဃာတငရဲ”ဟု ေခၚသည္၊ ထိုငရဲ၏ ေအာက္ေျမအျပင္မွာ မီးအလၽွံေတြထလ်က္ အထု ၉-ယူဇနာရွိေသာ သံေျမျပင္ႀကီးတည္း၊ ထိုငရဲသို႔ က်ေရာက္လာသူမ်ားကို ထိုသံေျမအျပင္၌ (ထန္းပင္ငုတ္ကေလးေတြ စိုက္ထားသလို) ခါးထိေအာင္ စိုက္ထားၾက၏၊ ထိုအခါ အေရွ႕အရပ္မွ လာေသာ သံေတာင္ႀကီးက စားမည္ ဝါးမည္ဟု ဆိုေနသလို ကဒိန္းဒိန္း တဂ်ိန္းဂ်ိန္း ျမည္ဟီးလ်က္ ႀကိတ္ကာ ႀကိတ္ကာ အေနာက္အရပ္သို႔ သြားၿပီးေနာက္ ေတာင္အရပ္မွ သံေတာင္ႀကီးက ထိုနည္းအတိုင္းပင္ ႀကိတ္ကာ ႀကိဳက္ ေျမာက္သို႔သြားၿပီးလၽွင္ အေနာက္အရပ္ေရာက္ၿပီးေသာ သံေတာင္ႀကီးကလည္း အေရွ႕သို႔ ႀကိတ္ကာ ႀကိတ္ကာ ျပန္၍ လာေလသည္ ဤနည္းအတိုင္း အရပ္ ေလးမ်က္ႏွာမွ သံေတာင္ေတြ (သန္းအု တုတ္သလို ဖိႏွိပ္ ႀကိတ္ေခ်ၾက ေသာ္လည္း အကုသိုလ္ကံ မကုန္သမၽွ ငုတ္စုစု ေပၚထြက္လ်က္ ဆက္ကာ ဆက္ကာ အႀကိတ္ခံရရွာေလသည္။

အေယာမယ ပထဗ်ံ ယမွိ, ကဋိမတၱံ ပေဝသိေတ၊

အေယာေသလာ သံဃာေတႏၲိ, သံဃာေတာတိ ပဝုစၥေတ။

ယမွိနိရေယ-ကံၾကမၼာရင္း, ဖန္လာ ညႇဥ္းက မကြင္းႏိုင္ေအာင္ အတင္း ေဆာင္လ်က္, သြင္းေလွာင္ ပိတ္ဆီး, အျပင္သို႔ေသာ ငရဲႀကီး၌၊ အေယာမယ ပထဗ်ံ- ၉-ယူဇနာ, အလွ်ံျဖာသည့္, သံမာအတိၿပီး ေျမျပင္ႀကီးဝယ္၊ ကဋိမတၱံ-ဖဝါးေလွ်ာက္တက္, ခါးေလာက္ နက္ေအာင္၊ ပဝသိေတ-ယိမ္းယိုင္ ဆုတ္ခံ မလႈပ္ရန္တို႔, ျမႇဳပ္ႏွံသြင္းထား ငရဲသားတို႔ကို အေယေသလာ-ဂ်ဳိးတဂ်ိမ္းဂ်ိမ္း တဟိုးဟိန္းႏွင့္ ဒိန္းဒိန္း ညံေအာင္ အလွ်ံေျပာင္ညီ, သံေတာင္ႀကီးတို႔သည္၊ သံဃာေတႏၲီ- ေရွ႕ေနာက္ ႏွစ္ဖက္ လွဲ႔စီထြက္၍ ဆက္ဆက္ႏွိပ္ေမႊ, ႀကိတ္ေခ် ၾကေလကုန္၏၊ ေသာနိရေယာ-ဘို႔ကလိုကံ မကုန္ျပန္လ်င္, ဖန္ဖန္ ႏွိပ္ေမႊ, ႀကိတ္ေခ်ၾက႐ိုး ထိုငရဲအိုးကို၊ သံဃာေတာတိ-သံဃာတငရဲဟူ၍၊ ပဝုစၥေတ-ဗ်ဳပၸတ္ အလိုက္ ႐ုပ္ဓာတ္ကိုက္ေအာင္ သမိုက္အပ္ေလေတာ့သတည္း။

ေရာ႐ုဝ ငရဲ။။ “ေရာ႐ုဝ”ဟူေသာ ပါဠိသည္“ျပင္းစြာ ငိုေႂကြးျခင္း”ဟူေသာ အနက္ကို ျပ၏၊ ထိုငရဲ၌ မီးေတာက္တို႔သည္ တဟုန္းဟုန္း ထလ်က္ ရွိ၏၊ ငရဲသို႔ က်ေရာက္လာသူတို႔ ထိုမီးေတာက္ မီးလၽွံမ်ားက ဒြါရ ၉-ေပါက္မွ အတင္း ဝင္ေရာက္ ေလာင္ကၽြမ္းသျဖင့္ အလြန္ အားငယ္စြာ တစာစာ ေအာ္ၾကရရွာေလေတာ့သည္၊ ဤသို႔ မီးေတာက္ မီးလၽွံ အေလာင္ ခံေနရေသာေၾကာင့္ “ဇာလေရာ႐ုဝငရဲ”ဟုလည္း ေခၚသည္။

ဇာလာဟိ ပဝိသိတြာ, ဍယုမာနာ ဒယာဝဟံ၊

မဟာရဝံ ရဝေႏၲေတၳ, ဝုစၥေတ ဇာလေရာ႐ုေဝ။

ဧတၳနိရေယ-ကံၾကမၼာရင္း ဖန္လာညႇဥ္းက မကြင္းႏိုင္ေအာင္ အတင္း ေဆာင္လ်က္ သြင္းေလွာင္ပိတ္ဆီး ဤမည္ေသာ ငရဲႀကီး၌၊ ဇာလာဟိ-တငရဲလံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းမၽွ တဟုန္းဟုန္းထန္, မီးေတာက္ မီးလၽွံတို႔သည္။ ပဝိသိတြာန ဒြါရ ၉-သြယ္ အေပါက္ငယ္မွ ဘယ္ဝယ္မႂကြင္း, ခ်ဥ္းနင္း ဝင္ေရာက္ၾကကုန္လ်က္၊ ဍယွမာနာ-အတင္းအၾကပ္ ေလာင္ကၽြမ္းအပ္သည့္ မ်ားလတ္ဘိေတာင္း, ငရဲသား အေပါင္းတို႔သည္၊ ဒယာ ဝဟံ-အားငယ္ ပါးငယ္ အမ်ားကယ္ေအာင္ သနားဘြယ္ကို ေဆာင္ေသာ၊ မဟာရဝံ-ကယ္ပါ ယူပါ တစာစာႏွင့္ ၾကမၼာထန္သီး, အသံႀကီးကို၊ ရဝႏၲိ-သံကုန္လွစ္၍, ဟစ္ေအာ္ၾကရွာေလကုန္၏၊ ေသာ နိရေယာ-သို႔ကလို ကံ မကုန္ျပန္လွ်င္ ဖန္ဖန္ ေအာ္႐ိုး, ထိုငရဲအိုးကို၊ ဇာလေရာ႐ုေဝါ-ဇာလေရာ႐ုဝ ငရဲဟူ၍။ ပဝုစၥေတ-ဗ်ဳပၸတ္အလိုက္ ႐ုပ္ဓာတ္ကိုက္ေအာင္ သမိုက္အပ္ေလေတာ့သတည္း။

မဟာေရာ႐ုဝ။။ ဤငရဲကား မီးေတာက္ မီးလၽွံ မဟုတ္ဘဲ မီးခိုးေတြ တငရဲလံုး လႊမ္းဖံုးေန၏၊ ငရဲသို႔ က်ေရာက္သူတို႔ကို မီးခိုးက အတြင္း အျပင္ အတင္းဝင္၍ ႏွဴးႏွပ္ၾကေလေတာ့၏၊ ငရဲသူ ငရဲသားတို႔မွာ ဘာမၽွ မတတ္ႏိုင္ၾကန္ေတာ့ဘဲ သနားစဘြယ္ အားငယ္စြာ ေအာ္ေနၾကရရွာေလေတာ့သည္၊ ဤငရဲကို “ဓူမေရာ႐ုဝငရဲ”ဟုလည္း ေခၚ၏။

ဓုေမဟိ ပဝိသိတြာန ေသဒမာနာ ဒယာဝဟံ၊

မဟာရဝံ ရဝဗႏၲတၳ, ဝုစၥေတ ဓူမေရာ႐ုေဝါ။

ဧတၳနိရေယ-ကံၾကမၼာရင္း, ဖန္လာညႇင္းက မကြင္းႏိုင္ေအာင္ အတင္း ေဆာင္လ်က္ သြင္းေလွာင္ပိတ္ဆီး ဤမည္ေသာ ငရဲႀကီး၌၊ ဓူေမဟိ-တငရဲ လံုး လႊမ္းအုပ္ဖံုးလ်က္ တ႐ံုး႐ံုးတိုး မီးအခိုးတို႔သည္၊ ပဝိသိဟြာနဒြါရ ၉-သြယ္ အေပါက္ငယ္မွ ဘယ္ဝယ္မႂကြင္း ခ်ဥ္းနင္းဝင္ေရာက္ ၾကကုန္လ်က္၊ ေသဒမာနာ-အတင္းအၾကပ္ ႏွဴးႏွပ္အပ္သည့္ မ်ားလတ္ဘိေတာင္း ငရဲသားအေပါင္းတို႔သည္၊ ဒယာဝဟံ-အားငယ္ ပါးငယ္ အမ်ားကယ္ေအာင္ သနားဘြယ္ကို ေဆာင္ေသာ၊ မဟာရဝံ-ကယ္ပါ ယူပါ တစာစာႏွင့္ ၾကမၼာ ထန္သီး, အသံႀကီးကို၊ ရဝႏၲိ-သံကုန္လွစ္၍, ဟစ္ေအာ္ၾကရွာ ေလကုန္၏။ ေသာနိရေယာ-သို႔ကလိုကံ မကုန္ျပန္လၽွင္, ဖန္ဖန္ေအာ္႐ိုး ထိုငရဲအိုးကို၊ ဓူမေရာ႐ုေဝါ-ဓူမေရာ႐ုဝငရဲဟူ၍၊ ပဝုစၥေတ-ဗ်ဳပၸတ္အလိုက္ ႐ုပ္ဓာတ္ ကိုက္ေအာင္, သမိုက္အပ္ေလေတာ့သတည္း။

တာပနငရဲ။။ “တာပန”ဟူေသာ ပါဠိသည္ “ပူေလာင္ေစတတ္” ဟူေသာ အနက္ကိုျပ၏၊ ထိုငရဲသို႔ က်ေရာက္လာေသာ သတၱဝါမ်ားကို ထန္းလံုးေလာက္ ႀကီးမား၍ မီးလၽွံထေသာ သံတံက်င္၌ မလႈပ္ႏိုင္ေအာင္ စိုက္ထားၿပီးလၽွင္ ထိုထန္းလံုးေလာက္ရွိေသာ တံက်င္မွထြက္ေသာ မီးအလၽွံတို႔က အၿမဲပူေလာင္ေစသည္။

ဇလိေတ အယသူလမွိ, နိစၥလံ နိသီဒါပိေတ၊

တာေပဟိ ပါပေက ပါေဏ, တာပေနာတိ ပဝုစၥေတ။

ေယာနိရေယာ-ကံၾကမၼာရင္း ဖန္လာညႇင္းက မကြင္းႏိုင္ေအာင္ အတင္း ေဆာင္လ်က္ သြင္းေလွာင္ပိတ္ဆီး, အၾကင္သို႔ေသာ ငရဲႀကီးသည္၊ ဇလိေတ-ရဲရဲၿငိေလာင္ ေျပာင္တလက္လက္ အေရာင္ထြက္၍ေနေသာ၊ အယ သူလမွိ-ထန္းလံုးပင္စည္ ပမာထင္သည့္ သံလၽွင္အတိၿပီး တံက်င္ႀကီး၌၊ နိစၥလံ နိသီဒါပိေတ-မယိမ္းမယိုင္ ထိုင္ေစအပ္ကုန္လ်က္၊ ပါပေက ပါေဏ-အယုတ္ တမာ, သတၱဝါအမ်ား ငရဲသားတို႔ကို၊ တာေပတိ-ကိုယ္လံုးရဲရဲ, မီးလၽွံစြဲ၍ အၿမဲပံုေသ ပူေလာင္ေစ၏၊ ေသာ နိရေယာ-သို႔ကလိုကံ မကုန္ျပန္လၽွင္ ဖန္ဖန္ေလာင္႐ိုး ထိုငရဲအိုးကို၊ တာပနာတိ-တာပနငရဲဟူ၍၊ ပဝုစၥေတ-ဗ်ဳပၸတ္ အလိုက္ ႐ုပ္ဓာတ္ကိုက္ေအာင္ သမိုက္အပ္ေလေတာ့သတည္း။

မဟာတာပနငရဲ။။ တာပနငရဲထက္ပင္ သာလြန္၍ ပူေလာင္ေစေသာ ငရဲကို “မဟာတာပန”ဟု၎ “ပတာပန”ဟု၎ ေခၚ၏၊ ထိုငရဲ၌ မီးလၽွံထေနေသာ သံေတာင္ႀကီးရွိ၏၊ ထိုသံေတာင္၏ ေအာက္ေျခ၌ သံတံက်င္ေတြ စိုက္ထူထား၏၊ ထိုငရဲသို႔ က်ေရာက္လာေသာ သတၱဝါမ်ားကို ငရဲထိန္းတို႔က သံေတာင္ေပၚသို႔ မတက္-တက္ေအာင္႐ိုက္ႏွက္၍ တင္ၾကကုန္၏၊ “သံေတာင္ေပၚသို႔ ေရာက္လာေသာအခါ ကံၾကမၼာအေလ်ာက္ ေလမုန္တိုင္း ေပၚေပါက္၍ ထိုေလမုန္တိုင္းက ေတာင္ေျခ၌ရွိေသာ တံက်င္ေပၚသို႔ ေရာက္ေအာင္ တိုက္လႊင့္ခ်လိုက္သျဖင့္ တံက်င္အဖ်ား၌ ကားကနဲ စူးဝင္ၾကရရွာေလေတာ့သည္။

အေယာေသလံ အာေရာေပတြာ, ေဟ႒ာသူလံ ပတာပိယ၊

ပါပေက ေယာ ပတာေပတိ, ပတာပနာတိ ဝုစၥေတ။

ေယာ နိရေယာ-ကံၾကမၼာရင္း ဖန္လာ ညႇဥ္းက, မကင္းႏိုင္ေအာင္ အတင္းေဆာင္လ်က္ သြင္းေလွာင္ ပိတ္ဆီး အၾကင္သို႔ေသာ ငရဲႀကီးသည္၊ အေယာေသလံ-ရဲရဲ ၿငိေလာင္ အလၽွံေျပာင္လက္, သံေတာင္ထက္သို႔၊ အာေရာေပတြာ-႐ိုက္ႏွက္ေသာအား, တင္ထားၿပီး၍၊ ေဟ႒ာသူလံ-ေတာင္ေျခ စိုက္ထား တံက်င္ဖ်ားသို႔၊ ပတာပိယ-ကံၾကမၼာေမႊ, မုန္တိုင္း ေလေၾကာင့္ အေန မမွန္ ဂၽြမ္းျပန္ ေခါက္ခ်ဳိး, ေဇာက္ထိုး က်ေစလ်က္၊ ပါပေက-အယုတ္တမာ သတၱဝါအမ်ား ငရဲသားတို႔ကို၊ ပတာေပတိ-တာပနထက္ ႏွစ္ဆ တက္ေအာင္ ႏွိပ္စက္ ဆန္းေပြ, ေလာင္ကၽြမ္းေစ၏၊ ေသာ နိရေယာ-သို႔ကလိုကံ မကုန္ျပန္လၽွင္ ဖန္ဖန္ ေလာင္႐ိုး ထိုငရဲအိုးကို၊ ပတာပေနာတိ-ပတာပန ငရဲဟူ၍၊ ဝုစၥေတ-ဗ်ဳပၸတ္အလိုက္ ႐ုပ္ဓာတ္ကိုက္ေအာင္ သမိုက္ အပ္ေလေတာ့သတည္း။

အဝီစိငရဲ။။ [အ=မရွိ+ဝီစိ = အၾကား၊] ထိုအဝီစိငရဲ၌ မီးေတာက္ မီးလၽွံမ်ား လည္းအၾကားမရွိ တငရဲလံုး၌ မီးလွ်ံခ်င္း ဆက္၍ေန၏။ ငရဲ သတၱဝါခ်င္းလည္း အျခားမရွိ ဝါးက်ည္ေတာက္အတြင္း၌ မုန္ညင္းေစ့ ကေလးေတြ ျပည့္ၾကပ္ညပ္ေနသကဲ့သို႔ သတၱဝါေတြ ျပည့္ၾကပ္ ညပ္ေနေတာ့၏။ ဆင္းရဲဒုကၡလည္း အၾကားမရွိ ဒုကၡမွ လြတ္ကင္း၍ ခ်မ္းသာခြင့္ လံုးဝမရႏိုင္၊ ဤသို႔ မီးလွ်ံ သတၱဝါ ဆင္းရဲဒုကၡ ဤ ၃-မ်ဳိးတို႔ အၾကားမရွိေအာင္ ဆက္စပ္ ေနေသာေၾကာင့္ “အဝီစိ ငရဲ”ဟုေခၚ၏။

ဇာလာနံ သတၱာနံ ယတၳ, နတၳိ ဒုကၡႆ အႏၲရံ၊

ဗာလာနံ နိဝါေသာ ေသာဟိ အဝီစိတိ ပဝုစၥေတ။

ယတၳ နိရေယ-ကံၾကမၼာရင္း ဖန္လာညႇဥ္းက မကြင္းႏိုင္ေအာင္ အတင္း ေဆာင္လ်က္, သြင္းေလွာင္ ပိတ္ဆီး အၾကင္သို႔ေသာ ငရဲႀကီး၌၊ ဇလာနံ-ဝဲယာ ေရွ႕ေနာက္ အထက္ေအာက္မွ ထြင္းေဖာက္ထြက္သြား, မီးလွ်ံ အမ်ားတို႔၏၎၊ သတၱာနံ-က်ည္ေတာက္အတြင္း ႏွမ္းမုန္ညင္းသို႔ ျပည့္တင္း ၾကပ္ေလွာင္း သတၱဝါအေပါင္းတို႔၏၎၊ ဒုကၡႆ-ကိုယ္ေရာ စိတ္မွာ မသက္သာေအာင္ ဆက္ကာ ႏွိပ္နင္း ဆင္းရဲျခင္း၏၎၊ အႏၲရံ နတၳိ” တမိနစ္မွ်, မလစ္ရ၍ ေခတၱ နားရန္ အၾကား မက်န္ေတာ့ေခ်။ ဗာလာနံ-ကမ႓ာ့ တိုက္ဖြား ငမိုက္သားတို႔၏၊ ႏိုဝါေသာ-အၿမဲ မျပတ္ ေနထိုင္ရာ အရပ္ျဖစ္ေသာ၊ ေသာဟိ နိရေယာ-အကုသိုလ္ကံ, အရင္းခံလ်က္ သယံ ဇာတ ထာဝရျဖင့္ ကာလ ၾကာၿပီး ထိုငရဲႀကီးကို၊ အဝီစိတိ-အဝီစိငရဲ ဟူ၍၊ ပဝုစၥေတ-ဗ်ဳပၸတ္အလိုက္ ႐ုပ္ဓာတ္ ကိုက္ေအာင္ သမိုက္အပ္ေလ ေတာ့သတည္း။

ငရဲဒုကၡ အကုန္အျပႏိုင္။။ ဤငရဲႀကီး ရွစ္ထပ္မွ ေနာက္၌ ဘင္ပုပ္ငရဲစေသာ ဥသာဒ ငရဲမ်ားဝယ္ ဆင္းရဲပံုေတြမ်ားစြာ ရွိေသး၏၊ ထို႔ျပင္ ဒု-သ-န-ေသာဟု ဟစ္ေအာ္ၾကေသာ ေသေဌးသား ၄-ေယာက္တို႔၏ က်က္ရာ “ေလာဟကုမ႓ီ” သံရည္အိုးငရဲကား ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္၏ အနီး ေအာက္မွာပင္ရွိ၏၊ ရာဇၿဂိဳဟ္ျပည္ အနီးက တေပါဒ ျမစ္ေခၚေသာ ေရပူျမစ္သည္ ေလာဟကုမ႓ီငရဲ ၂-ခုစပ္ၾကားမွ စီးတက္လာေသာ ျမစ္ပင္တည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ငရဲငယ္ေတြ လူ႔ျပည္အနီးအပါးမွာပင္ မ်ားစြာရွိေလသည္။ ငရဲ၌ ခံရေသာ ဒုကၡ အမ်ဳိးမ်ဳိးကား “ယာဝၪၥိဒံ ဘိကၡေဝ န သုကရာ အကၡာေနန ပါပုဏိတံု ယာဝဒုကၡာ နိရယာ”ႏွင့္ အညီ ႏွစ္ လ ရွည္စြာ ဘုရားရွင္ေဟာျပေတာ္ မူအပ္ေသာ္လည္း ကုန္ႏိုင္ဘြယ္ မရွိဘူးတဲ့၊ ဘိကၡေဝ-ဘိကၡဳတို႔၊ ယာဝၪၥိဒံ-ငရဲ၌ ဆင္းရဲသေလာက္၊ အကၡာေနန-ေဟာျပေတာ္ မူသျဖင့္၊ ပါပုဏိတံု-အၿပီး ေရာက္ျခင္းငွါ၊ န သကရာ-မလြယ္ကုန္၊ နိရယာ- ငရဲတို႔သည္၊ ယာဝ-အလြန္အကဲသာလၽွင္၊ ဒုကၡာ-ဆင္းရဲေစတတ္ ဆင္းရဲ အရပ္တို႔ေပတည္း။]

တိုက္တြန္းခ်က္။။ ဤ ငရဲဒုကၡကို ဖန္ဖန္ စဥ္းစားမိသူသည္ မိမိျပဳမိေသာ အကုသိုလ္အတြက္ ေနာင္တ ဖန္ မပူပန္ေတာ့ဘဲ အသစ္ အကုသိုလ္ မျဖစ္ေအာင္သာ သတိထား၍ ကုသိုလ္တရားကို ပြားမ်ား အားထုတ္သင့္ၿပီ၊ ေရွးတုန္းက ဤေဒဝဒူတသုတၱန္ကို ဆရာ့ထံ သင္ယူေသာ ရဟန္းေတာ္ကေလး တပါးသည္ “အရွင္ဘုရား တပည့္ေတာ္ကို စာမခ်ေသးဘဲ ကမၼ႒ာန္းသာေပးေတာ္မူပါဘုရား”ဟု ဆရာ့ထံ ကမၼ႒ာန္းေတာင္း၍ တရားကို အားထုတ္ေလရာ မၾကာမီ ေသာတာပန္ ျဖစ္ၿပီးေနာက္ က်မ္းစာကို ထပ္၍ ယင္ယူသတဲ့၊ ဤ ေဒဝဒူတ သုတၱန္၏ အဆံုး၌ တရားကို အားထုတ္၍ ရဟႏၲာျဖစ္ေသာ ပုဂၢိဳလ္ျမတ္တို႔မွာ မေရမတြက္ႏိုင္ေအာင္ ရွိခဲ့ဘူးၿပီ။ ဘုရားရွင္ အဆူဆူလွယ္း ဤ ေဒဝဒူတသုတၱန္ကို ေဟာေတာ္မူၿမဲပင္ ျဖစ္ပါသတဲ့၊ [တိရစၧာန္ ၿပိတၱာ အသုရကာယ္တို႔၏ အေၾကာင္းကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ ရတနာ့ဂုဏ္ရည္၌ ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္၍ ႐ႈၾကပါေလေတာ့။]

ကမ႓ာပ်က္ပံု

ျဖစ္ျဖစ္သမၽွ အရာဝတၳဳအစုစုသည္ တေန႔က်လွ်င္ ဧကန္ ပ်က္ရမည့္ အနိစၥတရားသာ ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ သတၱဝါတို႔ တည္ေနရာ ဤကမ႓ာေလာက ႀကီးလည္း ထိုအနိစၥနယ္တြင္ ပါဝင္ရကား ခိုင္ၿမဲတည္တံ့ႏိုင္မည္ မဟုတ္ တေန႔က်လၽွင္ ဧကန္မုခ် ပ်က္ရခ်မည္၊ ကမ႓ာေလာက ပ်က္ဘို႔ အေၾကာင္းမွာ မီး ေရ, ေလ အားျဖင့္ ၃-မ်ဳိးရွိ၏၊ မီးေၾကာင့္ ပ်က္စီးရမည့္ ကမ႓ာႀကီး၌ ပ်က္ခ်ိန္တန္လၽွင္ ေရွးဦးစြာ ေန ၂-စင္း ေပၚလာ၏၊ ႐ိုး႐ိုးေနက ေန႔အခါ ထြက္၍ ေနသစ္က ညဉ့္အခါ ဆက္လက္ထြက္လာသျဖင့္ ညဉ့္အခါဟု မရွိေတာ့ၿပီ၊ ထိုေနသစ္၏ ပူေလာင္မႈေၾကာင့္ ျမစ္ငယ္ ေခ်ာင္းငယ္မ်ား၌ရွိေသာ ေရေတြ ေျခာက္ခန္းရေလေတာ့သည္၊ ထို႔ေနာက္ ၃-စင္းေျမာက္ ေနအသစ္ ေပၚလာျပန္ေသာအခါ ျမစ္ႀကီးမ်ား၌ရွိေသာ ေရေတြ ေျခာက္ခန္း၏။ ၄-စင္းေျမာက္ေန ေပၚလာျပန္လၽွင္ ဟိမဝႏၲာအတြင္း၌ရွိေသာ အိုင္ႀကီး ၇-အိုင္လည္း ေျခာက္ခန္းရေတာ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ၅ စင္းေျမာက္ေန ေပၚလာျပန္လၽွင္ သမုျဒာေရ ေျခာက္ခန္း၏၊ ၆-စင္းေျမာက္ ေနထြက္ေသာအခ်ိန္မွာ ကမ႓ာေလာက၌ အစိုအေစး ဟူသမၽွ လံုးဝ မရွိေတာ့၊ ၇-စင္းေျမာက္ေန ေပၚေသာအခါ ဤကမ႓ာေလာကမ်ဳိး တသိန္းမၽွ မီးဟုန္းဟုန္း ထလ်က္ ကာလ အေတာ္ၾကာလၽွင္ ကမ႓ာေျမျပင္မွ ပဌမဈာန္ ျဗဟၼာဘံုတိုင္ေအာင္ မီးေတာက္မီးလွ်ံ စြဲရကား ဟိမဝႏၲာေတာင္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ စၾကဝဠာေတာင္ႀကီး မ်ားႏွင့္တကြ ေငြ ေရႊ ရတနာ နီလာ ျမသား အလြန္ႀကီးမားေသာ ဗိမာန္မ်ားလည္း မတိမ္းသာ မေရွာင္သာ ေလာင္စာခ်ည္း ျဖစ္ၾကရေလေတာ့၏၊ မီးေလာင္စာ မရွိ၍ မီးေတာက္ မီးလွ်ံ ၿငိမ္းလ်က္ ျပာအမႈန႔္မၽွ မက်န္ေတာ့သည့္ အခါက်မွ ကမ႓ာပ်က္ျခင္းကိစၥ ၿပီးေတာ့သည္။ [ေရဖ်က္ ေလဖ်က္ဘို႔ အလွည့္ႀကံဳသည့္ အခါ၌လည္း ဆားငံေရထိ၍ ျမည့္ျမည့္ေၾကရပံု, ေလမုန္တိုင္းက်၍ မြမြေၾကရပံုမ်ားကို သိပါေလ။]

ပ်က္ေနရာ အခ်ိန္အခါ။။ဤသို႔ ကမ႓ာေလာဓာတ္ႀကီး၏ ပ်က္စီးေနရာ အခ်ိန္အခါသည္ “ႏွစ္ေပါင္း မည္မၽွၾကာသည္”ဟု မခန႔္မွန္းႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္ ၾကာ၏၊ ၁၀-ႏွစ္တမ္းမွ တျဖည္းျဖည္းတက္၍ အသက္ အသေခၤ်တမ္းသို႔ေရာက္ ထိုအသေခၤ်တမ္းမွ တျဖည္းျဖည္းဆုတ္၍ ၁၀-ႏွစ္တမ္းသို႔ေရာက္ ဤ တက္ကပ္ ဆုတ္ကပ္တစံုကို အႏၲရကပ္ (အၾကား ကပ္)ဟု ေခၚ၏။ ကမ႓ာေလာကႀကီး မီးေလာင္၍ ပ်က္စီးေနရာ အခ်ိန္အခါသည္ ထိုအႏၲရကပ္ေပါင္း ၆၄-ကပ္မၽွ ၾကာသတဲ့၊ ထိုကဲ့သို႔ ပ်က္စီးၿပီးေနာက္ (အိမ္တေဆာင္ကို မီးေလာင္ၿပီးေနာက္ အိမ္အသစ္ မေဆာက္ခင္ပ်က္ၿမဲအတိုင္း တည္ေနသကဲ့သို႔)ကမ႓ာအသစ္ မတည္ခင္ ပ်က္ၿမဲအတိုင္း တည္ေနေသာအခ်ိန္လည္း အႏၲရကပ္ ၆၄-ကပ္မၽွပင္ ၾကာသတဲ့။

သတၱဝါတိုင္း ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ။။ ထိုသို႔ ကမ႓ာပ်က္ေနတုန္းအခါ ပ်က္ၿမဲအတိုင္း တည္ေနတုန္းအခါဝယ္ သတၱဝါတိုလည္း မီးမေလာင္ေသာ အထက္ျဗဟၼာ့ဘံုသို႔ ေရာက္ေနၾက၏၊ “ကမ႓ာပ်က္လိမ့္မည္”ဟု အႏွစ္တသိန္း ေလာက္ကပင္ နတ္မ်ား ေႂကြးေၾကာ္ ထားေသာေၾကာင့္ ၾကားၾကားသမၽွ သတၱဝါေတြ ေရွးကလို မေမ့မေလ်ာ့ႏိုင္ၾကဘဲ ကုသိုလ္တထူးပြားမ်ား၍ ေနၾက ေလရာ, ကမ႓ာပ်က္ခါနီးအခါဝယ္ အားလံုးပင္ ျဗဟၼာျပည္သို႔ ေရာက္ဘို႔ရန္ ဈာန္ကို ရၾကေလသည္၊ ထို႔ေၾကာင့္ နိယတ မိစၧာဒိ႒ိ အယူရွိသူတို႔မွ တပါး သတၱဝါဟူသမၽွ တကမ႓ာလၽွင္ တခါေတာ့ ျဗဟၼာျပည္၌ ျဖစ္ၾက၏။ [နိယဘ မိစၧာအယူရွိသူတို႔ကား ငရဲသက္ မေစ့ေသးလၽွင္ မပ်က္ေသာကမ႓ာသို႔ေျပာင္း ေရႊ႕၍ ငရဲခံရသတဲ့။]

ကမ႓ာတည္ပံု

ထိုကဲ့သို႔ ကမ႓ာပ်က္ၿပီးေနာက္ တည္ခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ၌ ကမ႓ာျပဳ မိုဃ္းႀကီး ရြာသြန္းလာေလသည္။ ေရွးဦးစြာ မိုဃ္းဖြဲ႕ကေလးကစၿပီး တျဖည္းျဖည္း ႀကီးမား၍ အိမ္လံုး ေတာင္လံုးခန႔္ မိုဃ္းေပါက္ေတြ က်သျဖင့္ ပ်က္စီး ေသာေနရာတြင္ ျဗဟၼာ့ျပည္ထိေအာင္ ေရအလ်င္ျပည့္လာ၏၊ ႏွစ္ေပါင္းအေတာ္ၾကာ၍ ထိုေရမ်ား တျဖည္းျဖည္း ခန္းေျခာက္ေလေသာ္ မီးေလာင္ေသာ ျဗဟၼာဘံု နတ္ဘံုတို႔ တည္ရာ အရပ္သို႔ ေရာက္လၽွင္ ျဗဟၼာဘံု နတ္ဘံုမ်ားလည္း တည္ၿပီးျဖစ္ေတာ့၏၊ ထို႔ေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ေရေလ်ာ့လာခဲ့ရာ လူ႔ဘံု တည္ရာသို႔ ေရာက္လာလၽွင္ ေရအလွ်င္ မာေလွ်ာက်ေတာ့ဘဲ ျမင့္ေမာက္ေသာ ေနရာ၌ ေတာင္ႀကီး ေတာင္ငယ္ ခ်ဳိင့္ဝွမ္းေသာေနရာ၌ ျမစ္ႀကီးျမစ္ငယ္ ညီၫြတ္ေသာေနရာ၌ ေျမျပင္ျဖစ္ဘို႔ရာ ေရ၏ အထက္မွာ (ႏြားႏို႔မလိုင္ တက္သကဲ့သို႔) ခပ္ျပစ္ျပစ္ ခပ္ခဲခဲ ျဖစ္ရာမွ ကာလၾကလၽွင္ ေက်ာက္ေတာင္ ေက်ာက္သား ေျမသားေတြ ျဖစ္ၾကရေလသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနေသာ ေျမသားသည္ အထု ယူဇနာ ၂-သိန္း ၄-ေသာင္း ရွိ၏။ ထိုေျမသားကို ခံေနေသာ ေရကား အလြန္ ေအးျမ၍ ေလပူ ေနပူ မေတြ႕ရေသာ ေရခဲျပင္ႀကီး ျဖစ္ေနဘြယ္ရွိ၏၊ ေရျပင္ႀကီးသည္ ယူဇနာေပါင္း ၄-သိန္း ဂ-ေသာင္း ထူရကား ယူဇနာ ၂-သိန္း ၄-ေသာင္းမၽွသာ ထူေသာ ေျမျပင္ႀကီးကို ေဆာင္ရြက္ဘို႔ရန္ တာဝန္ႀကီးဘြယ္ မရွိေတာ့ၿပီ၊ ထိုယူဇနာ ၄-သိန္း ဂ-ေသာင္း ထူေသာ ေျမျပင္ႀကီးကိုကား ယူဇနာ ၉-သိန္း ၆-ေသာင္း ထူေသာ ေလျပင္ႀကီးက ပင့္ေျမႇာက္၍ တားသတဲ့၊ ထို ေလျပင္၏ ေအာက္မွာလည္း မဆံုးႏိုင္ေသာ ဟာလာဟင္းလင္း ရွိေလေသးသည္။

ဤကဲ့သို႔ ေလထု ေရထုေျမထုႏွင့္ လူ႔ဘံု နတ္ဘံု ျဗဟၼဘံု အစံုအလင္ရွိၾကေသာ ကမ႓ာေလာကလည္း ငါတို႔ေနရာ ဤကမ႓ာ တခုသာမက, ေရတြက္၍ မကုန္ႏိုင္ မဆံုးႏိုင္ေအာင္ မ်ားျပားလွေလ၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အနႏၲစၾကဝဠာ (အဆံုးမရွိေသာ စၾကဝဠာ)ဟု ေခၚစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ထိုစၾကဝဠာအမ်ားတြင္ ကုေဋတသိန္းေလာက္ စၾကဝဠာတို႔မွာ ပ်က္လည္းအတူ ျဖစ္လည္း အတူပင္တည္း၊ စၾကဝဠာ တခုႏွင့္တခုကို ကြဲျပားေအာင္ စၾကဝဠာ ေက်ာက္ေတာင္ႀကီးက မဟာရာမ္ တံတိုင္းခတ္သလို ရံပတ္၍ ေနေလသည္။

ေလာကႏၲရိက္ငရဲ။။ စၾကဝဠာ ၃-ခုအၾကား၌(လင္ပန္း ၃-ခ်ပ္ စပ္ေနသလို) အၾကားတခုရွိ၏၊ ထိုအၾကား၌ ေနေရာင္ လေရာင္ မထြန္းႏိုင္ဘဲ အၿမဲေမွာင္၍ေန၏၊ ထိုအၾကားအရပ္ကို “ေလာကႏၲရိက္ငရဲ”ဟု ေခၚ၏၊ မိဘ သူေတာ္ေကာင္းမ်ားကို ေစာ္ကားသူတို႔ ၿပိတၱာ အသုရာ ျဖစ္လ်က္ မစားရ မေသာက္ရဘဲ ထိုေလာကႏၲရိက္ငရဲ၌ျဖစ္ကာ သစ္ပင္ကို လင္းႏို႔မ်ား တြယ္ေနသလို စၾကဝဠာ နံရံကို တြယ္ကပ္ေနရာမွ တေကာင္ႏွင့္ တေကာင္ ေမွာင္အတြင္း ေတြ႕ၾကေသာအခါ အစာမွတ္၍ လွမ္းအဟပ္လိုက္တြင္ ေအာက္ခံ ေရျပင္ေပၚသို႔ က်သျဖင့္ မြမြေၾကရေလသတဲ့။

ျမင့္မိုရ္ေတာင္။။ထိုျပခဲ့ေသာ စၾကဝဠာ ကမ႓ာေလာကႀကီး၏ အလယ္ဗဟို၌ ယူဇနာ တသိန္း ေျခာက္ေသာင္း ရွစ္ေထာင္ ျမင့္ေသာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ တည္ရွိ၏။ ထို ၁၆၈၀၀၀-တြင္ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္မွာ သမုျဒာတြင္း နစ္ျမဳပ္ေနေသာေၾကာင့္ သမုျဒာေရျပင္မွ အထက္၌ ျမင့္တက္ေနေသာ အထက္ပိုင္းကိုသာ ေရတြက္၍ “ယူဇနာ ရွစ္ေသာင္း ေလးေထာင္ အျမင့္ေဆာင္ေသာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္”ဟု ဆိုၾက၏။ ထိုျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ ပတ္ဝန္းက်င္၌ “သီဒါ”ေခၚ ျမစ္တစင္းက တံတိုင္းခတ္သလို ရံပတ္လ်က္ ေနေလသည္။ ထိုသီဒါ၏ ျပင္ဘက္၌ ယုဂႏၶဳရ္ေတာင္ တည္ရွိ၏။ အျမင့္မွာ ျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ တဝက္သာ ျမင့္၍ သမုျဒာေရအတြင္းသို႔လည္း တဝက္မွ် ဝင္ေလသည္။ ထိုယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္၏ ျပင္ဘက္၌ သီဒါျမစ္ျခား၍ ဤသႏၶိဳရ္ေတာင္ တည္ျပန္၏၊ ဤနည္းအတိုင္း ျမင့္မိုရ္ေတာင္ကို သီဒါ ၇-တန္ႏွင့္ ေတာင္စဥ္ ၇-ထပ္တို႔ ရံပတ္တည္ရွိၾကေလသည္။

ကၽြန္းႀကီး ကၽြန္းငယ္။။ထိုေတာင္မ်ား၏ ျပင္ဘက္၌ သမုျဒာ ေရျပင္ႀကီးသည္ စၾကဝဠာတံတိုင္းအထိ တည္ရွိေလ၏၊ ထိုေရျပင္၏ အလယ္၌ ကၽြန္းႀကီး ကၽြန္းငယ္ အသြယ္သြယ္ ေပၚထြန္းလ်က္ရွိရကား ျမင့္မိုရ္ေတာင္ အေရွ႕ဘက္၌ ေပၚထြန္းေသာ ကၽြန္းမ်ားကို အေရႊကၽြန္း, ထို႔အတူေတာင္, အေနာက္, ေျမာက္ဘက္၌ ေပၚထြက္ေသာကၽြန္းမ်ားကို ေတာင္ကၽြန္း အေနာက္ကၽြန္း ေျမာက္ကၽြန္းဟု ေခၚေဝၚရေလသည္။

နတ္ျပည္ ျဗဟၼာ့ျပည္။။ ျမင့္မိုရ္ေတာင္၏ တဝက္ ယုဂႏၶိဳရ္ေတာင္ထိပ္၌ စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ တည္ရွိ၏၊ ယခုျမင္ရေသာ လ ေန နကၡတ္တို႔သည္ စတုမဟာရာဇ္နတ္ျပည္ဝယ္ ပါဝင္ေသာ ဘံုဗိမာန္မ်ားဟု ဗုဒၶဘာသာ က်မ္းစာမ်ား၌ ဆို၏၊ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ထိပ္ႏွင့္ ညီမၽွေသာ အရပ္ဝယ္ “တာဝတႎသာ” နတ္ျပည္ တည္ရွိ၏။ သိၾကားမင္းစံရာ သုဒႆနေခၚ နတ္ၿမိဳ႕ေတာ္သည္ ျမင့္မိုရ္ေတာင္ထိပ္မွာ တည္ရွိသတဲ့၊ ယာမာ တုသိတာ နိမၼာနရတိ ပရနိမၼိတဝသဝတၱီ နတ္ျပည္ ၄-ထပ္ကား ေျမႀကီးႏွင့္ လံုးဝ မစပ္ဘဲ ေကာင္းကင္မွာပင္ အဆင့္ဆင့္ ျမင့္ကာ တည္ရွိေလသည္၊ ျဗဟၼာဘံုမ်ားလည္း ထိုအတူပင္၊ [အက်ယ္ကို သိလိုလၽွင္ သၿဂႋဳဟ္ ဘာသာဋီကာ ဝီထိမုတ္ပိုင္းမွ ၾကည့္ပါ။]

လူမ်ား ျဖစ္ေပၚလာပံု

ထိုကဲ့သို႔ လူ နတ္ဘံု ျဗဟၼာဘံုကို တည္မိေသာအခါ အထက္ ျဗဟၼာ့ ျပည္၌ရွိေသာ ျဗဟၼာတို႔တြင္ အသက္တမ္းေစ့၍ ျဖစ္ေစ ကံ ကုန္၍ျဖစ္ေစ အခ်ဳိ႕ျဗဟၼာတို႔ စုေတၾကေလ၏၊ ထိုစုေတသူတို႔တြင္ တခ်ဳိ႕ ေအာက္ျဗဟၼာ့ဘံုမွာ ျဖစ္ၾက၏။ အခ်ဳိ႕ကား နတ္ဘံု၌ျဖစ္ၾက၏၊ တခ်ဳိ႕ကား ဤလူဘံုဝယ္ လူျဖစ္လာ ၾကေလသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ျဗဟၼာျပည္မွ စုေတ၍ လူ႔ျပည္၌ ျဖစ္ၾကေသာ ကမ႓ာဦး လူတို႔၌ မိဘ မရွိၾက၊ နတ္ျပည္၌ နတ္ျဖစ္ၾကသလို လူ႔ျပည္၌လည္း ကံ၏ အစြမ္းေၾကာင့္ လူ႔ကိုယ္ႀကီး အထင္အရွား ျဖစ္လာၾကသည္။ ထိုကမ႓ာဦးလူတို႔၌ ေယာက်္ား မိန္းမဟု ခြဲျခားဘို႔ရာ ေယာက္်ားအဂၤါ မိန္းမအဂၤါမ်ားလည္း မပါၾကေသးေခ်၊ မည္သည့္ အစားအစာကိုလည္းမွ်လည္း မစားမေသာက္ဘဲ ေနႏိုင္ ၾက၏၊ ေန႔ လ, နကၡတ္တို႔လည္း မရွိၾကေသး၊ မိမိတို႔၏ ကိုယ္ေရာင္ ကိုယ္ဝါ ျဖင့္သာ ထြန္းလင္းေတာက္ပကုန္လ်က္ ျဗဟၼာအျဖစ္တုန္းကကဲ့သို႔ ေကာင္းကင္၌ လွည့္လည္သြားလာႏိုင္ၾကေလသည္။

ေရွးဦးစြာစားေသာက္ၾက။။ ကိုယ္ေရာင္ ကိုယ္ဝါျဖင့္ ေကာင္းကင္၌ လွည့္၍ ေနၾကစဥ္ ေျမအျပင္၌ မလိုင္တက္သလို အလြန္ ဝါဝင္းေသာ ေျမဆီမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ၏၊ ထိုေျမအဆီကို လက္မၿငိမ္သူတေယာက္က “အဆင္းျဖင့္ လွပါေပသည္ အရသာမွာ ဘယ္လိုေနပါလိမ့္”ဟု လက္ျဖင့္တို႔၍ လ်က္ၾကည့္ေလေသာ္ အလြန္ ခ်ဳိဆိမ့္ေသာ အရသာရွိေသာေၾကာင့္ “ေကာင္းမွန္းသိ-သာအိ တစိုစို” ျဖစ္ေနသည္ကို အျခားလူတို႔ ျမင္လၽွင္ “အတုျမင္ အတတ္သင္”က လက္ျဖင့္ ေကာ္၍ ေကာ္၍ လ်က္ရာမွ အားမရသျဖင့္ ဆုပ္ကာ ဆုပ္ကာ ေလြးၾကးေလ၏။ ထိုအခါ အရသာကို တပ္မက္ေသာ တဏွာ၏ ပူေလာင္မႈေၾကာင့္ ကိုယ္ေရာင္ ကိုယ္ဝါ ကြယ္ေပ်ာက္၍ အမိုက္ေမွာင္ႀကီး က်ေရာက္ေလေတာ့သည္။

ေနလေပၚပံု။။ ထိုအေမွာင္ႀကီး က်ေရာက္ေသာအခါ ကမ႓ာဦးလူတို႔ အလြန္ ေၾကာက္ရြံ႕ၾကေလေသာ္ ထိုသူတို႔ ကံအားေလ်ာ္စြာ ရဲရင့္ျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္၍ “သူရိယ”ဟု ေခၚေဝၚအပ္ေသာ ယူဇနာ ၅၀-အဝန္းက်ယ္ေသာ ေနဗိမာန္ႀကီးသည္ အေရွ႕ ေလာကဓာတ္မွ ထြက္ေပၚလာ၏၊ ထိုေနဝန္းႀကီးက ေန႔အဘို႔ ထြန္းလင္း၍ ေတာင္စြယ္ကို ကြယ္သြား ေသာအခါ “အေရာင္တခု ေပၚလာလၽွင္ ေကာင္းေလစြ”ဟု အလိုဆႏၵ ျဖစ္ၾကသျဖင့္ ဆႏၵအားေလ်ာ္စြာ ၄၉ ယူဇနာ အဝန္းရွိေသာ လဗိမာန္ေပၚလာ ျပန္သည္။ [ဆႏၵအတိုင္း ေပၚထြက္ လာျပန္ေသာေၾကာင့္ လကို “ဆႏၵ ဆႏၵ”ဟု ေခၚခဲ့ၾကရာမွ ကာလၾကာသျဖင့္ “စႏၵ စႏၵ”ဟု အေခၚတမ်ဳိး ေျပာင္းေရႊ႕ လာသတဲ့။] ထိုေန လတို႔ ေပၚထြက္လာေသာအခါ နကၡတ္မ်ားလည္း တပါတည္း ပါလာ၏၊ ထိုေန လ နကၡတ္ကို လွည့္လည္ သြားလာရာ ပဌမဆံုးအခါသည္ “မဇၩိမေဒသ” အေခၚအားျဖင့္ တေပါင္းလကြယ္ေန႔ ျဖစ္၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကမ႓ာ၏ လဆန္းစ အခါသည္ တာကူးလ ျဖစ္ရကား “ကမ႓ာတည္ဦး တာကူး ရက္မစံု”ဟု ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။

ထမင္းေပၚလာပံု။ ထိုကဲ့သို႔ ေျမဆီကို စားခဲ့ရာမွ ရသတဏွာ (အကုသိုလ္အတြက္) ေျမဆီမ်ား ယုတ္ေလ်ာ့၍ အလွပ္လွပ္ အလႊာလႊာ ျဖစ္ေနေသာ ေျမလႊာမ်ားကို စားေသာက္ၾကရ၏၊ ထိုေျမလႊာလည္း တျဖည္း ျဖည္း ေလ်ာ့ပါး၍ အစိတ္စိတ္ အမႊာမႊာ ႏြယ္ေခ်ာင္းကေလး မ်ားကဲ့သို႔ ျဖစ္ လာ၏၊ ထိုေျမႏြယ္မ်ားကို ႏြယ္ခ်ဳိဟု ေခၚ၏၊ ထိုႏြယ္ခ်ဳိ႕မ်ား ကြယ္ပေသာ အခါ၌ အခြံ မပါေသာ သေလးဆန္ ေပၚလာ၏၊ ထိုဆန္ကို အိုး၌ ထည့္လ်က္ “ေဇာတိ ပါသာဏ” ေခၚ ေက်ာက္တံုးေပၚသို႔ တင္လိုက္လၽွင္ မီးအလိုလို ေတာက္၍ ပ်က္ခ်ိန္းမဟုတ္က အလိုလို မီၿငိမ္းေလသည္။

ေယာက္်ား မိန္းမ။။ ေျမဆီ ေျမလႊာ ႏြယ္တို႔ကို စားသံုးေသာ အခါဝယ္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ အဆီ အသားမ်ား ျဖစ္ၿပီးေနာက္ အဖက္အကာ အနည္းငယ္သာ ႂကြင္းက်န္၏၊ ထို ႂကြင္းက်န္ေသာ အဖတ္ အကာ ကေလးမ်ားမွာ ဝမ္းမီး ေလာင္႐ံုမၽွျဖင့္ ကုန္ခန္း ႏိုင္ၾကေလသည္။ သေလး ထမင္းကို စားသံုးေသာ အခါ၌ကား ဝမ္းမီးေလာင္႐ံုျဖင့္ မကုန္ခန္းႏိုင္ဘဲ အရည္အဖတ္ (က်င္ႀကီးက်င္ငယ္) မ်ားစြာ ႂကြင္းက်န္၏၊ ကမ႓ာဦးလူတို႔ ျဖစ္စက က်ယ္ငယ္လမ္း က်င္ႀကီးလမ္းမ်ားလည္း မပါခဲ့ၾကေခ်၊ ယခုအခါ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာရွိေသာ ဝါေယာဓာတ္က ထိုအရည္ အဖတ္မ်ားကို မႈတ္ထုတ္ေနေလၿပီး၊ သို႔ျဖစ္၍၊ အရည္အဖတ္မ်ား ထြက္ဘို႔ က်င္ငယ္လမ္းေပါက က်င္ႀကီးလမ္းေပါက္မ်ား ေပၚေပါက္ရေလသည္၊ ထိုသို႔ ေပၚေပါက္ရာ၌ ျဗဟၼာျပည္သို႔ မေရာက္မီက မိန္းမ ျဖစ္ခဲ့သူမွာ ဣတၳိဘာဝ႐ုပ္ ေပၚလာ၍ ေယာက္်ားျဖစ္ခဲ့သူမွာ ပုရိသဘာဝ႐ုပ္ ေပၚလာသတဲ့။

အိပ္ယာေထာင္ၾကပံု။။ ကိုယ္အဂၤါ ေပၚေပါက္ပံု မတူၾကသျဖင့္ တေယာက္ ဥစၥာကို တေယာက္က တစိမ့္စိမ့္ ၾကည့္႐ႈလ်က္ စိတ္ကို မခ်ဳပ္တည္းႏိုင္ဘဲ ကာမကိစၥ မွီဝဲမႈေၾကာင့္ ပညာရွိ လူစုက တားျမစ္၍ မရသျဖင့္ ကဲ့ရဲ႕႐ႈတ္ခ် ဒုတ္ စသည္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ၾကေလရာ, ပုန္းေအာင္း ခိုကပ္ၾကဘို႔ရာ အိမ္ေနရာမ်ားကို တည္ေဆာက္ၾကရေလသည္။ [ကမ႓ာဦးက ဤအေလ့အထကို စြဲ၍ ယခုကာလ မဂၤလာေဆာင္၌ ခဲေပါက္႐ိုးျပဳၾကသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ လူမ်ားျဖစ္ၾကၿပီးေနာက္ ကံအားေလ်ာ္စြာ တိရစၧာန္ သတၱဝါတို႔လည္း ေပၚလာကာ ကမ႓ာအသစ္ တည္မိေလသည္။]

နတ္ဘံုခန္း

ထိုကဲ့သို႔ တည္ေထာင္ၿပီးေသာ ကမ႓ာသစ္၌ ငရဲသူ ငရဲသားတို႔ ဆင္းရဲရပံုကို ျပခဲ့ၿပီ၊ တိရစၧာန္ ၿပိတၱာတို႔ ဆင္းရဲရပံုကိုလည္း မ်က္ျမင္အားျဖင့္ ၾကားဘူး နားဝ အားျဖင့္၎, အေတာ္အတန္ သိေလာက္ၿပီ၊ လူမ်ား၏ ဆင္းရဲ ခ်မ္းသာမွာ ကိုယ္ေတြ႔ျဖစ္၍ အထူး ေရးဘြယ္မလို၊ နတ္စည္းစိမ္ကိုကား အမ်ားပင္ သိလိုၾကေပလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်မ္းဂန္လာ အခ်က္မ်ားကို အက်ဥ္းခ်ဳပ္ စုေပါင္း၍ နတ္တို႔ ေနထိုင္ၾကပံုအေၾကာင္းမ်ားကို ျပေပအံ့။

နတ္ဘံုနတ္နန္း။။ နတ္စည္းစိမ္ကား လူ႔စည္းစိမ္ထက္ ေနရာတိုင္းပင္ သာလြန္၏၊ ျမက္ဖ်ားေပၚက ဆီးႏွင္းေပါက္ျဖင့္ သမုျဒာေရမ်ား ကြာျခားသေလာက္ လူ႔စည္းစိမ္ႏွင့္ နတ္စည္းစိမ္မ်ား ကြာျခား၏။ တာဝတႎသာနတ္တို႔၏ “သုဒႆန” မည္ေသာ ေနျပည္ေတာ္သည္ ျမင့္မိုရ္ ေတာင္ထိပ္ဝယ္ ယူဇနာ တေသာင္း က်ယ္ေသာ အရပ္၌ တည္ရွိ၏၊ ထို ေနျပည္ေတာ္၏ အေရွ႕ဘက္၌ နႏၵနယ်ာဥ္ေခၚ နႏၵနဥယ်ာဥ္သည္ကား စုေတခါနီး၌ အလြန္ပူေဆြးေနေသာ နတ္မ်ားကိုပင္ စုေတရမည့္ အေရးကို မေတြးမိေလာက္ေအာင္ ေပ်ာ္ေမြ႕ဘြယ္ကို ေဆာင္သတဲ့။။

မေျခာက္မေသြ႕ ပကေတ့စိုစိမ္း၍ ျမရည္လိမ္းထားသလို ပန္းပင္ပ်ဳိတို႔၏ အၾကားအၾကားဝယ္ ေမာင္မယ္စံု နတ္မ်ားတို႔ လွည့္လည္သြားလာေနၾကသည့္အတြက္ ဥယ်ာဥ္ေတာ္မွာ တမ်ဳိး က်က္သေရ တက္ေလေတာ့၏၊ ထိုဥယ်ာဥ္ ေတာ္ႏွင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ အလယ္မွာ မဟာ နႏၵာ စူဠနႏၵာ အမည္ရွိေသာ ကန္ေတာ္ႀကီး ၂-သြယ္ကလည္း နဂိုရ္က တင့္တယ္သည့္အျပင္ ၾကည္လင္ေသာ ေရမ်ားကို ႐ႈစားဘို႔ရာ ကမ္းအစ၌ ဆန္းလွေသာ ရတနာ ထိုင္ခံုမ်ားေၾကာင့္ တမ်ဳိး သားနားလ်က္ ရွိျပန္ေလ၏၊ ၿမိဳ႕ေတာ္၏ ေတာင္မ်က္ႏွာ အေနာက္ မ်က္ႏွာႏွင့္ ေျမာက္မ်က္တို႔၌လည္း ထိုကဲ့သို႔ တည္ရွိေလသည္။

နတ္သား နတ္သၼီး။။ မိမိတို႔ ေရွးကုသိုလ္ကံေၾကာင့္ ကိုယ္ပိုင္ ရရွိၿပီးေသာ ဗိမာန္မ်ားကလည္း ဆန္းျပားလွေပ၏၊ အားလံုးေသာ နတ္လုလင္တို႔က အသက္ ၂၀-အရြယ္ နတ္မိမယ္တို႔က ၁၆-ႏွစ္ အရြယ္ သြားက်ဳိး ဆံျဖဴ နားအူ မ်က္မြဲ အေရတြန႔္တြဲျခင္း မရွိ ပကတိ အလွမပ်က္ေအာင္ တသက္လံုး တည္ေန၏၊ နတ္ၾသဇာ အဆီအႏွစ္ကိုသာ စားေသာက္ ၾကရသျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ အေလး အေပါ႔မွစ၍ မေကာင္းေသာ အနိ႒အာ႐ံု ဟူသမၽွကို လံုးဝ မရွိေတာ့ရကား နတ္သီးတို႔မွာ ဓမၼတာေသြး အညစ္အေၾကးတို႔မွ ကင္းစင္ေလ၏၊ (၁) ကာမခ်မ္းသာ ခံစားမႈတို႔ကား နတ္ျပည္ ၆-ထပ္လံုးမွာပင္ လူမ်ားႏွင့္ မထူးျခားေသာ္လည္း အညစ္အေၾကး မျဖစ္ဘဲ ေသြးသား လႈပ္ရွား႐ံုမၽွျဖင့္ ကိစၥၿပီးေလသည္၊ (၂) နတ္ေဒဝီတို႔၌ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ကိစၥစုမ်ား တခုမၽွမရွိ၊ (၃)သား သၼီး ျဖစ္ထိုက္ေသာ နတ္သား နတ္သၼီးတို႔မွာ ရင္ခြင္၌ေသာ္၎ အိပ္ရာေပၚ၌ေသာ္၎ ျဖစ္ေပၚလာၾကကုန္၏၊ ဤသို႔ သားသၼီးအရာ၌တည္ေသာ နတ္မ်ား အျပင္ အျခားအေစခံ နတ္သား နတ္သၼီးမ်ားလည္း ရွိေသးရကား တခ်ဳိ႕ နတ္မ်ား၌ ဗိမာန္ ကိုယ္ပိုင္ မရွိၾကဟု သိသာ၏၊ လူ႔ျပည္၌ကဲ့သို႔ နတ္သား နတ္သၼီးပ်ဳိတို႔၏ သြားလာ လွည့္ပတ္ၾကမည့္ အေရးမွာ ေတြးေတာ စဥ္းစား ဘြယ္ရာပင္တည္း၊ နတ္ ဇာတ္သမား ျဖစ္ေသာ ပၪၥသီခ နတ္သားသည္ တိမၺ႐ု နတ္မင္းႀကီး၏ သၼီးပ်ဳိ ျဖစ္ေသာ သူရိယဝစၧသာ နတ္သၼီး အေပၚမွာ အေတာ္ စြဲလမ္းေန၏၊ နတ္ပ်ဳိလွည့္ရာတြင္ ေစာင္းကို တီးကာ သာသာယာယာ သီဆိုေသာ ေစာင္းသီခ်င္းသံမ်ားတြင္ ေအာက္ပါ ဂါထာလည္း အပါအဝင္ ျဖစ္၏။

ယံ ေမ အတၳိ ကတံ ပုညံ, အရဟေႏၲသု တာဒိသု၊

တံ ေမ သဗၺဂၤကလ်ာဏိ, တယာ သဒၶႎ ဝိပစၥတံ၊

တာဒိသု-ေကာင္းဆိုး ၂-တန႔္ ေလာကဓမ္ေၾကာင့္ ေဖာက္ျပန္မတုန္ တာဒိဂုဏ္ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူၾကေပေသာ၊ အရဟေႏၲသု-ပူေဇာ္သမၽွ အက်ဳိးရဘို႔ နိစၥျဖဴစင္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔၌၊ ေမ ကတံ--ေမာင္ေတာ္ ခ်ည့္သာ မယ္မပါဘဲ ေကာင္းစြာ သီးသီး ျပဳအပ္ၿပီးေသာ၊ ယံ ပုညံ-ဒါန သီလ စသည္ေပါင္းစု အၾကင္သို႔ေသာ ျမတ္ေကာင္းမႈသည္၊ အတၳိ-အက်ဳိးေပးမႈ႕ အေလး ျပဳလ်က္ ယခုအေန ရွိပါေပ၏၊ သဗၺဂၤကလ်ာဏိ-ေကာင္းျခင္းအဂၤါ မဂၤလာႏွင့္ ထင္စြာျပည့္ႂကြယ္ အို... နတ္မိမယ္၊ ေမ--ပၪၥသီခ မည္ရဘြဲ႕ေႏွာင္ မယ္မယ့္ေမာင္၏၊ တံ ပုညီ-ေရွးက ဆည္းပူး, ထိုကုသိုလ္ထူးသည္၊ တယာ-ေမာင္ေတာ့္ သက္လယ္, သင္ နတ္မယ္ႏွင့္၊ သဒၶႎ ဝိပစၥတံ-အတူ တြဲေႏွာင္, မကြဲေအာင္လၽွင္ ၿမဲေခါင္ၿဖိဳးေဝ, အက်ဳိးေပးပါေစသတည္း။

မာန္လည္ဆရာေတာ္ ေမး

မင္းကြန္း အလယ္ေတာရ ဆရာေတာ္ ေျဖ

၁...(ေမး) ဆကာမာဘူမိ, ကုမာရိ နတ္အပ်ဳိ, လူလိုတဲ့ ေပလား၊ ပြင့္ၿမဲငယ္မွီ, တလလၽွင္ႀကိမ္အညီပ, ခ်ိန္ရာသီ ေပၚတဲ့ပန္းငယ္ လန္းပါစလား။

(ေျဖ) ဆကာမာဘူမိ, ကုမာရိ နတ္အပ်ဳိ, လူလိုပ ဟုတ္ဘဲ၊ ပြင့္ၿမဲငယ္မွီ, တလလၽွင္ ႀကိမ္အညီပ ခ်ိန္ရာသီေပၚတဲ့ပန္းငယ္ လန္းၾက မၿမဲ။

၂...(ေမး) အေပြပို-မေျဖလို စိတ္ေတာ္ရွိပါႏွင့္, ခင္သိသားမို႔၊ နတ္ေျခာက္ဆူ ခ်စ္ေသြး ႏွစ္ကိုယ္ျမႇဴေတာ့, ဟို အမူ လူလိုခ်င္းေပထင့္, သင္းက ဘယ္သို႔။

(ေျဖ) အေပြပို-မေျဖလို စိတ္ေတာ္ ရွိပါဘု, ကိုယ္သိသားမို႔၊ နတ္ေျခာက္ဆူ ခ်စ္ေသြးႏွစ္ကိုယ္ျမႇဴေတာ့ ဟို အမူ လူလို က်င့္ၾကတယ္, သင္းက ဤသို႔။။

၃...(ေမး) နတ္ေျခာက္ဘံု၊ ေမာင္ႏွံစံု, လူလိုရွိတယ္လို႔ ခင္သိမူကား၊ မိန႔္ပါရွင့္, နတ္ကလ်ာ လံုမယ္ခင္တို႔ လူ႔နယ္ပင္ ႏႈတ္ငံုပိုက္တယ္, သားႏို႔ တိုက္လား။

(ေျဖ) နတ္ေျခာက္ဘံု ေမာင္ႏွံစံု လူလိုရွိသည္ဟု မွန္ဘိမယြင္း၊ မိန႔္လိုက္ၿပီ, နတ္ကလ်ာမယ္ေဒဝီတို႔ ႏႈတ္ငံုခ်ီလြယ္ မပိုက္တယ္ သားႏို႔တိုက္ကင္း။

ဤမၽွေလာက္ပင္ ပၪၥသီခနတ္သားက စြဲလမ္းေနေသာ္လည္း သူရိယဝစၧသာ နတ္သီးကမူ မာတလိနတ္မင္း၏ သားျဖစ္ေသာ သိခႏၲီနတ္သားကို မွန္းထားလ်က္ ရွိ၏၊ သို႔ရာတြင္ သိၾကားမင္းက ပၪၥသီခ နတ္သားကို (သူ႔အားေက်းဇူး မ်ားသည့္အတြက္) သူရိယဝစၧသာ နတ္သၼီးႏွင့္ လက္ထပ္ေပးေလသည္၊ တခ်ဳိ႕ နတ္သၼီးေတြမွာ ဗိမာန္ အဆင့္သင့္ ရရွိေသာ္လည္း ဗိမာန္ႏွင့္တကြ မိမိတို႔ကို ပိုင္ဆိုင္မည့္ နတ္သား မရွိၾကသျဖင့္ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႔ အလိုမေျပ႕ၾကသည္လည္း ရွိေသး၏၊ ကုသိုလ္ကံခ်င္း ကြာျခားသေလာက္ ဘံုဗိမာန္ႏွင့္ ႐ုပ္အဆင္းလည္း ကြာျခားေနေသာေၾကာင့္ ကိုယ့္ထက္သာ၍ မနာလိုသူေတြလည္း ရွိေပမည္သာ၊ ဥယ်ာဥ္ ေရကန္၌ တေပ်ာ္တပါး လွည့္လည္ၾကသည္မွာလည္း ၾကည္ႏူးစရာေပ။

အေပါင္းေရြညီ, ဘံုကိုယ္စီဝယ္, က်ဴးသီမၿပီး, ေပ်ာ္မၿငီးဖို႔, နတ္ထီးနတ္ၿငိမ့္, တၿခိမ့္ၿခိမ့္ႏွင့္, သိမ့္ သိမ့္သဲသဲ, ႐ႈမရဲေအာင္, နတ္ပြဲသဘင္, အၿမဲရႊင္၏၊ မပင္မပူ, နတ္နန္းသူတို႔, ပ်ဴပ်ဴငွာငွာ ေရႊမ်က္ႏွာျဖင့္, ၾကည္သာစိမ္းစိမ္း , ျမျမရွိန္းတည္း၊ ၿငိမ္းၿငိမ္းေအးလ်က္ , ကုသိုလ္စက္ေၾကာင့္, မပ်က္တရံ, စည္းစိမ္ခံ၍, ေမာင္ႏွံခ်စ္ပံု, အသစ္ႀကံဳသို႔, ေဖာ္စံုရႊင္ျမဴး, ခ်စ္ၾကည္ႏူးလ်က္, အထူး ေမတၱာ, သက္ပမာျဖင့္ , ခ်မ္းသာမကင္း , ခ်စ္ေငြ႔သြင့္သည္ , ခ်စ္ျခင္း အတံု႔အလွယ္တည္း။ မဃေဒဝလကၤာ။

ဤသို႔ ကာမဂုဏ္စခန္း၌ အစြမ္းကုန္ ေပ်ာ္ဖြယ္ေကာင္းလွသည့္အျပင္ ထိုေပ်ာ္ေမြ႕ေကာင္း သေလာက္လည္း ေပ်ာ္စံေလ့ ရွိၾကေသာေၾကာင့္ ကာမဂုဏ္ကို စက္ဆုပ္ေသာ အနာဂါမ္ႏွင့္ ရဟႏၲာအျဖစ္သို႔ ေရာက္ေသာအခါ နတ္ျပည္မွာ ၾကာရွည္စြာ မေနႏိုင္ၾကန္ေတာ့ဘဲ, အနာဂါမ္ျဖစ္သူတို႔ ျဗဟၼာ့ျပည္သို႔ စုေတ ေရႊ႕ေျပာင္း၍ ရဟႏၲာအေပါင္းတို႔မွာ ပရိနိဗၺာန္စံၾကေလေတာ့သည္၊ သို႔ျဖစ္၍ နတ္ျပည္က်မွ အႏၲရာယ္ကင္း ရန္ေဘးရွင္းလ်က္ တရားအားထုတ္၍ ေယာဂီလုပ္မည္ဟု မေျမႇာ္လင့္ေလႏွင့္၊ လူ႔ျပည္က အေသအလဲ အားခဲ သြားသူမ်ားႏွင့္ ဘုရားလက္ထက္ေတာ္တုန္းက ဘုရားတရားေတာ္ကို နာရသူမ်ားေလာက္သာ နတ္ျပည္၌ တရားအသား တက္ဖြယ္ ရွိပါသည္၊ မလိုလဲ လိုလဲ တရားၿမဲသူတို႔မွာ နႏၵနဥယ်ာဥ္အေပါက္ဝတြင္ တရားကေလးမ်ား ေပ်ာက္ၾကရစ္လတၱံ႔။

နတ္ျပည္၌ ကမၼ႒ာန္းကို မဆိုထားႏွင့္ ဥပုသ္ မက်ဳိးေအာင္ပင္ ေစာင့္စည္း ဘို႔ရာ အပံုႀကီး ခဲယဥ္း၏၊ နတ္သၼီးေတြ ပြတ္သီး ပြတ္သပ္ျပဳခ်က္ေၾကာင့္ သီလ ပ်က္သည္သာ မ်ားေလ၏၊ စေမၸယ် နဂါးမင္းတို႔ နဂါးျပည္မွာ မၾကာမၾကာ ဥပုသ္က်ဳိးရပံုႏွင့္ ဝိဓူရဇာတ္ေတာ္လာ သိၾကားမင္းတို႔ လူ႔ျပည္ဆင္း၍ ဥပုသ္ေစာင့္ရပံုကို ေထာက္ပါေလ၊ ဘုရားအေလာင္းေတာ္တို႔သည္ ပါရမီျဖည့္ခြင့္ မရၾကေသာ နတ္ျပည္၌ သက္တမ္း ေစ့ေအာင္ မေနဘဲ စုေတျခင္းတမ်ဳိးျဖင့္ စုေတေအာင္ ဓိ႒ာန္ကာလူ႔ျပည္၌သာ ပါရမီျဖည့္ေတာ္မူၾကသည္။

နတ္ျပည္၌ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ ၿမဲၾကသူတို႔ ေမၽွာ္လင့္ဘို႔ အခ်က္ အနည္းငယ္မၽွ ရွိေသး၏၊ ထိုအခ်က္ကား စူဠာမဏိ ေစတီေတာ္ႏွင့္ သုဓမၼာ ဓမၼာ႐ံုႀကီးတို႔တည္း၊ စူဠာမဏိ ေစတီေတာ္မွာ တယူဇနာျမင့္ေသာ ျမသားေစတီေတာ္ႀကီး ျဖစ္သည့္ျပင္ ထိုျမသား ေစတီေတာ္ႀကီးအတြင္း၌ ဘုရားအေလာင္း ဘဝက ဆံေတာ္ဓာတ္ႏွင့္ လက္်ာစြယ္ေတာ္ဓာတ္မ်ား ကိန္းဝပ္ေတာ္မူလ်က္ရွိ၏၊ သဒၶါတရားထက္သန္ေသာ နတ္သီး နတ္သား ေမာင္မယ္စံု နတ္မ်ားမွာ အသက္တမ္းကလည္းရွည္ စိတ္ဓာတ္ကလည္း ၾကည္သာေၾကာင့္ (အျခား ေမာင္မယ္စံုတို႔လို ဥယ်ာဥ္ထဲ၌ ေပ်ာ္ပြဲမခံဘဲ) ေစတီေတာ္ထံပါး၌ ပန္း စေသာ လႉဘြယ္ဝတၳဳမ်ားျဖင့္ ဝပ္တြားဆည္းကပ္၍ ဆုထူး ဆုျမတ္ကို ပန္ဆင္ကာ ရသင့္သမၽွ ပါရမီ တိုးေအာင္ ႀကိဳးစားၾကမည္မွာလည္း ယံုမွားစရာမရွိပါေပ။

သုဓမၼာ ဓမၼာ႐ံုႀကီး၏ က်က္သေရမွာ ေရးသား၍ ကုန္ဆံုးႏိုင္ဘြယ္ရာမရွိ၊ ဓမၼာ႐ံု အေဆာက္အဦးအားလံုး၌ ရတနာမ်ဳိးစံုကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ သံုးစြဲထား၏၊ ထိုဓမၼာ႐ံု၏ အနီး၌ တည္ရွိေသာ ပယ္လယ္ကသစ္ပင္မွ ပန္းမ်ားလည္း ဓမၼာ႐ံုအတြင္းသို႔ ေလညႇင္းညႇိသျဖင့္ ႏွစ္မ်ဳိ႕စဘြယ္ တင့္တယ္စြာ ျပန႔္ႏွံ႔လ်က္ရွိ၏။ အလယ္ဗဟို တရားပလႅင္ဝယ္ ထီးျဖဴႀကီးကို စိုက္ထူထားၿပီးလၽွင္ တရားပလႅင္၏ ေဘးမွစ၍ သိၾကားမင္း, ပဇာပတိ နတ္မင္း, ဝ႐ုဏ နတ္မင္း, ဤသာန နတ္မင္း စေသာ (မဃလုလင္ ဘဝတုန္းက ေကာင္းမႈျပဳဘက္)၃-က်ိပ္ ၃-ပါး နတ္မင္း ႀကီးမ်ား၏ ေနရာကို စီစဥ္ထား၏၊ ထို႔ေနာက္ ထင္ရွားနတ္မ်ားႏွင့္ မထင္ရွားေသာ နတ္မ်ားတို႔လည္း ေနရာမ်ား စီစဥ္ထားသည္။ [ဤ သုဓမၼာနတ္သဘင္မွာ တာဝတႎသာမွ အထက္နတ္ျပည္-ထပ္၌လည္း ရွိ၏။

စည္းေဝးခ်ိန္ေရာက္လၽွင္ သိၾကားမင္းကိုယ္တိုင္ အခ်က္ေပးလိုက္ေသာ “ဝိဇယုတၱရ”ေခၚ ခ႐ုသင္းႀကီး၏ အသံမွာ ယူဇနာ တေသာင္းက်ယ္ေသာ သုဒႆနနတ္ၿမိဳ႕ေတာ္ႀကီးကို ႐ိုက္ဟီးလ်က္ လူ႔အေရအတြက္ျဖင့္ ၄-လၾကာေအာင္ အဆက္ဆက္ ျမည္ဟီးေနေသာ ဟူ၏၊ ဆိုင္ရာနတ္မ်ား ဓမၼာ႐ံုအတြင္းသို႔ ဝင္မိၾကလၽွင္ ရတနာေရာင္ ပန္းေရာင္ေတြ လႊမ္းေနသျဖင့္ ဓမၼာ႐ံုတေဆာင္လံုး နီျမန္းေနေတာ့၏။ တရံတခါ ျဗဟၼာျပည္မွဆင္းလ်က္ သနကၤုမာရ ျဗဟၼာမင္းက တရားေဟာ၏၊ တရံတခါ သၾကားမင္း ကိုယ္တိုင္ တရားေဟာ၏၊ တရံတခါ တရား အေဟာေကာင္းေသာ နတ္သား တဦးဦး ေဟာ၏။ ထို႔ေၾကာင့္ စူဠာမဏိေစတီေတာ္ကို ဖူးေမၽွာ္ရျခင္း သုဓမၼာနတ္သဘင္ဝယ္ တရားနာျခင္းတို႔အတြက္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကေလး ရွိေပေသး၏၊ “ေမၽွာ္လင့္ခ်က္” ဆိုေသာ္လည္း မဂ္ဖိုလ္ ရေလာက္ေအာင္ ေမၽွာ္လင့္ခ်က္ကို ဆိုလိုသည္ မဟုတ္ သူေတာ္ေကာင္းစိတ္ဓာတ္ မေပ်ာက္ပ်က္ဘဲ ခိုင္ၿမဲ၍ ကာမဂုဏ္ထဲမွ အထိုက္အလိုက္ ေရွာင္လႊဲႏိုင္စရာရွိသည္ဟု ဆိုလိုသည္။

ေနာင္လာမည့္ လူ႔ျပည္ဆုတ္ကပ္ အခါႀကီး၌ကား “ရဟန္း ရွင္ လူတို႔ တရားျပည့္ဝၾကလိမ့္မည္”ဟု ေမၽွာ္လင့္ဘြယ္ မရွိေတာ့၊ ယခုပင္ အျမင္ မေတာ္လွၿပီ၊ သံသရာဒုကၡေတြကို တကယ္ ရြံ႕လၽွင္ ယခုဘဝ၌ပင္ စြန႔္စြန႔္ စားစား မဂ္ဖိုလ္ေပါက္ တရားကို ႀကိဳးစားသင့္ၾက၏၊ နတ္ျပည္ကပင္ အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ကို ေစာင့္စားဖူးေျမာ္လ်က္ တရားေတာ္ကိုနာၿပီးမွ မဂ္ဖိုလ္ရဘို႔ မွန္းသူမ်ားလည္း နႏၵန ဥယ်ာဥ္ေပါက္၌ ရွိသမၽွ ဓာတ္ခံေလးမ်ား ေပ်ာက္မသြားေအာင္ အေတာ္ ထူေထာင္ရလိမ့္မည္၊ ေပါ႔ေပါ႔ဆဆႏွင့္ “နတ္ျပည္က်မွ အားရပါးရ ခံစားမည္”ဟု အားခဲေနသူတို႔ကား အရိေမတၱယ် ဘုရားရွင္ ပြင့္ေတာ္မူလာေသာ္လည္း ကာမဂုဏ္ အေတြ႔ထူးျဖင့္ ေမ့မူးလ်က္ ရွိဦးမည္သာ၊ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ့္အစြမ္း ကိုယ့္တရားျဖင့္ အမ်ားကို ကယ္တင္မည့္ ပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဂၢသာဝက မဟာသာဝက အေလာင္းတို႔မွတပါး အျခား သူတို႔ကား ယခုပင္ ႀကိဳးစားသင့္ၾကပါသည္။

“ေဘးပြဲႀကံဳ, ေအးသဲတုန္ ကိုယ္စီ ကုတ္ပါလို႔ အားထုတ္ သင့္သား၊ သို႔ပါကို, ဘယ္ေတာ့ ဘာလိုလိုႏွင့္ ေနာင္ေရးကို ေမၽွာ္ေခၚလင့္လို႔, ဘာဝနာ သီေခါင္ လြင့္တယ္, ဖ်င္းဖင့္ အမ်ား...ဆရာေတာႀကီး။

[၁၃၂၀-ခုႏွစ္႐ိုက္ စာအုပ္က်မွ ထည့္အပ္ေသာ ေနာက္ဆက္တြဲ]

သိၾကားမင္း တရားေမ့ပံု

ေသာတာပန္ ျဖစ္ၿပီးေသာ သၾကားမင္းသည္ အခါတပါး၌ ႀကီးက်ယ္ ခမ္းနားေသာ ဥယ်ာဥ္ပြဲကို ႐ႈစားဘို႔ရန္ အေႁခြရံမ်ားစြာျဖင့္ ဧရာဝဏ္ဆင္ကို စီး၍ ထြက္လာ၏၊ ဥယ်ာဥ္ တံခါးေပါက္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဘုရားရွင္အား ျပႆနာေမးရန္ အႀကံေပၚလာေလ၏။ ထိုျပႆနာကား တဏွာကုန္ခန္း နိဗၺာန္နန္းသို႔ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ႂကြျမန္းႏိုင္ေသာ ရဟႏၲာ၏ က်င့္ခဲ့ေသာ လမ္းစဥ္ ျပသာနာတည္း။

ထိုသို႔ ျပႆနာ ေမးေလၽွာက္လိုေသာ စိတ္အႀကံသည္ ဥယ်ာဥ္တြင္းဝယ္ ပြဲသဘင္အလယ္သို႔ ေရာက္လၽွင္ ေမ့ေပ်ာက္သြားဘြယ္ရာရွိေသာေၾကာင့္ “ယခုပင္ သြား၍ ေမးေလၽွာက္မည္”ဟု ႀကံစည္ကာ ဧရာဝဏ္ဆင္ေပၚမွ ကြယ္ေပ်ာက္၍ ဘုရားအထံ အေရာက္လာခဲ့ေလသည္၊ ဆင္ႀကီးလည္း ဥယ်ာဥ္ အေပါက္မွာပင္ ရပ္ေနရစ္၏၊ ေနာက္ပါ အေႁခြအရံမ်ားလည္း ဥယ်ာဥ္ေပါက္မွာ က်န္ရစ္ၾကေလသည္။

ပုဗၺာ႐ံုေက်ာင္းတိုက္၌ သီတင္းသံုးေတာ္ မူခိုက္ျဖစ္ေသာ ဘုရားအထံေတာ္သို႔ေရာက္ေသာအခါ ဥယ်ာဥ္ပြဲက ေနာက္ဆံတင္းလ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ “တဏွာသခၤယ နိဗၺာန္၌ လြတ္လြတ္ကၽြဟ္ကၽြတ္ အာ႐ံုျပဳႏိုင္ေသာရဟႏၲာ၏ က်င့္ခဲ့ေသာလမ္းစဥ္တရားကို ခပ္တိုတို အမိန႔္ရွိေတာ္မူပါ”ဟု ေလၽွာက္ထားေလသည္။ ဘုရားရွင္လည္း သူ၏ ေလၽွာက္ထားခ်က္အရ တိုတိုပင္ ေျဖေတာ္ မူသည္မွာ...

သၾကားမင္း.. ရဟႏၲာျဖစ္မည့္ ရဟန္းသည္ “အလံုးစံုေသာ တရားကို ငါ, ငါ႔ဥစၥာဟု ႏွလံုးသြင္းျခင္း စြဲလမ္းျခင္းငွါ မထိုက္” ဟူေသာ တရားစကားကို ၾကားနာရ၏၊ ထိုရဟန္းသည္ (ခႏၶာငါးပါး) တရားအားလံုးကို သိေအာင္ ႀကိဳးစား၏။ သိေသာအခါ အားလံုး ဒုကၡခ်ည္းဘဲဟု သိျပန္၏၊ ဒုကၡခ်ည္းဘဲဟု သိၿပီးေနာက္ ဘာမဆို ခံစားရသမၽွ ေဝဒနာကို အနိစၥ စသည္ျဖင့္ ႐ႈ၍ ရႉ၍ ေန၏။ ထိုသို႔ ႐ႈဖန္မ်ားေသာ္ ဘာတခုကိုမၽွ မစြဲလမ္းေတာ့ဘဲ ေနာက္ဆံုး၌ ရဟႏၲာျဖစ္ တဏွာ ကုန္ခန္း နိဗၺာန္နန္းသို႔ လြတ္လြတ္ကၽြတ္ကၽြတ္ ျမန္းႏိုင္ေလသည္။ [အခ်ဳပ္ ျမန္မာျပန္သည္။]

သိၾကာမင္း၊ ဤသို႔ အက်ဥ္းမၽွ-ျပအပ္ေသာ ျပႆနာ အေျဖကို လြန္စြာသေဘာက် ဝမ္းေျမာက္လွ၍“သာဓု သာဓု”ဟု အသံျပဳလ်က္ နတ္ျပည္သို႔ ျပန္ေလသည္၊ ထိုသာဓုေခၚသံကို ဘုရားေက်ာင္းေတာ္၏ ဝဲဘက္ ခန္းေဆာင္မွာ သီတင္းသံုးေနေသာ အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ၾကား၍ “ဒီသၾကားဟာ တရားကိုသိလို႔ သာဓုေခၚတာလား မသိဘဲႏွင့္ သာဓုေခၚတာလား”ဟု စဥ္းစား၍ သိၾကားကို စံုစမ္းလိုေသာေၾကာင့္ သၾကားႏွင့္ ေရွ႕ဆင့္ ေနာက္ဆင့္ လိုက္ကာ တာဝတႎသာသို႔ တက္သြားေလေသာ္...

ဘုရားထံမွ တရားနာ၍ ျပန္သြားေသာ ေသာတာပန္ သၾကားမင္းလည္း ဥယ်ာဥ္တြင္း၌ တီးၾက မႈတ္ၾက ကၾက ျပၾကသည္ကို ႏွစ္သက္အားရ ႐ႈမဝ ျဖစ္ေနစဥ္ အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ကို ျမင္၍ (ပြဲၾကည့္ေနေသာ ေက်ာင္းဒကာက ဆရာေတာ္ႀကီး လာသည္ကို ျမင္ရသည့္ပမာ) ခပ္ရွက္ရွက္မ်က္ႏွာျဖင့္ အရွင္ေမာဂၢလႅာန္ကို ခရီးဦးႀကိဳလ်က္ ႏႈတ္ဆက္စကား ေလွ်ာက္ထားရေလေတာ့သည္။

ထိုသို႔ေတြ႕လွ်င္ ေတြ႕ခ်င္း ရွင္ေမာဂၢလႅာန္က သၾကားကို ေျပာသည္မွာ “ျမတ္စြာဘုရားက အသင္သၾကားအား တဏွာသခၤယ ဝိမုတၱိ အေၾကာင္းကို ဘယ္လို ေဟာလိုက္ပါသလဲ၊ ငါတို႔လဲ ထိုတရားကို တဆင့္ နာပါရေစ” ဤသို႔ ေျပာလွ်င္ ထိုတရားကို သၾကားမင္း စဥ္းစား၏၊ ေပၚမလာေခ်။ အထပ္ထပ္ စဥ္းစားေသာ္လည္း လံုးလံုး သတိမရသျဖင့္ နာတုန္းက မွတ္မွတ္သားသား နာယူခဲ့ေသာ္လည္း နတ္ျပည္ ကိစၥေတြ မ်ားသည့္အတြက္ ေမ့ရေၾကာင္းကို အရွက္ေျပေလၽွာက္ေလသည္။ [မူလပဏၰာသ စူဠတဏွာယသုတ္မွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္]

စဥ္းစားဘြယ္ရာ အျဖာျဖာ

ဤတရားေတာ္အရ စဥ္းစားပါလၽွင္ နတ္ျပည္အာ႐ံုသည္ တရားေမ့ေအာင္ မွိုင္းတိုက္ႏိုင္ေၾကာင္းကို နားလည္ႏိုင္ေပၿပီ၊ မွန္၏-သၾကားမင္းသည္ ပင္ကိုယ္အားျဖင့္ သတိေကာင္း ဉာဏ္ထက္၍ အလြန္ သြက္လက္သူေပတည္း၊ ထိုအခ်ိန္မွာ ေသာတာပန္လည္း ျဖစ္ၿပီးေလၿပီ၊ နာခဲ့ေသာ တရားလည္း သူ႔ကိုယ္တိုင္ သိခ်င္လွ၍ ေလွ်ာက္ထားေသာ ျပႆနာ၏ အေျဖ တရား အက်ဥ္းမၽွသာ ျဖစ္၏၊ ရွင္ေမာဂၢလႅာန္ ေမးခ်ိန္ႏွင့္ ထိုတရား နာခဲ့ခ်ိန္မွာ မိနစ္ေလာက္သာ ေဝးေပလိမ့္ဦးမည္၊ သို႔ပါလ်က္ ဥယ်ာဥ္ပြဲ၏ မွိုင္းတိုက္ မႈေၾကာင့္ စဥ္းစား၍ မရေအာင္ပင္ ေမ့ရေလသည္။

၁။ ဤဝတၳဳကို ေထာက္ထား၍ မိမိတို႔အတြက္ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္၏၊ မိမိကိုယ္ကို “သူေတာ္ေကာင္း ဟုတ္ပါသည္”ဟု ဝန္ခံႏိုင္ေသာ သူေတာ္ေကာင္းမွန္လၽွင္ ေနာက္ဘဝတြက္ ဂတိေကာင္း ေရာက္ဘို႔ မ်ားပါ၏၊ သို႔ေသာ္ ထိုေရာက္ရမည့္ ဂတိကား လူႏွင့္ နတ္ ဘဝသာျဖစ္ပါသည္၊ ဈာန္မရ၍ ျဗဟၼာ မျဖစ္ႏိုင္၊ ရဟႏၲာ မဟုတ္ ေသး၍ နိဗၺာန္မရႏိုင္ပါ။ အထက္ နတ္ျဖစ္ခဲ့ေသာ္ သၾကားမင္းလို အရိယာပုဂၢိဳလ္ေသာ္မွ ေမ့ရပံုကို ေထာက္၍ မိမိတို႔အတြက္ သိၿပီး တျခားကေလးမ်ား ေပ်ာက္သြားမည္ကို မစိုးရိမ္ရပါေလာ။

၂။ တရားေမ့၍ နတ္တိုဓေလ့ျဖင့္ အေပ်ာ္ႀကီး ေပ်ာ္ေမြ႕ေနစဥ္ (ပုထုဇဥ္ ဘဝျဖင့္) စုေတခ်ိန္ေရာက္ေသာအခါ မိမိ စည္းစိမ္ကို တမ္းတ၍ ႏြမ္းလ် အားငယ္စြာ စုေတရပါမူ အပါယ္ ၄-ပါးသို႔ တဆင့္ သြားဘို႔ အေရး မေဝးလွေတာ့ပါ၊ တခါတုန္းက နတ္သၼီး ငါးရာ တို႔သည္ ဥယ်ာဥ္တြင္းဝယ္ ပန္းပင္တက္၍ ပန္းခူးရင္း သီခ်င္း ၾကဴေနၾကစဥ္ ႐ုတ္တရက္စုေတကာ အဝီစိသို႔ ေရာက္သြားၾကဘူးပါသည္။

၃။ တဖန္-ေနာက္တခ်ိန္ေရာက္မည့္ လူ႔ဘဝကို ေတြးလၽွင္လည္း စိတ္ဧဘြယ္ မရွိလွပါ၊ ရွင္းျပပါဦးမည္... သူေတာ္ေကာင္း အေနျဖင့္ လူ႔ဘဝ၏ တန္ဘိုးကို စဥ္းစားလၽွင္ ..(၁) ဘုရားသာသနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ ရျခင္း... (၂) အားလံုး မဟုတ္ေစကာမူ လူအမ်ားစုက လူေကာင္း သူေကာင္း ျဖစ္ၾကျခင္း (၃) ဆရာ မိဘတို႔က သူေတာ္ေကာင္းမ်ား ျဖစ္ၾကျခင္း ... (၄) အလြန္ မဆင္းရဲဘဲ အထိုက္အေလ်ာက္ ခ်မ္းသာေသာ အမ်ဳိး၌ ျဖစ္ရျခင္း၊ ဤ အေၾကာင္းမ်ား စံုညီမွ လူဘဝရက်ဳိး နပ္ပါလိမ့္မည္။

၄။ ဘုရား သာသနာ့အေရးကို စဥ္းစားလၽွင္ ယခုအခ်ိန္မွာပင္ ပုဂၢိဳလ္ ေကာင္းကို အေတာ္ရွာမွ ရႏိုင္ေသာအခ်ိန္ ျဖစ္ေနၿပီ၊ ေလာကီ အာ႐ံုေတြကလည္း ေသာင္းက်န္း ဂုဏ္ပကာသနႏွင့္ လာဘ္လာဘ လိုက္စားသူလည္းမ်ား လူဒကာ ဒကာမတို႔ကလည္း သီလ သမာဓိ ပညာရွိသူထက္ ဂုဏ္ရွိသူကို ကိုးကြယ္လိုၾက, မိမိတို႔ဆရာ ဂုဏ္ရွိေအာင္လည္း ဟိုကပ္သည္ကပ္ႏွင့္ ကပ္ၾက, လူအခ်င္းခ်င္း ဂုဏ္သတင္း လႊင့္ၾကႏွင့္ သာသနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ေခါင္က မိုယ္းယိုေန ေလၿပီ။

၅။ သာသနာကို ယခု ကိုးကြယ္ေနၾကေသာ (သာသနာ့ဒါယကာ ဆိုသူတို႔၏) သား သၼီးမ်ားကို သာသနာ့ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္မ်ားက သင္ျပ ေပးမႈသည္ တစစ လက္လြတ္၍လာခဲ့ရာ ယခုခါမွာ တခ်ဳိ႕ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း၌ ေက်ာင္းသားဟူ၍ မရွိေတာ့ပါ၊ ေက်ာင္းသားမရွိလၽွင္ ရွင္သာမေဏ (အၿမဲေန) မရွိႏိုင္၊ ရွင္သာမေဏ မရွိလၽွင္ ရွင္သာမေဏ ဘဝ၌ စာသင္၍ စာတတ္ေသာ ရဟန္းလည္း မရွိႏိုင္။ သိပ္မၾကာေသာ ေနာင္အခါဝယ္ မ်ားစြာေသာ ေက်းရြာတို႔၌ ေတာထြက္ရဟန္း ႀကီးေတြသာ ေက်ာင္းႀကီး ကံႀကီးေပၚဝယ္ စက္ေတာ္ေခၚ၍ ေနရစ္ၾကေပလိမ့္မည္။

၆။ တဖန္-သာသနာကို ပစၥည္း ၄-ပါးျဖင့္ ေထာက္ပံ့ရေသာ ဒကာ ဒကာမမ်ားဘက္ကို ဆက္လက္စဥ္းစားျပန္လၽွင္ ... ယခုအခါ ကေလးေတြ သင္ယူေနၾကေသာ ပညာသည္ ေလာကီအတြက္ တဘဝမၽွ အက်ဳိးေပးႏိုင္ေသာ ေခတ္မွီ ပညာကား ဟုတ္ေလာက္စရာ ရွိပါ၏။ သို႔ေသာ္ ထိုပညာ၌ မဂ္ဖိုလ္နိဗၺာန္ ယံုၾကည္ဘို႔ ဉာဏ္ကို မဆိုထားဘိ၊ ကံႏွင့္ ကံ၏အက်ဳိးကို နားလည္ေစႏိုင္ေသာ ပညာပင္ ပါရွိ၏ေလာ၊ ထိုသို႔ မပါလၽွင္ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္ ဆိုတာ ယံုၾကည္ဦးမွာေလာ၊ နတ္ျပည္ ျဗဟၼာျပည္ကို မယံုလၽွင္ ငရဲ ၿပိတၱာကို ယံုဦးမည္ေလာ၊ ထိုသို႔ မယံုသူသည္ ရဟန္း သံဃာတို႔အား ပစၥည္း ၄-ပါး မဆိုထားဘိ ဝမ္းဝ႐ံုမၽွ ဆြမ္းေပးဘို႔ သတိရပါဦးမည္ေလာ။

၇။ ထို႔ျပင္-ယခု ပညာသင္ေနေသာ ကေလးမ်ား ႀကီးရင့္ေသာအခါ ေရွးတုန္းကလို မိဘ အေမြအႏွစ္ကို မ်ားမ်ားစားစား ရၾကန္ေတာ့မည္ မဟုတ္၊ သူတို႔၏ ေက်ာင္းစရိတ္ကိုပင္ မ်ားစြာေသာ မိဘတို႔ မႏိုင့္တႏိုင္ ႀကိဳးစားေနၾကရေလၿပီ၊ လူတို႔၏ အသံုးအေဆာင္ အလွအပ ပကာသန ေတြကလည္း တစထက္ တစ တိုး၍တိုး၍လာေတာ့သည္၊ ယခု ကေလးမ်ား ေက်ာင္းမွထြက္၍ အသက္ေမြးေသာအခါ သူတို႔၏ ပညာသည္ သူတို႔၏ အိမ္သူ အိမ္သားမ်ားပါ ဝမ္းဝ၍ ခါးလွ႐ံုကိုပင္ အင္မတန္ ႀကိဳးစားႏိုင္မွ (သို႔မဟုတ္-မတရားရွာႏိုင္မွ) ေတာ္႐ံု က်ေပလိမ့္မည္။ ထိုမၽွေလာက္ အသက္ေမြးခဲယဥ္းခ်ိန္ဝယ္ အဘယ္မွာလၽွင္ သာသနာကို ေထာက္ပံ့ႏိုင္ေတာ့မည္နည္း။

၈။ တနည္း စဥ္းစားျပန္လၽွင္-သာသနာ့ ဝန္ထမ္း ရဟန္းေတာ္တို႔မွာ ကေလးမ်ားကို ဘာသာေရး အဝါးဝ၍ ေလာကီ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အေျခခံရေအာင္ သင္ျပဘို႔တာဝန္ ရွိေန၏၊ အရာရာ ျပဳျပင္လၽွင္ သင္ျပႏိုင္မည့္ အေျခအေနလည္း လံုလံုေလာက္ေလာက္ရွိ၏။ သို႔ေသာ္ ယေန႔တိုင္ေအာင္ (အခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းမ်ားမွ တပါး အမ်ားျပားက) မစဥ္းစားၾကေသးေခ်။ ထိုသို႔ မစဥ္းစား႐ံုမက အသြား အလာ အေန အထိုင္မွစ၍ ေခတ္လူတို႔၏စိတ္ကို ဆြဲငင္ႏိုင္ေလာက္ေအာင္ မႀကိဳးစားၾကသျဖင့္ ေခတ္ပညာတတ္သူတို႔၏ အထင္ေသး အျမင္ေသးကိုသာ အမ်ားစုက ခံေနရေလသည္။ သို႔ျဖစ္လၽွင္ ထိုေခတ္ပညာတတ္ လူအမ်ားသည္ ဗုဒၶျမတ္စြာ၏ သာသနာေတာ္ကို အားေပးလိုၾကလိမ့္မည္ေလာ၊ ဤအခ်က္မ်ားကို ေတြးျပန္ေသာ္ သာသနာဆုတ္ယုတ္ဘို႔ အေရးသာလၽွင္ နီးသည္ထက္ နီးလာသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။

၉။ ေနာက္လာမည့္ ဘဝ၌ လူမ်ားစုက လူေကာင္း သူေကာင္း ျဖစ္ဘို႔လည္း မလြယ္ကူေတာ့ေခ်၊ ထင္ရွားေစအံ့-လူေကာင္း သူေကာင္း ေခတ္သည္ ေမတၱာ, က႐ုဏာ၊ မုဒိတာ ဤ တရား ၃-ပါး ထြန္းကားေသာ ေခတ္တည္း၊ ယခု မ်က္ျမင္မွာကား တေယာက္အေပၚ တေယာက္က ေကာင္းက်ဳိးလိုလားေသာ ေမတၱာစစ္ နည္းပါးလွေလၿပီ။ ေမတၱာ မရွိလၽွင္ ဆင္းရဲသူကိုျမင္၍ သနားေသာ က႐ုဏာႏွင့္ ခ်မ္းသာသူကို ျမင္၍ ဝမ္းေျမာက္ေသာ မုဒိတာလည္း မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ပါ၊ ယခု ျဖစ္ေန သည္မွာ တေယာက္ ေကာင္းစားသည္ကို အျခားတေယာက္က မနာလိုေသာ ဣႆာ မိမိကဲ့သို႔ ႀကီးပြားမည္ကို စိုးေသာ မစၧရိယ, အထက္တန္း ေရာက္ေနသူက စိတ္ႀကီးဝင္ေသာ အထက္တန္းမာန, ေအာက္က် သူကလည္း “ဘာ အေရးစိုက္ရမွာတုန္း” ဟူေသာ ေအာက္တန္း မာနေတြ ေဝဆာလ်က္ ရွိေလသည္။။

၁၀။ ထို႔ျပင္ လိုခ်င္ဘြယ္ အာ႐ံု ခံစားဘြယ္ ကာမဂုဏ္ေတြလည္း တေန႔တျခား တိုးပြား၍ လာရကား (မီးသည္ ေလာင္စာရွိသေလာက္ လိုက္၍ ေလာင္သလို) ယခု လူတို႔ သႏၲာန္၌ ေလာဘကလည္း အာ႐ံုမ်ား သေလာက္ ႀကီးမား၍ လာေလသည္၊ ေလာဘ အလိုကို မျဖည့္ႏိုင္ေသာအခါ သတ္မႈ ျဖတ္မႈ တိုက္ခိုက္မႈ စစ္ျဖစ္မႈတိုင္ေအာင္ ေဒါသေတြလည္း တရႉးရႉး တရွဲရွဲႏွင့္ တကဲကဲျဖစ္၍ ေနေလေတာ့၏၊ ဤသို႔ အေကာင္း တရားေတြ ထြန္းကားေနေသာ ယခုေခတ္မွာပင္ လူေကာင္း သူေကာင္း ရွားပါးေနရကား ေနာက္ကာလဝယ္ အဘယ္မွာ ယခုထက္ ပို၍ မဆိုးဝါးဘဲ ေနေတာ့မည္နည္း။

၁၁။ ထိုသို႔ လူေကာင္း သူေကာင္း အလြန္နည္းပါးမည့္ ေနာက္ကာလ၌ မိဘေကာင္း ဆရာေကာင္းလည္း ရႏိုင္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ ထိုသို႔ အားကိုးစရာ မိဘေကာင္း ဆရာေကာင္း မရွိဘဲ မတရားလူမ်ား၏ အလယ္မွာ မိမိတေယာက္တည္း လူေကာင္းကေလး ျဖစ္ဘို႔လည္း မလြယ္ကူပါ၊ ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ျပည္မွာ မွိုင္းတိုက္မည့္ အာ႐ံုမ်ား၌ သြားဘို႔ ခက္သလို လူ႔ျပည္မွာလည္း အကုသိုလ္ ထြန္းကားေတာ့မည့္အတြက္ လူျပန္ျဖစ္ဘို႔ ခက္လွပါေတာ့သည္။

၁၂။ ဤေနရာဝယ္ မိမိစဥ္းစားမိေသာ အေၾကာင္းတခုကို ၫႊန္ျပပါမည္။ လြန္ခဲ့ေသာ (၁၃၁၉-ခု) ျပာသိုလက ရန္ကုန္သို႔ သိမ္သမုတ္ ကိစၥျဖင့္သြား၍ ျပန္မည့္ေန႔ဝယ္ ဘူတာႀကီး၌ အေၾကာင္းအားေလ်ာ္စြာ ေစာေစာေရာက္ေန၏၊ မီးရထား တြဲထိုးမည့္ ေနရာဘက္ကို ေက်ာေပးလ်က္ လိုက္ပို႔ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးတပါးႏွင့္အတူ စကား ေျပာေနစဥ္ ရထားတဲ့ထိုးသျဖင့္ လူအမ်ားလႈပ္ရွားသံၾကား၍ စကား ျဖတ္ၿပီး လွည့္၍ ၾကည့္လိုက္ရာ ေန႔စဥ္ ထံုးစံအတိုင္း အလုယက္ ေနရာယူေနၾကေသာ လူအမ်ားကို ျမင္ရပါသည္။

၁၃။ ထိုအခါ စဥ္းစားမိသည္မွာ ဤလူမ်ား၏ အၾကာဆံုး ရထားစီးရမည့္ အခ်ိန္မွာ ၂-ရက္နီးနီးႏွင့္ တညျဖစ္၏၊ ထိုအခ်ိန္ အတြင္း၌ ေနရာေကာင္း မရလၽွင္ ဆင္းရဲမည္စိုး၍ အလုအယက္ ေနရာယူၾကသည္၊ တခ်ဳိ႕လည္း ေငြပိုေပး၍သီးျခားေနရာရေအာင္ ႀကိဳးစားရသည္။ ထိုမၽွမက, ရထားေပၚမွာ စိတ္ခ်ရေသာ အေဖာ္ကိုလည္း ရွာၾကေသးသည္၊ မေတာ္မ်ား ေနရာေကာင္း မရျပန္လၽွင္ အလြန္ပင္ စိတ္မေကာင္းျဖစ္၏။ မိမိေနရာ အနီးက လူကို ၾကည့္၍ ႐ိုးသားပံုမရလၽွင္လည္း တလမ္းလံုး စိဘ္မခ်ၾက။

၁၄။ ဤ ၂-ရက္ တည အခ်ိန္အတြင္း ဆင္းရဲမည့္ အေရးကို ေတြးကာ ဤမၽွေလာက္ ေနရာေကာင္း ႀကိဳးစား သူတို႔သည္ ေနေနာက္ဘဝ-ဟို ေနာက္ေနာက္ ဘဝတို႔အတြက္ နိဗၺာန္အထိ ေနရာေကာင္း အေဖာ္ေကာင္း ရေအာင္ အဘယ့္ေၾကာင့္ မႀကိဳးစားဘဲ ေအးစက္စက္ ေနၾကပါလိမ့္မည္နည္း၊ မေတာ္တဆ ေျခေခ်ာ္ လက္ေခ်ာ္ ဆိုသလို အပါယ္ ၄-ပါးေရာက္သြားရလၽွင္ တဘဝလံုးဆင္းရဲ႐ံုမက အဆက္ဆက္ အကုသိုလ္တိုးပြား၍ အဆက္ဆက္ ေနရာေကာင္းမရဘဲ ရွိႏိုင္သည္။ လူ႔ဘဝ ေရာက္ေသာ္လည္း လူႏံု လူမြဲ လူဆင္းရဲျဖစ္၍ တဘဝလံုး ေအာက္က်ေနာက္က် ဒုကၡေရာက္ႏိုင္သည္။ သို႔ပါလ်က္ ရထားစီးဘို႔ ခရီးတိုကေလးအတြက္ ႀကိဳးစားသေလာက္ ေနာက္ဘဝ၌ ေနရာေကာင္းရေအာင္ႀကိဳးစားဘဲ ေနၾကျခင္းကား ထိုင္းမွိုင္းေတြေဝ အရွည္ကို ေမၽွာ္တတ္ေသာ အသိဉာဏ္ကင္း၍ ဖ်င္းလြန္းညံ့လြန္း ေလစြကား၊ ဤသို႔စဥ္းစားကာ ဤအေၾကာင္းကိုပင္ လိုက္ပို႔ေသာ ဘုန္းေတာ္ႀကီးအား ေျပာျပမိခဲ့ပါသည္။

၁၅။ ျပခဲ့ေသာ စဥ္းစားဘြယ္တို႔ကို ဤက်မ္းစာ႐ႈသူမ်ားလည္း ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစား၍ လက္လွမ္းမွီတရားထူးကို ရေအာင္ေသာ္လည္း ႀကိဳးစားသင့္ၾက၏၊ ေရွးဘဝက အထံုဝါသနာ ပါခဲ့သည့္အတိုင္း အထက္တန္း ပါရမီကို ျဖည့္က်င့္ေနသူ ျဖစ္လၽွင္လည္း အကုသိုလ္ နည္းေအာင္ သတိထား၍ ဒါနသီလ စေသာ ပါရမီမ်ားကို အႏွစ္ အမေတေဖာ္တည္လ်က္ မပ်က္ႏိုင္ေအာင္ အလြန္ႀကိဳးစားသင့္၏၊ ထိုသို႔ ႀကိဳးစားလၽွင္ နတ္ျပည္၌လည္း နတ္ သူေတာ္ေကာင္း လူ႔ျပည္၌လည္း ထူးျခားေသာ လူ သူေတာ္ေကာင္းျဖစ္၍ (ေရွး အေလာင္းေတာ္တို႔ သာသနာပ၌ပင္ ပါရမီမ်ားစြာ ျဖည့္က်င့္ေတာ္မူ ၾကသကဲ့သို႔) ရင့္သည္ထက္ ရင့္ေအာင္ ပါရမီ ျဖည့္က်င့္ႏိုင္ၾကပါလိမ့္ သတည္း။

ေနာက္ဆက္တြဲၿပီး၏။


ျဗဟၼာ့စည္းစိမ္

ျဗဟၼာျပည္ ေရာက္ရန္ ဈာန္ကို အားထုတ္စဥ္ကပင္ ေလာကီ အာ႐ံု ကာမဂုဏ္ႏွင့္ လူသူထူထပ္ေသာ ၿမိဳ႕ ရြာ အိမ္ ေက်ာင္းတို႔ကို ေရွာင္ရွား၍ ဆိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ၿငိမ္ ေနထိုင္အားထုတ္ ရေသာေၾကာင့္ ထိုဈာန္ကုသိုလ္တရားတို႔အတြက္ ျဗဟၼာျပည္၌ ျဖစ္ၾကရေသာ ျဗဟၼာတို႔လည္း လြန္စြာ ၿငိမ္သက္ၾက ေပသည္၊ သားသီးဇနီးေမာင္ႏွံဟူ၍ မရွိၾက၊ အားလံုးျဗဟၼာတို႔မွာ ေယာက္်ား သဏၭာန္ရွိေသာ္လည္း ေယာက်္ားအဂၤါႏွင့္ မိန္းမအဂၤါတို႔ မပါၾကန္ေတာ့ေခ်၊ သို႔အတြက္ ကာမဂုဏ္ခ်မ္းသာကို ခံစားျခင္းမရွိၾက၊ ဈာန္ကို အားထုတ္စဥ္ (လူ႔ဘဝ)တုန္းကပင္ ကာမဂုဏ္အျပစ္ကို ႏွစ္ႏွစ္ကာကာ ျမင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ကာမစိတ္ဓာတ္မ်ားလည္း လံုးဝမျဖစ္ေအာင္ ၿငိမ္ဝပ္လ်က္ ရွိၾကေလသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နတ္ဘံုနတ္နန္းတို႔ထက္ ခမ္းနားလွေသာ ဗိမာန္ဥယ်ာဥ္တြင္ တကယ့္ ေယာဂီ သူေတာ္စင္မ်ား ေနသလို တခ်ဳိ႕က ေမတၱာ စေသာ ကမၼ႒ာန္းကို စီးျဖန္းပြားမ်ား, တခ်ဳိ႕က ဈာန္ဝင္စားလ်က္ ၿငိမ္သက္ ဧခ်မ္းစြာ စံျမန္းေနၾကေလသည္။ သို႔ေသာ္ လူ႔ျပည္၌ အတန္းအစားျခား သကဲ့သို႔ ျဗဟၼာခ်င္းလည္း အတန္းအစား ကြာျခားေနရ အခ်ဳိ႕ ျဗဟၼာက ျဗဟၼာမင္း (ျဗဟၼာဘုရင္) ျဖစ္ၾက၍ တခ်ဳိ႕က ျဗဟၼပုေရာဟိတ္ (ျဗဟၼာမင္း၏ အမတ္)မ်ား ျဖစ္ၾကၿပီးလၽွင္ တခ်ဳိ႕ကမူ ျဗဟၼာမင္း၏ အေႁခြအရံ ပရိသတ္မ်ား ျဖစ္ၾကေလသည္။ [ျဗဟၼာမင္းကို ေအာက္တန္း ျဗဟၼာတို႔က (တမင္မျပလၽွင္) မျမင္ႏိုင္ၾက။]

အသညသတ္ျဗဟၼာ။။ လူ႔ျပည္တုန္းက ထံုးစံအတိုင္း ဈာန္ရၿပီးေသာအခါ တခ်ဳိ႕က “စိတ္ဝိညာဥ္ႏွင့္ အမွတ္သညာ ရွိ၍သာ ျမင္ခ်င္ ၾကားခ်င္ နံခ်င္ စားခ်င္ ေတြ႕ထိခ်င္ သိခ်င္ေသာ သေဘာမ်ား ျဖစ္ေနရသည္၊ စိတ္ႏွင့္ သညာသာ မရွိပါလၽွင္ အင္မတန္ ေအးျမေပလိမ့္မည္”ဟု စိတ္ႏွင့္ သညာတို႔ အေပၚ အေတာ္မ်ားစြာ အျပစ္ျမင္ေန၏၊ ထိုသို႔ အျပစ္ ျမင္သည့္ အတိုင္းပင္ “စိတ္သည္ စက္ဆုပ္ဘြယ္, စိတ္သည္ စက္ဆုပ္ဘြယ္”ဟု ၾကပ္ၾကပ္ အျပစ္႐ႈမိေသာအခါ “သညာဝိရာဂ ဘာဝနာ” ေခၚ စိတ္သညာႏွင့္ နာမ္ အားလံုးကို ရြံမုန္းေသာ ကမၼ႒ာန္းတမ်ဳိး ေပါက္ေလသည္။ ထိုပုဂၢိဳလ္ စုေတလၽွင္ အသညသတ္ ျဗဟၼာဘံု၌ျဖစ္၍ ကမ႓ာ ၅၀၀-ခန႔္ ဘာကိုမၽွ မသိေတာ့, ေရႊ႐ုပ္ႀကီးကဲ့သို႔ တခ်ဳိ႕က မတ္မတ္ရပ္ တခ်ဳိ႕က ထိုင္ တခ်ဳိ႕က အိပ္လ်က္ ေနေလ၏။

အရူပျဗဟၼာ။။ဤ ျဗဟၼာေလာင္းတို႔ကမူ စ်ာန္႐ိုး႐ိုး ရၿပီးေနာက္ “႐ုပ္ခႏၶာႀကီး ရွိေန၍သာ အရာရာအျပစ္မ်ား ဆင္းရဲဒုကၡ မ်ားရေလသည္။ စိတ္ဝိညာဥ္ နာမ္တရားခ်ည္းသာရွိေနပါမူ လြန္စြာခ်မ္းျမေပလိမ့္မည္”ဟု ႐ုပ္ကို အျပစ္႐ႈကာ ဘာဝနာပြားမ်ားေသာအခါ “ရူပဝိရာဂ ဘာဝနာ” ေခၚေသာ ႐ုပ္ခႏၶာကိုရြံမုန္းေသာ ကမၼ႒ာန္းတမ်ဳိး ေပါက္ေလသည္၊ ထိုပုဂၢိဳလ္ စုေတလွ်င္ အရူပဘံုဟု ေခၚေသာ ေကာင္းကင္ျပင္ဝယ္ ကမ႓ာေပါင္းမ်ားစြာ ႐ုပ္ခႏၶာမပါဘဲ စိတ္ဝိညာဥ္ခ်ည္းသာ တည္ရွိေလ၏၊ ဤ စိတ္ဝိညာဥ္ အစဥ္ကိုပင္ အရူပျဗဟၼာဟု ေခၚေဝၚရေလသည္။ [ဘာသာျခားတို႔ကမူ ဤ ျဗဟၼာ ၂-မ်ဳိးကို ယံုၾကည္ဘို႔ ခဲယဥ္းေပလိမ့္မည္။]

ျဗဟၼာ့ျပည္ တဝင္းဝင္း ဝက္စားက်င္း တ႐ႈပ္႐ႈပ္။။ ျဗဟၼာ့ျပည္၌ ျဗဟၼာ ျဖစ္ရသူတို႔သည္ အရိယာအျဖစ္သို႔ ေရာက္လွ်င္ (မဂ္ဖိုလ္ရလၽွင္) ထိုျဗဟၼာ့ဘံုမွ ေအာက္ ကာမဘံုသို႔ ျပန္၍ ပဋိသေႏၶ မေနရဘဲ အဆင့္ဆင့္ ရင့္ကာ ရဟႏၲာျဖစ္၍ နိဗၺာန္ စံၾကေလေတာ့သည္၊ အရိယာ မျဖစ္ေသးလၽွင္ကား သူတို႔၏ ဈာန္အဟုန္ ကုန္ေသာအခါ လူ႔ဘံုနတ္ဘံုဟူေသာ ေအာက္ကာမဘံုမ်ား၌ တဖန္ျပန္၍ ပဋိသေႏၶ ေနၾကရျပန္သည္ သို႔ရာတြင္ ဈာန္ မရမီက မိမိအားထုတ္ခဲ့ေသာ ကုသိုလ္အဟုန္ႏွင့္ ႐ုတ္တရက္ ေအာက္တန္း မက်လွေသးဘဲ ဒြိဟိတ္ တိဟိတ္ပုဂၢိဳလ္ (ဒြိဟိတ္ လူ နတ္-တိဟိတ္ လူနတ္)မ်ား ျဖစ္ၿပီးလၽွင္ ထိုလူ နတ္အျဖစ္မွ တဆင့္ ကံအေၾကာင္း မသင့္၍ ေလွ်ာက်ရျပန္ေသာအခါ အပါယ္ ၄-ပါး၌ ငရဲေကာင္ ၿပိတၱာေကာင္ တိရစၧာန္ေကာင္မ်ားလည္း ျဖစ္ခြင့္ရွိၾကေလျပန္သည္။

ဆိုလိုရင္းကား-ပုထုဇဥ္အျဖစ္မွ တန္းမတက္ေသးသူတို႔သည္ ျဗဟၼာပင္ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ေနာက္တဖန္ တိရစၧာန္စေသာ အပါယ္ဘံုသား ျဖစ္ႏိုင္ရကား “ျဗဟၼာ့ျပည္မွာ တဝင္းဝင္း” ေနေသာ္လည္း တေန႔က်လၽွင္ ဝက္ တိရစၧာန္လည္း ျဖစ္ႏိုင္၍ “ဝက္က်င္းမွာ တ႐ႈပ္႐ႈပ္” ေနခြင့္ရွိေသးသည္။ “ပုထုဇဥ္ အျဖစ္ကား လြန္စြာစက္ဆုပ္ ေၾကာက္ရြံ႕ဘြယ္ ေကာင္းေလစြ” ဘံုဘဝတို႔၏ အထက္ဆံုးျဖစ္၍ “ဘဝဂ္”ဟု ေခၚေသာ ျဗဟၼာဘံုသို႔ တက္ ေရာက္ေနေသာ္လည္း တေန႔က်လွ်င္ ဒုဂၢတိဘဝသို႔ ေရာက္ရေသးသည္း ယခု ေခတ္၌ ဒုန္းေခၚေသာ အရာဝတၳဳကို အထက္ေကာင္းကင္သို႔ တင္ပို႔လိုက္ေသာအခါ အရွိန္ရွိသမၽွ တက္သြား၍ ေကာင္းကင္၌ လွည့္ပတ္ၿပီးလၽွင္ အရွိန္ ကုန္ေသာအခါ ေအာက္သို႔ ျပန္၍ က်ရသကဲ့သို႔ ထို႔အတူ ဈာန္အရွိန္ ကုန္ေသာအခါ ေအာက္ဘံုသို႔သာ ျပန္ၾကရသည္-ဟူလို၊ [ဘဝဂၢ=ဘဝ+အဂၢ၊ “ဘဝ=ဘံုဘဝတို႔တြင္+ အဂၢ= အထက္ဆံုးဘံု” ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ “ေနဝသညာ နာသညာယတန” ဘံုကို “ဘဝဂ္”ဟု ေခၚသည္။]

ဥကၡိတၱာ ပုညေတေဇန, ကာမရူပဂတႎ ဂတာ။

ဘဝဂၢႏၲံပိ သမၸတၱာ, ပုန အာယႏၲိ ဒုဂၢတႎ။

ပုညတေဇန-ေကာင္းမႈ ရွိန္ေစာ္ အာႏုေဘာ္သည္။ ဥကၡိတၱာ-အခြင့္ သင့္စဥ္ ျမႇင့္တင္အပ္ကုန္သည္ျဖစ္၍၊ ကာမရူပဂတႎ-ဘံုေဆာင္ ၾကငွန္း ဗိမာန္နန္းတို႔ တင့္ဆန္း နတ္ဘံု ျဗဟၼာဘံုသို႔၊ ဂတာ-ထိန္တဝင္းဝင္း အရွိန္ျပင္းလ်က္ ခ်ဥ္းနင္း ေရာက္ၾက, ပုထုဇဥ္ ဟူသမၽွတို႔သည္၊ ဘဝဂၢႏၲ-ဘံုေပါင္း တမြတ္ တုဘက္လြတ္သည့္ အထြဋ္ထက္ၿခံဳ ဘဝဂ္ဘံုသို႔၊ သမၸတၱာပိ-ကမ႓ာေျမာက္အမ်ား, ေအာက္မသြားဘို႔ ေထာက္ထားပေလ, ေရာက္သြားၾက ေစကာမူ၊ ဒုဂၢတႎ-ဒုကၡအဖံုဖံု မ်ဳိးေပါင္း စံုသည့္ တလံုလဲလဲ အပါယ္ထဲသို႔။ ပုနအာယႏၲိ-ေကာင္းမႈ ႏံုဖ်င္း, အဟုန္ ကင္းက, ဒုန္ရင္းတဖန္ ေရာက္ၾကရ ျပန္ေလသတည္း။

ဘံုႏွင့္စပ္၍ အရပ္ရပ္ မွတ္ဘြယ္ ၿပီးၿပီ။

နိဗၺာန္အေၾကာင္း

နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို ေရးသားလၽွင္ ေၾကာင္းက်ဳိးစံုလင္ေအာင္ က်ယ္ဝန္းစြာေရးမွ တာဝန္ေၾကေပလိမ့္မည္။ ဤစာအုပ္၌ကား ထိုမၽွေလာက္ က်ယ္ဝန္းေရးခြင့္မရ၊ “အနည္းငယ္မၽွ မထိတထိ ေရးျခင္းထက္ လံုးလံုး မေရးျခင္းက သင့္ေတာ္ေသး၏”ဟု သေဘာရ၍ နိဗၺာန္အေၾကာင္းကို (ေရွး႐ိုက္ စာအုပ္မ်ား၌) လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္ အထိုက္အေလ်ာက္သိႏွင့္ ၾကဘို႔ရန္ ၁၃၂၀-ခု႐ိုက္ စာအုပ္၌ကား သၿဂိဳဟ္ဘာသာဋီ၌ ပါေသာ ဥပသမာႏုႆတိ ခဏ္းကို ထည့္သြင္းျပလိုက္ပါသည္။

ဥပသမာႏုႆတိ။။နိဗၺာန္၏ ခ်မ္းသာေအးျမ သႏၲိသုခရွိပံုကို အဖန္ဖန္ ေအာက္ေမ့ျခင္းသည္ ဥပသမာႏုႆတိမည္၏၊ နိဗၺာန္တရားကို ႐ုပ္ဝိေသသ နာမ္ဝိေသသဟုလည္းေကာင္း, ခႏၶာကိုယ္တြင္း၌ အႏွစ္အျမဳေတအလား ၿမဲခိုင္ေသာ နိစၥတရားရွိ၏၊ ႐ုပ္နာမ္တရားမ်ား ခ်ဳပ္ေပ်ာက္ေသာအခါ ထိုအႏွစ္အျမဳေတသာ အဖတ္တင္ရစ္၏၊ ထိုအႏွစ္ အျမဳေတအျဖစ္ျဖင့္ တည္ေနရျခင္းသည္ပင္ နိဗၺာန္တည္းဟုလည္းေကာင္း, နိဗၺာန္၌ ႐ုပ္နာမ္မရွိ၍ ခံစားခြင့္ မရလွ်င္ အဘယ္မွာ ခ်မ္းသာဟု ဆိုႏိုင္ပါအံ့နည္းဟုလည္းေကာင္း, မိမိတို႔ ထင္ရာ ျမင္ရာ ေျပာဆို ေရးသား ၾက၏၊ တစ္စံုတစ္ခုေသာ အာ႐ံု၏ အေၾကာင္းကို ထိုအာ႐ံု ရရွိဖူးသူသာလွ်င္ ပိုင္ပိုင္ႏိုင္ႏိုင္ သိျမင္ႏိုင္႐ိုးရွိ သကဲ့သို႔, နိဗၺာန္၏ အေၾကာင္းကိုလည္း နိဗၺာန္ရၿပီးေသာ အရိယာတို႔သာ ပိုင္ႏိုင္စြာ သိျမင္ႏိုင္ေပသည္၊ ယခု ပုထုဇဥ္တို႔၏အေတြးျဖင့္ ေလးနက္ေသာနိဗၺာန္ကို အမွန္ မထိမိႏိုင္ရာ၊ သို႔ေသာ္ က်မ္းဂန္လာ သာဓကယုတၱိ ကို ခ်ိန္ဆ၍ ဉာဏ္ျမင္သမွ် ေရးျပပါဦးအံ့။

နိဗၺာန္ဟူသည္ စိတ္ ေစတသိက္ ႐ုပ္ပရမတ္တို႔မွ သီးျခားျဖစ္ေသာ ပရမတ္တရားတည္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ နာမ္ သခၤါရႏွင့္ လံုးဝဆက္သြယ္ျခင္း မရွိရကား ႐ုပ္ဝိေသသ နာမ္ဝိေသသ မဟုတ္ႏိုင္ပါ၊ အဇၥၽတၱ ဗဟိဒၶႏွစ္မ်ဳိးတြင္ "ဗဟိဒၶါ ဓမၼာ" ဟူေသာ မာတိကာပုဒ္အရတြင္ ပါဝင္ေသာ ဗဟိဒၶတရားျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း၌ အႏွစ္အျမဳေတအျဖစ္ျဖင့္ တည္ရွိေသာ ဓာတ္ တစ္မ်ဳိးလည္း မဟုတ္ႏိုင္ပါ၊ နိဗၺာန္သည္ ပုဂၢိဳလ္ သတၱဝါကဲ့သို႔ ခံစားတတ္ေသာ တရားလည္း မဟုတ္, ရူပ သဒၵစသည္အာ႐ံု ကာမဂုဏ္ကဲ့သို႔ ခံစားအပ္ေသာ တရားလည္း မဟုတ္ရကား နိဗၺာန္၌ ေဝဒယိတသုခ မရွိသည္မွာ အမွန္ပင္တည္း၊ သို႔ေသာ္ ေဝဒယိတသုခထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ သာလြန္ေသာ သႏၲိသုခသာ ရွိသည္မွာ အမွန္ပင္တည္း။

ခ်ဲ႕ဦးအံ့ –ခံစားမႈဟူေသာ ေဝဒယိတသုခသည္ ခံစား စံစား၍ ကုန္ကုန္သြားသည့္အတြက္ အသစ္ အသစ္ရေအာင္ ထူေထာင္ရ၏၊ ထိုအသစ္အသစ္ရေအာင္ ထူေထာင္ရေသာ ဒုကၡကား ခံစားရေသာ သုခႏွင့္ အဆမတန္ေခ်၊ ထိုဒုကၡျဖင့္ ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ ေပၚေပါက္ရရွိေသာ သုခကေလးျဖင့္ တင္းမတိမ္ႏိုင္ၾက ေသာေၾကာင့္ အပိုအမို အေႂကြးယူကာ မတရားခံစားမႈအတြက္ အပါယ္သြား၍ သုခအေႂကြးကို အတိုးႏွင့္ တကြ ဒုကၡျဖင့္ ဆပ္ၾကရသည္မွာ ေတြးမိတိုင္း ဝမ္းနည္းစရာႀကီးေပတည္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ခံစားမႈသုခႏွင့္ မေရာေသာ သႏၲိသုခသေဘာကား ႐ုပ္နာမ္သခၤါရတို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသျဖင့္ ေအးျမၿငိမ္းခ်မ္းျခင္းသေဘာေပတည္း၊ ထင္ရွားေစအံ့-ေလာကီအာ႐ံု ကာမဂုဏ္ေတြ ျပည့္စံုလွေသာ သူေဌးတစ္ေယာက္သည္ အားရပါးရ အိပ္ေပ်ာ္ ၍ေနစဥ္ ေလာကီအာ႐ံုမ်ားကို ျပင္ဆင္၍ အေစခံတို႔က ႏႈိးလာေသာအခါ "အအိပ္ ဖ်က္ရမည္လား" ဟု ႀကိမ္းဝါး ေမာင္းမဲမည္သာတည္း၊ ထိုသူ အိပ္ေနစဥ္ ခံစားမႈ အထင္အရွား မရွိ၊ သို႔ပါလ်က္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အိပ္ေနရမႈကိုပင္ ခံစားမႈသုခေတြထက္ ႏွစ္သက္ေပေသးသည္၊ ထိုခံစားမႈ မပါေသာ အိပ္ေပ်ာ္မႈသုခကိုပင္ "အိပ္ရေကာင္းလိုက္တာ" ဟု အမႊန္းတင္ၾကေသး၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ နာမ္အားလံုးကင္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သႏၲိသုခကား မည္မွ်ေလာက္ မြန္ျမတ္လိမ့္မည္ကို မွန္းဆသင့္ေတာ့သည္။

ဆက္ဦးအံ့ –အနာဂါမ္ ရဟႏၲာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ ႐ုပ္ နာမ္ခႏၶာႀကီးကို ေလးလံလွစြာေသာ ဝန္ထုပ္ႀကီး ကဲ့သို႔ မွတ္ထင္ေတာ္မူၾကသျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာမွ ကင္းႏိုင္သမွ် ကင္းဖို႔ရာ နိေရာဓသမာပတ္ကို ဝင္စားေတာ္မူ ၾက၏၊ ထိုသမာပတ္အတြင္း၌ ခံစားမႈ လံုးဝမရွိ, စိတ္ ေစတသိက္တည္းဟူေသာ နာမ္တရားႏွင့္ အခ်ဳိ႕႐ုပ္မ်ား အသစ္မျဖစ္ၾကဘဲ ရပ္စဲေနျခင္းသာတည္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ႐ုပ္နာမ္ အခ်ဳိ႕တို႔ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းေနျခင္းကိုပင္ အင္မတန္႔ သုခႀကီးဟု သေဘာရ၍ နိေရာဓသမာပတ္ကို ဝင္စားေတာ္မူၾကေပသည္၊ ထို႔ျပင္-အသညသတ္ အရူပျဗဟၼာ တို႔၏ အျဖစ္သနစ္ကို စဥ္းစားျပန္လွ်င္လည္း သႏၲိသုခ၏ ေအးျမၿငိမ္းခ်မ္းပံုသည္ ထင္ရွားျပန္၏၊ အသညသတ္ ျဗဟၼာတို႔၌ နာမ္တရား မရွိ, ခံစားမႈ မရွိ, ကမ႓ာ(၅၀၀)ခန္႔မွ် နာမ္တရားတို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ ေနရ၏၊

အရူပျဗဟၼာတို႔၌ ႐ုပ္တရားတို႔မွ ေအးျမၿငိမ္းခ်မ္းလ်က္ရွိ၏၊ အထက္ဆံုး အရူပျဗဟၼာ့သႏၲာန္ဝယ္ ျဖစ္ခြင့္ရွိ ေနေသာ နာမ္တရားသည္ပင္ အလြန္နည္းပါးလွေခ်ၿပီ၊ ရဟႏၲာျဖစ္လွ်င္ မေနာဒြါရာဝဇၨန္း, မဟာႀကိယာ(၈), ေနဝသညာနာသညာယတနဝိပါက္(၁), ႀကိယာ(၁), အရဟတၱဖိုလ္စိတ္(၁)အားျဖင့္ ယွဥ္ဖက္ေစတသိက္ မ်ားႏွင့္တကြ စိတ္ေပါင္း(၁၂)ပါးသာ ျဖစ္ခြင့္ရွိေတာ့၏၊ ထို(၁၂)ပါးလည္း တစ္ခုစီျဖစ္ေနရကား ထိုရဟႏၲာ ျဗဟၼာႀကီး၌ ထိုစိတ္ကေလးတစ္ခု ေနာက္ထပ္မျဖစ္လွ်င္ ႐ုပ္နာမ္အားလံုး ခ်ဳပ္ၿငိမ္းရေတာ့၏။ ထိုအခါ "သႏၲိသုခ" ေခၚေသာ နိဗၺာနဓာတ္ တရားျမတ္သည္ မုခ်ဆတ္ဆတ္ ထင္ရွားေတာ့လတၱံ႔၊

ထိုသႏၲိသုခ နိဗၺာနဓာတ္သည္ ဘာမွ်မရွိေသာ အဘာဝပညတ္ မဟုတ္ပါ၊ အမ်ားဆိုင္ ဘံုတရားကဲ့သို႔ တစ္ပါးတည္းလည္း မဟုတ္ပါ၊ ကိုယ့္နိဗၺာန္ႏွင့္ကိုယ္ အသီးသီး ရွိၾက၏၊ ထို႔ေၾကာင့္ အရိယာအရွင္ျမတ္တို႔သည္ ခႏၶာကိုယ္ျဒဗ္ ထင္ရွားရွိစဥ္ မိမိတို႔နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုျပဳလ်က္ ဖလသမာပတ္ ဝင္စားေတာ္မူၾကေပသည္၊ ထိုဖလသမာပတ္ ဝင္စားခိုက္ဝယ္ နိဗၺာန္ကို အာ႐ံုမွန္းလ်က္ စိတ္တမ္း၍ ေနရ ျခင္းသည္ပင္ အင္မတန္ခ်မ္းသာၾကသတဲ့။ ေထရာ ေထရီ အလီလီတို႔ ေရႊျပည္နိဗၺာန္ ဝင္စံခါ နီးဝယ္ ဥဒါန္းဂါထာမ်ားကို က်ဴးကာ က်ဴးကာျဖင့္ ႐ုပ္နာမ္ခႏၶာကို အားရပါးရ စြန္႔ပစ္ခဲ့ၾကေပသည္၊ ရဟႏၲာ အရွင္ျမတ္တို႔၏ ႐ုပ္နာမ္စြန္႔ၾကပံုကို စဥ္းစားလွ်င္ ႐ုပ္နာမ္ကို ခင္မင္ေနေသာ ငါတို႔လို ပုထုဇဥ္မ်ားအတြက္ ရွက္ဖြယ္ႀကီးပါတကား။

သေဒဝကႆ ေလာကသာ, ဧေတ ေဝါ သုခသမၼတာ၊

ယတၱေစ ေတ နိ႐ုဇၩႏၲိ၊ တံ ေတသံ ဒုကၡသမၼတံ။

သေဒဝကႆ-ျဗဟၼာ သၾကား, နတ္ အမ်ားႏွင့္တကြ ျဖစ္ေသာ၊ ေလာကႆ-ပုထုဇဥ္ဉာဏ္ျမင္ေပတံုး တေလာကလံုးသည္၊ ဧေတ-ရူပ သဒၵ စသည္အာ႐ံု ဤ ကာမဂုဏ္တို႔ကို၊ သုခသမၼတာ-ခ်မ္းသာဘြယ္ေတာင္း အေကာင္းဟု သမုတ္အပ္ကုန္ၿပီ၊ ယတၳ-အရိယာအမ်ား, အလြန္ ေလးစား သည့္ တရားမ်က္ရွင္ အၾကင္သို႔ေသာ နိဗၺာန္၌၊ ေတ-ရူပ သ စသည့္ အာ႐ံု ဤ ကာမဂုဏ္တို႔သည္၊ နိ႐ုဇၩႏၲိ-ကြယ္ေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း ႐ုပ္သိမ္းရေလ ကုန္၏၊ တံစ-ကာမဂုဏ္ အားလံုး ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းလ်က္ ဆံုးရာအမွန္ ထိုနိဗၺာန္ ကိုကား၊ ေတသံ-ထို ဉာဏ္ျမင္ေပတံုး ပုထုဇဥ္ အားလံုးတို႔သည္၊ ဒုကၡသမၼတံ-ခံစားဘြယ္အခ်က္ ကင္းသည့္ တြက္ေၾကာင့္, သက္သက္႐ႈတ္ခ်၍ ဒုကၡဟု သမုတ္အပ္ေလသတည္း၊ [ဧေတေဝါ၌ ေဝါအတြက္ အနက္မရွိ။]

သုခံ ဒိ႒မရိေယဘိ သကၠာယႆ နိေရာဓနံ၊

ပစၥနီကမိဒံ ေဟာတိ သဗၺေလာေကန ပႆတံ။

သကၠာယႆ-ပရမတၳအားျဖင့္ ထင္ရွားဘိေတာင္း, ခႏၶာငါးပါး အေပါင္း၏၊ နိေရာဓနံ-ကင္းေပ်ာက္ခ်ဳပ္ၿငိမ္း, ႐ုပ္သိမ္းရာျဖစ္ေသာ၊ သုခံနိဗၺာနဓာတ္ ခ်မ္းသာျမတ္ကို၊ အရိေယဘိ-အရိယာအရွင္ သူေတာ္စင္ တို႔သည္၊ ဒိ႒ံ-ဉာဏ္စကၡဳျဖင့္, ေစ့ငုထင္ထင္ သိျမင္အပ္ေပၿပီ၊ ဣဒံ-မ်ားပုထုဇဥ္ ဉာဏ္အျမင္ျဖင့္ မျမင္ႏိုင္တန္ ဤနိဗၺာန္ကို၊ ပႆတံ-တပ္အပ္ ထင္ထင္ ကိုယ္တိုင္ျမင္သည့္ အရွင္အေပါင္း သူေတာ္ေကာင္းတို႔မွာ၊ သဗၺ-ေလာေကန-အဝိဇၨာဖံုး, တဏွာတံုး အားလံုး ေလာက, ဟူသမၽွႏွင့္၊ ပစၥနီကံ ေဟာတိ-ေက်ာခ်င္း ကပ္ယွဥ္ ေျပးၾကအင္သို႔ အစဥ္ဆက္ဆက္ ဆန႔္က်င္ဘက္အေန, ျဖစ္ရေလေတာ့သတည္း။ သဠာယတနသံယုတ္ ေဒဝဒဟဝဂ္။


က်မ္းၿပီး နိဂံုး

ကိုယ့္တာဝန္။။ ဤမၽွေလာက္ေသာ စကား အစဥ္ျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တရား သိဘြယ္မ်ားကို နားလည္ေလာက္ၾကေပၿပီ၊ တတ္သိ နားလည္မႈမွာ က်မ္းစာ၏တာဝန္ျဖစ္၏၊ တတ္သိနားလည္သည့္အတိုင္း သတိထားမႈ ေစာင့္စည္းမႈ, ႀကိဳးစားမႈတို႔ကား က်မ္းစာ႐ႈ သူတို႔၏တာဝန္ ျဖစ္၏၊ “ယခုအခါ က်မ္းစာ၏ တာဝန္ ေက်ပြန္ေလာက္ၿပီျဖစ္၍ က်မ္းစာ႐ႈသူတို႔၏ တာဝန္သာ လိုေတာ့သည္”ဟု ဆိုလိုပါသည္။

အသိႏွင့္ ကိုယ္က်င့္။။ အသိသည္ အသိသာ, ကိုယ္က်င့္ မဟုတ္၊ သိတိုင္း မက်င့္လၽွင္ သိေန႐ံုျဖင့္ အက်ဳိးမရ၊ က်မ္းစာတို႔သည္ သိေအာင္သာ ၫႊန္ျပႏိုင္၏၊ က်င့္၍ မေပးႏိုင္ၾက။ ယခုကာလ စာေပလိုက္စားသူ အဆံုးအမမ်ားမ်ား ခံရသူတို႔သည္ အသိမနဲၾကေခ်၊ သို႔ေသာ္ ထိုသိသူ မ်ားတြင္ အထိုက္အေလ်ာက္ ေစာင့္စည္းသူ သတိထားသူကား အလြန္ နည္းပါး လွ၏၊ ထိုကဲ့သို႔ လူစားေတြ ေပါမ်ားေနေသာ ဤေလာကႀကီးဝယ္လူေကာင္း သူေကာင္းမ်ားပင္ စိတ္ေကာင္းစားဘို႔ ခဲယဥ္းေလေတာ့သည္။

မွန္၏-ဒါနျပဳရာမွာပင္ ပကာသန ဒါနေတြ ေပါမ်ားရကား ဒါနစစ္စစ္ ျပဳလိုပါလ်က္ ပတ္ဝန္းက်င္ အေျခအေနေၾကာင့္ မိမိလည္း ပကာသန ဒါနကိုသာ ျပဳရေတာ့သျဖင့္ သူေတာ္ေကာင္း စစ္စစ္တို႔၏ သြားရာလမ္းေၾကာင္း ျဖစ္ေသာ ဒါနပါရမီ လမ္းကို ေျဖာင့္တန္းေအာင္ မလိုက္ႏိုင္ေတာ့ ထိုပကာသန ဒါနျပဳသူမ်ားလည္း ပကာသနဒါန၏ အက်ဳိးမရေၾကာင္း (ရေသာ္လည္း အက်ဳိးနည္းေၾကာင္း)ကို သိၾက၏၊ သို႔ေသာ္ ဂုဏ္ပကာသနကို မက္ေသာ တဏွာ၏ စနက္ေၾကာင့္ သိပါလ်က္ႏွင့္ မသိသူတို႔၏ အလုပ္ကိုပင္ လုပ္ၾကရ ေလေတာ့သည္။

က်ားငစဥ္းလဲအေၾကာင္း

ဟိေတာပေဒသ၌ က်ားအိုႀကီး စဥ္းလဲပံုကို ပံုဝတၳဳလုပ္၍ ျပထားသည္မွာ အသိႏွင့္ ကိုယ္က်င့္ တျခားစီျဖစ္၍ ေနေၾကာင္း ထင္ရွားေစေတာ့၏၊ က်ားႀကီးကား အေတာ္အိုၿပီ၊ ေရွးကလို သားေကာင္မ်ားကို လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ မဖမ္းႏိုင္ေတာ့ေခ်၊ သို႔ျဖစ္၍ တေန႔သ၌ ေတာသြား ေတာလာတို႔ ၾကားေလာက္ေအာင္ ဟစ္ေအာ္သည္မွာ-

“အို...အို ခရီးသြားတို႔ ဤ ေရႊလက္ေကာက္ကို ယူလွည့္ပါကုန္”

ထိုစကားကို ခရီးသြားတေယာက္ ၾကား၍ အနား လာၿပီးလၽွင္“ဘယ္မွာလဲ ေရႊလက္ေကာက္”ဟု ေမးသျဖင့္ က်ားအိုႀကီးကလက္ကို ျဖန႔္၍ ေရႊလက္ေကာက္ကို ျပေသာအခါ ထိုခရီးသည္က “သူမ်ားအသက္ကို သတ္ျဖတ္ စားေသာက္ ေလ့ရွိေသာ အသင္၏ အနား၌ ဘယ့္ႏွယ္လုပ္ၿပီး အကၽြမ္းတဝင္ ယူငင္ဝံ့ ပါမည္လဲ”ဟု ေျပာေလေသာ္...

က်ားႀကီးက ေျပာသည္မွာ ကၽြန္ုပ္ ငယ္ရြယ္စဥ္က တရားကိုနားမလည္၍ သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ခဲ့၏၊ ထိုသို႔ သူမ်ားကို သတ္ခဲ့မိ၍ “ကာလဝိပါက္ ေနာက္ ပိုးတက္”သျဖင့္ ကၽြန္ုပ္ သားသၼီးႏွင့္ မယားလဲဆံုးလို႔ သံေဝဂ ျဖစ္ေနတုန္းမွာ သူေတာ္စင္ႏွင့္ ေတြ႕၍ “ယေန႔ကစၿပီး အလႉဒါနျပဳလ်က္ တရားက်င့္လာ”ဟု ဩဝါဒ ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုဩဝါဒအတိုင္း လိုက္နာေနထိုင္သူ ျဖစ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ုပ္ရဲ႕ လက္သည္း ေျခသည္းႏွင့္ သြားမ်ားလဲ ေလၽွာက်ကုန္ၿပီျဖစ္၍ အဘယ္မွာ ေၾကာက္ရြံ႕စရာ ရွိပါမည္လဲ။

ကၽြန္ုပ္မွာ ေလာဘဆိုလို အလြန္ နည္းပါးေနပါၿပီ၊ ကၽြန္ုပ္၏ လက္မွာ ရွိေနေသာ ဤ ေရႊလက္ေကာက္ကို တစံုဟာက္အား ေပးခ်င္ေနတာကို ၾကည့္ပါေတာ့၊ သည္ေတာ့ကား... ကၽြန္ုပ္က ဘယ္မွာ သင့္ကို သတ္ျဖတ္ေတာ့ မည္လဲ၊ ကၽြန္ုပ္ ၾကားဘူးေသာ တရားစုမွာလဲ...

“သူမ်ား မယားကို ကိုယ္၏ မိခင္လို သေဘာထား၍ သူမ်ား ဥစၥာကို ေက်ာက္ခဲသလဲမ်ားလို သေဘာထားၿပီးလၽွင္ သတၱဝါ ဟူသမၽွတို႔ကို ကိုယ္ႏွင့္မျခားေအာင္ စိတ္ထားႏိုင္မွ ပညာရွိ သူေတာ္ေကာင္း”...ဟု

မိန႔္ဆိုခ်က္ ရွိေလေတာ့ ကၽြန္ုပ္လို တရားသိ သူေတာ္ေကာင္းတေယာက္က အဘယ္မွာ သူ႔အသက္ကို သတ္ရက္ေတာ့မွာလဲ၊ သို႔ျဖစ္၍ “ဤေရအိုင္မွာ ေရဆင္းခ်ဳိးၿပီး စင္စင္ ၾကယ္ၾကယ္ႏွင့္ ကၽြန္ုပ္ လက္ေအာက္ကို အလႉခံပါ”ဟု ေျပာေလေသာ္.. ထိုစကားကို ယံုၾကည္မိေသာ ခရီးသြားသည္ ေရခ်ဳိးရန္ ဆင္းလၽွင္ ဆင္းျခင္း ၫႊန္၌ နစ္ေလ၏၊ ထိုအခါ သူေတာ္စင္ က်ားႀကီးက “ဟား ဟား ၫႊန္ထဲ နစ္ေနသကိုး ကၽြန္ုပ္ ဆယ္ပါမယ္”ဟု ေျပာေျပာဆိုဆိုႏွင့္ အနားသို႔ကပ္ကာ သတ္စားေလသည္။

ဤပံုဝတၳဳကိုေထာက္၍ အသိသည္ အသိမၽွသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိသေလာက္ ကိုယ္က်င့္တရားမရွိလၽွင္ က်က်နန ယုတၱိယုတၱာႏွင့္ စဥ္းလဲတတ္သျဖင့္ မသိ၍ ဆိုးဝါးေနသူထက္ပင္ ေၾကာက္ဘြယ္ ေကာင္းေၾကာင္းကို နားလည္ကာ ဤက်မ္းစာ႐ႈသူတို႔မွာ သိ႐ံုႏွင့္ မၿပီးၾကဘဲ သိသည့္အတိုင္း ကိုယ္က်င့္ေကာင္း သူမ်ားခ်ည္း ျဖစ္ၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းလ်က္ ထပ္ေလာင္း၍ သတိေပးရပါသတည္း၊

နိဂံုးလကၤာ

က်မ္းၿပီး မွတ္ထံုး, ကပၸတ္ဖံုး၍ နိဂံုး အရာ အက်ဥ္းမွာပိမ့္၊ ခုခါမ်က္ျမင္ လူေရာရွင္တို႔ ျပည္ခြင္နိဗၺာန္ ဝင္ဘို႔ရန္ဟု ဓိ႒ာန္မေနာ, စိတ္ႀကံေစာလည္း သေဘာရင္းႏွစ္ အတြင္းစစ္က, သစ္သစ္ လြင္လြင္, မျဖဳစင္ေသာ္, ေခမင္ေရႊျပည္ ေဝးဦးမည္ေၾကာင့္ ငါသည္၎ ငါ႔အေပါင္းႏွင့္ ငါ႔ေႏွာင္း ငယ္သား အစထား၍ တရားယူလို႔ မ်ားလူ ဗိုလ္တို႔ နဂိုရ္ ျမင့္ျမင့္ အလိုတင့္ေအာင္ ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ ဤက်မ္းစာကို ေကာင္းေစ့ ေတြ႔တိုင္း ႐ႈ၍ စိတ္မႈ စံုလင္ အကုန္ ျပင္မွ, ဂုဏ္အင္ ျပည့္ေမာ္ ေဘးေလာင္းေတာ္တို႔ စံေပ်ာ္ေလရာ, ျပည္မာဝယ္ ရွစ္ျဖာရိပ္ျဖဴ ဘိသိက္ယူလ်က္ နိဗၺဴနန္းျမင့္ ေအာင္ခန္းဖြင့္ဘို႔ ေအာင္သင့္ ေအာင္ေၾကာင္း ေအာင္တပ္ေပါင္းႏွင့္ ေအာင္ေမာင္းေဆာ္ဟီး ေအာင္စည္တီးလ်က္ ေအာင္ႀကီး ေအာင္ရမည္ သာကိုး။

ကိုယ္က်င့္အဘိဓမၼာ ၿပီးၿပီး။